Finnair Plus MasterCard – samla poäng på alla dina inköp | Finnair Finland
Logga in till tjänsten

Kreditgränsen för Finnair Plus Mastercard-kort är 1 000–8 000 euro. Krediträntan är 3 månaders Euribor + 9 %. Den effektiva räntan, som baseras på ett kreditbelopp på 1 500 euro är 16,21 %. Den 3 månaders Euriborräntan (06/2019) har använts för den här beräkningen och årsavgiften på 50 euro har tagits med i beräkningen. Det totala beloppet som ska betalas när kreditbeloppet på 1 500 euro används till fullo under ett år, samt när räntan, betalningarna och avgifterna förblir desamma, är 1 620,53 euro. Avtalet gäller i ett år i taget såvida det inte sägs upp. Ytterligare produktspecifik kreditinformation finns på finska eller finlandssvenska på sidan för priser och villkor.
 

Gå till sidan: Finnair Plus Mastercard