Przeprowadziłem(-am) odprawę przez Internet, ale mój status to „oczekiwanie” („stand-by”). Co to znaczy? | Finnair Polska
Często zadawane pytania

Przeprowadziłem(-am) odprawę przez Internet, ale mój status to „oczekiwanie” („stand-by”). Co to znaczy?

Odprawa została zakończona, ale ponieważ wszystkie miejsca zostały wcześniej zarezerwowane, nie możemy w tej chwili przydzielić Ci miejsca. Numer miejsca uzyskasz w punkcie odpraw lub przy wyjściu do samolotu, jeśli wciąż będą one dostępne. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić Ci miejsca podczas lotu, zaproponujemy Ci alternatywne połączenie i zapewnimy opiekę do momentu odlotu.

Przejście do strony: Przeprowadziłem(-am) odprawę przez Internet, ale mój status to „oczekiwanie” („stand-by”). Co to znaczy?