Kan jag resa med mitt sällskapsdjur? | Finnair Finland
Vanliga frågor

Kan jag resa med mitt sällskapsdjur?

Vi tillåter att katter, hundar, tamkaniner, sköldpaddor och igelkottar transporteras ombord på våra flyg, antingen i kabinen eller i flygplanets lastutrymme, när kraven för att transportera husdjur är uppfyllda. Tamillrar får endast transporteras i flygplanets lastutrymme. Alla andra djurarter är förbjudna ombord på våra flyg.

Observera att kaniner, sköldpaddor och igelkottar endast är tillåtna ombord på våra flyg när resan påbörjas i ett EU-land. Om du reser från ett land utanför EU till EU är endast hundar, katter och tamillrar tillåtna.

Små husdjur får resa med dig i kabinen på våra flyg, förutsatt att djurets och transportbehållarens totalvikt inte överstiger 8 kg.  

Större sällskapsdjur kan resa i lastutrymmet på samma flyg som du om sällskapsdjurets och dess transportbehållares sammanlagda vikt är högst 75 kg på flyg som trafikeras av Finnair och högst 50 kg på flyg som trafikeras av Norra. Om sällskapsdjuret och dess låda överskrider maxvikten måste det transporteras som frakt. Till/via vissa länder kan du dessutom endast transportera sällskapsdjur som frakt.

Alla andra djur utom hundar, katter, tamkaniner, sköldpaddor, igelkottar och tamillrar måste transporteras som frakt. Alla djur som reser utan ägare och djur som medförs av en tredje person från länder utanför EU transporteras som frakt

Olika länder har också olika bestämmelser för att resa med sällskapsdjur. Vissa länder kan ha inresebegränsningar för vissa djur eller djurraser.

Vi rekommenderar att du tar reda på de specifika bestämmelserna för din destination hos närmaste konsulat eller ambassad. 


Läs mer om att resa med sällskapsdjur på Finnair-flyg och Finnairs djurtransporttjänster

Gå till sidan: Kan jag resa med mitt sällskapsdjur?