Vilka är de särskilda kraven för sittplatser vid nödutgång? | Finnair Finland
Vanliga frågor

Vilka är de särskilda kraven för sittplatser vid nödutgång?

En passagerare med sittplats vid en nödutgång måste vara minst 12 år gammal och kunna tala och förstå engelska eller finska. I en nödsituation måste han/hon också kunna öppna den tunga nödutgångsdörren och assistera besättningen vid behov. Det är inte tillåtet att använda ett förlängningsbälte på platserna vid nödutgångarna.

Observera att sittplatser vid nödutgång inte automatiskt har extra benutrymme. På sittplatskartan är sittplatser med extra benutrymme grönmarkerade.

Gå till sidan: Vilka är de särskilda kraven för sittplatser vid nödutgång?