Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det? | Finnair Finland
Vanliga frågor

Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det?

De flesta personer med medicinska besvär kan flyga utan problem. Ibland behöver dock vissa åtgärder vidtas, och i vissa fall begär vi ett medicinskt godkännande som visar att du klarar att flyga i ditt nuvarande tillstånd.

Du kan till exempel behöva ett medicinskt godkännande om du nyligen varit inlagd på sjukhus, blivit skadad eller genomgått en operation. Läs mer och hämta MEDIF-formuläret för tillhandahållande av medicinsk information här.

Gå till sidan: Vad menas med medicinskt godkännande, och när behöver jag det?