Podróżowanie z przedmiotami objętymi ograniczeniami | Finnair Polska

Podróżowanie z przedmiotami objętymi ograniczeniami

Ze względów bezpieczeństwa podróżowanie z niektórymi przedmiotami lub substancjami podlega ograniczeniom. Poniżej znajduje się lista takich przedmiotów wraz z instrukcjami dotyczącymi ich pakowania.

Co można wnieść na pokład samolotu?

Jeśli samolot odlatuje z lotniska na terenie Unii Europejskiej, możesz sprawdzić, jakie przedmioty możesz wnieść na pokład w witrynie internetowej Finavia.

✓ Mogą być przewożone tylko w bagażu podręcznym z uwzględnieniem kilku ograniczeń

✗ Nie mogą być przewożone jako bagaż rejestrowany

Akumulatory litowe należą do towarów niebezpiecznych objętych ograniczeniami. Można je wnosić na pokład samolotu jedynie w ograniczonych ilościach i tylko wtedy, gdy są one przeznaczone do użytku własnego.

Jeśli to możliwe, prosimy o przewożenie przenośnych urządzeń elektronicznych, które zawierają baterie litowe, w bagażu podręcznym. Jeśli przewozisz przenośne urządzenie elektroniczne w bagażu rejestrowanym, sprawdź, czy:

urządzenie jest wyłączone i zabezpieczone na wypadek przypadkowego uruchomienia;

urządzenie jest zabezpieczone na wypadek uszkodzenia poprzez zastosowanie specjalnego futerału lub poprzez umieszczenie go w sztywnej torbie z wyściółką wykonaną np. z materiału;

urządzenie nie jest przewożone w jednej torbie z materiałami łatwopalnymi (np. perfumami lub aerozolami).

Ograniczenia dotyczące akumulatorów litowych:

✓ Akumulatory litowo-metalowe, w których składzie jest do 2 gramów litu (np. aparaty fotograficzne), i akumulatory litowo-jonowe do 100 Wh (np. telefony komórkowe i laptopy) można przewozić w bagażu podręcznym lub rejestrowanym, jeśli znajdują się one w urządzeniu przenośnym

✓ Zapasowe akumulatory litowo-metalowe, w których składzie jest do 2 gramów litu, i zapasowe akumulatory litowo-jonowe do 100 Wh można przewozić w bagażu podręcznym

!  Akumulatory litowo-jonowe o energii większej niż 100 Wh, ale mniejszej niż 160 Wh (np. kamery wideo i przenośne urządzenia medyczne) zainstalowane w urządzeniu: wymagana jest uprzednia zgoda linii lotniczych Finnair 

✗ Akumulatory litowo-metalowe, w których składzie jest powyżej 2 gramów litu, i akumulatory litowo-jonowe o energii ponad 160 Wh (np. duże akumulatory zewnętrzne i akumulatory samochodowe) są niedozwolone zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

✗ Przewożenie wycofanych ze sprzedaży lub uszkodzonych akumulatorów oraz akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, jest zabronione zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

!  Jeśli podróżujesz z torbą, pamiętaj, że bateria litowa musi zostać wyjęta z urządzenia, zanim torbę będzie można przewieźć jako bagaż rejestrowany. Jeśli baterii nie można usunąć z urządzenia, torby nie można przewozić w bagażu rejestrowanym.

!  Podczas przewożenia zapasowych akumulatorów przewody elektryczne muszą być zabezpieczone przed kontaktem z metalem lub innymi akumulatorami, tak by nie doszło do zwarcia. Najlepszym sposobem jest przewożenie akumulatorów w oryginalnych opakowaniach. Jeśli jest to niemożliwe, należy zabezpieczyć połączenia elektryczne taśmą. Umieszczanie każdego akumulatora w oddzielnej plastikowej torbie także odizoluje przewody od akumulatora.

✓ Może być przewożony tylko w bagażu podręcznym z uwzględnieniem kilku ograniczeń

✓ Może być przewożony w bagażu rejestrowanym

! Maksymalny limit na jednego pasażera to 5 litrów w oryginalnych, nieotwartych butelkach

✗ Przewóz trunków, w przypadku których objętościowa zawartość alkoholu przekracza 70%, jest zabroniony

✗ Małe pojazdy zasilane przez akumulatory litowo-jonowe (np. AirWheel, Solowheel, Hoverboards czy Mini Segways) i rowery elektryczne są niedozwolone zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym, nawet jeśli akumulator jest odłączony lub wyjęty z urządzenia

✓ Mogą być przewożone w bagażu podręcznym

✗ Nie mogą być przewożone jako bagaż rejestrowany

✗ Elektroniczne papierosy nie mogą być używane ani ładowane podczas lotu

✗ Nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym

✓ Mogą być przewożone w bagażu rejestrowanym

! Zbiornik na paliwo kuchenki turystycznej i/lub pojemnik na paliwo musi zostać całkowicie opróżniony z ciekłego paliwa.

✗ Puste i pełne butle gazowe są niedozwolone zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

Wymagana jest uprzednia zgoda linii Finnair

✓ Dozwolone w bagażu podręcznym, jeśli na jednego pasażera przypada butelka ze sprayem mająca maksymalnie 100 ml, która jest zapakowana w 1-litrowym plastikowym pojemniku

✓ Dozwolone w bagażu rejestrowanym po spełnieniu tych warunków: maks. 2 kg/2 l produktów zawierających aerozol (w tym perfumy, wody kolońskie, leki zawierające alkohol itp.) na pasażera łącznie; maksymalna waga pojedynczego produktu nie może przekraczać 0,5 kg/0,5 l

! Opakowania muszą być zabezpieczone pokrywą, aby uniknąć niezamierzonego uwolnienia zawartości

✓ Może być przewożony zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

! Jeśli konieczne będzie przyjęcie leków podczas lotu lub na lotnisku, należy spakować je w bagażu podręcznym

! Leki należy przechowywać w osobnej torbie, najlepiej w oryginalnym opakowaniu

! Należy mieć ze sobą receptę i zaświadczenie lekarskie, zwłaszcza jeśli ze względu na stan zdrowia pasażer wymaga przyjmowania leków w postaci zastrzyków

✓ Może być przewożony jako bagaż rejestrowany lub podręczny

! Pirotechniczny mechanizm wyzwalający nie może zawierać więcej niż 200 mg Div. Materiały wybuchowe 1.4S i/lub mniej niż 250 ml sprężonego gazu w klasie 2.2

! Musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie mechanizmu. Poduszki powietrzne w plecaku muszą być wyposażone w ciśnieniowe zawory nadmiarowe.

! Nabój należy przymocować do plecaka. Rozmiar dołączonego naboju (zawierającego gaz klasy 2.2) nie jest ograniczony, o ile jest przeznaczony do plecaka.

! Oddzielne zapasowe naboje nie są dozwolone w transporcie, jeśli nie są to małe butle zawierające gaz Division klasy 2.2 bez dodatkowego zagrożenia. Pojemność wodna każdego zapasowego naboju nie może przekraczać 50 ml (dla dwutlenku węgla, butla gazowa o pojemności wodnej 50 ml odpowiada nabojowi 28 g), a całkowita liczba takich nabojów na pasażera to maks. 4.

! Plecaki ratunkowe do lawin, które nadmuchiwane są za pomocą elektrycznego wentylatora zasilanego baterią litowo-jonową, są traktowane jako urządzenia elektroniczne użytku osobistego, gdy bateria jest zamontowana w plecaku. Są one dozwolone w granicach podanych w instrukcjach dotyczących akumulatorów litowo-jonowych. 

 

Wymagana jest uprzednia zgoda linii Finnair

Należy pamiętać, że plecaki ratunkowe do lawin nie są dozwolone w przypadku lotów do/z/na terenie Stanów Zjednoczonych.

✓ Można przewozić jako bagaż podręczny przy uwzględnieniu kilku ograniczeń

✓ Można przewozić jako bagaż rejestrowany 

Zazwyczaj w bagażu podręcznym mogą się znajdować: 

! Płyny w pojemnikach nie większych niż 100 ml, zapakowane w jedną przezroczystą zamykaną plastikową torbę o pojemności jednego litra.

! Leki, mleko dla dzieci i jedzenie dla dzieci na czas lotu. Możliwe, że konieczne będzie okazanie dowodu autentyczności.

! Produkty kupione w sklepie bezcłowym, zapakowane w zabezpieczonej torbie. Produkt i potwierdzenie zakupu muszą być zapakowane w torbie, którą wręczy Ci sprzedawca w sklepie. 

Podczas kontroli bezpieczeństwa płyny należy okazać oddzielnie od reszty bagażu podręcznego.

W przypadku wylotu z lotniska w Helsinkach:

 • Pasażer może zabrać do 2 litrów płynów na osobę.
 • Wielkość pojemników z płynem nie jest ograniczona — można zabrać ze sobą na przykład normalnej wielkości butelkę z wodą.
 • Nie ma potrzeby usuwania płynów z torby w punkcie kontroli bezpieczeństwa. 

✓ Może być przewożona zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

! Może zawierać maksymalnie dwa małe naboje przymocowane do kamizelki i maksymalnie dwa naboje zapasowe

Wymagana jest uprzednia zgoda linii Finnair

Urządzenia takie jak smartfony, tablety, laptopy, aparaty, szczoteczki elektryczne do zębów i drony.

✓ Można przewozić jako bagaż podręczny i bagaż rejestrowany, obowiązują jednak ograniczenia dotyczące akumulatorów

! Sprawdź ograniczenia dotyczące akumulatorów litowych

✓ Dozwolone jedynie, gdy pasażer ma je przy sobie, natomiast niedozwolone w bagażu podręcznym ani rejestrowanym

! Na pokład samolotu można wnieść tylko jedno małe pudełko zapałek lub jedną zapaliczkę

✗ Przewóz paliwa do zapalniczki i nabojów do zapalniczek jest niedozwolony zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym

Towary niebezpieczne

Ze względów bezpieczeństwa niektórych przedmiotów nie można wnieść na pokład samolotu w bagażu podręcznym. Niektóre przedmioty lub substancje nie są dozwolone na pokładzie samolotu nawet jako bagaż rejestrowany.

W bagażu podręcznym zabronione jest przewożenie następujących przedmiotów:

 • pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski;
 • przedmioty z ostrymi krawędziami lub narzędzia, którymi można narazić pasażerów na niebezpieczeństwo;
 • urządzenia przeznaczone do ogłuszania lub unieruchamiania;
 • narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa samolotu;
 • tępe narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała w wyniku uderzenia.

W bagażu podręcznym i rejestrowanym zabronione jest przewożenie następujących przedmiotów:

materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa samolotu, w tym:

 • amunicja;
 • materiały strzelnicze;
 • detonatory i spłonki;
 • miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe;
 • fajerwerki i materiały pirotechniczne;
 • pociski i naboje dymne;
 • dynamit, proch i plastyczne materiały wybuchowe.

Informacje te dotyczą wszystkich lotów linii Finnair — jeśli podróż obejmuje loty obsługiwane przez inne linie lotnicze, należy zapoznać się z zasadami tych linii dotyczącymi bagażu.

Przejście do strony: Podróżowanie z przedmiotami objętymi ograniczeniami