Finnair Groups integritetspolicy | Finnair Finland

Finnairs integritetspolicy

Hej. Vi vill vara säkra på att vi har ditt samtycke när det gäller användningen av dina uppgifter.

Finnairs integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Här förklarar vi också dina rättigheter, hur du kontaktar oss och hur vi skyddar dina uppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter vi behandlar om dig när du planerar din resa, reser med oss, köper eller använder våra tjänster, besöker våra onlinetjänster eller på annat sätt interagerar med oss. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du hittar mer information om behandlingen av dina personuppgifter under varje ämne nedan. Klicka på relevant avsnitt nedan för mer information.

Din integritet är vår prioritet.

Personuppgiftsansvarig

Finnair Abp
Företags-ID: 0108023-3
Adress: Tietotie 9 01530 VANTAA, FINLAND

Integritetstjänst online

Hantera dina sekretessinställningar och begär dina personuppgifter på Finnairs webbplats på https://privacy.finnair.com.

Dataskyddsombud

Om du inte hittar det du letar efter i den här policyn eller i integritetstjänsten online som är länkad ovan kan du kontakta Finnair Groups dataskyddsombud: privacy@finnair.com eller Finnairs dataskyddsombud, PO BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Hur du använder dina rättigheter

Du kan använda dina rättigheter på privacy.finnair.com.

Du får alltid en bekräftelse på de åtgärder vi har vidtagit baserat på din begäran (till exempel bekräftelse av radering). Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla en begäran som du har gjort och orsakerna till beslutet. Det är kostnadsfritt att göra en begäran om personuppgifter en gång var sjätte (6:e) månad. För ytterligare förfrågningar under denna tidsram kan vi ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Vi förbehåller oss rätten att avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller klart ogrundade.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till och bli informerad om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan se vissa uppgifter direkt i våra digitala kanaler och du kan begära en kopia av dina personuppgifter på privacy.finnair.com. Vi förser dig med den förutsatt att vi inte har lagliga skäl att inte dela dessa uppgifter eller att delning av uppgifterna inte skulle ha en negativ inverka på andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta eller uppdatera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan uppdatera vissa av dina personuppgifter via våra digitala kanaler och du har rätt att begära en korrigering av dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter genom att kontakta oss.

Rätt till radering

Du kan be oss att radera dina personuppgifter och vi kommer att radera sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål, såvida vi inte har en laglig anledning att fortsätta behandla uppgifterna, till exempel för att leverera de begärda tjänsterna eller om det finns ett lagligt krav eller laglig rätt för oss att behålla personuppgifter.

Rätt att begränsa och göra invändningar

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, till exempel när din begäran om att korrigera eller ta bort dina uppgifter väntar, eller om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och förtydligandet av grunderna för sådan behandling är väntande.

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vilket inkluderar profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring. Du kan avsluta en prenumeration på marknadsföringskommunikation via länken ”avsluta prenumeration” eller på annat sätt som ingår i varje marknadsföringsmeddelande. Om du är Finnair Plus-medlem eller Finnair Account-innehavare kan du också ändra inställningarna för direktmarknadsföring i din Finnair Plus- eller Finnair Account-profil.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att ändra dig och återkalla ditt samtycke som du tidigare har gett oss. Om du är Finnair Plus-medlem eller Finnair Account-innehavare kan du också återkalla ditt samtycke i din Finnair Plus- eller Finnair Account-profil.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat och allmänt använt elektroniskt format och att självständigt överföra dessa uppgifter till en tredje part.

Lämna in ett klagomål

Om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter korrekt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten och lämna in ett formellt klagomål.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Finnair vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter är säkra, och skyddar dem mot förlust eller olaglig användning. Åtkomst till dina personuppgifter begränsas på behovsbasis och genom åtkomstkontroller, och behandlingen av personuppgifter loggas. Vår IT-miljö skyddas och övervakas på lämpligt sätt, med regelbundna uppdateringar, tester och bedömningar för att säkerställa kontinuerlig säkerhet. Vår personal är utbildad i att följa såväl dataskyddslagstiftning som tillämpliga policyer och instruktioner.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras och behandlas utanför ditt hemland och utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagarna i dessa länder kanske inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter.

I dessa fall har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa att lämpliga och ändamålsenliga skyddsåtgärder finns på plats för att uppfylla kraven för internationella överföringar av personuppgifter enligt tillämplig lag, t.ex. genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler som ett skydd för överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan också vara skyldiga att överföra dina personuppgifter till utländska myndigheter, till exempel tull- eller immigrationsmyndigheter.

Om något skulle gå fel

Vi gör vårt bästa för att hålla dina uppgifter trygga och säkra. Om det dock skulle förekomma en personuppgiftsincident som skulle äventyra din integritet informerar vi dig i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Dina handlingar spelar också roll

För att skydda din egen integritet bör du undvika att dela dina personuppgifter, t.ex. inloggningsuppgifter eller resedokument, med andra eller på sociala medier. Var särskilt uppmärksam på säkerheten för ditt Finnair Plus-konto och betrakta tvåfaktorsautentisering som avancerad säkerhet för ditt Finnair Plus- eller Finnair Account. Undvik att skicka kopior av dina identitetshandlingar eller känsliga personuppgifter (t.ex. läkarintyg) till oss via osäker e-post. Använd istället webbformulär eller andra säkra överföringsmetoder som tillhandahålls av Finnair.

Kund- och partnerdata

Identifierings- och kontaktuppgifter

Vi samlar in och behandlar grundläggande information såsom

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • resenärstyp (vuxen, barn, spädbarn)
 • titel (herr, fru, fröken)
 • kontaktinformation såsom adress, faktureringsadress, marktransportadress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter kan behandlas, om exempelvis resenären, personen som gör bokningen, kontaktpersonen för nödsituationer, förmyndare eller anhöriga.

Tjänsterelaterade uppgifter

För att kunna göra din resa möjlig behandlar vi boknings- och biljettinformation samt bagagehanteringsuppgifter. Det kan omfatta:

 • bokningskod, biljettnummer, prisinformation
 • flyguppgifter (avresedatum och -tider, flygnummer)
 • resebeskrivning (resans avreseort och destination samt eventuella mellanlandningar)
 • bokningsdatum, typ av resa (enkelresa eller återresa)
 • reseklass, sittplatstyp och nummer
 • bagagetaggkoder, rutt och uppgifter om eventuella säkerhetskontroller.

På din begäran kan vi också behandla information för begäran om särskilda tjänster. Dessa typer av förfrågningar kan till exempel inkludera måltidsinformation, transport av sällskapsdjur i kabinen eller i lastutrymmet eller nödvändig särskild assistans.

Vi kan också behandla resedokumentuppgifter för passagerare som reser till eller från Schengenområdet såsom passnummer, födelsedatum, kön, passets giltighetstid, utfärdande land och nationalitet. Visuminformation och destinationsadresser samlas också in när så krävs av myndigheterna på destinationen.

Observera att alla personer i samma flygbokning har tillgång till uppgifterna i bokningen (inklusive uppgifter om resesällskap), som är tillgängliga via tjänsten Min bokning. Åtkomst till Min bokning avslutas strax efter det sista flyget i bokningen.

När du betalar för din resa eller andra tjänster behandlar vi dina betalningsuppgifter såsom betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.

Vi kan behandla information om försäljningskanaler och tilläggstjänster, t.ex. förbeställda måltider, uppgradering av reseklass, detaljhandelsprodukter och andra köp. Vi behandlar uppgifter om dina researrangemang såsom gruppinformation (när du reser med andra under samma bokningskod), incheckningsmetoder och resesällskap vid gemensam incheckning.

På utvalda flygplatser behandlar vi även data från flygplatsens säkerhetskontroller och automatiska kontrollspärrar vid avgångsportarna.

Om du väljer att dela ytterligare information genom att skicka in en fråga eller ett anspråk via våra kundtjänstkanaler kommer de här uppgifterna att behandlas av Finnair.

Om du är medlem i Finnair Plus eller vår allianspartners lojalitetsprogram samlar vi in och behandlar uppgifter såsom bonusmedlemsnummer och program- och nivåinformation, om du har angett ditt bonusmedlemsnummer.

Om du bokar ytterligare transport- eller parkeringstjänster via Finnair behandlar vi uppgifter om transportadress, servicebokningsnummer, registreringsskyltnummer, biljettinformation och andra uppgifter som anges, t.ex. fordonets storlek eller skriftlig information i fritt format gällande din bokning.

Kommunikationsdata

Vi kan samla in och behandla din kommunikation med oss. Det kan inkludera inspelningar av telefonsamtal, chatthistorik, e-postmeddelanden, sms-meddelanden och inlägg på sociala medier (personuppgiftsansvar för sociala medieuppgifter kan vara gemensamt med leverantören av sociala medier). Vi kan också behandla dina uppgifter i samband med nöjdhetsundersökningar och feedbackformulär. Vi kan behandla dina samtycken och valda undantag i samband med direktmarknadsföring (avregistreringar).

Uppgifter som samlas in i våra digitala kontaktpunkter

När du loggar in på eller navigerar i våra digitala kontaktpunkter behandlr vi dina inloggningsuppgifter, din användning av tjänster och viss information om användares enheter och anslutningar, t.ex. IP-adress.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi begränsar insamlingen av särskilda kategorier av personuppgifter såsom information om din hälsa till ett minimum, och endast till uppgifter som ges av dig.

I samband med din begäran om särskilda tjänster kan vi behöva behandla denna typ av uppgifter, till exempel på grund av en särskild begäran om medicinsk hjälp. Vi behandlar också känsliga personuppgifter om du behöver läkarintyg eller bevis för Finnair eller myndigheter om att du kan tillåtas flyga med oss.

Säkerhetsregister

Finnair lagrar ett register över passagerare som tidigare har utgjort en fara för flygsäkerheten eller har begått en ostyrig eller olaglig handling mot Finnair eller Finnairs personal.

Data för bakgrundsprocesser

Vi behandlar boknings-, betalnings- och bagageuppgifter för att mäta prestanda och för att förhindra bedrägligt beteende (se mer i avsnittet Hur vi använder dina uppgifter > Baserat på vårt berättigade intresse > Bakgrundsprocesser).

Baserat på vårt avtal med dig

Tillhandahållande av våra tjänster

För att skapa en bokning, ändra en bokning och identifiera alla passagerare ombord behöver vi personuppgifter om dem som reser.

För att kunna erbjuda dig tjänster under hela din resa med oss behandlas dina uppgifter på flygplatsen vid incheckning och ankomst samt vid servicedisk, lounge, avgångsport och ombord. I händelse av oegentligheter måste vi kontakta våra kunder och, i händelse av trafikstörningar, omdirigera passagerarna och ändra deras bokningar.

För att kunna leverera ditt bagage till din destination behandlar vi bagagehanteringsuppgifterna (t.ex. taggkoder, rutt och möjliga säkerhetskontroller).

Vid begäran om särskilda tjänster måste vi se till att du får rätt tjänst. Exempelvis kommer din diet att behandlas för att se till att du får den måltid du väljer.

Vi hjälper dig med frågor som rör dina inköp, t.ex. flygbokningar eller shopping.

För att hjälpa dig med eventuella frågor, samla in din feedback, hantera dina klagomål, anspråk och återbetalningar använder vi dina personuppgifter efter behov. Vi kan också använda dina identifieringsuppgifter för att ge dig bättre service i samband med störningar. Vi kan skicka bekräftelse och information om din resa via e-post, sms eller på annat sätt.

Vi kan spara dina kontaktuppgifter, bokningsuppgifter, kontakter och kontaktinnehåll i ett kundkonto för att kunna tillhandahålla relevant kundtjänst. Den här informationen kan också användas för att identifiera en kund som kontaktar oss. För att hålla dig informerad om din resa och resebeskrivning måste vi kontakta dig med hjälp av dina kontaktuppgifter och behandla dina bokningsuppgifter.

Om du har registrerat dig för våra andra tjänster behandlar vi de uppgifter som anges vid registreringen eller bokningen för att tillhandahålla den begärda tjänsten.

Baserat på vårt berättigade intresse

Kommunikation och engagemang

Vi kan behandla dina personuppgifter för att skicka tjänsterelaterad information relaterad till tjänster som du har köpt eller registrerat dig för.

Vi kan kontakta dig angående frivilligt deltagande i utvecklingen av våra tjänster. Om du har deltagit i en undersökning används resultaten för analys, och de kan också kombineras med andra uppgifter i vår databas, exempelvis boknings- och flyguppgifter, för att förbättra kundupplevelsen. Du kan bli kontaktad efter undersökningen om att tillhandahålla ytterligare information. Vi kan också kontakta en utvald eller begränsad grupp personer om deltagande i tester av våra nya produkter och tjänster.

När vi behandlar personuppgifter förlitar vi oss på vårt berättigade intresse av att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra evenemang.

Digitala kontaktpunkter

Personuppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter och loggar för webbplatsanvändning, behandlas i samband med att vi tillhandahåller tjänster i våra digitala kontaktpunkter för att kunna säkerställa din identitet, identifiera dig på de olika kontaktpunkterna och registrera användningen. Funktionella cookies används för att samla in data från sessioner för att säkerställa att våra onlinetjänster fungerar. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

Anpassning av tjänster

I syfte att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen och göra vårt erbjudande mer relevant för dig, kan vi erbjuda personlig service och personligt innehåll baserat på en enskild transaktion, t.ex. tjänster relaterade till din destination. Vi kan också utföra kundsegmentering, till exempel för att erbjuda uppgradering av reseklass, tilläggstjänster och detaljhandelsprodukter som är relevanta för kunden via våra digitala kontaktpunkter. Vi kan också erhålla annan information från de enskilda transaktionerna, t.ex. resans syfte.

Genom att identifiera kunden och kundens resehistorik kan vi identifiera tidigare kommunikation, tidigare avvikelser, köpta tjänster och reseinformation. På så sätt kan vi identifiera den specifika resenärens behov och ägna särskild uppmärksamhet åt vissa delar av kundresan, erfarenheten och interaktionerna. För att identifiera kunden och skapa en unik kundprofil måste flera poster länkas, både för samma och för olika transaktioner.

Bakgrundsprocesser

Som en del av vår verksamhet kan vi behandla personuppgifter när vi utför vissa bakgrundsprocesser. För biljetter, tillägg och andra inköp måste vi se till att bokningar skapas och att biljettutfärdandet sker i enlighet med lagen och Finnairs policyer. Dessa processer omfattar till exempel övervakning av bedrägliga aktiviteter såsom kreditkortsstöld, falska bokningar, bedrägliga anspråk och revision av biljettpriser och skatter.

För att utveckla och förbättra våra tjänster ytterligare och analysera våra affärsresultat följer vi trafikflöden, kommersiella och operativa resultat och relaterade kundbeteenden. Transaktionsdata används i operativa situationer för att till exempel fastställa hur många personer som kommer att uppgraderas eller avvisas.

Baserat på ditt samtycke

Direktmarknadsföring

Om du har gett oss ditt samtycke skickar vi direktmarknadsförings-meddelanden till dig. Om du till exempel har prenumererat på Finnairs nyhetsbrev eller annat direktmarknadsförings-material behandlas dina kontaktuppgifter för att kunna skicka de begärda meddelandena till dig. Kunder har rätt att när som helst avsluta prenumerationen eller välja bort att få marknadsföringsmeddelanden.

Vi kan också skicka direktmarknadsföring relaterad till Finnairs tjänster baserat på tillämplig lagstiftning om sekretess i elektronisk kommunikation, om du är en befintlig Finnair-kund eller en representant för vår leverantör, samarbetspartner eller underleverantör och inte har avregistrerat dig från (valt bort) att få direktmarknadsföring.

Digitala kontaktpunkter

Utöver att aktivera våra onlinetjänster använder vi cookies för att samla in personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsteanalys, personanpassning och reklam baserat på ditt samtycke. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

Processer, inklusive särskilda kategorier av personuppgifter

Om behandlingen av dina hälsorelaterade uppgifter är nödvändig ombes du att ge ditt uttryckliga samtycke. Du kan bli ombedd att lämna ytterligare information, till exempel ett läkarintyg för att säkerställa att du kan resa enligt en utvärdering av sjukvårdspersonal, och för att säkerställa att vi har den information som krävs för att se till att du är trygg och säker. När samtycke har mottagits kommer uppgifterna att behandlas, till exempel av kundtjänst, markhanteringspersonal och besättning ombord, endast i den utsträckning det är nödvändigt. Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla uppgifter som erhållits från exempelvis vårdgivare, om detta krävs för att verifiera att du kan tillåtas resa med våra flyg och/eller till ett annat land, under en folkhälsokris.

Baserat på våra juridiska skyldigheter

Säkerställa en trygg och säker resa

För att kunna ge dig en trygg och säker resa och för att uppfylla säkerhetskraven, t.ex. för att rapportera incidenter, måste vi se till att vi vet vem som är ombord på flygplanet. Vi identifierar passagerare med incheckning, vid avgångsportarna och i samordning med säkerhetstjänster.

I de fall där en passagerare har stört eller kan äventyra flygsäkerheten, säkerheten eller ordningen under eller i samband med ett flyg har vi rätt att vägra att acceptera passageraren på våra flyg av säkerhetsskäl. Detta beslut kan fattas för en bestämd tidsperiod eller tills vidare. Det innebär också att vi kommer att registrera relaterad passagerarinformation i våra säkerhetsregister. Vi kommer också att definiera längden på den period under vilken passageraren inte får gå ombord på våra flygplan. Vi kommer att informera passageraren om att vi lagrar deras uppgifter i våra säkerhetsregister.

Lokala lagar kan kräva att vi delar dina personuppgifter med myndigheter, t.ex. gränskontrollmyndigheter, tullmyndigheter, immigrationsmyndigheter, hälsovårdsmyndigheter, polis eller skattemyndigheter. För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter samlar vi in och behandlar personuppgifter såsom passuppgifter, visuminformation och din adress på destinationen enligt vad som krävs enligt lagstiftning eller myndighetskrav.

I händelse av kris kan Finnair behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla vård och assistans samt för att reagera på situationen och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Upprätthållande av nödvändiga register

Baserat på bokföringslagstiftning är vi skyldiga att lagra våra transaktioner och annat bokföringsmaterial under den tidsperiod som anges i lag.

Lagringsperiod

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla det syfte för vilket de samlades in, eller i den mån datalagring är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter och för att lösa potentiella anspråk eller tvister.

Datakällor

Vi får dina uppgifter direkt av dig när du köper våra produkter i någon av våra kanaler, när du gör en bokning på finnair.com eller när du registrerar dig för vårt stamkundsprogram.

Vi samlar automatiskt in personuppgifter när du använder våra digitala kontaktpunkter eller vissa tjänster såsom incheckning, inlämning av bagage eller ombordstigning.

Vi kan få information från myndigheter eller tredje parter. Vi kan få dina uppgifter från andra flygbolag om vi deltar i genomförandet av en del av din resa. Vi kan också få dina uppgifter från andra samarbetspartner, såsom samarbetspartner som deltar i genomförandet av resan, till exempel Finavia, markpersonal, tredjepartsplattformar eller resebyråer.

Dela dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med företag inom Finnair-gruppen och andra tredje parter för följande ändamål:

För din resa och andra tjänster

Vi delar till exempel dina personuppgifter med andra flygbolag, flygplatsoperatörer och andra tjänsteleverantörer som är inblandade under din resa. Vi överför även personuppgifter till tjänsteleverantörer som är inblandade i hanteringen av dina bokningar, inköp och bokningar. Vi kan också överföra dina personuppgifter till resebyråer, leverantörer av tilläggstjänster, myndigheter och markpersonal, i enlighet med de begärda tjänsterna. Om du bokade ditt flyg via en resebyrå eller tredjepartsplattform delar vi dina personuppgifter med dem.

Om du har köpt ett medicinskt testpaket via Finnair kan vi lämna ut grundläggande uppgifter om dig (namn, kön, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress) (om tillgängligt) till testtjänstleverantören, endast för att underlätta registrering och testprocess.

Vi delar dina uppgifter med andra flygbolag som ingår i din resa, till exempel om ett av dina flyg trafikeras av ett annat flygbolag, samt med flygbolag som är medlemmar i alliansen för att hjälpa allianskunder.

För Finnair Groups interna syften

Vi kan dela personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies på Finnairs digitala tjänster med medlemmar i Finnair Group.

För juridiska skyldigheter, säkerhet och bedrägeribekämpning eller baserat på ditt samtycke

Vi kan dela dina uppgifter såsom pass, visuminformation och reserelaterade uppgifter i enlighet med kraven från myndigheterna i destinationslandet.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med relevanta tredje parter, vid behov, för att upptäcka och förebygga brott, bedrägerier eller säkerhetsproblem, eller av andra juridiska skäl. I händelse av en internationell folkhälsokris kan vi lämna ut hälsorelaterad information till relevanta myndigheter baserat på ditt samtycke eller en rättslig förpliktelse.

Uppgifter om Finnair Plus-medlemmar och Finnair Account

Profiluppgifter

Vi samlar in och behandlar de grundläggande personuppgifter du uppger om dig eller dina barn när du skapar din Finnair Plus- eller Finnair Account-profil. Det kan omfatta följande uppgifter:

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • familjestorlek och annan bostadsinformation
 • titel (herr, fru, fröken)
 • kontaktuppgifter såsom adresser, telefonnummer och e-postadress
 • yrkesuppgifter – yrke eller sysselsättning, arbetsgivarens namn, arbetsgivarens adress och arbetstelefonnummer
 • information om resedokument – passnummer, passets giltighetstid, utfärdande land för pass samt nationalitet.


Vi behandlar information om din medlemsstatus och historik samt uppgifter om dina personliga preferenser och din användning av medlemsförmåner. Det inkluderar följande uppgifter:

 • medlemskap och profiluppgifter – datum för medlemskapets början, typ och kampanj, sittplatspreferens (gång eller fönster)
 • medlemskortsuppgifter – medlemsnummer, utfärdandedatum för senaste medlemskort, sista giltighetsdatum
 • information om medlemsnivå – nivåhistorik, totalt antal nivåpoäng, antal nivåflygningar, medlemsnivå, kostnader för flygbiljetter, uppgifter om nivådatum
 • Avios- och nivåpoänginformation – totalt antal Avios- och nivåpoäng som samlats in under medlemskapet, totalt antal spenderade Avios, totalt antal tillgängliga Avios, totalt antal förfallna Avios
 • transaktionsdata – alla transaktioner och inköp som berör ditt medlemskap
 • Evenemangsspecifik information – evenemangsdatum, information om evenemang, såsom produktnamn, Avios och nivåpoäng som samlats in eller spenderats, tjänsteleverantörens namn, dokumentnummer (biljettnummer eller annat dokumentnummer) 
 • information om huruvida kunden har ett kombinerat Finnair Plus-kreditkort
 • intressen och preferenser – fritidsintressen, måltidspreferens och andra intressen som anges av medlemmen
 • marknadsföringsdata – datum för utskick av marknadsföringsmeddelanden och information om Avios och nivåpoäng, information om kampanjer som erbjudits kunden och kopior av marknadsföringsbrev som skickats till kunden 
 • flygplatstjänster – information om flygplatstjänster såsom användning av lounge-tjänster, incheckningstjänster och bagagehanteringstjänster samt andra uppgifter om flygplatstjänster
 • samtycken och valda undantag (avregistreringar) i samband med direktmarknadsföring.


Din profil innehåller också uppgifter om dina flyg som Finnair Plus-medlem eller Finnair Account-innehavare:

 • flygnummer
 • flygets avrese- och destinationsort
 • reseklass
 • flygbolagskod
 • resebyrå som genomförde bokningen
 • prisinformation om biljetten
 • kodnamn för affärsresebokning och annan bokningsinformation
 • information om resepartner – partnerns namn

Baserat på vårt avtal med dig

Tillhandahållande av våra tjänster

Som en del av Finnair Plus-programmet sparar Finnair uppgifter om dina transaktioner. I transaktionerna ingår Avios- och poängantal samt inlösen av nivåpoäng. Detta gör det möjligt för oss att beräkna ditt kontosaldo. Vi kan komma att skicka information om ditt Avios- och nivåpoängsaldo och om programändringar. 

Vi behandlar också de uppgifter som du anger i din Finnair Plus- eller Finnair Account-profil. I profilen kan du välja att dela dina preferenser och intressen. De här inställningarna kan användas för att fylla i information i förväg när du gör en bokning på Finnairs webbplats eller för att tillhandahålla mer relevant service.

När du anmäler dig till speciella evenemang behandlar vi deltagarlistan. Detsamma gäller för marknadsföringstävlingar och vinstdragningar.

Aktivering av samarbetspartnertjänster

Finnair Plus-partner är en viktig del av Finnair Plus-programmet, eftersom du kan samla Avios och nivåpoäng och spendera Avios när du använder våra samarbetspartners tjänster. Av den anledningen skickar Finnair information om samarbetspartners tjänster och förmåner till medlemmar tillsammans med information om Finnair Plus-programmet och Finnairs tjänster. Mer information om samarbetspartner finns på Finnairs webbplats.

För att tillhandahålla samarbetspartnertjänsten och hålla ditt kontosaldo uppdaterat utbyter Finnair även data med Finnair Plus-partner. Om du använder Avios med en samarbetspartner kommer Finnair att informeras. Vi kommer även att bli informerade om du samlar Avios eller nivåpoäng hos en av våra samarbetspartner. Det gör det möjligt att tilldela korrekt antal Avios och nivåpoäng. För att kunna känna igen våra kunder även via våra samarbetspartners tjänster kan vi skicka relevanta medlemsuppgifter. I händelse av frågor eller klagomål i samband med samarbetspartnertjänster kan vi kommunicera med samarbetspartnerna och dela relevanta medlemsuppgifter.

Kommunikation och engagemang

Registrerade uppgifter används också för riktad medlemskommunikation som distribueras via Finnairs mobilapp och webbplats samt våra andra kanaler.

Vi kan använda de registrerade uppgifterna för att kommunicera med dig om ditt konto samt programfunktioner och förmåner. Dessa meddelanden kan bland annat inkludera när dina Avios förfaller eller om du är nära att nå nästa medlemsnivå.

För att ge dig rätt information om våra medlemserbjudanden i tredjepartskanaler kan vi skicka en lista över medlemmars e-postadresser till respektive tredje part. Det säkerställer att rätt erbjudanden visas när du identifieras som Finnair Plus-medlem.

Baserat på berättigat intresse

Kommunikation och engagemang

Som en del av att förbättra vår kundkommunikation kan vi följa upp frekvens och hur ofta dessa meddelanden leder till ytterligare åtgärder från din sida för att beräkna mätvärden såsom klickfrekvenser.

Analys

Vi kan använda dina personuppgifter för analys, kundigenkänning och för att tillhandahålla personanpassade tjänster och kundigenkänning. Det gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder relevanta tjänster och produkter samt att utveckla våra produkter och koncept och skapa unika kundprofiler. Profiler kan användas för att rikta marknadsföring och innehåll i våra digitala kanaler, till exempel Finnairs webbplats, vår mobilapp eller nyhetsbrev som distribueras via e-post. Direktmarknadsföring omfattar medlemsspecifika variationer i reklaminnehållet i ovan nämnda kanaler. Riktad personanpassad reklam till medlemmar är en integrerad del av Finnair Plus-programmet. Att ha en fullständig bild av våra kunder gör det möjligt för oss att förstå hela din upplevelse och hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster samt din upplevelse. Vi kan också härleda andra mätvärden baserat på ditt kundbeteende, till exempel sannolikheten att du köper vissa produkter, skapa kundsegment och förutsäga andra produkter eller destinationer som du kan vara intresserad av.

Baserat på ditt samtycke

Direktmarknadsföring

Direktmarknadsförings-meddelanden skickas till medlemmar som har gett sitt samtycke till att ta emot sådana meddelanden. Dessa marknadsföringsmaterial kan innehålla erbjudanden från samarbetspartner, beroende på dina inställningar för direktmarknadsföring.

Vi kan också skicka direktmarknadsföring relaterad till Finnairs tjänster baserat på tillämplig lagstiftning om sekretess i elektronisk kommunikation om du är en befintlig Finnair Plus-kund och inte har valt bort att få direktmarknadsföring.

Baserat på våra juridiska skyldigheter

Upprätthållande av nödvändiga register

Baserat på bokföringslagstiftning är vi skyldiga att lagra våra transaktioner och annat bokföringsmaterial under den tidsperiod som anges i lag.

Lagringsperiod

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla det syfte för vilket de samlades in, eller i den mån datalagring är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter och för att lösa potentiella anspråk eller tvister.

Datakällor

Vi samlar in dina uppgifter när du går med som medlem och skickar in dina uppgifter i syfte att skapa och underhålla ditt konto. Vi får dina uppgifter direkt från dig när du köper våra produkter via någon av våra kanaler eller registrerar dig för någon av våra tjänster (t.ex. när du bokar på finnair.com). Dina köp kopplas till ditt konto om du har identifierat dig som Finnair Plus-medlem.

Vi får också dina uppgifter från samarbetspartner när du använder deras tjänster med ditt Finnair Plus-konto. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla programmets tjänster.

Vi samlar automatiskt in personuppgifter när du använder våra tjänster där du identifieras med ditt Finnair Plus-nummer, t.ex. incheckningstjänster och bagageinlämning genom lojalitetstjänster eller när du köper tilläggsprodukter.

Dela dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med Finnair Group-företag och andra tredje parter för följande ändamål:

För att tillhandahålla tjänster som rör ditt medlemskap och utveckla dessa tjänster

Vi delar dina personuppgifter med exempelvis andra flygbolag, flygplatsoperatörer, samarbetande programpartner och andra tjänsteleverantörer som är direkt involverade i tillhandahållandet av tjänsterna som rör ditt medlemskap eller utvecklingsaktiviteterna för dessa tjänster.

För juridiska skyldigheter, säkerhet och bedrägeribekämpning

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med relevanta tredje parter, vid behov, för att upptäcka och förebygga brott, bedrägerier eller säkerhetsproblem, eller av andra juridiska skäl.

Publicerad 09.03.2024

Gå till sidan: Finnairs integritetspolicy