Tillgänglighetsutlåtanden för Finnairs digitala tjänster | Finnair Finland

Tillgänglighetsutlåtanden för Finnairs digitala tjänster

Vi har åtagit oss att göra våra digitala tjänster tillgängliga för alla, oavsett vilken enhet de använder. Vårt tillgänglighetsutlåtande beskriver överensstämmelsen hos Finnairs digitala tjänster enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, riktlinjer för tillgänglighet till webbinnehåll) som definierar grundreglerna för designers och utvecklare om hur tillgängligheten förbättras för personer med funktionsnedsättning. Granskningarna pågår och vi förbättrar kontinuerligt den digitala användarupplevelsen och uppdaterar utlåtandet.

Läs mer om överensstämmelsestatus för våra digitala tjänster, icke-tillgängliga funktioner och kontaktuppgifter för att lämna synpunkter.

Tillgänglighet till Finnair.com
Tillgänglighet till Finnair-appen
Gå till sidan: Tillgänglighetsutlåtanden för Finnairs digitala tjänster