Överbrygg världen och människorna: socialt ansvar för företag | Finnair Finland

Vi berikar människors liv, på ett ansvarsfullt sätt

I en alltmer polariserad värld vill vi vara en positiv kraft och bygga broar som bidrar till en bättre förståelse mellan människor och kulturer.

Ansvarstagande ingår i vårt nordiska DNA. För oss är välbefinnande och trygghet viktigt för både resenärer och våra medarbetare. Vi tar vårt sociala ansvar som arbetsgivare, oavsett situation. 

Jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering ingår i våra grundläggande värderingar och vi erbjuder anpassningar för funktionshindrade. Vi strävar ständigt efter att förbättra din upplevelse hos oss, och tillämpar alla relevanta standarder gällande tillgänglighet. Vi erbjuder kundservice på lokala språk och anställer lokala medarbetare på många av våra asiatiska marknader.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och engagerar oss i våra nyckelmarknader. Vi engagerar oss i samarbeten som inspirerar våra intressenter och ger dig möjlighet att bidra till välgörande ändamål, exempelvis genom att donera Avios. Vi donerar oanvända föremål, som rese-necessärer eller överblivna måltider till lokala välgörenhetsorganisationer.

Gå till sidan: Bygga bryggor i världen och mellan människor