Finnair Plus-regler | Finnair Finland

Finnair Plus-regler

Läs mer om Finnair Plus-reglerna.

Finnair Plus

1.1
Finnair Oyj (hädanefter ”Finnair”) förbehåller sig rätten att ändra och tolka alla regler som berör Finnair Plus-programmet. Alla beslut som fattas av Finnair är bindande i varje enskilt fall. Finnair ansvarar inte för påståenden gällande de produkter och tjänster som erbjuds av dess samarbetspartner. Varje samarbetspartner ansvarar för sina egna produkter och tjänster.

1.2
Finnair har rätt att på eget initiativ erbjuda vissa förmåner, t.ex. särskilda kampanjer som endast riktar sig till vissa medlemmar. Finnair har därför ingen skyldighet att erbjuda sådana förmåner till alla medlemmar.

2.1
Finnair Plus-medlemskapet är gratis. Det är personligt och öppet för alla över två (2) år. Medlemmar mellan 2 och 17 år kan gå med i Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år behöver en förmyndares tillstånd, både för att bli medlem och för att lösa in bonusar. De måste även uppge sina förmyndares kontaktuppgifter när de blir medlemmar. Förmyndaren är ansvarig för Junior-medlemmarnas användarnamn, lösenord och Avios-användning, samt för att se till att Junior-medlemmen uppfyller Finnair Plus-programmets regler och villkor. Förmyndaren måste dessutom vara Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Plus Junior-programmet avslutas när medlemmen fyller 18. 

2.2
När en person blir medlem i Finnair Plus stamkundsprogram måste regler och villkor godkännas. Endast en person per medlemsnummer kan godkännas som medlem. Medlemskapet registreras genom att öppna ett Finnair Plus-konto i den berörda personens namn. Företag, organisationer och föreningar är inte berättigade till medlemskap. Finnair Plus-medlemmarna samtycker till Finnair Plus-reglerna genom att godkänna reglerna och villkoren när de går med i programmet. Användningen av ett Finnair Plus-medlemskap som sådant anses indikera godkännande av Finnair Plus-reglerna.

2.3
Medlemskapet och den personliga uppföljningsperioden inleds när informationen har registrerats i Finnair Plus-systemet. Uppföljningsperioden är personlig och längden är 12 månader. Ett digitalt Finnair Plus-medlemskort med ett personligt medlemsnummer är tillgängligt i Finnair-appen i inloggat läge.

2.4
Finnair Plus-medlemskortet är inget betalkort eller kreditkort.

2.5
Medlemmarna är skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Dessutom bör medlemmar vara medvetna om de förändringar som sker i programmets regler.

2.6
Alla transaktioner på en Finnair Plus-medlems konto kan kontrolleras i saldot och transaktionerna genom att logga in på Finnair Plus-kontot på Finnairs webbplats eller i Finnair-appen. Avios- och nivåpoängsaldot i transaktionslistan visar godkända Avios och nivåpoäng. Finnair förbehåller sig rätten att makulera Avios, nivåpoäng och andra förmåner som felaktigt registrerats på kontot.

2.7
Finnair Plus-programmet har totalt fem nivåer: Finnair Plus Basic, Finnair Plus Silver, Finnair Plus Gold, Finnair Plus Platinum och Finnair Plus Platinum Lumo. Varje nivå ger medlemmarna rätt till olika typer av förmåner. En medlems nivå bestäms av antalet nivåpoäng som samlats under uppföljningsperioden. Detaljerad information om nivåer och förmåner finns på Finnairs webbplats. Finnair har rätt att efter eget gottfinnande ändra Finnair Plus-nivåsystemet (inklusive att avlägsna nivåsystemet) och de förmåner som tillhandahålls på varje nivå. Finnair har även rätt att ändra antalet nivåpoäng som krävs för varje nivå. 

3.1 Allmänt
Finnair Plus-programmet använder Avios som lojalitetsvaluta. Avios kan användas för att betala för flygresor, resetillval samt produkter och tjänster som tillhandahålls av Finnair Plus-partner.  

Nivåpoängen gör det möjligt för Finnair Plus-medlemmarna att avancera på Finnair Plus medlemsnivåer.  

För att Avios och nivåpoäng ska registreras automatiskt ska medlemmarna ange medlemsnummer när de bokar, alternativt lägga till medlemsnumret direkt i bokningen eller visa upp medlemskortet när de använder tjänster hos Finnair Plus-partner.

Avios kan endast samlas efter att medlemskapet har påbörjats. Erhållna Avios är personliga och kan inte tas ut i form av pengar. Avios samlas endast av medlemmar som flyger eller använder Finnair Plus-partners Avios-berättigande tjänster. Den som bekostar resan eller tjänsten har rätt att få Avios endast om hen själv utnyttjar tjänsten.  

Insamlade Avios kan överföras från ett Finnair Plus-konto till ett annat Finnair Plus-konto. Överföringen av Avios genomförs genom att logga in i Finnair Shop online. Avios kan inte överföras till en Finnair Plus Junior-medlems konto. En serviceavgift tillämpas på överföringar av Avios om inget annat anges. Avios kan endast samlas via ett stamkundsprogram åt gången och kan inte överföras från ett Finnair Plus-konto till ett annat stamkundsprogram eller vice versa, såvida inget annat anges. Avios kan endast överföras online när avsändaren har haft ett Finnair Plus-konto i mer än 90 dagar. Innan dess måste överföringarna göras via Finnairs kundtjänst.  

Avios tilldelas inte för flygresor eller tjänster när medlemmarna får ut förmåner för dessa via något annat bonussystem. Detsamma gäller för gratis-, avtals-, pris- eller bytesresor, Finnair Plus Pengar och Avios-erbjudanden eller för rabattresor i resebranschen. Avios tilldelas inte för flygbiljetter till barn under två år som inte har en egen sittplats. 

3.2 Samla Avios på flyg

3.2.1 Allmänt
Avios och nivåpoäng för genomförda flygresor registreras på Finnair Plus-kontot endast baserat på de använda flygbiljetterna. Avios och nivåpoäng registreras enligt det resedatum som anges på flygbiljetten. Avios och nivåpoäng tilldelas inte för förfallna, inlösta, oanvända eller avbeställda biljetter eller biljetter som bytts ut mot biljetter hos ett flygbolag som inte deltar i detta stamkundsprogram. Avios och nivåpoäng som tilldelas för godkända biljetter registreras efter flygresan, förutsatt att medlemmen uppger sitt Finnair Plus-medlemsnummer vid biljettbokningen eller incheckningen. Medlemsnummer anges i bokningssystemet. När medlemsnumret anges vid bokningen eller incheckningen registreras Avios och nivåpoäng inom 1–4 veckor efter flygresan.  

För Finnairs (AY) reguljärflyg som sker nonstop eller med mellanlandning tilldelas Avios enligt den avreseort och slutdestination som anges på biljetten. Om flygresan inbegriper byte av plan och flygnumret ändras, tilldelas Avios enligt flygresans olika delsträckor. Beträffande andra tjänster baseras antalet Avios på särskilda avtal.  

3.2.2 Finnair-flyg
Avios och nivåpoäng tilldelas för alla Finnairs (AY) reguljärflyg för vilka det officiella publicerade biljettpriset har betalats. Finnairs flygbolagskod (AY) måste vara angiven på biljetten som "CARRIER". Finnair förbehåller sig rätten att när som helst bestämma vilka reguljärflyg samt pris- och biljettyper som ska ingå i Finnair Plus-programmet. 

Flyg som bokats före den 9 mars 2024

För flyg som bokas före den 9 mars 2024 tilldelas Avios enligt följande regler. För Finnairs reguljärflyg (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 och AY7001-AY7500) samt Finnairs partnerbusstjänster (AY9601–AY9602 och AY9605–AY9606) bokade som anslutning till Finnair-flyg, anger Finnair grunden för antalet tilldelade Avios beroende på resezon, biljettyp och reseklass, enligt vad som uppges på Finnairs webbsidor. För code-share-flyg (AY2501–AY7000) tilldelas Avios enligt biljettyp/reseklass och resans sträcka i miles, enligt tabellen på Finnairs webbsidor. För Finnairs charterflyg (AY2001–AY2500) som avgår från Finland tilldelas Avios även i enlighet med en separat tabell som finns på Finnairs webbsidor.

Avios tilldelas inte för resetillval i anslutning till en flygresa som bokats före den 9 mars 2024.  

Flyg som bokas den 9 mars 2024 eller senare

För flyg som bokas den 9 mars 2024 eller senare tilldelas Avios enligt följande regler. För Finnairs reguljärflyg (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 och AY7001–AY7500) och Finnairs partnerbusstjänster (AY9601–AY9602 och AY9605–AY9606) bokade som anslutning till Finnair-flyg, tilldelas Avios från flygbiljettens baspris, den totala kostnaden för resetillval samt den eventuella tilläggsavgift som fastställs av flygbolaget. Tilläggsavgiften hittar du i bokningens prisöversikt under skatter, avgifter och flygbolagsavgifter som tilläggsavgift. Avios tilldelas inte för skatter, andra avgifter, flygplats- eller serviceavgifter. Avios tilldelas inte för resetillval som köps ombord på flyget eller i samband med ett bonusflyg. Antalet tilldelade Avios varierar mellan nivåerna. Insamlandet av Avios per spenderad euro och nivå är tillgängligt på Finnairs webbsidor.  

För code-share-flyg (AY2501–AY7000) tilldelas Avios enligt biljettyp eller reseklass och resans sträcka i miles, enligt tabellen på Finnairs webbsidor. För Finnairs charterflyg (AY2001–AY2500) som organiseras av en tredje part (t.ex. Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel) och för Finnairs reguljärflyg (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 och AY7001-AY7500) som säljs av en tredje part (Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel) och) beviljas Avios i enlighet med separata tabeller som finns tillgängliga på Finnairs webbsidor. Avios tilldelas inte för resetillval som köps i samband med Finnairs charterflyg eller Finnairs reguljärflyg som säljs av en tredje part.

För Finnairs charterflyg (AY2001–AY2500) som organiseras av en tredje part (t.ex. Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel), tilldelas Avios i enlighet med en separat tabell som finns på Finnairs webbsidor.

I de fall där inkomstinformation inte är tillgänglig av tekniska skäl, tilldelas Avios och nivåpoäng baserat på biljettyp eller reseklass och resans sträcka i miles. 

3.2.3 Partnerflyg
Avios tilldelas också för flygresor med våra samarbetande flygbolag, förutsatt att samarbetspartnerns flygbolagskod anges på biljetten som ”MARKETING CARRIER” och att flygresan görs med samarbetspartnerns flygplan. Avios tilldelas för reseklass, bokningsklass och flygsträcka i miles. Nivåpoäng tilldelas inte från samarbetspartner om inget annat anges. 

3.3 Samla nivåpoäng
Utöver Avios kan medlemmarna även samla nivåpoäng. Nivåpoäng tilldelas för reguljärflyg med Finnair och andra oneworld-flygbolag. De gör det möjligt för medlemmarna att ta sig till högre nivåer i Finnair Plus-programmet. Insamlandet av nivåpoäng på flygresor motsvarar insamlandet av Avios. 

3.4 Avios giltighet
Avios är giltiga i 18 månader från datumet för den senaste Avios-aktiviteten (insamling eller användning av Avios). Varje aktivitet gör att sista giltighetsdatumet för samtliga Avios hamnar 18 månader framåt. Oanvända Avios upphör att gälla och annulleras automatiskt om ingen Avios-aktivitet sker inom en period på 18 månader. Utgångsdatumet visas på medlemmens Finnair Plus-konto på webbplatsen och i Finnair-appen. Finnair Plus har ingen skyldighet att separat påminna medlemmarna om utgående Avios. Överföring av Avios mellan konton (antingen mellan Finnair Plus-konton eller mellan ett Finnair Plus-konto och ett annat flygbolags stamkundsprogramskonto) påverkar inte Avios utgångsdatum.

3.5 Inställda eller försenade flyg
Avios och nivåpoäng tilldelas för flygresor med Finnair som ställs in eller försenas av tekniska skäl (inklusive omdirigering av ovannämnda skäl), förutsatt att medlemmen har en biljett (med en AY-kod) och en bekräftad sittplats för flyget i fråga. I händelse av force majeure, t.ex. ett inställt flyg på grund av väderförhållanden eller andra skäl som ligger utanför Finnairs kontroll, tilldelas inga Avios eller nivåpoäng. Inga Avios eller nivåpoäng tilldelas heller när en omdirigering har inträffat på grund av force majeure eller andra skäl som ligger utanför Finnairs kontroll. Om ett Finnair-flyg är försenat (på grund av force majeure eller annan anledning) och om en medlem därför missar ett flyg som trafikeras av Finnairs samarbetspartner, tilldelas medlemmen inga Avios och nivåpoäng för det samarbetande flygbolagets flyg.

Om flygresan trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair, tilldelas inga Avios eller nivåpoäng för en flygresa som ställts in eller försenats av tekniska skäl (inklusive omdirigering av ovannämnda skäl). Inga Avios eller nivåpoäng tilldelas heller om flyget är försenat eller inställt på grund av force majeure eller andra skäl som ligger utanför samarbetspartnerns kontroll. Inga Avios eller nivåpoäng tilldelas heller när en omdirigering har inträffat i händelse av force majeure eller andra skäl som ligger utanför samarbetspartnerns kontroll. Ändringar som görs för dessa flygresor, såsom omdirigering eller inställda flyg, gör inte under några omständigheter medlemmarna berättigade till Avios eller nivåpoäng. 

3.6 Begära saknade Avios
Avios kan endast registreras retroaktivt mot följande dokument:

  • För flygresor: en kopia av flygbiljetten och boardingkortet. 
  • För e-biljetter: resebeskrivningen/kvittot. Enbart ett boardingkort räcker inte. 
  • För hotell: en kopia av fakturan.
  • För biluthyrning: en kopia av hyresavtalet.
  • Andra tjänster: en kopia av fakturan eller kvittot
  • Transaktioner som är äldre än sex (6) månader registreras inte retroaktivt. Obs! Avios kan tilldelas retroaktivt från en (1) till sex (6) månader efter transaktionen, beroende på samarbetspartnern. 

Observera att Finnair Plus inte returnerar dokumenten.

Observera att vissa samarbetspartner inte tilldelar Avios retroaktivt.

Företag som deltar i Finnair Plus-programmet förbehåller sig rätten att inte tilldela några Avios för tjänsterna de erbjuder, eller att endast tilldela några av de Avios som normalt tilldelas. Vissa samarbetspartner tilldelar inga Avios alls. Mer detaljerad information om sådana begränsningar eller ändringar finns på Finnairs webbsidor (finnair.com och finnairshop.com).

Medlemmar kan samla Avios och nivåpoäng efter att de blivit medlemmar. Dock kan Avios godkännas retroaktivt för en enkelresa eller tur- och returresa med Finnair eller en samarbetspartner som lämnats in med medlemsansökan, förutsatt att flygresan inte gjordes mer än sex månader före ansökan. Inga nivåpoäng tilldelas för sådana retroaktiva transaktioner. 

3.7 Samla Avios på tjänster hos samarbetspartner som inte är flygbolag
Finnair har kommit överens med de samarbetspartner som nämns på Finnair Plus webbsidor (Finnair.com och finnairshop.com) gällande samarbetet med Finnair Plus-programmet. Information om att samla Avios finns på finnairshop.com. Finnair ansvarar inte för eventuella feltryck i dessa regler. Rätten att göra ändringar förbehålls. Finnair Plus-medlemmarna kan inte kräva kredit för Avios eller bonusar om samarbetsavtalet har ändrats i detta avseende.

Finnair har kommit överens med de samarbetspartner som nämns på Finnair Plus webbsidor (Finnair.com och finnairshop.com) gällande samarbetet med Finnair Plus-programmet. Information om att samla Avios finns på finnairshop.com. Finnair ansvarar inte för eventuella feltryck i dessa regler. Rätten att göra ändringar förbehålls. Finnair Plus-medlemmarna kan inte kräva kredit för Avios eller bonusar om samarbetsavtalet har ändrats i detta avseende.

Vid biluthyrning tilldelas ett separat överenskommet antal Avios varje gång en bil hyrs i enlighet med de villkor som fastställts av biluthyrningsbolaget. För att säkerställa att Avios tilldelas måste medlemmarna visa upp sina Finnair Plus-medlemskort när de hyr en bil. Avios tilldelas retroaktivt i enlighet med paragraf 3.6 endast för biluthyrningsavtal som ingåtts max sex (6) månader tidigare.

På partnerhotell samlas antalet Avios enligt en separat överenskommelse per övernattning eller vistelse. För att Avios ska registreras på kontot måste medlemmen uppvisa sitt medlemskort vid incheckningen. Om två medlemmar delar hotellrum tilldelas Avios endast till en av dem. Avios kan endast tilldelas för ett hotellrum per natt eller vistelse. Avios tilldelas retroaktivt endast för hotellräkningar som är högst sex (6) månader gamla.

Finnair Plus och dess samarbetande finansbolag tilldelar, på överenskommet sätt, Avios för inköp som genomförs med ett kreditkort med Finnair Plus och samarbetande bolags varumärke. Fullständiga regler och villkor finns på webbplatsen för det företag som utfärdar kreditkortet.

Avios samlas på tjänster som tillhandahålls av andra samarbetspartner enligt separata överenskommelser. Vissa begränsningar kan gälla för att retroaktivt tilldela Avios. 

4.1 Allmänt
Motsvarande antal Avios eller förmåner dras från kontot när bonusen bokas. Bonusar kan inte omvandlas till pengar och två eller flera överlappande bonusar kan inte heller utnyttjas. Förlorade, stulna eller oanvända förmåner, biljetter eller bonuskuponger krediteras eller återlöses inte. Finnair Plus har rätt att debitera en kund retroaktivt för en bonus om medlemmen inte har det antal Avios/förmåner som krävs för att betala för den. Avgiften för bonusen bestäms av det aktuella ordinariepriset. En serviceavgift tas också ut.

Finnair och dess samarbetspartner har rätt att när som helst fastställa vilka typer av bonusar som tilldelas medlemmarna, på det sätt de anser lämpligt. Finnair och dess samarbetspartner har rätt att begränsa antalet bonusar eller att avstå från att dela ut bonusar under en viss period.

Värdet på bonusflyg eller andra Finnair Plus-erbjudanden kan inte fastställas genom att jämföra dem med flygresor, övernattningar på hotell eller andra sådana tjänster för vilka normalpriser debiteras. Priset på en flygbiljett varierar beroende på när och var den köps och vilken biljettyp det gäller. Samma sak gäller för andra bonusar. Värdet på bonusresor begränsas också av att de är mindre tillgängliga än biljetter till normala priser och omfattas av bokningsrestriktioner. Villkoren för biljettköp anges separat.

Vissa bonusar kan endast lösas in via internet. 

4.2 Bonusflyg
Finnair Plus bonusflyg bokas via finnair.com, Finnair-appen eller Finnairs kundtjänst. Bonusen kan endast lösas in med Avios. Information om antalet Avios som behövs för en viss bonus finns på Finnairs webbplats.  

Det är möjligt att ge bort en bonus till en annan person, och ett namn måste anges vid bokningen av bonusen. Medlemmar som vill tillåta en fullmaktsinnehavare att använda deras konto måste ge sitt skriftliga godkännande till Finnair Plus kundtjänst.

Bonusflyg kan inte bokas tidigare än 360 dagar före planerat användningsdatum. Mer information om reglerna för bokning och köp finns på Finnairs webbsidor.

Medlemmarna betalar själva flygplatsskatter, passageraravgifter, serviceavgifter och andra betalningar som fastställs av Finnair eller andra myndigheter. Medlemmarna är skyldiga att betala alla skatter och andra avgifter (inklusive moms) som är relaterade till bonusprogrammet eller förmånen i enlighet med gällande lagstiftning. Finnair är inte ansvariga för skatter eller andra kostnader gentemot medlemmar. Skatter återbetalas inte om bonusresan ställdes in efter att biljetten löstes in. Finnair ansvarar inte för eventuella skatter eller andra kostnader som kan uppstå för medlemmen. Medlemmarna ansvarar själva för att skaffa visum och andra officiella dokument.

Bonusflyg kan lösas in för Finnairs eller Finnair Plus-partners reguljärflyg. Det finns ett begränsat antal platser i passagerarklassen för bonusflyg. Bonusflyg kan inte bokas vid vissa angivna tidpunkter eller på vissa angivna rutter. Finnair och dess samarbetspartner har rätt att efter eget gottfinnande begränsa antalet bonusflyg som beviljas. Information om sådana begränsningar finns på Finnairs webbsidor och hos Finnair Plus kundtjänst. Medlemmarnas Avios ger dem inte rätt till en sittplats på ett visst reguljärflyg. Om flyget trafikeras tillsammans med något annat flygbolag beviljas bonusar endast från platskvoterna för flygbolag som deltar i Finnair Plus-programmet. Biljetter till bonusflyg kan endast lösas in via särskilt angivna Finnair-kanaler. Bonusflyg kan inte lösas in med Avios för Finnairs charterflygningar.

Det måste finnas en bekräftad sittplats för alla sträckor på ett bonusflyg. Bonusar som har lösts in för reguljärflyg går inte att kombinera med någon annan biljettpristyp eller rabatt eller användas som delbetalning för annan avgift, dock med de undantag som nämns i paragraf 4.3.

Flygningar tur och retur måste återvända till avgångsplatsen. Det är möjligt att återvända från en annan destination (undantag görs av enskilda flygbolag), även om antalet Avios som dras av för bonusen alltid baseras på den högre sektorn. Resorna kan inte avbrytas vid mellanlandning och måste istället fortsätta till destinationen på nästa tillgängliga flyg. En mellanlandning tillåts dock på interkontinentala tur och retur-bonusflyg. Bonusflyg tur och retur kan inte göras på samma dag. Bonusbiljetter för reguljärflyg är giltiga i 12 månader från bokningsdatumet och återresan måste alltid göras inom den perioden.

Avios för oanvända bonusflyg (flygresor med Finnair och Finnair Plus-partner) återbetalas till medlemmens konto under förutsättning att resan avbokades innan biljetten utfärdades och Finnair Plus kundtjänst informerades om avbokningen minst tre timmar innan avgång. Om resan avbokas efter att biljetten har utfärdats, men före avresa (minst tre timmar innan), återbetalas Avios till medlemmens konto i utbyte mot den oanvända biljetten. Medlemmen får då betala en avbokningsavgift på 50 € per biljett eller motsvarande belopp i någon annan valuta. Överstigande belopp, dvs. skatter och passageraravgifter, återbetalas. Om resan ändras efter att biljetten har utfärdats måste medlemmen betala en avgift på 50 € per biljett eller motsvarande summa i någon annan valuta samt eventuella skatter och passageraravgifter som tillkommer på grund av ändringen. Med Finnair Classic-bonusar är det möjligt att göra ändringar för återresan mot en ändringsavgift på 50 € per passagerare. Ändringarna måste göras minst tre timmar före den ursprungliga återresan och omdirigering tillåts inte. Ändringar är endast möjliga för bonusflyg som trafikeras av Finnair. Om medlemmen inte avbokar flyget (”no-show”) återbetalas inga Avios. En Finnair-bonusflygbiljett är endast giltig på det flygbolag som den utfärdats för. 

4.3 Uppgradering av reseklass med Avios eller uppgraderingsförmåner
Uppgraderingar av reseklass kan endast göras på Finnairs reguljärflyg (ett AY-flygplan och AY-kod på biljetten). Medlemmen måste ha en bekräftad bokning i ekonomiklass eller Premium Economy-reseklass och en inlöst flygbiljett. Uppgraderingar av reseklass kan endast ges för biljetter som utfärdats till publicerade priser. Restriktionerna för den ursprungliga biljetten i ekonomiklass eller Premium Economy-reseklass gäller oavsett uppgradering. I händelse av omdirigering åtföljs reglerna för den ursprungliga biljettens bokningsklass. Även om antalet platser är begränsat försöker Finnair bekräfta uppgradering av reseklass 37 timmar före flygresan på önskat sätt såvida inte bokningar på flyget förhindrar det. Om uppgraderingen av reseklass inte bekräftas vid denna tidpunkt annulleras väntelistan och Avios/uppgraderingsförmånerna återbetalas inom 1–4 arbetsdagar. Finnair har rätt att fastställa begränsningar för uppgraderingar av reseklass och att göra ändringar i dessa begränsningar efter eget gottfinnande. Information om begränsningarna finns på Finnairs webbplats. Observera att tillgängligheten för uppgraderingar av reseklass är begränsad och att användning av uppgraderingsförmåner inte garanterar en bekräftad uppgradering. 

4.4 Övriga bonusar
Kupongen för bonusen måste beställas online via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Bonusens giltighet och andra begränsningar anges i det dokument som skickas till medlemmen via e-post.  

Bokningarna görs direkt av medlemmarna själva hos den samarbetspartner de väljer. Vid bokning måste medlemmar ange att det är för en Finnair Plus-bonus. Den ursprungliga bonuskupongen måste visas upp när du använder bonusen.

Samarbetspartner som deltar i Finnair Plus-programmet förbehåller sig rätten att begränsa antalet bonusar per region. De har även rätt att debitera mer än en bonuskupong eller fler Avios per tjänst, samt att ange andra villkor och begränsningar för användningen av en bonus.  

4.5 Annullering av bonusar 
Beträffande bonusar som tilldelas av en av Finnairs samarbetspartner, iakttas avbokningsvillkoren hos den aktuella samarbetspartnern eller de allmänna villkoren för paketresor. Dessa villkor anger vilka betalningar en medlem som avbokar en bonus måste göra som en följd av avbokningen, och om vissa betalningar som görs av medlemmen (t.ex. flygplatsskatter och passageraravgifter) återbetalas till medlemmen i samband med avbokningen. Finnair återbetalar inte Avios eller pengar för en bonuskupong (t.ex. en hotellkupong) även om kupongen inte har använts. Beträffande bonusflyg tillämpas paragraf 4.2 och det aktuella flygbolagets avbokningsvillkor. 

5.1 Länka konton
En medlem måste länka sina Finnair Plus- och British Airways Executive Club-konton för att kunna överföra Avios mellan Finnair Plus och British Airways Executive Clubs stamkundsprogram. Du måste vara minst 18 år för att vara berättigad att länka konton.

Av säkerhetsskäl måste medlemmar aktivera tvåfaktorsautentisering på Finnair Plus- och på British Airways Executive Club-kontot innan konton kan länkas. För att kunna länka Finnair Plus- och British Airways Executive Club-konton måste medlemmens förnamn och efternamn vara desamma på båda kontona. Systemet anpassar automatiskt specialtecken såsom bindestreck (-), apostrofer (’) och bokstäver med accentmarkeringar (t.ex. è, ó, â, ã, ä, å).

Ett Finnair Plus-konto kan länkas till ett British Airways Executive Club-konto åt gången. Båda kontona måste vara medlemmens egna konton. Länken mellan Finnair Plus- och British Airways Executive Club-konton kan tas bort när som helst. Ett Finnair Plus-konto kan endast återlänkas en gång till ett British Airways Executive Club-konto. Vid en medlems död tas länken mellan kontona bort, och reglerna och villkoren för respektive program kommer att gälla.

5.2 Överföring av Avios 
Att överföra Avios mellan Finnair Plus- och British Airways Executive Club-konton är gratis. Avios överförs i förhållandet 1:1, vilket innebär att 1 Avios i Finnair Plus är 1 Avios i British Airways Executive Club. Det finns inga gränser för hur många gånger Avios kan överföras mellan kontona. Det finns ingen lägsta eller högsta gräns för hur många Avios som kan överföras mellan de länkade kontona. Finnair och British Airways förbehåller sig dock rätten att införa vissa begränsningar.

Avios kommer att överföras i realtid mellan kontona. Överföringen av Avios mellan konton förlänger inte Avios giltighet på Finnair Plus-kontot.

För att möjliggöra överföring av Avios mellan dina Finnair Plus- och British Airways Executive Club-konton, inklusive eventuell kundtjänst för att underlätta och bekräfta överföringen av Avios, delar vi data från ditt Finnair Plus-konto med ditt British Airways Executive Club-konto i enlighet med vår sekretesspolicy. 

6.1
Finnair kan när som helst avsluta Finnair Plus-programmet eller ersätta det med ett annat program genom att skriftligen meddela medlemmarna om detta minst sex (6) månader innan det avslutas. Avios och nivåpoäng är giltiga i sex (6) månader från och med meddelandedatumet. Därefter annulleras alla Avios och nivåpoäng. Finnair är inte på något sätt skyldigt att kompensera medlemmar för oanvända Avios eller bonusar.

6.2
Finnair har rätt att när som helst avsluta medlemskapet för en medlem utan att medlemmen har gett något skäl, genom att informera medlemmen i fråga sex (6) månader innan medlemskapet upphör. Medlemmens Avios och nivåpoäng är giltiga i sex (6) månader från och med meddelandedatumet. Därefter annulleras alla Avios och nivåpoäng. Finnair är inte på något sätt skyldigt att kompensera medlemmar för oanvända Avios eller bonusar.

6.3
Finnair har rätt att när som avsluta medlemskapet för en medlem när medlemmen har gett skäl för det. Dessutom har Finnair i sådana fall rätt att annullera en medlems Avios och nivåpoäng utan föregående meddelande. De ovan nämnda skälen en medlem gett innefattar alla regelöverträdelser som presenteras häri eller förfalskning, ändring, försäljning eller otillåten överföring till en annan person av dokument såsom flygbiljetter, kuponger eller andra förmåner som ger en medlem rätt till bonus.

6.4
Medlemmar har rätt att när som helst avsluta medlemskapet genom att meddela Finnair Plus kundtjänst. Finnair annullerar medlemmens Avios och nivåpoäng efter att ha mottagit meddelandet. Medlemskapet upphör vid en medlems död.

6.5
Finnair har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande göra ändringar i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerna och de bonusar som tilldelas medlemmar (inklusive ändringar av samarbetspartner, insamling av Avios och nivåpoäng, antal Avios och nivåpoäng som krävs för bonusarna, beviljande av bonusflyg och restriktioner som rör dem, förfarandet för inlösen av bonusar samt Avios och nivåpoängens giltighet). Sådana ändringar träder i kraft omedelbart och utan föregående meddelande om inte annat anges av Finnair. Finnair meddelar medlemmar om ändringar via Finnair Plus webbsidor. Finnair gör sitt bästa för att hålla kunderna uppdaterade om Finnair Plus-programmets tjänster. Medlemmarna hittar den senaste aktuella informationen på Finnairs webbsidor. Medlemmarna godkänner alla ändringar genom att fortsätta att använda sina Finnair Plus-medlemskap. Om en medlem inte godkänner de ändringar som gjorts har medlemmen rätt att avsluta sitt medlemskap i enlighet med paragraf 6.4. Finnair ansvarar inte för förluster som orsakas av de ändringar som görs (inklusive förlust av Avios och nivåpoäng, förlust av förmåner eller försämring av förmåner). Finnair har inte heller någon skyldighet att kompensera medlemmarna för dessa förluster på något annat sätt.

6.6
Finnair har rätt att säga upp Finnair Plus-medlemskapet för en kund genom att makulera medlemmens personuppgifter samt medlemsnummer från Finnair Plus medlemsregister om inga transaktioner har registrerats på medlemmens konto under de senaste tio (10) åren och medlemmen följaktligen inte har några giltiga Finnair Plus-Avios. Kunder kan gå med i Finnair Plus-programmet igen.

7.1
Finnair ansvarar inte för förluster relaterade till medlemskapet i Finnair Plus-programmet eller till en medlem om inte Finnair har förorsakat förlusten uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

7.2
Insatser kommer att göras för att med god vilja lösa alla oklarheter som uppstår till följd av programmets verksamhet mellan Finnair och Finnair Plus-programmets medlemmar. Finsk lag kommer att tillämpas avseende Finnair Plus-programmet och eventuella tvister kommer att lösas av relevant rättsorgan i Finland.

7.3
Många samarbetspartner till Finnair deltar i Finnair Plus-programmets tjänster. Utöver information om Finnair Plus-programmet som distribueras via Finnair Plus nyhetsbrev och e-postmeddelanden till medlemmarna, kan marknadsföringsmaterial från Finnair och dess samarbetspartner också tillhandahållas medlemmarna. Finnair kan överlämna personuppgifter om medlemmar till sina samarbetspartner i syfte att de ska kunna marknadsföra sig för dem direkt. Finnair Plus-partner kan därmed också använda informationen i Finnair Plus-kundregistret för egen direktmarknadsföring. Samarbetspartner överför ingen kundinformation till tredje part. Medlemmarna kan välja sina inställningar för direktmarknadsföring genom att logga in på sitt medlemskonto på Finnairs webbplats. Om en medlem väljer att inte få e-postmeddelanden med marknadsföring från Finnair, kan Finnair skicka nyhetsbrev och information om Finnair Plus-medlemskap och Finnair Plus-programmet (t.ex. en påminnelse om Avios som är på väg att gå ut, ändringar i programmet och ett kontoutdrag) till en medlem. Detta baseras på vårt avtal med dig, vilket du som Finnair Plus-medlem har godkänt. Du hittar mer information om hur vi samlar in och bearbetar personuppgifter i Finnairs sekretesspolicy.

7.4
Användningen av Avios som samlats på affärsresor som arbetsgivaren betalat är föremål för instruktioner från arbetsgivaren och tillämplig lagstiftning, inklusive skattelagar, vilka ska åtföljas när förmånerna utnyttjas. Vissa länder kan ha särskild lagstiftning som gäller statligt anställda och anställda inom den offentliga sektorn. Vi rekommenderar medlemmarna att säkerställa att de känner till och förstår dessa regler om de gäller dem. Vissa förmåner kan leda till skattemässiga följder, till exempel förmånsbeskattning. Vi rekommenderar medlemmarna att konsultera en revisor eller skatterådgivare för att säkerställa kännedom om möjliga skattemässiga följder. Ytterligare information för finska kunder finns också på Skatteförvaltningens webbplats på www.vero.fi.

7.5
Finnair ansvarar inte för eventuella feltryck i dessa regler. Rätten att göra ändringar förbehålls.

Gå till sidan: Finnair Plus-regler