Polityka prywatności Grupy Finnair | Finnair Polska

Polityka prywatności Finnair

Dzień dobry! Chcemy mieć pewność, że zgadzasz się z nami, jeśli chodzi o wykorzystanie Twoich danych.

Niniejsza Polityka prywatności Finnair informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. W tym miejscu wyjaśniamy również Twoje prawa, jak się z nami skontaktować i jak chronimy Twoje dane.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, gdy planujesz podróż, podróżujesz z nami, kupujesz lub korzystasz z naszych usług, odwiedzasz nasze usługi online lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych można znaleźć poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij odpowiednią sekcję poniżej.

Twoja prywatność jest naszym priorytetem.

Administrator danych

Finnair Plc
Identyfikator firmy: 0108023-3
Adres: Tietotie 9 01530 VANTAA, FINLANDIA

Usługa online dotycząca prywatności

Zarządzaj ustawieniami prywatności i poproś o podanie danych osobowych na stronie internetowej Finnair pod adresem https://privacy.finnair.com.

Inspektor ochrony danych

Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz w niniejszych zasadach lub w usłudze online dotyczącej prywatności, do której łącze znajduje się powyżej, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych grupy Finnair: privacy@finnair.com lub Inspektorem ochrony danych Finnair, PO BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLANDIA.

Jak korzystać z przysługujących Ci praw

Możesz skorzystać ze swoich praw pod adresem privacy.finnair.com.

Zawsze otrzymasz potwierdzenie działań, jakie podjęliśmy na Twoją prośbę (np. potwierdzenie usunięcia). Poinformujemy Cię, jeśli nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania i poinformujemy Cię o powodach takiej decyzji. Złożenie wniosku o podanie danych osobowych jest bezpłatne raz na sześć (6) miesięcy. W przypadku dodatkowych wniosków w tym okresie możemy naliczyć uzasadnioną opłatę na pokrycie związanych z tym kosztów administracyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania wniosków, które są bezzasadnie powtarzalne, nadmierne lub wyraźnie nieuzasadnione.

Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i uzyskania informacji na ich temat. Niektóre dane możesz przeglądać bezpośrednio w naszych kanałach cyfrowych, a także możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych pod adresem privacy.finnair.com. Dostarczymy Ci je, chyba że będziemy mieli uzasadnione powody, aby nie udostępniać tych danych lub jeśli udostępnienie danych miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania lub aktualizacji niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Możesz aktualizować niektóre ze swoich danych osobowych za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych, a także masz prawo zażądać sprostowania swoich danych kontaktowych lub innych danych osobowych, kontaktując się z nami.

Prawo do usunięcia danych

Możesz zwrócić się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych, a my usuniemy takie dane bez zbędnej zwłoki, chyba że będziemy mieć uzasadniony prawem powód do dalszego przetwarzania danych, na przykład w celu świadczenia żądanych usług lub jeśli istnieje wymóg prawny, lub uzasadnione prawo do zachowania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia i sprzeciwu

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład gdy wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych jest w toku, lub gdy sprzeciwiłeś się przetwarzaniu jego danych osobowych, a wyjaśnienie podstaw takiego przetwarzania jest w toku.

Masz prawo w dowolnym momencie zabronić nam wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych za pośrednictwem łącza „anuluj subskrypcję” lub w inny sposób zawarty w każdej wiadomości marketingowej. Jeśli jesteś członkiem programu Finnair Plus lub posiadaczem konta Finnair, możesz również zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego w profilu programu Finnair Plus lub konta Finnair.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do zmiany zdania i wycofania udzielonej wcześniej zgody. Jeśli jesteś członkiem programu Finnair Plus lub posiadaczem konta Finnair, możesz wycofać swoją zgodę w profilu swojego konta Finnair Plus lub konta Finnair.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie elektronicznym oraz do niezależnego przekazania tych danych stronie trzeciej.

Składanie skargi

Jeśli uważasz, że nie obchodzimy się z jego danymi osobowymi w prawidłowy sposób, może skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych i złożyć formalną skargę.

W jaki sposób chronimy Twoje dane

Finnair podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony ich przed utratą lub bezprawnym wykorzystaniem. Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony na zasadzie niezbędnej wiedzy i poprzez kontrolę dostępu, a przetwarzanie danych osobowych jest rejestrowane. Nasze środowisko informatyczne jest odpowiednio chronione i monitorowane, a regularne aktualizacje, testy i oceny zapewniają ciągłe bezpieczeństwo. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, a także obowiązujących zasad i instrukcji.

Przekazywanie danych za granicę

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane poza granicami Twojego kraju zamieszkania oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przepisy obowiązujące w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych.

W takich przypadkach podjęliśmy kroki w celu zapewnienia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu spełnienia wymogów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, takich jak korzystanie ze Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej jako zabezpieczenie przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Możemy być także zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych organom zagranicznym, na przykład organom celnym lub imigracyjnym.

Jeśli coś pójdzie nie tak

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne. Jeśli jednak doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które mogłoby zagrozić Twojej prywatności, poinformujemy Cię o tym zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Twoje działania również mają znaczenie

Aby chronić swoją prywatność, unikaj udostępniania swoich danych osobowych, takich jak dane do logowania lub dokumenty podróżne, innym osobom lub w mediach społecznościowych. Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo swojego konta Finnair Plus i rozważ uwierzytelnianie dwuskładnikowe jako zaawansowane zabezpieczenia dla swojego konta Finnair Plus lub konta Finnair. Prosimy o unikanie wysyłania nam kopii dokumentów tożsamości lub wrażliwych danych osobowych (np. zaświadczeń lekarskich) niezabezpieczoną pocztą elektroniczną; Zamiast tego należy skorzystać z formularzy internetowych lub innych bezpiecznych metod transferu udostępnionych przez linie Finnair.

Dane klienta i partnera

Dane identyfikacyjne i kontaktowe

Gromadzimy i przetwarzamy podstawowe informacje, takie jak

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • typ podróżującego (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • tytuł (Pan, Pani)
 • dane kontaktowe, takie jak adres, adres rozliczeniowy, adres transportu lądowego, numer telefonu i adres e-mail.

Mogą być przetwarzane dane osobowe dotyczące np. osoby podróżującej, osoby dokonującej rezerwacji, osoby kontaktowej w nagłych przypadkach, opiekunów prawnych lub osób pozostających na ich utrzymaniu.

Dane związane z usługami

Aby umożliwić Ci podróż, przetwarzamy informacje o rezerwacji i biletach, a także szczegóły dotyczące obsługi bagażu. Może to obejmować:

 • numer rezerwacji, numer biletu, informacje o cenie
 • szczegóły lotu (daty i godziny wylotu, numer lotu)
 • plan podróży (miejsce wylotu i docelowe oraz ewentualne międzylądowania)
 • data rezerwacji, rodzaj podróży (w jedną stronę lub w obie strony)
 • klasa podróży, rodzaj i numer miejsca
 • kody przywieszek bagażowych, trasy i ewentualne szczegóły kontroli bezpieczeństwa.

Na Twoją prośbę możemy również przetwarzać informacje o specjalnych zamówieniach usług. Tego typu zamówienia mogą obejmować na przykład informacje o posiłkach, o przewożeniu zwierząt w kabinie lub luku bagażowym, lub o wymaganej pomocy specjalnej.

Możemy również przetwarzać dane dokumentu podróży dla pasażerów podróżujących do lub ze strefy Schengen, takie jak numer paszportu, data urodzenia, płeć, okres ważności paszportu, kraj wydający i obywatelstwo. Gromadzone są również informacje wizowe i adresy docelowe, gdy jest to wymagane przez władze docelowe.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby objęte tą samą rezerwacją lotu będą miały dostęp do danych zawartych w rezerwacji (w tym danych osób towarzyszących w podróży), dostępnych za pośrednictwem usługi Moja Rezerwacja. Dostęp do Mojej rezerwacji kończy się wkrótce po odbyciu ostatniego lotu objętego rezerwacją.

Gdy płacisz za podróż lub inne usługi, przetwarzamy Twoje dane dotyczące płatności, takie jak metoda płatności i dane karty kredytowej.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące kanału sprzedaży i usług dodatkowych, takich jak posiłki zamówione z wyprzedzeniem, zmiana klasy na wyższą, produkty detaliczne i inne zakupy. Przetwarzamy dane dotyczące organizacji podróży, takie jak informacje o grupie (podczas podróży z innymi osobami pod tym samym numerem rezerwacji), metody odprawy i osoby towarzyszące w przypadku wspólnej odprawy.

Na wybranych lotniskach przetwarzamy również dane z punktów kontroli bezpieczeństwa na lotnisku i automatycznych bramek kontroli przy bramkach odlotu.

W przypadku, gdy zdecydujesz się udostępnić dodatkowe informacje, przesyłając zapytanie lub wniosek za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta, dane te będą przetwarzane przez Finnair.

Jeśli jesteś członkiem programu Finnair Plus lub członkiem programu lojalnościowego naszego partnera sojuszniczego, gromadzimy i przetwarzamy takie informacje, jak numer stałego klienta, informacje o programie i poziomie, jeśli podałeś swój numer stałego klienta.

Jeśli zarezerwujesz dodatkowe usługi transportowe lub parkingowe za pośrednictwem linii Finnair, będziemy przetwarzać dane adresowe transportu, informacje o numerze rezerwacji usługi, numery tablic rejestracyjnych, informacje o biletach oraz podane dodatkowe informacje, takie jak wielkość pojazdu lub pisemne informacje w dowolnym formacie związane z rezerwacją.

Dane komunikacyjne

Możemy gromadzić i przetwarzać Twoją komunikację z nami. Może to obejmować nagrania rozmów telefonicznych z centrum obsługi klienta, historię czatów, e-maile, wiadomości SMS i posty w mediach społecznościowych (kontrola danych w mediach społecznościowych może należeć również do dostawcy platformy mediów społecznościowych). Możemy również przetwarzać Twoje dane w związku z ankietami satysfakcji i formularzami opinii. Możemy przetwarzać Twoje zgody i rezygnacje związane z marketingiem bezpośrednim (rezygnacje z subskrypcji).

Dane gromadzone w naszych cyfrowych punktach kontaktu

Gdy logujesz się do naszych cyfrowych punktów kontaktowych lub poruszasz się po nich, przetwarzamy Twoje dane logowania, sposób korzystania z usług oraz niektóre informacje o urządzeniach i połączeniach użytkowników, takie jak adres IP.

Szczególne kategorie danych osobowych

Gromadzenie szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak informacje o Twoim stanie zdrowia, ograniczamy do minimum i wyłącznie do danych podanych przez Ciebie.

W związku z Twoimi zamówieniami usług specjalnych może zaistnieć konieczność przetworzenia tego typu informacji, na przykład ze względu na Twoją prośbę o specjalną pomoc medyczną. Wrażliwe dane osobowe będą przetwarzane również w przypadku, gdy pasażer będzie potrzebował zaświadczenia lekarskiego lub dowodu dla Finnair lub organów dopuszczających do lotu z nami.

Rejestry bezpieczeństwa

Finnair przechowuje dane pasażerów, którzy w przeszłości zagrozili bezpieczeństwu lotu lub dopuścili się czynu niezgodnego z prawem wobec Finnair lub personelu Finnair.

Dane dla procesów w tle

Przetwarzamy dane dotyczące rezerwacji, płatności i bagażu w celu pomiaru wydajności i zapobiegania oszustwom (patrz więcej w sekcji Jak wykorzystujemy Twoje dane > Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu > Procesy w tle).

Na podstawie naszej umowy z Tobą

Świadczenie naszych usług

Aby utworzyć rezerwację, zmienić rezerwację i zidentyfikować wszystkich pasażerów na pokładzie, potrzebujemy danych osobowych osób podróżujących.

W celu świadczenia usług przez cały czas trwania podróży z nami, Twoje dane będą przetwarzane na lotnisku podczas odprawy i przylotu, w punkcie obsługi, w poczekalni, przy bramce, a także na pokładzie. W przypadku nieprawidłowości musimy dotrzeć do naszych klientów, a w przypadku zakłóceń w ruchu przekierować pasażerów i zmodyfikować ich rezerwacje.

Aby dostarczyć Twój bagaż do miejsca docelowego, przetwarzamy szczegóły obsługi bagażu (np. kody przywieszek, trasę i ewentualne kontrole bezpieczeństwa).

W przypadku zamówień na usługi specjalne musimy upewnić się, że otrzymasz odpowiednią usługę. Na przykład, zostaną przetworzone preferencje żywieniowe, aby zapewnić, że otrzymasz wybrany posiłek.

Pomagamy w kwestiach związanych z zakupami, takimi jak rezerwacje lotów lub zakupy.

W celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania, zbierania informacji zwrotnych, rozpatrywania reklamacji, roszczeń i zwrotów wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie. Możemy również wykorzystywać Twoje dane identyfikacyjne w celu zapewnienia Ci lepszej obsługi w sytuacjach zakłóceń. Możemy przesyłać Ci potwierdzenia i informacje dotyczące Twojej podróży e-mailem, SMS-em lub w inny sposób.

Możemy zapisywać Twoje dane kontaktowe, dane rezerwacji, kontakty i zawartość kontaktów na koncie klienta, aby móc zapewnić odpowiednią obsługę klienta. Informacje te mogą być również wykorzystywane do identyfikacji klienta podczas kontaktu z nami. Aby na bieżąco informować Cię o podróży i planie podróży, będziemy musieli skontaktować się z Tobą, korzystając z Twoich danych kontaktowych i przetwarzając szczegóły rezerwacji.

Jeśli zarejestrowałeś się w naszych innych usługach, będziemy przetwarzać dane podane podczas rejestracji lub rezerwacji w celu świadczenia żądanej usługi.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

Komunikacja i zaangażowanie

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania mu komunikatów informacyjnych związanych z usługami, które zakupiłeś lub na które się zarejestrowałeś.

Możemy zaangażować Ciebie do dobrowolnego udziału w rozwijaniu naszych usług. Jeśli wziąłeś udział w ankiecie, jej wyniki są wykorzystywane do celów analitycznych i mogą być również łączone z innymi danymi w naszej bazie danych, takimi jak dane dotyczące rezerwacji i lotów, w celu poprawy jakości obsługi klienta. Po wypełnieniu ankiety możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Możemy również skontaktować się z wybraną lub ograniczoną grupą osób w celu udziału w testowaniu naszych nowych produktów i usług.

Przetwarzając dane osobowe, opieramy się na naszym uzasadnionym interesie w utrzymywaniu relacji biznesowych i komunikowaniu się z Tobą na temat naszej działalności i naszych wydarzeń.

Cyfrowe punkty kontaktu

Dane osobowe, takie jak dane logowania i dzienniki użytkowania witryny, są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług w naszych cyfrowych punktach kontaktu, w celu zapewnienia Twojej tożsamości, aby móc Cię identyfikować w różnych punktach kontaktu i rejestrowania użytkowania. Funkcjonalne pliki cookie służą do gromadzenia danych z sesji w celu zapewnienia funkcjonowania naszych usług online. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Personalizacja usług

Mając na celu ciągłą poprawę jakości obsługi klienta i dostosowywania naszej oferty do jego potrzeb, możemy oferować spersonalizowane usługi i treści w oparciu o indywidualną transakcję, na przykład oferując usługi związane z Twoim miejscem docelowym. Możemy również przeprowadzać segmentację klientów, na przykład w celu oferowania aktualizacji, usług dodatkowych i produktów detalicznych odpowiednich dla klienta za pośrednictwem naszych cyfrowych punktów kontaktowych. Możemy również pozyskiwać inne informacje z poszczególnych transakcji, takie jak cel podróży.

Identyfikując klienta i jego historię podróży, możemy zidentyfikować wcześniejszą komunikację, wcześniejsze nieprawidłowości, zakupione usługi i informacje o podróży. Dzięki temu możemy rozpoznać specyficzne potrzeby podróżującego i zwrócić szczególną uwagę na pewne elementy podróży klienta, doświadczenia i interakcji. Aby zidentyfikować klienta i utworzyć jeden unikatowy profil klienta, należy połączyć wiele rekordów, zarówno dla tych samych transakcji, jak i dla różnych transakcji.

Procesy w tle

W ramach prowadzenia naszej działalności możemy przetwarzać dane osobowe podczas realizacji określonych procesów w tle. W przypadku biletów, usług dodatkowych i innych zakupów musimy upewnić się, że rezerwacje są tworzone, a sprzedaż biletów odbywa się zgodnie z prawem i zasadami Finnair. Procesy te obejmują na przykład monitorowanie nieuczciwych działań, takich jak kradzież karty kredytowej, fałszywe rezerwacje, fałszywe roszczenia oraz audyt taryf i podatków.

W celu dalszego rozwoju i ulepszania naszych usług oraz analizowania naszych wyników biznesowych, śledzimy przepływy ruchu, wyniki handlowe i operacyjne oraz powiązane zachowania klientów. Dane transakcyjne są wykorzystywane w sytuacjach operacyjnych do określenia, na przykład, ile osób zostanie przeniesionych lub zwolnionych.

Na podstawie Twojej zgody

Marketing bezpośredni

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać mu bezpośrednie wiadomości marketingowe. Na przykład, jeśli zasubskrybowałeś nasz biuletyn Finnair lub inne materiały marketingu bezpośredniego, Twoje dane kontaktowe będą przetwarzane w celu wysyłania żądanych wiadomości. Klienci mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Możemy również wysyłać Tobie materiały marketingu bezpośredniego związane z usługami Finnair na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w komunikacji elektroniczne, jeśli jesteś już klientem linii Finnair lub przedstawicielem naszego dostawcy, partnera lub podwykonawcy i nie zrezygnował z subskrypcji otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego.

Cyfrowe punkty kontaktu

Pliki cookie, oprócz umożliwienia korzystania z naszych usług online, używamy do gromadzenia danych osobowych w celu zapewnienia analityki usług, personalizacji i reklamy na podstawie Twojej zgody. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Procesy obejmujące szczególne kategorie danych osobowych

Jeśli przetwarzanie danych dotyczących Twojego stanu zdrowia jest konieczne, zostanie on poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak zaświadczenie lekarskie, aby upewnić się, że możesz podróżować zgodnie z oceną lekarza, a także aby mieć pewność, że posiadamy informacje wymagane do zadbania o Twoje bezpieczeństwo. Po otrzymaniu zgody dane będą przetwarzane, na przykład przez centrum obsługi klienta, obsługę naziemną i załogę pokładową, tylko w niezbędnym zakresie. Na podstawie Twojej zgody możemy również przetwarzać dane uzyskane np. od podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, jeśli jest to konieczne do zweryfikowania dopuszczalności naszych lotów i/lub wjazdu do obcego kraju podczas kryzysu zdrowia publicznego.

Na podstawie naszych zobowiązań prawnych

Zapewnienie bezpiecznej podróży

Aby zapewnić Ci bezpieczną podróż i zgodność z wymogami bezpieczeństwa, takimi jak zgłaszanie incydentów, musimy upewnić się, że wiemy, kto znajduje się na pokładzie samolotu. Identyfikujemy pasażerów podczas odprawy, przy bramkach i we współpracy ze służbami ochrony.

W przypadkach, w których pasażer naruszył lub może naruszyć bezpieczeństwo lotu lub porządek podczas lotu lub w związku z lotem, mamy prawo odmówić przyjęcia pasażera na nasze loty ze względów bezpieczeństwa. Decyzja ta może zostać podjęta na czas określony lub do odwołania. Oznacza to również, że będziemy rejestrować powiązane informacje o pasażerach w naszych rejestrach bezpieczeństwa. Określimy także czas, przez jaki pasażer nie będzie mógł wejść na pokład naszego samolotu. Poinformujemy pasażera o przechowywaniu jego danych w naszych rejestrach bezpieczeństwa.

Lokalne przepisy prawa mogą wymagać od nas udostępnienia Twoich danych osobowych organom, na przykład organom kontroli granicznej, celnym, imigracyjnym, służby zdrowia, policji lub organom podatkowym. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, takie jak dane paszportowe, informacje wizowe i adres w miejscu docelowym podróży, zgodnie z wymogami prawnymi lub wymogami władz.

W przypadku sytuacji kryzysowych Finnair może przetwarzać Twoje dane w celu zapewnienia opieki i pomocy, a także w celu zareagowania na sytuację i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji

Zgodnie z przepisami o rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania naszych transakcji i innych materiałów księgowych przez okres określony przez prawo.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, lub w zakresie, w jakim przechowywanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych oraz do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń lub sporów.

Źródła danych

Otrzymujemy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, gdy kupujesz nasze produkty w jednym z naszych kanałów, gdy dokonujesz rezerwacji na stronie finnair.com lub gdy rejestrujesz się w naszym programie lojalnościowym.

Automatycznie zbieramy dane osobowe, gdy korzystasz z naszych cyfrowych punktów kontaktowych lub niektórych usług, takich jak odprawa, nadawanie bagażu lub wejście na pokład.

Możemy uzyskiwać informacje od władz lub stron trzecich. Możemy uzyskać informacje o Tobie od innych linii lotniczych, jeśli jesteśmy zaangażowani w realizację części jego podróży. Możemy również pozyskiwać Twoje dane od innych partnerów, takich jak partnerzy zaangażowani w realizację podróży, na przykład Finavia, obsługa naziemna, platformy stron trzecich lub biura podróży.

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom należącym do grupy Finnair i innym stronom trzecim w następujących celach:

Na potrzeby podróży i innych usług

Udostępniamy Twoje dane osobowe na przykład innym liniom lotniczym, operatorom lotnisk i innym usługodawcom zaangażowanym w Twoją podróż. Przekazujemy również dane osobowe usługodawcom zaangażowanym w obsługę rezerwacji, zakupów i rezerwacji. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe biurom podróży, dostawcom usług pomocniczych, władzom i obsłudze naziemnej, zgodnie z zamówionymi usługami. Jeśli zarezerwowałeś lot za pośrednictwem biura podróży lub platformy strony trzeciej, udostępniamy im Twoje dane osobowe.

W przypadku zakupu pakietu badań medycznych za pośrednictwem Finnair możemy ujawnić usługodawcy (imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) (jeśli są dostępne) Twoje podstawowe dane, wyłącznie w celu ułatwienia procesu rejestracji i testowania.

Udostępniamy Twoje dane innym liniom lotniczym biorącym udział w Twojej podróży, na przykład jeśli jeden z Twoich lotów jest obsługiwany przez innego przewoźnika, a także liniom lotniczym będącym członkami sojuszu w celu zapewnienia pomocy klientom sojuszu.

Do celów wewnętrznych Grupy Finnair

Możemy udostępniać dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie w usługach cyfrowych Finnair członkom Grupy Finnair.

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom lub na podstawie Twojej zgody

Możemy udostępniać Twoje dane, takie jak dane paszportowe, wizowe i związane z podróżami, zgodnie z wymogami władz kraju docelowego.

W razie potrzeby możemy również udostępniać Twoje dane osobowe odpowiednim stronom trzecim lub władzom, jeżeli jest to konieczne w celu wykrywania przestępstw, oszustw i problemów z bezpieczeństwem oraz zapobiegania im, a także z innych powodów prawnych. W przypadku międzynarodowego kryzysu zdrowia publicznego możemy ujawnić informacje dotyczące stanu zdrowia odpowiednim organom na podstawie Twojej zgody lub obowiązku prawnego.

Dane członka programu Finnair Plus i konta Finnair

Dane profilu

Gromadzimy i przetwarzamy podstawowe dane osobowe podane przez Ciebie na Twój temat lub dzieci podczas tworzenia profilu konta Finnair Plus lub konta Finnair. Może to obejmować następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • informacje o wielkości rodziny i inne informacje o miejscu zamieszkania
 • tytuł (Pan, Pani)
 • dane kontaktowe, takie jak adresy, numer telefonu i adres e-mail;
 • dane zawodowe – zawód lub zajęcie, nazwa pracodawcy, adres pracodawcy i numer telefonu służbowego
 • informacje o dokumencie podróżnym – numer paszportu, okres ważności paszportu, kraj wydania paszportu i narodowość.


Przetwarzamy informacje dotyczące statusu i historii Twojego członkostwa, a także dane dotyczące jego osobistych preferencji i korzystania przez Ciebie z korzyści wynikających z członkostwa. Obejmuje to następujące informacje:

 • informacje o członkostwie i profilu – data rozpoczęcia członkostwa, typ i kampania, preferencje dotyczące miejsca (przy przejściu lub przy oknie)
 • informacje o karcie członkowskiej – numer członkowski, data wydania ostatniej karty członkowskiej, data ważności
 • informacje o poziomie członkostwa – historia poziomów, suma punktów poziomów, liczba lotów poziomów, poziom członkostwa, naliczanie cen biletów lotniczych, szczegóły daty poziomu
 • Informacje o Avios i punktach poziomów – łączna liczba Avios i punktów poziomów zebranych podczas członkostwa, łączna liczba wykorzystanych Avios, łączna liczba dostępnych Avios, łączna liczba wygasłych Avios
 • dane transakcji – wszystkie transakcje i zakupy związane z członkostwem
 • informacje dotyczące konkretnego wydarzenia – data wydarzenia, szczegóły wydarzenia, takie jak nazwa produktu, zebrane lub wydane Avios i punkty poziomu, nazwa usługodawcy, numer dokumentu (numer biletu lub inny numer dokumentu); 
 • informacje, czy klient ma powiązaną kartę kredytową programu Finnair Plus
 • zainteresowania i preferencje – zainteresowania związane z wypoczynkiem, preferencje dotyczące posiłków i inne zainteresowania podane przez członka
 • dane marketingowe – daty wysyłki komunikatów marketingowych i zestawień Avios i punktów poziomów, szczegóły kampanii oferowanych klientowi oraz kopie listów marketingowych wysyłanych do klienta 
 • usługi lotniskowe – informacje o usługach lotniskowych, takie jak korzystanie z usług poczekalni, usługi odprawy i obsługi bagażu oraz inne szczegóły usług lotniskowych
 • Zgody związane z marketingiem bezpośrednim i rezygnacje (rezygnacje z subskrypcji).


Twój profil zawiera również dane dotyczące Twoich lotów jako członka programu Finnair Plus lub posiadacza konta Finnair:

 • numer lotu
 • miejsce odlotu i przylotu lotu
 • klasa podróży
 • kod linii lotniczej
 • biuro podróży, które dokonało rezerwacji
 • informacje dotyczące ceny na bilecie
 • nazwa kodu rezerwacji podróży służbowych i inne informacje dotyczące rezerwacji
 • informacje o partnerze podróżnym – nazwa partnera

Na podstawie naszej umowy z Tobą

Świadczenie naszych usług

Finnair w ramach programu Finnair Plus rejestruje Twoje transakcje. Transakcje obejmują zdobywanie i wymianę Avios oraz punktów poziomów. Dzięki temu możemy obliczyć Twoje saldo konta. Możemy wysyłać Ci informacje o saldzie Avios i punktów poziomów oraz o zmianach w programie. 

Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w profilu programu Finnair Plus lub profilu konta Finnair. W swoim profilu możesz zdecydować się na udostępnianie swoich preferencji i zainteresowań. Te preferencje mogą zostać wykorzystane do wstępnego wypełnienia informacji podczas dokonywania rezerwacji na stronie internetowej Finnair lub do świadczenia bardziej odpowiednich usług.

Podczas zapisów na wydarzenia specjalne przetwarzamy listę uczestników. To samo dotyczy konkursów marketingowych i losowań nagród.

Umożliwianie świadczenia usług partnerskich 

Partnerzy Finnair Plus stanowią istotną część programu Finnair Plus, ponieważ podczas korzystania z usług partnerskich możesz zbierać punkty Avios i punkty poziomów oraz wydawać Avios. Z tego powodu Finnair wysyła członkom informacje o usługach i korzyściach partnerów wraz z informacjami dotyczącymi programu Finnair Plus i usług Finnair. Więcej informacji o partnerach można znaleźć na stronie internetowej Finnair.

W celu świadczenia usług partnerskich i aktualizowania salda konta Finnair wymienia również dane z partnerami programu Finnair Plus. Jeśli wykorzystasz Avios u partnera, linie Finnair zostaną o tym poinformowane. Podobnie, jeśli zgromadzisz Avios lub punkty poziomów u jednego z naszych partnerów, zostaniemy o tym powiadomieni, abyśmy prawidłowo przyznali Ci punkty Avios i punkty poziomów. Aby rozpoznawać naszych klientów również poprzez usługi naszych partnerów, możemy wysyłać odpowiednie informacje o członkach. W przypadku zapytań lub skarg związanych z usługami partnerskimi możemy korespondować z partnerami i udostępniać im odpowiednie informacje o członkach.

Komunikacja i zaangażowanie

Zarejestrowane dane są również wykorzystywane do ukierunkowanej komunikacji z członkami, rozpowszechnianej w aplikacji mobilnej Finnair, na stronie internetowej Finnair i w innych naszych kanałach.

Możemy wykorzystywać zarejestrowane dane do komunikowania się z Tobą w sprawie Twojego konta oraz funkcji i korzyści programu. Na przykład wiadomości te mogą obejmować między innymi datę wygaśnięcia punktów Avios lub informację o zbliżającym się awansie na następny poziom.

W celu dostarczenia Tobie prawidłowych informacji o naszych ofertach członkowskich w kanałach stron trzecich, możemy wysłać listę e-mail członków do odpowiednich stron trzecich. Dzięki temu po zidentyfikowaniu Ciebie jako członka programu Finnair Plus wyświetlane będą odpowiednie oferty.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Komunikacja i zaangażowanie

W ramach ulepszania naszej komunikacji z klientami możemy monitorować częstotliwość i zaangażowanie oraz to, jak często te wiadomości prowadzą do dalszych działań z Twojej strony, aby obliczyć wskaźniki, takie jak współczynnik klikalności.

Analityka 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów analitycznych, rozpoznawania klientów oraz świadczenia spersonalizowanych usług i rozpoznawania klientów. Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom odpowiednie usługi i produkty, a także rozwijać nasze produkty i koncepcje oraz tworzyć unikalne profile klientów. Profile mogą być wykorzystywane do targetowania marketingu i treści w naszych kanałach cyfrowych, na przykład w witrynie internetowej Finnair, naszej aplikacji mobilnej lub biuletynach wysyłanych pocztą elektroniczną. Marketing bezpośredni polega na indywidualnym różnicowaniu treści reklamowych w wyżej wymienionych kanałach. Kierowanie zindywidualizowanych reklam do członków stanowi integralną część programu Finnair Plus. Posiadanie pełnego obrazu naszych klientów pozwala nam zrozumieć całe Twoje doświadczenie i pomaga nam ulepszać nasze produkty i usługi oraz Twoją obsługę. Możemy również obliczać inne wskaźniki na podstawie zachowania klienta, na przykład prawdopodobieństwo zakupu określonych produktów, tworzyć segmenty klientów, przewidywać inne produkty lub miejsca docelowych, którymi możesz być zainteresowany.

Na podstawie Twojej zgody

Marketing bezpośredni

Wiadomości marketingu bezpośredniego wysyłane są do członków, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Te materiały marketingowe mogą zawierać oferty od partnerów, w zależności od ustawień marketingu bezpośredniego.

Możemy również wysyłać Tobie materiały marketingu bezpośredniego związane z usługami Finnair na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących prywatności w komunikacji elektronicznej, jeśli jesteś już klientem programu Finnair Plus i nie zrezygnowałeś z marketingu bezpośredniego.

Na podstawie naszych zobowiązań prawnych

Prowadzenie wymaganej dokumentacji

Zgodnie z przepisami o rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania naszych transakcji i innych materiałów księgowych przez okres określony przez prawo.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, lub w zakresie, w jakim przechowywanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych oraz do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń lub sporów.

Źródła danych

Gdy dołączysz do programu i prześlesz swoje dane w celu utworzenia, a następnie zachowania konta, otrzymamy Twoje dane. Otrzymujemy dane bezpośrednio od Ciebie, gdy kupujesz nasze produkty za pośrednictwem jednego z naszych kanałów sprzedaży lub rejestrujesz się w jednej z naszych usług (na przykład podczas dokonywania rezerwacji na stronie finnair.com). Zakupy zostaną powiązane z kontem, jeśli potwierdzisz swój udział w programie Finnair Plus.

Twoje dane są również pobierane od partnerów podczas korzystania z ich usług przy użyciu konta Finnair Plus. Jest to niezbędne do świadczenia usług w ramach programu.

Zbieramy automatycznie dane osobowe, gdy korzystasz z naszych usług, w przypadku których Twoja tożsamość jest identyfikowana na podstawie numeru Finnair Plus. Ma to miejsce na przykład w momencie korzystania z usług odprawy i zdawania bagażu, usług lojalnościowych lub przy zakupie produktów dodatkowych.

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom należącym do grupy Finnair i innym stronom trzecim w następujących celach:

Świadczenie usług związanych z udziałem w programie i ulepszanie tych usług

Udostępniamy Twoje dane osobowe, na przykład innym liniom lotniczym, operatorom lotnisk, partnerom programu i innym usługodawcom bezpośrednio zaangażowanym w świadczenie usług związanych z Twoim udziałem w programie lub działalnością rozwojową związaną z tymi usługami.

Zobowiązania prawne, bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

W razie potrzeby możemy udostępniać Twoje dane osobowe odpowiednim stronom trzecim w celu wykrywania przestępstw, oszustw i problemów z bezpieczeństwem oraz zapobiegania im, a także z innych powodów prawnych.

Opublikowano 09.03.2024 r.

Przejście do strony: Polityka prywatności Finnair