Vad som krävs för att byta den gigantiska A350-motorn | Finnair Finland
Blue Wings-berättelser

Vad som krävs för att byta den gigantiska A350-motorn

Vår näst äldsta A350, OH-LWB, fick en av motorerna utbytt i slutet av november. Vi intervjuade Reijo Katiska, Powerplant Engineer på Finnair, som delar med sig av sina insikter om processen med att byta det imponerande och gigantiska mästerverket på 8 000 kilo.

Det första, efterlängtade A350-flygplanet anlände till Finnair för sex år sedan, i slutet av 2015. De vackra och moderna A350-planen har enorma Rolls Royce-motorer. Reijo Katiska, Powerplant Engineer på Finnair, ansvarar för att se till att mekaniker följer tillverkarens instruktioner och riktlinjer för att upprätthålla flygplanets luftvärdighet och garantera maximal säkerhet.

Varför byts motorn ut?

Både schemalagda och oplanerade motorbyten förekommer. Anledningen till ett oplanerat motorbyte är att man har hittat fel, varpå motorn måste tas bort för att åtgärda felet. Den här var dock ett schemalagt byte.

Den borttagna motorn skickas till Tyskland, där de specialiserade mekanikerna tar isär den och kontrollerar delarna noggrant. Efter sex månader kommer den tillbaka till oss. Det kanske låter jättelänge, men den enorma motorn är 3 m i diameter och väger cirka 8 000 kilo, så du kan kanske föreställa dig hur många olika delar den innehåller.

Hur ofta ska motorn bytas?

Svaret på den här frågan är inte så enkelt, eftersom A350-motorn fortfarande är en relativt ny produkt som övervakas noggrant. Den nuvarande uppskattningen är att motorn ska bytas ut och skickas för inspektion ungefär vart 5:e till 6:e år.

Vid tillverkningen av motorn har en viss livslängd definierats för de roterande delarna eller så kallade livslängdsbegränsade delarna av motorn. Myndigheterna har fastställt detta för att säkerställa luftvärdighet och flygsäkerhet. Delar måste inspekteras och bytas ut vid slutet av deras livslängd.

Motordelarnas livslängd beräknas i cykler, som i sin tur traditionellt har beräknats i flygvolymer. För Rolls Royce-motorerna övervakas dock förbrukningen mer noggrant, och en enorm mängd data samlas in från den faktiska belastningen vid varje flygning som kan användas för att beräkna slitaget på delarna och optimera tidpunkten för motorbytet.

Det mest betungande för motorn är starten. Finnairs piloter är extremt skickliga och starten tar t.ex. exemplarisk hänsyn till start- och landningsbana och väderförhållanden. Det är mycket uppskattat av Rolls Royce.

Vad krävs vid ett motorbyte?

Finnairs skickliga mekaniker byter ut motorn i tvåskiftsteam med cirka åtta personer. Många faser ingår vid borttagande och byte av motorn, och både mycket specifika färdigheter och mer allmänna kunskaper krävs för de olika faserna.

Hittills har olika slags team bytt motor. Den här gången bestod teamet av både mycket erfarna och nykomlingar för att ytterligare bredda kunskapen. Snart, på grund av flottans storlek, kommer det att ske cirka 10 motorbyten per år.

Det här motorbytet var beräknat att ta fyra dagar. Det inkluderade motorbevarande, borttagning av nödvändiga delar, borttagning av själva motorn, installation av ersättningsmotorn, fastsättning av nödvändiga delar och provning av motorn i slutet.

I framtiden är målet att byta A350-motorn på två dagar. Det kommer dock inte att vara en alltför stor utmaning, eftersom de det nuvarande rekordet för våra skickliga anställda är 39 timmar!

Bilder av Finnair Technical Operation/Ossi Heino


Gå till sidan: Vad som krävs för att byta den gigantiska A350-motorn