Resa under graviditeten | Finnair Finland

Resa under graviditeten

Om du är gravid kan du resa med Finnair-flyg enligt följande restriktioner:

  • Det är tillåtet att flyga till slutet av den 36:e veckan (35 veckor och 6 dagar) vid enbarnsgraviditet om flygtiden är mer än 2 timmar.
  • Det är tillåtet att flyga till slutet av den 38:e veckan (37 veckor och 6 dagar) vid enbarnsgraviditet om flygtiden är 2 timmar eller mindre.
  • Det är tillåtet att flyga till slutet av den 32:a veckan (31 veckor och 6 dagar) vid flerbarnsgraviditet.

Om flygtiden är mer än 6 timmar måste du tillhandahålla ett läkarintyg efter graviditetsvecka 32. Annars rekommenderar vi att du tar med dig ett intyg eller utlåtande från din behandlande läkare eller barnmorska som bevis på att graviditeten fortskrider normalt.

Vid komplicerad graviditet måste du tillhandahålla ett MEDIF-formulär.

Ett intyg eller utlåtande från den behandlande läkaren eller barnmorskan* måste bekräfta

  • om det är en enbarns- eller flerbarnsgraviditet
  • beräknad förlossning
  • att det inte förekommer några komplikationer med graviditeten.

Intyget ska vara daterat så nära resedatumet som möjligt och täcka hela resan (avresa och återresa) förutsatt att du inte behöver någon medicinsk vård under resan.

*) I Finland, Danmark, Norge och Sverige kan intyget även undertecknas av en barnmorska eller sköterska på en mödravårdscentral. 

Hur ska du tillhandahålla läkarintyget? 

Om du reser efter graviditetsvecka 32 på ett långdistansflyg (flygresa på mer än sex timmar) måste du fylla i formuläret för särskild assistans och lämna in ett läkarintyg till oss som visar att graviditeten fortskrider normalt. I Finland, Danmark, Norge och Sverige kan intyget även undertecknas av en barnmorska eller sköterska på en mödravårdscentral. 

Fyll i formuläret och skicka in intyget minst 72 timmar före flygets avgång. 

Observera att vi inte kan tillåta dig att stiga ombord utan godkännandet som beskrivs ovan.

Hämta intygetFyll i formuläret för särskild assistans

Tips för en säker och bekväm flygresa 

  • Använd alltid säkerhetsbälte: det är säkert och det skyddar dig och ditt ofödda barn från plötsliga rörelser i flygplanet. 
  • Spänn fast bältet under magen, lågt på höftbenen. 
  • Boka sittplats vid gången om möjligt – på så sätt blir det enklare att resa dig och sträcka på benen när du sitter. 

Flyga med ett nyfött barn 

Du kan resa med ett friskt nyfött barn på alla Finnair-flyg så länge barnet är minst två dagar gammalt. 

Läs mer om att resa med barn Se vår sekretesspolicy
Gå till sidan: Resa under graviditeten