Kan jag använda Finnair Visa Credit-kortet i Apple Pay och Google Pay? | Finnair Finland
Vanliga frågor
Gå till sidan: Kan jag använda Finnair Visa Credit-kortet i Apple Pay och Google Pay?