Dokumenty podróżne | Finnair Polska

Dokumenty podróżne

Ze względu na pandemię koronawirusa w wielu krajach obowiązują specjalne wymogi dotyczące dokumentów podróżnych. Przed podróżą sprawdź wymogi obowiązujące w miejscu docelowym. Więcej informacji

Przygotowując się do podróży, sprawdź, czy masz wszystkie wymagane aktualne dokumenty podróżne. Na różnych etapach podróży wymagane będzie potwierdzenie przez Ciebie swojej tożsamości. Niezbędne dokumenty podróżne są zależne od narodowości, miejsca docelowego i krajów tranzytowych.

O czym należy pamiętać:

 • Dowiedz się, jakie dokumenty podróżne są wymagane w Twoim kraju, aby odbyć podróż do wybranego miejsca docelowego.
 • Dodatkowo zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tranzytu z jednego kraju do drugiego, na przykład jeśli trasa Twojej podróży przebiega przez więcej niż jeden kraj strefy Schengen.
 • W wielu krajach wymagane jest, aby okres ważności paszportu upływał nie wcześniej niż na trzy do sześciu miesięcy po zakończeniu podróży.
 • Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych miejsc docelowych lub krajów tranzytowych wymagana może być wiza.
 • Sprawdź, czy do wstępu do kraju docelowego wymagane są specjalne zaświadczenia o zdrowiu.
 • Zaplanuj złożenie wniosku o wydanie lub odnowienie dokumentów podróżnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Sprawdź, czy na bilecie lotniczym, w paszporcie i na kartach stałego pasażera (w przypadku ich posiadania) widnieje to samo imię i nazwisko z odpowiednią pisownią.
 • Sporządź kopię dowodu zakupu biletu elektronicznego, zwłaszcza w przypadku lotów międzykontynentalnych. Jeśli bilet został zakupiony bezpośrednio od linii lotniczej Finnair, możesz zamówić dowód zakupu biletu elektronicznego, korzystając z formularza internetowego. W innym wypadku skontaktuj się z linią lotniczą, która wydała bilet, lub z biurem podróży.
 • Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej IATA Travel Centre, gdzie znajdziesz informacje dotyczące paszportu, wizy oraz wymagań zdrowotnych.

Dokumenty akceptowane w przypadku lotów liniami Finnair

Obywatele Finlandii i krajów skandynawskich

W związku z pandemią koronawirusa poniższe informacje dotyczące dokumentów podróżnych akceptowanych przez Finnair nie są aktualne. Aby móc z nami podróżować, zabierz ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty akceptowany w EU, nawet jeśli podróżujesz do krajów skandynawskich. W przypadku lotów na terenie Finlandii akceptujemy także inne dokumenty umożliwiające weryfikację tożsamości wydane przez fińskie władze, o ile zawierają zdjęcie, jak na przykład prawo jazdy.

Loty w obrębie Finlandii i innych krajów skandynawskich:

 • Pasażerowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą mieć przy sobie paszport, dokument tożsamości ze zdjęciem, kartę ubezpieczenia społecznego ze zdjęciem (Kela) lub prawo jazdy.
 • Podróżujący z rodzicami pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, nie muszą mieć własnego dowodu tożsamości.
 • Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat i którzy podróżują sami bądź w towarzystwie osoby innej niż rodzic, muszą mieć przy sobie paszport, dokument tożsamości ze zdjęciem lub kartę ubezpieczenia społecznego ze zdjęciem (Kela lub oficjalny dowód osobisty).
 • Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat i którzy mają przy sobie poprawnie wypełniony formularz osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna, nie muszą mieć własnego dowodu tożsamości. Pomimo tego opiekun odprowadzający osobę niepełnoletnią do samolotu oraz dorosły odbierający ją w miejscu docelowym muszą potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

Z powodu pandemii koronawirusa wymagania dotyczące dokumentów podróżnych zostały zmienione. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie z aktualizacjami dotyczącymi podróży.


Loty w obrębie strefy Schengen, krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii:

 • Wymagany jest paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem, który jest zgodny ze standardami UE i umożliwia odbycie podróży międzynarodowej.


Loty do miejsc docelowych poza UE:

 • Wymagany jest paszport oraz, jeśli to potrzebne, ważna wiza lub pozwolenie na przebywanie na terenie danego kraju.
 • W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi instrukcjami.
Wniosek o paszport lub dowód osobisty online

Obywatele innych krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii

Loty na terenie Finlandii i między krajami strefy Schengen lub Unii Europejskiej:

 • Wymagany jest paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem, który jest zgodny ze standardami UE i umożliwia odbycie podróży międzynarodowej.


Loty do miejsc docelowych poza Unią Europejską:

 • Wymagany jest paszport oraz, w razie potrzeby, ważna wiza, pozwolenie na pobyt lub inny dokument podróżny, który upoważnia do tranzytu przez dany kraj lub do wjazdu do danego kraju.
 • W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii prosimy zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami.

Obywatele krajów z poza Unii Europejskiej

 • Wymagany jest ważny paszport, a w niektórych przypadkach również ważna wiza, zezwolenie na pobyt lub dokumenty podróżne, które umożliwiają wstęp do pierwszego kraju strefy Schengen, oraz dalszą podróż do innego kraju strefy Schengen.
  • Na przykład w przypadku podróży do Danii przez Finlandię dokumenty podróżne muszą być ważne zarówno na wjazd do Danii, jak i Finlandii.
 • Sprawdź Wymagania dotyczące wiz i dokumentów podróżnych uznawane w Finlandii
 • Podróżując do Finlandii i państw strefy Schengen, pasażerowie muszą posiadać paszport ważny przez ponad 3 miesiące od daty zakończenia pobytu.
 • W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Australii prosimy zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami.

Czy Twoja podróż prowadzi przez więcej niż jeden kraj należący do strefy Schengen?

Jeśli Twoja podróż prowadzi przez więcej niż jeden kraj strefy Schengen, wkraczasz na teren strefy Schengen.


Podróż do kraju Schengen przez inny kraj leżący w strefie

Jeśli Twoja podróż prowadzi do kraju strefy Schengen przez inny kraj tej strefy, musisz spełniać warunki dotyczące wizy zarówno kraju tranzytowego, jak i kraju docelowego. Choć oba kraje znajdują się w strefie Schengen, obowiązujące przepisy i wymagane dokumenty mogą być różne.

 • Jeśli na przykład trasa Twojej podróży prowadzi z Szanghaju do Frankfurtu przez Helsinki, Twoje dokumenty podróżne muszą spełniać wymagania zarówno dotyczące wjazdu na teren Finlandii, jak i dalszej podróży do Niemiec.


Tranzyt przez jeden kraj strefy Schengen

Jeżeli podróżujesz przez jeden kraj strefy Schengen, a Twoje miejsce docelowe znajduje się poza tą strefą, nie wkraczasz na teren strefy, więc nie potrzebujesz wizy.

 • Jeśli na przykład Twoja trasa prowadzi z Moskwy do Nowego Yorku przez Helsinki, to Twoje dokumenty podróżne muszą spełniać wymagania dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych.


Tranzyt przez co najmniej jeden kraj strefy Schengen

Jeśli przejeżdżasz przez co najmniej dwa kraje strefy Schengen, ale cel podróży znajduje się poza nią, wjeżdżasz na teren strefy Schengen i wiza jest wymagana.

 • Jeśli Twoja trasa prowadzi z Nowego Delhi do Montrealu przez Helsinki i Paryż, Twoje dokumentu muszą być ważne dla strefy Schengen (spełniać warunki dla Finlandii) i dla Kanady.


Dodatkowe wymagania dotyczące osób niepełnoletnich

W niektórych krajach osoby niepełnoletnie bez opiekuna lub pod opieką tylko jednego rodzica bądź opiekuna muszą posiadać zgodę na podróż wydaną przez rodziców lub opiekunów. Zgoda może być wymagana podczas opuszczania danego kraju lub przybywania do kraju docelowego.

Aby dowiedzieć się, czy do odbycia danej podróży niepełnoletni potrzebują upoważnienia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami kraju rozpoczęcia podróży oraz z ambasadą kraju docelowego.

Przykład pisemnej zgody
Przejście do strony: Dokumenty podróżne