Villkor för uppgradering till företagsklass | Finnair Finland

Villkor för uppgradering till företagsklass

Vad som ingår i avgiften för uppgradering av reseklass

I uppgraderingen till businessklass ingår

 • Sittplats i businessklass
 • Prioriterad incheckning
 • Prioriterad säkerhetskontroll på Helsingfors-Vanda flygplats och andra utvalda flygplatser
 • Finnairs lounge-tjänster på avreseflygplatsen för det uppgraderade flyget
 • Ett extra incheckat bagagekolli (maxvikt 32 kg)
  • Den utökade tillåtna bagagemängden för reseklassuppgraderingar som köpts i förväg gäller för hela resan, från avreseort till destination i en riktning, även om uppgraderingen endast har köpts för en sträcka, förutsatt att alla flyg är reguljärflyg som marknadsförs av Finnair och trafikeras av Finnair eller Norra. 
   • Exempel: Paris–Helsingfors–Peking–Helsingfors–Paris, alla flyg marknadsförs och trafikeras av Finnair. Uppgraderingen köptes för rutten Helsingfors–Peking: den utökade tillåtna bagagemängden gäller för utresesträckorna Paris–Helsingfors och Helsingfors–Peking.
  • Om resan från avreseorten till destinationen består av en eller flera flygsträckor som trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair, gäller inte den tillåtna bagagemängden för businessklass för de flyg som trafikeras av det andra flygbolaget.
   • Exempel: Helsingfors–London–New York, Helsingfors–London trafikeras av Finnair, London–New York trafikeras av British Airways. Uppgraderingen köptes för rutten Helsingfors–London: den utökade tillåtna bagagemängden gäller endast för sträckan Helsingfors–London. Den utökade tillåtna bagagemängden gäller inte för sträckan London–New York, eftersom rutten trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair.
 • Drycker och måltider i businessklass
 • Tillgång till internet i en timme på interkontinentala flyg och 30 minuters surfpaket på flyg inom Europa och Mellanöstern. Finnair Plus Gold-, Platinum- och Platinum Lumo-medlemmar kan ha extra förmåner. Se Finnair Plus-förmånerna.

Observera att från den 15 juni 2021 kan förmånerna som ingår i uppgraderingen till businessklass variera beroende på när uppgraderingen köptes. 

 • Vid köp i förväg ingår alla förmåner som anges ovan i uppgraderingen till businessklass. 
 • Vid köp på flygplatsen ingår upplevelsen i businessklass ombord i uppgraderingen, medan prioritetstjänsterna på flygplatsen och lounge-inträdet inte ingår. Reglerna för den ursprungliga biljetten definierar även den tillåtna mängden bagage. 

I uppgradering till Premium Economy ingår: 

 • Sittplats i Premium Economy Class 
 • Måltider och drycker i Premium Economy 
 • Den tillåtna mängden incheckat bagage baseras på den ursprungliga ekonomiklassbiljetten  

Observera!

 • Finnair Plus-poäng tilldelas enligt den ursprungliga biljetten.
 • Alla flygplatstjänster som ingår i uppgraderingen till businessklass kan inte garanteras pga. flygtidtabeller, flygplatsens begränsningar eller andra oregelbundenheter.
 • Tilläggstjänster som har köpts för den ursprungliga biljetten i förväg via Finnair återbetalas automatiskt inom 10 arbetsdagar, undantaget:
  • Vid uppgradering till Premium Economy Class: extrabagage, lounge-inträde, tillgång till internet och förbeställda varor, t.ex. champagne och choklad, som vi ändå levererar till det uppgraderade flyget. 
  • Vid uppgradering till businessklass: tillgång till internet och förbeställda varor, t.ex. champagne och choklad, som vi ändå levererar till det uppgraderade flyget.
  • Vid uppgradering till businessklass: när det gäller återbetalning av förbetalt extrabagage på anslutningsflyg med Finnair, återbetalas endast den del av extrabagageavgiften för det uppgraderade flyget. Återbetalningsbeloppet beräknas utifrån flygsträckan för det uppgraderade segmentet i förhållande till hela resan. 
   • Om du t.ex. har köpt extrabagage för resplanen Paris–Helsingfors–Peking och senare köpt en uppgradering till businessklass för endast segmentet Paris–Helsingfors återbetalas cirka 23 % av den ursprungliga extrabagageavgiften från Paris till Peking. 
 • När du uppgraderar till businessklass: alla tidigare köpta uppgraderingar från ekonomiklass till Premium Economy Class är fullt återbetalningsbara om du köper en andra uppgradering från Premium Economy till businessklass för samma flygsegment. Du kan begära en återbetalning via vårt formulär ansökan om återbetalning på Finnairs webbplats.

Uppgraderingar till företagsklass med pengar 

 • Du kan köpa uppgraderingar till företagsklass tidigast 59 dagar före avgång på vår webbplats, via Finnair-appen eller via vår kundtjänst, i mån av tillgång. 
 • Uppgraderingens pris och tillgänglighet kan variera vid olika tidpunkter före avgång, men tillgängligheten skiljer sig inte mellan försäljningskanalerna. Alla visar samma tillgänglighetsinformation. 

Observera att kortbetalningar inte är tillgängliga för uppgraderingsköp på Finnair.com eller i Finnair-appen. Om du vill betala din uppgradering med bankkort ber vi dig kontakta vår kundtjänst via chatt eller genom att ringa vårt callcenter.

Kom ihåg att du måste logga in som Finnair Plus-medlem för att kunna se tillgängliga uppgraderingsalternativ – på så sätt kan du se poäng och giltiga uppgraderingsförmåner som kan användas som betalningsmetod.

Uppgraderingar till företagsklass med Finnair Plus-poäng och uppgraderingsförmåner 

 • Alla Finnair Plus-medlemmar kan ställa sig på väntelistan för en uppgradering av reseklass från 360 dagar till 40 timmar före avgång.
 • Bekräftade reseklassuppgraderingar erbjuds till Finnair Plus Silver- och Basic-medlemmar tidigast 59 dagar före flygets avgång om det finns tillgång till uppgraderingar med poäng och uppgraderingsförmåner.
 • Finnair Plus Platinum Lumo-, Platinum- och Gold-medlemmar kan lösa in bekräftade reseklassuppgraderingar upp till 360 dagar före avgång om det finns tillgång till uppgraderingar med poäng och uppgraderingsförmåner.
 • Motsvarande antal Finnair Plus-poäng eller uppgraderingsförmåner dras från kontot vid begäran om en bekräftad reseklassuppgradering eller en uppgradering som placerats på väntelista.
 • Finnair börjar bekräfta reseklassuppgraderingar som placerats på väntelista 59 dagar före flygets avgång, i mån av tillgång på uppgraderingar med poäng och uppgraderingsförmåner.
 • Reseklassuppgraderingarna på väntelistan bekräftas senast 37 timmar före avgång om det finns tillgång. Finnair skickar ett e-postmeddelande om väntelistsituationen senast 37 timmar före avgång.
 • Om uppgraderingen på väntelistan inte bekräftas senast 37 timmar före avgång återbetalas Finnair Plus-poängen och/eller uppgraderingsförmånerna inom 24 timmar. Observera att uppgraderingsförmånernas förfallodatum förblir desamma efter återbetalningen och uppgraderingsförmånerna återbetalas inte om förfallodatumet har passerats.
 • Uppgraderingar av reseklass kan göras på Finnairs reguljärflyg (AY-kod på biljetten och flyget trafikeras av Finnair). Uppgraderingen kan lösas in via internet eller via Finnair-appen, om biljettnumret börjar med 105.
 • Om resebeskrivningen inkluderar anslutningsflyg och långdistansflyget uppgraderas med Finnair Plus-poäng kan anslutningsflyget inom Europa uppgraderas kostnadsfritt i mån av tillgång.
 • Uppgraderingar av reseklass med poäng är inte tillgängligt för bonusflyg eller biljetter som köpts med Pengar och poäng-erbjudanden.
 • Uppgraderingar av reseklass kan endast begäras efter att den ursprungliga bokningen har bekräftats och flygbiljetten har utfärdats.

Ändringar och avbokningar

Om ditt flyg har ställts in av Finnair

Om ditt flyg blir inställt, omdirigerar Finnair ditt flyg:

 • Om det omdirigerade flyget trafikeras av Finnair ombokas du till den uppgraderade reseklassen i mån av tillgång. 
 • Om det omdirigerade flyget trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair ombokas du till den ursprungliga reseklassen. 

Om det inte finns någon tillgång till den uppgraderade reseklassen på grund av omdirigeringen gäller följande återbetalningspolicy: 

 • Pengar: full återbetalning av den betalda uppgraderingsavgiften.
 • Finnair Plus-poäng och/eller uppgraderingsförmåner: full återbetalning av poäng och/eller uppgraderingsförmåner som användes för uppgraderingen.

Om din reseklass nedgraderas kan du ansöka om återbetalning via återbetalningsformuläret eller genom att kontakta Finnairs kundtjänst.

Avboka eller ändra flyg

a) Avboka flyg

 • De ursprungliga biljettreglerna gäller för den uppgraderade biljetten.
 • Följande återbetalningspolicy gäller för uppgraderingen till företagsklass:
  • Pengar: full återbetalning av den betalda uppgraderingsavgiften om avbokningen görs minst 24 timmar före flygets avgång. Obs! Ingen återbetalning ges om avbokningen görs mindre än 24 timmar före flygets avgång.
  • Finnair Plus-poäng och/eller uppgraderingsförmåner: full återbetalning av poäng och/eller uppgraderingsförmåner som användes för uppgraderingen. Obs! Ingen återbetalning av poäng och/eller uppgraderingsförmåner ges vid ”no-show”, det vill säga att passageraren inte avbokade flygbiljetten och inte klev ombord på flyget.

b) Ändra flyg eller flygdatum

 • De ursprungliga biljettreglerna gäller för den uppgraderade biljetten. Kontakta Finnairs kundtjänst för att begära ändringen.
  • På flyg som trafikeras av Finnair: Finnair uppgraderar dig till önskad reseklass, om det finns plats, och om samma bokningsklass är tillgänglig. I annat fall gäller återbetalningen enligt den återbetalningspolicy som beskrivs ovan (Avboka flyg). 
  • Flyg som trafikeras av ett annat flygbolag än Finnair: det nya flyget kommer att vara i den ursprungliga reseklassen. Återbetalning sker i enlighet med återbetalningspolicyn som beskrivs ovan (Avboka flyg). 

Allmänna villkor

Gå till sidan: Villkor för uppgradering till företagsklass