Dokumenty podróżne | Finnair Polska

Dokumenty podróżne

Przygotowując się do podróży, sprawdź, czy masz wszystkie wymagane aktualne dokumenty podróżne. Na różnych etapach podróży wymagane będzie potwierdzenie przez Ciebie swojej tożsamości. Niezbędne dokumenty podróżne są zależne od narodowości, miejsca docelowego i krajów tranzytowych.

O czym należy pamiętać:

 • Dowiedz się, jakie dokumenty podróżne są wymagane w Twoim kraju, aby odbyć podróż do wybranego miejsca docelowego. Aby sprawdzić szczegóły, możesz skorzystać z naszej mapy dokumentów podróżnych
 • Dodatkowo zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tranzytu z jednego kraju do drugiego, na przykład jeśli trasa Twojej podróży przebiega przez więcej niż jeden kraj strefy Schengen.
 • W wielu krajach wymagane jest, aby okres ważności paszportu upływał nie wcześniej niż na trzy do sześciu miesięcy po zakończeniu podróży.
 • Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych miejsc docelowych lub krajów tranzytowych wymagana może być wiza.
 • Należy pamiętać, że jeśli pasażer nie posiada biletu powrotnego lub biletu na dalszą podróż, może spotkać się z odmową wjazdu do miejsca docelowego, zwłaszcza jeśli podróżuje wizą turystyczną. 
 • Zaplanuj złożenie wniosku o wydanie lub odnowienie dokumentów podróżnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Sprawdź, czy na bilecie lotniczym, w paszporcie i na kartach stałego klienta (w przypadku ich posiadania) widnieje to samo imię i nazwisko z odpowiednią pisownią. W przypadku lotów Finnair wystarczy, aby na bilecie znajdowało się poprawnie podane Twoje nazwisko oraz jedno z imion z paszportu.
 • Zabierz ze sobą kopię dowodu zakupu biletu elektronicznego – zwłaszcza w przypadku lotów długodystansowych. Jeśli bilet został zakupiony bezpośrednio od linii Finnair, można zamówić dowód zakupu biletu elektronicznego za pomocą tego formularza internetowego. W przeciwnym razie można skontaktować się z liniami lotniczymi wystawiającymi bilet lub biurem podróży.
 • Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej IATA Travel Centre, gdzie znajdziesz informacje dotyczące paszportu, wizy oraz wymagań zdrowotnych.

W przypadku posiadania cyfrowego dokumentu podróży (przechowywanego w telefonie) może on nie być wystarczający do wjazdu do kraju docelowego lub wejścia na pokład samolotu. W związku z tym należy zawsze posiadać ze sobą fizyczny dokument podróży.

Ze względu na brak interoperacyjności między systemami używanymi przez władze różnych krajów urząd imigracyjny kraju docelowego może nie być w stanie zweryfikować Twojego cyfrowego dokumentu podróży. W zależności od trasy lotu linia lotnicza może być zobowiązana do sprawdzenia, czy pasażer posiada wymagane dokumenty podróży, a linie lotnicze nie są w stanie zweryfikować cyfrowych dokumentów podróży na tym etapie. Konieczne będzie zatem zabranie ze sobą fizycznego paszportu lub dowodu osobistego (jeśli kraj docelowy zezwala na wjazd na podstawie dowodu osobistego).

Dokumenty akceptowane w przypadku lotów liniami Finnair

Obywatele Finlandii i krajów skandynawskich

Loty w Finlandii i innych krajach skandynawskich (brak kontroli granicznej):

 • Pasażerowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą mieć przy sobie paszport, dokument tożsamości ze zdjęciem lub prawo jazdy.
 • Podróżujący z rodzicami pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, nie muszą mieć własnego dowodu tożsamości.
 • Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat i którzy podróżują sami bądź w towarzystwie osoby innej niż rodzic muszą mieć przy sobie paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat i którzy mają przy sobie poprawnie wypełniony formularz osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna (PDF), nie muszą mieć własnego dowodu tożsamości. Pomimo tego opiekun odprowadzający osobę niepełnoletnią do samolotu oraz dorosły odbierający ją w miejscu docelowym muszą potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Przywrócone kontrole na granicach wewnętrznych: Ze względów bezpieczeństwa kraje skandynawskie mogą bez wcześniejszego powiadomienia ponownie wprowadzić kontrole na granicach wewnętrznych. W takich przypadkach linie lotnicze muszą upewnić się, że wszyscy pasażerowie podróżujący do danego kraju spełniają wymagania wjazdowe. Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku posiadania paszportu w krajach skandynawskich dotyczy wyłącznie obywateli tych krajów. Oznacza to, że podczas okresów kontroli na granicach wewnętrznych prawo jazdy kraju skandynawskiego nie może być akceptowane jako dokument podróżny, ponieważ nie wskazuje ono obywatelstwa jego posiadacza. W takich sytuacjach zalecamy posiadanie ważnego paszportu lub krajowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

W związku z koronawirusem w niektórych krajach nadal obowiązują pewne zmiany w wymaganiach dotyczących dokumentów podróżnych. Więcej informacji można znaleźć na Mapie dokumentów podróży lub na stronie Aktualizacje podróży.

Loty w obrębie strefy Schengen, krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii:

Loty do miejsc docelowych poza Unią Europejską:

 • Wymagany jest paszport oraz, jeśli to potrzebne, ważna wiza lub pozwolenie na pobyt w danym kraju.
 • W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi instrukcjami.
Wniosek o paszport lub dowód osobisty online

Obywatele innych krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii

Loty na terenie Finlandii i między krajami strefy Schengen lub Unii Europejskiej:

 • Wymagany jest paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem, który jest zgodny ze standardami UE i umożliwia odbycie podróży międzynarodowej.

Loty do miejsc docelowych poza Unią Europejską:

 • Wymagany jest paszport oraz, w razie potrzeby, ważna wiza, pozwolenie na pobyt lub inny dokument podróżny, który upoważnia do tranzytu przez dany kraj lub do wjazdu do danego kraju.
 • W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi instrukcjami.

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej

Czy Twoja podróż prowadzi przez więcej niż jeden kraj należący do strefy Schengen?

Jeśli Twoja podróż prowadzi przez więcej niż jeden kraj strefy Schengen, wkraczasz na teren strefy Schengen. Zobacz listę wszystkich krajów strefy Schengen.

Podróż do kraju Schengen przez inny kraj leżący w strefie

Jeśli Twoja podróż prowadzi do kraju strefy Schengen przez inny kraj tej strefy, musisz spełniać warunki dotyczące wizy zarówno kraju tranzytowego, jak i kraju docelowego. Choć oba kraje znajdują się w strefie Schengen, obowiązujące przepisy i wymagane dokumenty mogą być różne.

 • Jeśli na przykład trasa Twojej podróży prowadzi z Szanghaju do Frankfurtu przez Helsinki, Twoje dokumenty podróżne muszą spełniać wymagania zarówno dotyczące wjazdu na teren Finlandii, jak i dalszej podróży do Niemiec.

Tranzyt przez jeden kraj strefy Schengen

Jeżeli podróżujesz przez jeden kraj strefy Schengen, a Twoje miejsce docelowe znajduje się poza tą strefą, nie wkraczasz na teren strefy, więc nie potrzebujesz wizy.

 • Jeśli na przykład Twoja trasa prowadzi z Nowego Delhi do Nowego Jorku przez Helsinki, Twoje dokumenty podróżne muszą spełniać wymagania dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych.

Tranzyt przez więcej niż jeden kraj strefy Schengen

Jeśli przejeżdżasz przez co najmniej dwa kraje strefy Schengen, ale cel podróży znajduje się poza nią, wjeżdżasz na teren strefy Schengen i wiza jest wymagana.

 • Jeśli Twoja trasa prowadzi z Nowego Delhi do Montrealu przez Helsinki i Paryż, Twoje dokumenty muszą być ważne dla strefy Schengen (spełniać warunki dla Finlandii) i dla Kanady.

Dodatkowe wymagania dotyczące osób niepełnoletnich

W niektórych krajach osoby niepełnoletnie bez opiekuna lub pod opieką tylko jednego rodzica bądź opiekuna muszą posiadać zgodę na podróż wydaną przez rodziców lub opiekunów. Zgoda może być wymagana podczas opuszczania danego kraju lub przybywania do kraju docelowego.

Aby dowiedzieć się, czy do odbycia danej podróży niepełnoletni potrzebują upoważnienia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami kraju rozpoczęcia podróży oraz z ambasadą kraju docelowego.

Przykład pisemnej zgody (PDF)
Przejście do strony: Dokumenty podróżne