Krävs tvåstegsautentisering för alla betalningar eller finns det en lägsta prisgräns? | Finnair Finland
Vanliga frågor

Krävs tvåstegsautentisering för alla betalningar eller finns det en lägsta prisgräns?

Vissa betalkanaler och transaktioner är undantagna från tvåfaktorsautentisering. För transaktioner via internet på upp till 30 € eller motsvarande i lokal valuta krävs inte tvåstegsautentisering av kunden, men det finns en gräns på fem på varandra följande transaktioner, eller totalt 100 €. Autentisering kan alltid efterfrågas av andra säkerhetsskäl för alla belopp.

Gå till sidan: Krävs tvåstegsautentisering för alla betalningar eller finns det en lägsta prisgräns?