Ochrona związana z anulowaniem lotu Finnair | Finnair Polska

Ochrona związana z anulowaniem lotu Finnair

Ochrona związana z anulowaniem lotu liniami Finnair umożliwia anulowanie lotu i otrzymanie zwrotu środków w razie nagłej choroby lub wypadku, któremu ulegniesz Ty lub bliski Ci członek rodziny.

Ochrona związana z anulowaniem dotyczy oryginalnej taryfy i wszelkich dodatkowych usług podróżnych oferowanych przez Finnair dla pasażerów, którzy nie mogą podróżować. W przypadku wystąpienia choroby lub wypadku po wylocie ochrona związana z anulowaniem obejmuje cenę lotu powrotnego lub równoważną kwotę całkowitej ceny lotu.

Obowiązkowy charakter anulowania jest zawsze oceniany na podstawie przyczyn medycznych. Należy pamiętać, że wraz z formularzem wniosku o zwrot środków należy przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie.

Ceny*

Podczas procesu rezerwacji biletu zobaczysz cenę ochrony związanej z anulowaniem lotu.

* Ceny są takie same w przypadku lotów w jedną stronę i w obie strony.
* Ochrona związana z anulowaniem lotu jest bezpłatna dla dzieci poniżej 2. roku życia.
* Ochrona związana z anulowaniem lotu jest dostępna w przypadku lotów obsługiwanych przez linie Finnair i Norra.

Ochrona związana z anulowaniem lotu pokrywa następujące opłaty:

 •  Cena biletu lotniczego w przypadku okoliczności uniemożliwiających podróż, takich jak nagła choroba, wypadek czy śmierć pasażera, innej osoby objętej tą samą rezerwacją lub bliskiego członka rodziny.
 •  Cena wszelkich opłaconych z góry usług dodatkowych świadczonych przez linie Finnair, takich jak dodatkowy bagaż, miejsca, posiłki zamówione z wyprzedzeniem, wstęp do poczekalni Finnair i inne usługi dodatkowe związane z podróżą, świadczone przez linie Finnair.
 •  Cena biletu lotniczego w przypadku anulowania rezerwacji z powodu komplikacji związanych z ciążą (do 36. tygodnia).

Ochrona związana z anulowaniem lotu nie pokrywa następujących opłat:

 •  Cena nowego biletu lotniczego, opłata za ochronę związaną z anulowaniem lotu lub inne ewentualne opłaty za usługi pobierane podczas rezerwacji.
 •  Anulowanie z powodów innych niż choroba, wypadek czy śmierć, takich jak niekompletność szczepień lub dokumentów podróżnych.
 •  Wszelkie inne koszty związane z podróżą, takie jak zakwaterowanie, wynajem samochodu lub atrakcje. Ochrona związana z anulowaniem lotu pokrywa tylko cenę lotu liniami Finnair oraz wykupionych przez pasażera dodatkowych usług świadczonych przez te linie.

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów

 1. Rezerwację lotu należy anulować przed planową godziną odlotu pierwszego lotu, który nie zostanie wykorzystany. Rezerwację można także anulować w zakładce Zarządzaj rezerwacją.
 2. Wniosek o zwrot środków można złożyć, wypełniając internetowy formularz wniosku o zwrot środków na stronie internetowej Finnair. Musisz dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego wskazującego na chorobę lub wypadek uniemożliwiający podróż oraz czas trwania niedyspozycji. Jeśli powodem anulowania lotu jest śmierć, wymagane jest oficjalne zaświadczenie lub inny wiarygodny dokument.
 3. Jeśli podstawą do złożenia wniosku o zwrot kosztów jest choroba, wypadek lub śmierć bliskiego członka rodziny nieobjętego rezerwacją, linie Finnair mają prawo zażądać potwierdzenia powiązania rodzinnego z tą osobą.
 4. Wniosek o zwrot kosztów należy wysłać w ciągu trzech (3) miesięcy od pierwotnej daty wylotu w przypadku choroby lub wypadku i w ciągu sześciu (6) miesięcy od pierwotnej daty wylotu w przypadku śmierci.

Informacje medyczne dostarczone w związku z ochroną związaną z anulowaniem lotu będą traktowane przez linie Finnair z największą poufnością i zostaną zniszczone po zakończeniu procedury zwrotu kosztów. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, zapoznaj się z Polityką prywatności linii Finnair.

W razie pytań dotyczących ochrony związanej z anulowaniem lotu skontaktuj się z biurem obsługi klienta linii Finnair.

Przykłady

Ochrona związana z anulowaniem lotu liniami Finnair umożliwia anulowanie lotu i otrzymanie zwrotu środków w razie nagłej choroby lub wypadku, któremu ulegniesz Ty lub bliski Ci członek rodziny.

Cała rodzina rezygnuje z podróży z powodu choroby jednego z dzieci

Ochrona związana z anulowaniem lotu umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów podróży poniesionych przez wszystkich pasażerów na podstawie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego chorego dziecka (z wyjątkiem ewentualnej opłaty za usługę internetową na stronie linii Finnair).

Jedna z osób dorosłych rezygnuje z podróży z powodu choroby, a pozostali członkowie rodziny wybierają się w podróż

Ochrona związana z anulowaniem lotu umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów podróży poniesionych przez osobę, która rezygnuje z podróży, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (z wyjątkiem ewentualnej opłaty za usługę internetową na stronie linii Finnair).

Cała rodzina rezygnuje z podróży z powodu choroby babci

Ochrona związana z anulowaniem lotu umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów całej podróży na podstawie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego chorej babci (z wyjątkiem ewentualnej opłaty za usługę internetową na stronie linii Finnair).

 • Bliskim członkiem rodziny mogą być mąż/żona, konkubent/konkubina, dzieci własne lub męża/żony, rodzice, rodzeństwo i dziadkowie (także męża/żony).
 • Ochronę związaną z anulowaniem lotu można wykupić podczas rezerwacji lotu w klasie ekonomicznej lub ekonomicznej premium — nie ma możliwości wykupienia jej do wcześniej dokonanych rezerwacji.
 • Ochrona związana z anulowaniem lotu nie jest dostępna w przypadku lotów premiowych Finnair Classic.
 • Ochrona związana z anulowaniem lotu nie pokrywa przypadków anulowania lotu z przyczyn komplikacji zdrowotnych po 36. tygodniu ciąży.
 • Ochrona związana z anulowaniem lotu nie umożliwia uzyskania zwrotu pieniędzy za bilet lotniczy, w przypadkach gdy pasażer nie chce odbyć podróży.
 • Ochrona związana z anulowaniem lotu nie pokrywa tych kosztów odwołanej podróży, które zostaną pokryte przez inne firmy lub osoby, np. ubezpieczyciela, pracodawcę itp.
 • Ochrona związana z anulowaniem lotu Finnair nie jest ubezpieczeniem, ale dodatkową usługą opłacaną dodatkowo oprócz ceny biletu lotniczego. Przepisy dotyczące ubezpieczenia nie będą stosowane w przypadku ochrony związanej z anulowaniem.
Przejście do strony: Ochrona związana z anulowaniem lotu Finnair