Varför ändrades min förbetalda sittplats? | Finnair Finland
Vanliga frågor

Varför ändrades min förbetalda sittplats?

När du har köpt en sittplats i förväg gör vi allt vi kan för att se till att du får den sittplats du har köpt. Dock händer det ibland att vi inte kan erbjuda dig exakt den sittplats du har valt, t.ex. om flygplanstypen för ditt flyg ändras. Flygplansversionen och -typen kan ändras mellan inköpsdatum och avresedatum beroende på prognoser, antal reservationer och driftssituationen. Av drifts- och säkerhetsskäl kan önskade sittplatser inte garanteras och ibland kan vi behöva göra ändringar av sittplatser även efter ombordstigning på flygplanet. 

Om du måste byta sittplats gör vi vårt bästa för att hitta en likvärdig plats åt dig. Lyckas vi inte med det, återbetalar vi dig för den förbetalda sittplatsen. Läs mer om återbetalning av sittplats.

Om du vill ändra den alternativa sittplatsen till en annan kan du göra det i Hantera bokning. Läs mer om att ändra förbetalda sittplatser

Läs mer om våra sittplatstyper på olika flyg.

Gå till sidan: Varför ändrades min förbetalda sittplats?