W 2024 r. rozpocznie się nowa era programu Finnair Plus | Finnair Polska

Nowa era Finnair Plus

W dniu 9 marca 2024 r. program Finnair Plus wkracza w nową erę.

Przyjęliśmy nową walutę lojalnościową o nazwie Avios i zaktualizowaliśmy zasady zdobywania punktów Avios i punkty poziomu. Dodaliśmy również kilka nowych korzyści. Jednocześnie wiele znanych korzyści i nagród pozostaje bez zmian.

Zmiany nie wymagają żadnych działań z Twojej strony. Więcej informacji na ich temat można znaleźć poniżej.

Co nowego?

Punkty premiowe to teraz Avios

Nasza waluta lojalnościowa nazywa się teraz Avios. Oznacza to, że zamiast zbierać punkty premiowe jako członek programu Finnair Plus będziesz zbierać i używać Avios. Ponieważ Avios jest używany przez wiele linii lotniczych, nowa waluta otwiera nowe możliwości gromadzenia i wydawania wykraczające poza obecne opcje.

Więcej informacji o Avios

Zarabianie na podstawie wydatków

Program Finnair Plus jest teraz oparty na wydatkach. Możesz zdobywać Avios i osiągać punkty poziomów członkostwa w zależności od tego, ile pieniędzy wydasz na lot i usługi dodatkowe w Finnair.

Więcej informacji o zdobywaniu punktów

Nowe korzyści dla członków

Wprowadziliśmy nowe korzyści, a także zaktualizowaliśmy niektóre z istniejących. Teraz możesz odblokować cenne nagrody nie tylko po osiągnięciu nowego poziomu, ale także w ramach poziomów. Nazywamy to nowymi kamieniami milowymi korzyści. Dodatkowo wprowadziliśmy nowy pakiet internetowy, uprościliśmy system korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą i dodaliśmy więcej miejsc na loty premiowe Classic.

Sprawdź nowe korzyści

Avios – nasza nowa waluta lojalnościowa

W ramach odnowionego programu Finnair Plus będziesz zbierać i używać Avios zamiast punktów premiowych. Oprócz Avios nadal będziesz zbierać punkty poziomów, które pomogą Ci awansować na kolejne poziomy członkostwa.

Avios jest również używany przez inne linie lotnicze, w tym naszych oneworld – British Airways, Qatar Airways i Iberia.

Co stało się z moimi punktami premiowymi?

Punkty premiowe Finnair Plus przekształciliśmy na Avios Konwersja została przeprowadzona w stosunku 3:2 – 3 punkty premiowe to teraz 2 Avios. Przeliczyliśmy również odpowiednio punkty poziomów.

Ale nie martw się, chociaż liczby wyglądają na mniejsze, wartość pozostaje taka sama, ponieważ zaktualizowaliśmy również ceny Avios i limity punktów poziomów. 

Jak mogę zdobywać Avios?

Możesz również zdobywać Avios za loty liniami Finnair i usługi dodatkowe, loty partnerskimi liniami, usługi partnerów Programu Finnair Plus, a także za zakupy dokonywane kartami kredytowymi Finnair Visa*.

* Karta kredytowa Finnair Visa dostępna jest tylko w Finlandii.

Jak mogę korzystać z Avios?

Avios możesz wykorzystać na zakup lotów i usług dodatkowych, zmianę klasy na wyższą oraz zakup produktów i usług od partnerów programu Finnair Plus.

Jeśli masz również konto British Airways Executive Club, możesz połączyć swoje konta i przenosić Avios między nimi. Umożliwia to wykorzystywanie Avios na nagrody Executive Club i odwrotnie.

Więcej informacji o Avios

Przykład: Zbieranie Avios i punktów poziomów jako członek Silver

Bilet lotniczy: 605 EUR (bez podatków)

Członek na poziomie Silver rezerwuje podróż w obie strony kosztującą 653 EUR, z czego 48 EUR to podatki, inne opłaty oraz opłaty lotniskowe i serwisowe.

Ponieważ Avios i punkty poziomów nie mogą być zbierane z podatków i opłat, są one odliczane od ceny: 653 EUR – 48 EUR = 605 EUR.

Usługi dodatkowe: 92 EUR

Członek na poziomie Silver kupuje usługi dodatkowe na podróż – miejsca i dodatkowy bagaż. W związku z tym wydaje na tę podróż 605 EUR + 92 EUR = 697 EUR (bez podatków).

Mnożnik poziomu: 7

Każdy poziom ma swój własny mnożnik. W przypadku poziomu Silver jest to 7: Członkowie na poziomie Silver otrzymują 7 Avios i 7 punktów poziomów za każde wydane 1 EUR.

Avios i punkty poziomu 4879

Członek na poziomie Silver zbierze 697 EUR × 7 = 4879 Avios i 4879 punktów poziomu za podróż.

Nowe i zaktualizowane korzyści

Dodaliśmy nowe korzyści dla członków i zaktualizowaliśmy niektóre z istniejących.

Dla wszystkich członków:

Dla poziomów Gold, Platinum i Platinum Lumo:

Sprawdź wszystkie korzyści z członkostwa

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie punkty premiowe Finnair Plus zostały dnia 9 marca 2024 r. automatycznie zamienione na Avios w stosunku 3:2. Oznacza to, że na przykład 3000 punktów premiowych zostało zamienionych na 2000 Avios.

Zaktualizowaliśmy też ceny punktowe naszych produktów i usług, które teraz są podawane w Avios. Średnio ceny zmieniły się w tym samym stosunku, ale poszczególne ceny mogły wzrosnąć lub spaść zamiast ściśle trzymać się przelicznika 3:2.

Punkty poziomu możesz zbierać poprzez:

  • Zakupione loty i usługi dodatkowe w Finnair w oparciu o wydane pieniądze*
  • Loty sprzedawane lub obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze sojuszu oneworld w zależności od klasy podróży, klasy rezerwacji oraz liczby przebytych mil
  • Zakupy dokonane kartami kredytowymi Finnair Visa, jeśli wydasz co najmniej 1500 EUR miesięcznie**


Avios można zbierać poprzez:

  • Zakupione loty i usługi dodatkowe w Finnair w oparciu o wydane pieniądze*
  • Loty oferowane lub obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze w zależności od klasy podróży, klasy rezerwacji oraz liczby przebytych mil
  • Zakupy dokonane kartami kredytowymi Finnair Visa**
  • Usługi partnerów programu Finnair Plus


Jako członek Finnair Plus Silver, Gold, Platinum lub Platinum Lumo, zdobywasz od 10 do 25% więcej waluty lojalnościowej i punktów poziomu za loty typu codeshare Finnair, American Airlines, British Airways i Iberia (kod AY/AA/BA/IB na bilecie). Dowiedz się więcej.

* Z wyłączeniem podatków, opłat, innych opłat lotniskowych i za usługi oraz zakupów usług dodatkowych dokonanych na pokładzie samolotu lub w związku z lotem premiowym.
** Karta kredytowa Finnair Visa dostępna jest tylko w Finlandii. 

Jeśli zarezerwujesz lot po zalogowaniu się na konto Finnair Plus, zobaczysz szacunkową ilość Avios, które otrzymasz za różne loty. Szacunki zobaczysz porównując różne opcje biletów.

Szacunkowa wartość nie obejmuje obecnie punktów poziomów, ale w przypadku lotów liniami Finnair można uzyskać taką samą liczbę punktów poziomów. Innymi słowy, jeśli widzisz, że możesz zdobyć 1500 punktów Avios, otrzymasz również 1500 punktów poziomów za ten lot.

Pracujemy nad rozszerzeniem tej funkcji na inne części programu członkowskiego.

Jeśli byłeś członkiem programu Finnair Plus przed wdrożeniem programu Avios, prawdopodobnie sprawdzałeś tabele na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się, ile punktów premiowych i punktów poziomów otrzymasz za loty. Nie jest to już możliwe, ponieważ zmieniła się logika zdobywania punktów Avios i punktów poziomów.

W odnowionym programie Finnair Plus zdobywasz Avios i punkty poziomów w zależności od tego, ile pieniędzy wydasz na lot i usługi dodatkowe w Finnair. Twój poziom wpływa na ostateczną liczbę zdobytych Avios i punktów poziomów – im wyższy poziom w momencie lotu, tym więcej Avios i punktów poziomów zdobywasz. Mówiąc dokładniej, łączne wydatki są przeliczane na Avios i punkty poziomów z mnożnikiem specyficznym dla poziomu.

Przejście do strony: Zmiany w programie Finnair Plus