Jag har betalat för en plats/extra väska/måltid. Gäller betalningen även för återresan? | Finnair Finland
Vanliga frågor
Gå till sidan: Jag har betalat för en plats/extra väska/måltid. Gäller betalningen även för återresan?