Finnairs utsläppskompensationsservice | Finnair Finland

Minska ditt koldioxidavtryck

Vi strävar efter att skapa en mer hållbar framtid genom att bli koldioxidneutrala 2045. Våra åtaganden omfattar åtgärder och insatser som förbättrar vår verksamhet både i luften och på marken. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Vanliga frågor 

Läs de vanligaste frågorna och svaren om att kompensera koldioxidutsläppet för ditt flyg.

Ett koldioxidavtryck är utsläppen av växthusgaser (GHG) som uppstår från en specifik aktivitet, till exempel din flygning. CO2-utsläppen från en flygresa beror på vilket flygplan som används, flygsträckan och mängden passagerare och last som flygplanet transporterar.

Du kan välja hur mycket av din utsläppskompensation går till förnybart bränsle och hur mycket du vill stödja kompensationsprojekt som minskar, fångar upp eller undviker utsläpp av växthusgaser (GHG). De projekt som vi stödjer är certifierade av många trovärdiga och internationellt erkända sertifieringsstandarder som VCS, Gold Standard, American Carbon Registry och Climate Action Reserve.

Din utsläppskompensation är inte tekniskt kopplad till din flygbokning, så återbetalning sker inte automatiskt. Du kan begära återbetalning via CHOOOSE på e-post-adressen: finnair-support@chooose.today. Återbetalningen behandlas inte automatiskt om du avbokar ditt flyg.

Ja, eftersom kompensationen inte är tekniskt sätt kopplad till din flygbokning, kan du även kompensera efter din flygresa.

Den globala tillgången av förnybart bränsle är begränsad och är tre till fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Pris och tillgänglighet utvecklas bara genom en mer omfattande användning, det är därför vi vill investera i förnybara bränslen. 

Den här servicen produceras av Finnairs samarbetspartner CHOOOSE vars administrativa kostnad är 0,35 EUR för varje passagerare och flyg.

Finnairs samarbetspartner, klimatteknikföretaget CHOOOSE™ levererar servicen av förnybara bränslen och utsläppskompensationen och garanterar att din kompensation har en klimatpositiv inverkan. CHOOOSE gör det möjligt för både privatpersoner och organisationer att enkelt stödja verifierade CO2-reducerande klimatlösningar runt om i världen. CHOOOSE-utsläppskalkylator beräknar ditt flygs koldioxidavtryck och ger dig möjlighet att kompensera koldioxidavtrycket av din flygresa genom en kombination av förnybart bränsle och av verifierade kompensationsprojekt.


Beräkningarna är baserade på den faktiska bränsleförbrukningen på Finnairs reguljära flygningar. Bränsleförbrukningen är ett 12-månadersgenomsnitt och fördelas mellan passagerare och lasten enligt ICAO:s fördelningsmetoder. Beräkningen resulterar i CO2-utsläpp, där bara direkta utsläpp är inkluderade.

Vårt verktyg för kompensationsberäkning visar endast koldioxidutsläpp och endast direkta utsläpp tas med i beräkningen.  

Metoden för att beräkna koldioxidutsläpp inom flyget har arbetats fram gemensamt. Den används bl.a. av flygbolagens branschorganisation IATA och är även utgångspunkt för det internationella Science Based Targets-initiativet (SBTi). När den gemensamma beräkningsmetoden ändras på ett sådant sätt att hänsyn tas till andra utsläpp än direkta koldioxidutsläpp, kommer vi naturligtvis också att använda den. 

För närvarande tar de allmänna faktorer som föreslås inte hänsyn till flygbolagsspecifika indirekta utsläpp eller olika typer av flygningar, dvs. flyghöjd och tid då flygplanet flyger i den övre atmosfären. 

Gå till sidan: Finnairs utsläppskompensationsservice