När förfaller mina Avios? | Finnair Finland
Vanliga frågor

När förfaller mina Avios?

Alla disponibla Avios upphör att gälla i slutet av den 18:e månaden i följd där medlemmen varken har samlat eller använt Avios. Om Avios samlas eller används den första dagen i månaden räknas månaden i fråga som den första av de 18 månaderna. För alla andra dagar räknas 18-månadersperioden från början av kommande månad. Det bästa sättet att hålla koll på ditt Avios-läge är att prenumerera på Finnair Plus nyhetsbrev samt att kontrollera ditt konto regelbundet.  Kontrollera inställningarna för direktmarknadsföring i din Finnair Plus-profil om du inte får våra nyhetsbrev än.

Gå till sidan: När förfaller mina Avios?