Användarvillkor | Finnair Finland

Användarvillkor

Juridiskt meddelande om användarvillkor för finnairs internetsidor

Användningen av Finnairs internetsidor gäller under förutsättning att du godkänner tillhörande villkor och de som gäller för var och en av våra tjänster.

  1. All information som publiceras på Finnairs internet-sidor är i ”befintligt skick”. Inga garantier, vare sig uttalade eller underförstådda, inklusive och utan begränsning till garantier om titel eller intrång i upphovsrätt, säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, görs för tillgänglighet, precision, tillförlitlighet, innehåll eller annan upphovsrätt.
  2. Vi ska inte hållas ansvariga för, och du instämmer i undantagen, att i full utsträckning och enligt vad som är tillåtet enligt gällande lag, din rätt när det gäller direkta, indirekta, slumpmässiga, speciella, följdmässiga eller sanktionerade skador, förlust av vinst eller affärsmöjligheter eller driftsstopp som uppkommer från användning av eller otillgänglighet för dessa sidor eller tjänster, under alla omständigheter.
  3. Innehållet i dessa sidor, inklusive och utan begränsning till varumärken, tjänstenamn märken, tillhör Finnair Abp, eller respektive tredje part. Sådana rättigheter skyddas genom upphovsrätt och andra lagar. Alla rättigheter som inte är uttalade är förbehållna. Du får inte reproducera, överföra, distribuera eller förvara någon del av innehållet däri utan föregående skriftligt samtycke och får ingen rätt att använda några märken som visas på dessa platser utan föregående skriftligt samtycke från oss och tredje part, som fallet kan vara.
  4. Du kan använda Internet-sidorna för Finnair och deras innehåll för privat, icke kommersiell användning. Pressmeddelanden och andra dokument som indikeras som offentliga kan användas även i andra syften, förutsatt att du klart och tydligt uppger källan till information.
  5. Du ombeds intyga att du inte skickar något olagligt eller olämpligt material till oss. Genom att skicka material utdelar du en obegränsad rätt att använda sådant material utan kompensation och utan ansvar för dig. Du ska använda skäliga ansträngningar för att säkerställa att sådant material är fritt från virus och andra skadliga egenskaper.
  6. Användning av platser genom länkar på Finnairs Internet-sidor är föremål för regler och villkor på andra platser. Vi har ingen kontroll över innehåll eller andra egenskaper hos sådana platser och tar inget ansvar för något som uppkommer genom användning av sådana platser, genomförd av dig. Såvida inte motsatsen specifikt anges, stöder vi varken en sådan webbplats eller dess ägare, operatörer, innehåll eller andra egenskaper.
  7. Egenskaperna för dessa sidor, inklusive och utan begränsning till, utseende, innehåll, åtkomst och tillgänglighet, de tjänster och varor som tillhandahålls, och användningsreglerna, kan ändras av oss, när som helst, oavsett anledning och utan föregående meddelande.
  8. Ingen under 18 år får beställa tjänster eller varor från Finnairs internetsidor, förutom tjänster eller varor som tillhandahålls kostnadsfritt av oss, i förekommande fall, utan medgivande från en förälder eller förmyndare.
  9. För vissa av våra tjänster, förutom eller med ytterligare regler som kan gälla enligt specifikationen i deras respektive användarregler.
  10. Användarvillkoren för våra sidor regleras av lagarna i Finland, med förbehåll för obligatorisk tillämpning av lagarna i andra länder.

© Finnair Abp 2002

Gå till sidan: Användarvillkor