Har sittplatserna på första raden mer benutrymme än standardsittplatser? | Finnair Finland
Vanliga frågor
Gå till sidan: Har sittplatserna på första raden mer benutrymme än standardsittplatser?