Finnair Ice Hockey World Championship 2022 | Finnair Finland

Anvisningar för Finnair Ice Hockey World Championship 2022

Kläm till med alla tiders hejarop och dela det på sociala medier! Nu uppmanar Finnair alla att hjälpa Lejonen till seger i årets hockey-VM. 

Så här deltar du i #Leijonahuuto-tävlingen:

  1. Filma ditt eget hejarop. 
  2. Dela ditt hejarop på sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok) under tävlingstiden 5.5–17.5.2022 med taggen #leijonahuuto.

Finnair belönar de bästa hejaropen med VM-biljetter och Lejonens spelarskjortor.

Tillsammans hejar vi fram Lejonen till seger!

Finnair 5.5-17.5.2022: #Leijonahuuto-tävlingen

1. Arrangören

Finnair Abp (nedan kallad ”Arrangören”)
FO-nummer: 0108023-3.
Datavägen 9, FI-01053 Finnair, Finland. 

2. Rätten att delta

Alla fysiska personer kan delta i tävlingen. Personer som tillhör arrangörsorganisationen och personer som arbetar för företag eller organisationer associerade med tävlingen får inte delta i tävlingen. Det samma gäller dessa personers familjemedlemmar. Arrangören har rätt att utesluta deltagare som uppenbart försöker missbruka tävlingen för att påverka resultatet eller vinstmöjligheterna.

3. Tävlingstid

#Leijonahuuto-tävlingen pågår i 13 dagar och man kan delta den 5.5–17.5.2022. Bidrag som lämnas in efter avslutad tävling beaktas inte. Arrangören är inte ansvarig för eventuella tekniska eller mänskliga fel som sker under tävlingens gång. Finnair utser vinnarna i tävlingen senast 19.5.2022

4. Deltagande

Finnair uppmanar alla att sporra Lejonen till seger med alla tiders hejarop och dela detta på sociala medier.

Du kan delta i #leijonahuuto-tävlingen (hädanefter ”tävlingen”) genom att dela din video med taggen #leijonahuuto på Facebook, Instagram och TikTok. Det är möjligt att delta i tävlingen flera gånger. Deltagandet är frivilligt och förutsätter inte köp av en produkt eller tjänst.

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du uppfyller ovanstående villkor och frikänner Arrangören från ansvar gällande vinsterna och användningen av dem. Vinnarna utses bland dem som har deltagit i tävlingen, i enlighet med det som stipuleras i reglerna.

5. Val av vinnare och priser

Priserna är tre (3) biljettpaket i premiumkategorin för två personer till matchen mellan Finland och Österrike den 21.5, samt två (2) av Lejon-spelskjortor. Totalt utses fem (5) vinnare och varje pris är värt 200–400 euro.

Vinnarna utses senast den 19.5.2022 bland alla deltagare i tävlingen.

6. Mottagande av priser

Vinnarna utses senast den 19.5 bland de tävlingsdeltagare som uppfyller tävlingsreglerna. Vinnarna meddelas personligen och Arrangören har rätt att publicera vinnarnas förnamn och den första bokstaven i efternamnet i sociala medier. Priserna skickas till varje vinnare personligen.

Om vinnaren inte kan nås inom fjorton (14) dagar efter beslutet har Arrangören rätt att utse en ny vinnare. Tävlingspriserna kan inte bytas mot pengar eller andra produkter.

7. Skatter

Arrangören betalar alla skatter och avgifter för tävlingsvinsterna.

8. Behandling av personuppgifter och insamling av information

Arrangören behandlar deltagarnas personuppgifter för att kunna genomföra tävlingen och överlämna vinsterna.

9. Arrangörens ansvar

Tävlingsvinnarna frikänner Arrangören och de samarbetspartner som har deltagit i tävlingsarrangemangen från allt ansvar och eventuella skador som kan ha eller påstås vara en följd av deltagandet i tävlingen eller av mottagandet samt användningen av vinsten. Arrangören ansvarar inte för bristfälligt eller felaktigt deltagande. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador eller kostnader som kan ha eller påstås vara en direkt eller indirekt följd av deltagandet i tävlingen. Arrangören ansvarar inte för om det av informationstekniska skäl uppstår problem eller hinder att delta i tävlingen eller ta emot priset.

Facebook varken sponsorerar, rekommenderar eller administrerar den här tävlingen. Tävlingen är inte på något sätt kopplad till Facebook. Utöver att deltagarna förbinder sig till att följa Arrangörens tävlingsregler förbinder sig deltagarna också till att följa de användarvillkor och regler som gäller för Facebook, Instagram och TikTok.

10. Ändring av regler och villkor

Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i reglerna. Arrangören kan av motiverade skäl avbryta tävlingen. Tävlingsdeltagarna förbinder sig att följa alla gällande regler och beslut som Arrangören fattar gällande tävlingen.

Gå till sidan: Finnair Ice Hockey World Championship 2022