Får jag använda min Bluetooth-enhet under flygningen? | Finnair Finland
Vanliga frågor
Gå till sidan: Får jag använda min Bluetooth-enhet under flygningen?