Resa med medicinska besvär | Finnair Finland

Resa med medicinska besvär

Om du har ett medicinskt tillstånd och behöver särskild assistans under flyget ber vi dig att informera oss genom att skicka in nödvändiga formulär eller kontakta vår kundtjänst i god tid innan resan. På så sätt kan vi vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och garantera din säkerhet och komfort under hela resan. 

Medicinska tillstånd kan begränsa flygresandet 

Vi vill säkerställa en säker flygresa för alla våra passagerare. Vi måste därför vi se till att flygandet är medicinskt säkert för dig. 

Vi kan inte ta emot dig på en flygresa om du har ett medicinskt tillstånd eller en sjukdom som gör det osäkert för dig att flyga utan särskild medicinsk assistans under flygresan.  

I vissa fall kan det vara tillåtet att flyga med hjälp av en medicinsk följeslagare eller assistent.  

Vår kabinbesättning kan hjälpa dig att komma till toaletten, men de kan inte hjälpa dig att använda toaletten eller lyfta dig. Alla våra besättningsmedlemmar har utbildats i första hjälpen, men de har inte behörighet att ge injektioner eller medicin. Besättningen kan heller inte förvara mediciner under flyget. 

Följande medicinska tillstånd kan begränsa flygresandet: 

 • en nyligen inträffad hjärtinfarkt 
 • nyligen inträffade störningar i hjärncirkulationen 
 • nyligen inträffad skada 
 • nyligen inträffad operation 
 • symtomatisk kranskärlssjukdom eller annat hjärtproblem 
 • kronisk lungsjukdom 
 • pneumotorax 
 • behov av extra syre under en tidigare flygning eller på marken 
 • psykos och andra allvarliga psykiska besvär 
 • Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar, autism och andra tillstånd som kan påverka möjligheten att resa självständigt på flyg 
 • medvetandestörningar 
 • dåligt kontrollerad epilepsi (återkommande anfall) 
 • framskriden cancer eller annan allvarlig funktionsnedsättande sjukdom 
 • smittsam sjukdom (tuberkulos, mässling, nyligen inträffade luftvägsinfektioner, tarminfektioner med diarré eller kräkningar)   
 • bihåleinflammation eller öroninfektion 
 • akut smärta som inte kontrolleras med läkemedel 
 • anemi (Hb mindre än 75 g/l)   
 • vattkoppor i blåsstadiet på grund av infektionsrisken. Resande tillåts i fasen med torra sårskorpor. 

Så här begär du särskild assistans

Skicka in formuläret för särskild assistans

Formuläret för särskild assistans är det preliminära informationsformulär som du kan använda för att informera oss om dina befintliga medicinska tillstånd. Om du har något av de tillstånd som anges ovan måste du skicka in formuläret senast 48 timmar före flygets avgång. Ditt förhandsmeddelande ger oss den tid som krävs för att vidta alla lämpliga försiktighetsåtgärder.

När du har skickat formuläret får du ditt personliga ärendenummer, t.ex. 1-234567890. Du kan logga in på ditt ärende med det numret och bifoga PDF-filen för formuläret för medicinsk information (MEDIF) på vår begäran. Om du redan har ett öppet ärende loggar du in här med ditt nummer. 

Fyll i formuläret för särskild assistans

Skicka in formuläret för medicinsk information (MEDIF)

När vi har granskat formuläret för särskild assistans kan vi begära medicinskt godkännande via formuläret för medicinsk information för att säkerställa att flygresan är helt säker för dig. Du bör noggrant fylla i båda sidorna i formuläret. Följ de här stegen: 

 1. Du eller din representant fyller i formuläret för medicinsk information del 1. 
 2. Be din behandlande läkare fylla i formuläret för medicinsk information del 2.  
 3. Skanna de undertecknade formulären och logga in här med ditt ärendenummer för att bifoga formulären till ditt ärende. Se till att formulären når oss senast 48 timmar före avgång

När du skickar in det här formuläret ger du oss ditt samtycke till att behandla dina medicinska uppgifter för att bearbeta och slutföra din servicebegäran. Godkännandet gäller även för våra samarbetspartner, om det behövs. Du kan läs mer om vår sekretesspolicy här

Fyll i formuläret för medicinsk information

Resa med medicinsk utrustning

Du kan ta med dig nödvändiga hjälpmedel eller rörelsehjälpmedel, såsom personliga syrekoncentratorer (POC), andningshjälpmedel mot sömnapné (CPAP), käppar eller kryckor, i kabinen utöver den tillåtna mängden handbagage som ingår i biljetten. Det är dock viktigt att notera att den här mängden bagage endast är avsedd för hjälpmedel och inte gäller ytterligare bagage.

Om du behöver använda medicinsk utrustning under flygresan ber vi dig att informera oss i god tid genom att fylla i formuläret för särskild assistans senast 48 timmar före avgång. I annat fall krävs inget föregående meddelande. 

En medicinsk växelriktare 

De flesta CPAP-maskiner kräver installation av en medicinsk växelriktare (inverter) för att fungera korrekt ombord. Vissa flygplanstyper kan inte erbjuda växelriktare, men vi kan kontrollera tillgängligheten cirka 72 timmar före avgång. Du kan beställa växelriktaren för långdistansflyg utan tilläggsavgift. 

Strömförsörjning

Tänk på att eftersom vi inte kan garantera strömförsörjning ombord kanske du inte kan använda din andningsapparat om den behöver kopplas in. För batteridrivna enheter bör du ha tillräckligt med reservbatteri för att räcka för minst 150 % av den planerade flygtiden (inklusive transfertid när du har ett anslutningsflyg). 

Observera att vår kabinpersonal inte kan ge särskild assistans till en viss passagerare, eftersom de ansvarar för samtliga passagerares säkerhet ombord. Kabinpersonalen är inte heller behörig att ge injektioner eller mediciner.

Osynliga funktionshinder

Vi förstår att ett liv med ett dolt funktionshinder, såsom autism, ångest, syn- eller hörselnedsättning, kronisk smärta eller demens, kan göra resan mer utmanande. För oss är det viktigt att göra din resa så tillgänglig och smidig som möjligt. Den assistans som erbjuds på många flygplatser för fysiska funktionshinder är också tillgänglig för våra kunder med osynliga funktionshinder.

Solrosbandet

Solrosbandet (Sunflower Lanyard) är ett initiativ som på ett subtilt sätt indikerar att någon har ett osynligt funktionshinder och kan behöva extra hjälp.

Banden är ljusgröna och dekorerade med solrosor som är lätta att känna igen. De är helt frivilliga och visar personalen att du kan:  

 • Behöva mer tid för att bearbeta information eller förbereda dig vid incheckning, ombordstigning eller avstigning.  
 • Behöva tydligare muntliga instruktioner, eftersom det kan vara svårt att förstå ansiktsuttryck eller kroppsspråk.
 • Behöva hjälp med att läsa avgångsskärmar eller skyltar.
 • Ha nytta av mer information om vad du kan förvänta dig före, under och efter flygresan.

Om du reser från Helsingfors-Vanda flygplats hittar du solrosbanden för dolda funktionshinder vid Finnairs incheckningsdisk som är märkt med den universella tillgänglighetssymbolen.  

Personer med dolda funktionshinder har samma rätt att använda tjänsterna för personer med nedsatt rörlighet, på samma sätt som personer med synliga funktionshinder. Detta innefattar att använda särskilda incheckningsdiskar och möjlighet att gå ombord på flygplanet bland de första passagerarna.

Om du behöver assistanstjänst för att ta dig runt på flygplatsen eller ombord på flygplanet, kontakta oss senast 48 timmar före flygets avgång så att vi kan bekräfta assistanstjänsten åt dig. Du kan boka tjänsten via formuläret för begäran om särskild assistans när du har köpt biljetten. Om du har några frågor kan vår kundtjänst hjälpa dig.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig om du har ytterligare frågor – kontakta vår kundtjänst.

Gå till sidan: Resa med medicinska besvär