Product terms and conditions | Finnair Finland

Product terms and conditions

Villkor för Finnairs avbeställningsskydd

Med Finnairs avbeställningsskydd kan du avboka ditt flyg och ansöka om återbetalning om du inte kan resa på grund av att du eller en nära familjemedlem har drabbats av en plötslig sjukdom eller olyckshändelse. 

Avbeställningsskyddet gäller för det ursprungliga flygbiljettpriset och eventuella resetillval som tillhandahålls av Finnair för de passagerare som inte kan resa. Om sjukdomen eller olyckan inträffar efter avgångsflyget gäller avbeställningsskyddet priset för återresa eller motsvarande summa för det totala flygbiljettpriset. 

Avbokningens tvingande karaktär bedöms alltid baserat på medicinska skäl. Observera att du måste tillhandahålla ett giltigt läkarintyg tillsammans med formuläret för ansökan om återbetalning.

  • En nära familjemedlem kan vara en make/maka, sambo, egna eller makens/makans barn, egna föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar eller makens/makans föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.
  • Avbeställningsskyddet kan endast köpas tillsammans med flygbokningen. Det kan inte köpas separat för en tidigare gjord bokning.
  • Avbeställningsskyddet är inte tillgängligt för Finnair Classic-bonusflyg.
  • Avbeställningsskyddet täcker inte graviditetsrelaterade avbokningar efter den 36:e graviditetsveckan.
  • Avbeställningsskyddet gör det inte möjligt att få en återbetalning av flygresans biljettpris bara för att passageraren inte vill resa.
  • Avbeställningsskyddet omfattar inte en avbokad resa som täcks av annan part, till exempel försäkringsbolag, arbetsgivare eller annan tredje part.
  • Finnairs avbeställningsskydd är inte en försäkring utan en betald extratjänst för en flygbiljett. Försäkringslagstiftningen tillämpas inte på avbeställningsskydd.
Gå till sidan: Product terms and conditions