W 2024 r. rozpocznie się nowa era programu Finnair Plus | Finnair Polska

W 2024 r. rozpocznie się nowa era programu Finnair Plus

W dniu 9 marca 2024 r. program Finnair Plus wkroczy w nową erę. Program będzie oparty na wydatkach, co oznacza, że będziesz gromadzić walutę lojalnościową i osiągać różne poziomy w zależności od kwoty, jaką wydasz na loty i usługi dodatkowe w Finnair. Wprowadzimy także nowe sposoby zbierania i wykorzystywania waluty lojalnościowej, a także dodatkowe korzyści.

Jednocześnie wiele znanych korzyści, nagród i możliwości zbierania oraz korzystania z waluty lojalnościowej pozostanie niezmienionych.

Zmiany te będziemy wprowadzać do naszych systemów między 8 a 11 marca 2024 r. i nie wymagają one żadnych działań z Twojej strony. Niektóre z naszych usług będą jednak w tych dniach niedostępne. Więcej szczegółów na temat przerwy w dostępności usług podamy w lutym.

 

Co się zmieni?

Avios – nowa waluta lojalnościowa

Wprowadzimy Avios jako naszą nową walutę lojalnościową. Dzięki temu otrzymasz nowe możliwości gromadzenia i wydawania punktów w rozległej sieci partnerów Avios, dodatkowo do obecnych opcji.

Zarabianie na podstawie wydatków

Program Finnair Plus będzie bazował na wydatkach, co oznacza, że będziesz gromadzić walutę lojalnościową i osiągać kolejne poziomy w zależności od tego, ile pieniędzy wydasz na lot i usługi dodatkowe w Finnair. 

Nowe korzyści dla członków

Wprowadzimy nowe korzyści, w tym kamienie milowe oraz nowy pakiet internetowy, a także uprościmy system korzyści z podwyższenia klasy podróży. Zwiększy się również liczba miejsc dla lotów premiowych Classic.

Avios – nasza nowa waluta lojalnościowa

Dnia 9 marca 2024 r. w programie Finnair Plus zostanie wprowadzona nowa waluta lojalnościowa – Avios.  

Avios to waluta lojalnościowa w naszych programach lojalnościowych sojuszu oneworld partnerskich linii lotniczych British Airways Executive Club, Qatar Airways Privilege Club i Iberia Plus.

Wszystkie punkty premiowe Finnair Plus zostaną automatycznie przeliczone na Avios w stosunku 3:2, czyli 3 punkty premiowe równają się 2 Avios. Nie musisz się martwić – wartość Twoich obecnych punktów nie zmieni się po przejściu na Avios, gdyż ceny w Avios zostaną dostosowane w tym samym stosunku 3:2.   

Dowiedz się więcej o Avios

Zdobywaj punkty poziomu i Avios w zależności od wysokości swoich wydatków

Począwszy od 9 marca 2024 r., program Finnair Plus będzie oparty na wydatkach. Oznacza to, że osiąganie kolejnych poziomów oraz zdobywanie waluty lojalnościowej, Avios, będzie zależało od sumy wydanej na bilety lotnicze oraz usługi dodatkowe w Finnair.

Każdy poziom członkostwa ma swój własny mnożnik, a jako członek gromadzisz punkty poziomu i Avios w oparciu o ten mnożnik przy zakupach lotów i usług dodatkowych w Finnair. W praktyce pieniądze wydane na loty i usługi dodatkowe będą przeliczane na punkty poziomu i Avios według mnożnika danego poziomu.

Latając na trasach obsługiwanych przez Finnair, zdobywasz punkty poziomu oraz naszą nową walutę lojalnościową, Avios, zarówno za bilety lotnicze, jak i usługi dodatkowe, takie jak rezerwacja miejsc, posiłki czy dodatkowy bagaż. Zobacz wszystkie nasze usługi dodatkowe.

Avios i punkty poziomu zdobędziesz na podstawie taryfy podstawowej biletu lotniczego, łącznej ceny usług dodatkowych i ewentualnej dopłaty ustalonej przez linię lotniczą. Jeśli taka dopłata zostanie dodana do biletu lotniczego, znajdziesz ją w zestawieniu kosztów rezerwacji w sekcji Podatki, opłaty i należności jako opłata dodatkowa.  Podatki, inne opłaty oraz opłaty lotniskowe i manipulacyjne to jedyne elementy zakupu, za które punkty poziomu i Avios nie są naliczane.

Punkty poziomu i Avios za usługi dodatkowe zaczniesz gromadzić przy nowych rezerwacjach dokonanych 9 marca 2024 r. lub później.

Należy pamiętać, że zdobywanie punktów poziomu lub Avios za usługi dodatkowe nie będzie możliwe, jeśli dokonasz ich zakupu na pokładzie samolotu lub w związku z lotami premiowymi.

Loty Finnair zarezerwowane przed wejściem w życie zmian

Jeśli zarezerwujesz lot Finnair przed 9 marca 2024 r., otrzymasz walutę lojalnościową oraz punkty poziomu w zależności od rodzaju biletu lub klasy rezerwacji i regionu. Pamiętaj również, że punkty poziomu i Avios za usługi dodatkowe zdobędziesz dopiero po dokonaniu nowej rezerwacji 9 marca 2024 r. lub później.

Sprawdź w poniższych tabelach, ile punktów poziomu i Avios otrzymasz za lot Finnair, który odbędzie się po 9 marca 2024 r., jeśli zarezerwujesz go przed 9 marca 2024 r. W tym przypadku nadal obowiązują stare mnożniki Finnair Plus: Członkowie na poziomie Silver otrzymują 10% więcej, na poziomie Gold 15% więcej, a na poziomie Platinum i Platinum Lumo 25% więcej punktów poziomu i Avios. 

Lot planowy z rodzajem biletu:

Rodzaj biletuMnożnikLoty w Europie Północnej*Loty w pozostałej części Europy**Loty między Europą a Azją, Ameryką Północną, Dohą lub Dubajem
Business Flex250%1670334013 340
Business Classic200%1340267010 670
Business Light150%100020008000
Premium Economy Flex***200%10 670
Premium Economy Classic***150%8000
Premium Economy Light***100%5340
Economy Flex150%100020008000
Economy Classic100%67013405340
Economy Light / Superlight***50%3406702670

Lot planowy bez rodzaju biletu:

Klasa podróżyMnożnikKlasa rezerwacjiLoty w Europie Północnej*Loty w pozostałej części Europy**Loty między Europą a Azją, Ameryką Północną, Dohą lub Dubajem
Biznes250%C, D, J1670334013 340
Biznes200%R1340267010 670
Biznes150%I100020008000
Ekonomiczna premium***200%E, W10 670
Ekonomiczna premium***150%T8000
Ekonomiczna premium***100%P5340
Ekonomiczna100%Y, B, H67013405340
Ekonomiczna50%K, M3406702670
Ekonomiczna50%V, L, N, S, Q, O, Z3406702670
Ekonomiczna25%A, G1703401340

* W tym miejsca docelowe w Finlandii, a także Gdańsk, Göteborg, Kopenhaga, Kraków, Oslo, Reykjavík, Ryga, Sztokholm, Tallinn, Warszawa i Wilno. 
** W tym Tel Awiw.
** Tylko na wybranych trasach.

Pieniądze wydane na loty Finnair i usługi dodatkowe będą przeliczane na punkty poziomu i Avios według mnożnika danego poziomu. Mnożnik jest jednakowy dla punktów poziomu i Avios, więc za zakupy w Finnair zawsze otrzymasz tę samą liczbę punktów poziomu i Avios.

Poziom członkostwaMnożniki punktów poziomu i Avios za wydane 1 EUR*
Finnair Plus Basic6 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Silver7 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Gold8 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Platinum9 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Platinum Lumo10 punktów poziomu i Avios

* Z wyłączeniem podatków, opłat (z wyjątkiem ewentualnej opłaty dodatkowej ustalonej przez linię lotniczą), innych opłat lotniskowych i manipulacyjnych oraz zakupów usług dodatkowych dokonanych na pokładzie samolotu lub w związku z lotem premiowym.

W przypadku płatności za bilety lotnicze i usługi dodatkowe w walucie innej niż euro (na przykład w USD, GBP lub SEK) łączna kwota zakupu (z wyłączeniem podatków, innych opłat z wyjątkiem ewentualnej opłaty dodatkowej oraz innych opłat lotniskowych i manipulacyjnych) zostanie najpierw przeliczona na euro, a następnie pomnożona przez mnożnik danego poziomu.

Kwalifikacja do punktów poziomu oraz zbieranie waluty lojalnościowej za loty sprzedawane lub obsługiwane* przez linię partnerską, w tym loty Finnair typu codeshare, nadal będą oparte na klasie podróży, klasie rezerwacji i przebytym dystansie. Jednak przebyty dystans będzie teraz mierzony w milach, a nie kilometrach.  

Zasady te dotyczyć będą wszystkich lotów odbytych 9 marca 2024 r. lub później, a także w przypadku ubiegania się o brakujące punkty poziomu i Avios za loty po tej dacie. Oznacza to, że po 9 marca 2024 r. wszystkie transakcje punktami poziomu i Avios będą bazować na milach.

* Linia sprzedająca oznacza linię lotniczą sprzedającą bilet, natomiast linia obsługująca odnosi się do linii lotniczej wykonującej lot.
Oprócz lotów Finnair w systemie codeshare, możesz zdobywać punkty poziomu i Avios za loty z partnerami oneworld oraz tylko Avios za loty innych partnerów. Na bilecie musi znajdować się kod przewoźnika „MARKETING CARRIER”, a lot musi być obsługiwany przez samolot partnera. Jeśli linia partnerska nie należy do sojuszu oneworld, zdobędziesz tylko Avios, bez punktów poziomu.

Loty czarterowe

Punkty poziomu i Avios za loty czarterowe Finnair będą gromadzone zgodnie ze zaktualizowanym cennikiem. Punkty poziomu i Avios przyznawane są za każdy lot w jednym kierunku.

Cel wakacyjnyKlasa ekonomicznaKlasa biznes
Europa kontynentalna i Morze Śródziemne3301000
Wyspy Kanaryjskie i Afryka3301000
Ameryka Północna i Południowa, Azja i Bliski Wschód13304000

Usługi partnerów programu Finnair Plus

Nadal będziesz gromadzić walutę lojalnościową za usługi partnerów programu Finnair Plus jak dotychczas. Ponadto pozostanie możliwość zakupu Avios w Finnair i wymiany ich na punkty poziomu.

Karta kredytowa Finnair Visa*

Za każde euro wydane na zakupy kartą kredytową Finnair Visa członkowie programu Finnair Plus Basic otrzymają 1,7 Avios, a członkowie programu Finnair Plus Silver, Gold, Platinum i Platinum Lumo – 2 Avios. Za zakupy o wartości co najmniej 1500 EUR w miesiącu kalendarzowym możesz też zdobyć miesięcznie 300 punktów poziomu.

* Karta kredytowa Finnair Visa dostępna jest tylko w Finlandii. 

Osiąganie wyższych poziomów członkostwa

W nowym modelu opartym na wydatkach zdobywasz punkty poziomu i osiągasz kolejne poziomy w oparciu o wydane środki w Finnair.  

Począwszy od 1 marca 2024 r., nie będzie już możliwe osiąganie poziomów wyłącznie na podstawie liczby lotów. Możesz utrzymać swój poziom lub osiągnąć nowy, zdobywając wymaganą liczbę punktów poziomu.

 

Nowe limity punktów poziomów

Program Finnair Plus nadal będzie miał pięć poziomów: Finnair Plus Basic, Silver, Gold, Platinum i Platinum Lumo.

Zmieniliśmy limity punktów poziomu wymagane do osiągnięcia różnych poziomów, aby odzwierciedlały nowy sposób zdobywania punktów poziomu oparty na wydatkach. 

Nowe limity punktów poziomów zaczną obowiązywać 9 marca 2024 r.

Przeliczymy również Twoje saldo punktów poziomu w stosunku 3:2, aby odpowiadało nowym limitom punktów poziomów. W ten sposób będzie można nadal zbierać taką samą liczbę punktów poziomu i waluty lojalnościowej również w przyszłości.

Nowe limity punktów poziomów od 9 marca 2024 r.:  

Poziom członkostwaWymagane punkty poziomu
Finnair Plus Basic
Finnair Plus Silver15 000
Finnair Plus Gold45 000
Finnair Plus Platinum80 000
Finnair Plus Platinum Lumo300 000 (z czego 250 000 z Finnair)

Nowe limity punktów poziomów Finnair Plus Lifetime:

Poziom Finnair Plus LifetimePunkty poziomu Lifetime
Lifetime Gold2 000 000
Lifetime Platinum3 300 000

Między 8 a 11 marca 2024 r. przeliczymy saldo punktów poziomu w stosunku 3:2 i jednocześnie wejdą w życie nowe, niższe limity punktów poziomu. Ta operacja nie wymaga od Ciebie żadnych działań.  

Po przeliczeniu zachowasz poziom, na którym wtedy będziesz, lub przejdziesz na wyższy. Twój poziom zostanie ponownie sprawdzony pod koniec bieżącego okresu monitorowania.

Przykład 1: Uczestnik programu Finnair Plus Silver

Członek programu Finnair Plus Silver posiada 1500 punktów poziomu (ponieważ niedawno rozpoczął się nowy okres monitorowania). Po przeliczeniu salda punktów poziomu członek będzie miał 1000 punktów poziomu i zachowa poziom Finnair Plus Silver do końca osobistego okresu monitorowania.

Przykład 2: Uczestnik programu Finnair Plus Gold

Członek programu Finnair Plus Gold posiada 120 000 punktów poziomu przed przeliczeniem salda punktów poziomu. Po przeliczeniu będzie mieć 80 000 punktów poziomu i przejdzie na poziom Finnair Plus Platinum.

Przykład 3: Uczestnik programu Finnair Plus Platinum

Członek programu Finnair Plus Platinum posiada 150 000 punktów poziomu przed przeliczeniem salda punktów poziomu. Po przeliczeniu będzie mieć 100 000 punktów poziomu i utrzyma poziom Finnair Plus Platinum.

Przykład 4: Uczestnik programu Finnair Plus Platinum Lumo

Członek programu Finnair Plus Platinum Lumo odnowił już poziom Platinum Lumo w trwającym okresie monitorowania dzięki 450 000 punktów poziomu, z których 350 000 otrzymał za loty Finnair przed przeliczeniem salda punktów poziomu. Po przeliczeniu będzie mieć 300 000 punktów poziomu, z czego 233 334 zebranych za loty Finnair. Mimo że punkty poziomu zebrane za loty Finnair nie będą wystarczające zgodnie z nowymi limitami, uczestnik zachowa poziom Finnair Plus Platinum Lumo do końca bieżącego okresu monitorowania oraz przez kolejne dwanaście miesięcy, ponieważ poziom Platinum Lumo został już odnowiony. 

Przykłady 5 i 6: Uczestnicy programu Finnair Plus Lifetime

Członek programu Finnair Plus Lifetime Gold ma 3 000 000 punktów poziomu Lifetime przed przeliczeniem salda punktów poziomu. Po przeliczeniu będzie mieć 2 000 000 punktów poziomu Lifetime i utrzyma członkostwo Finnair Plus Lifetime na poziomie Gold.  

Podobnie członek programu Finnair Plus Lifetime Platinum z 5 000 000 punktów poziomu Lifetime przed przeliczeniem salda punktów poziomu będzie mieć 3 333 334 punkty poziomu Lifetime po przeliczeniu i zachowa członkostwo Finnair Plus Lifetime na poziomie Platinum. 

Początkowo zmiany w programie Finnair Plus łącznie ze zmianami limitów punktów poziomów zamierzaliśmy wprowadzić pod koniec stycznia 2024 r. Zdajemy sobie sprawę, że w związku z tym niektórzy członkowie programu zaplanowali przejście na wyższy poziom już zgodnie z nowymi limitami punktów poziomów. Dlatego postanowiliśmy, że zmienione limity punktów poziomów zostaną zastosowane wobec tych członków, których okres monitorowania upływa pod koniec stycznia lub lutego.

W praktyce oznacza to, jeśli Twój okres monitorowania upływa pod koniec stycznia lub lutego 2024 r., utrzymasz swój obecny poziom lub przejdziesz na poziom wyższy zgodnie z następującymi limitami punktów poziomów: Finnair Plus Silver: 22 500 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 67 500 punktów poziomów, Finnair Plus Platinum: 120 000 punktów poziomów. W przypadku poziomu Finnair Plus Lumo stosujemy aktualny limit 450 000 punktów poziomów, z czego 350 000 punktów poziomów musi być przyznanych za loty Finnair.

Utrzymanie aktualnego poziomu:

Jeśli Twój okres monitorowania kończy się 31 stycznia 2024 r. i do tego czasu osiągniesz limit punktów poziomu wymagany do utrzymania swojego poziomu (Finnair Plus Silver: 22 500 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 67 500 punktów poziomu, Finnair Plus Platinum: 120 000 punktów poziomu), to automatycznie utrzymasz swój aktualny poziom. Podobnie, jeśli Twój okres monitorowania kończy się 29 lutego 2024 r. i do tego czasu osiągniesz limit punktów poziomu wymagany do utrzymania swojego poziomu (Finnair Plus Silver: 22 500 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 67 500 punktów poziomu, Finnair Plus Platinum: 120 000 punktów poziomu), to również utrzymasz swój aktualny poziom. Twój poziom zostanie odnowiony automatycznie i nie będzie wymagać żadnych działań z Twojej strony.

Przejście na wyższy poziom:

Jeśli Twój okres monitorowania kończy się 31 stycznia 2024 r., a do 24 stycznia 2024 r. osiągniesz limit punktów poziomu wymagany do przejścia na wyższy poziom (Finnair Plus Silver: 22 500 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 67 500 punktów poziomu, Finnair Plus Platinum: 120 000 punktów poziomu), to przejdziesz na wyższy poziom. W praktyce dodamy do Twojego konta dodatkowe punkty poziomu, aby ich saldo na koniec miesiąca odpowiadało aktualnym limitom punktów poziomów (Finnair Plus Silver: 30 000 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 80 000 punktów poziomu, Finnair Plus Platinum: 150 000 punktów poziomu). Nie będzie to od Ciebie wymagać żadnych działań.

Podobnie, jeśli Twój okres monitorowania kończy się 29 lutego 2024 r., a do 22 lutego 2024 r. osiągniesz limit punktów poziomu wymagany do przejścia na wyższy poziom, to przejdziesz na wyższy poziom. Do Twojego konta zostaną dodane dodatkowe punkty poziomu, aby ich saldo na koniec miesiąca odpowiadało aktualnym limitom punktów poziomu. Ta operacja nie wymaga od Ciebie żadnych działań. 

Nowe i uaktualnione korzyści dla członków

Kamienie milowe

Wprowadzimy nowy element – kamienie milowe – aby dodatkowo nagradzać Cię w ramach poszczególnych poziomów. Kamień milowy to limit punktów w ramach istniejących poziomów i począwszy od 9 marca 2024 r., będziemy nagradzać Cię za osiągnięcie tych kamieni milowych.

Kamienie milowe będziesz zdobywać wyłącznie w ramach swojego poziomu członkostwa. Będąc na przykład członkiem programu Finnair Plus poziomu Gold, możesz zdobywać kamienie milowe poziomu Gold.

Kamienie milowe ze swojego poziomu członkostwa możesz zacząć zbierać natychmiast po wejściu zmian w życie – nie musisz czekać na rozpoczęcie nowego okresu monitorowania.

Poziom członkostwaPunkty poziomu potrzebne do osiągnięcia kamienia milowegoNagroda za kamień milowy
Finnair Plus Basic12 0003000 Avios
Finnair Plus Silver20 0002 karty wstępu do poczekalni*
Finnair Plus Gold55 0002 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum95 0004 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum Lumo310 0008 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum Lumo320 0004 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą

 

* Jednorazowa wizyta w poczekalni dla jednej osoby na lotnisku w Helsinkach, w poczekalni biznesowej Finnair poza strefą Schengen lub w poczekalni Finnair w strefie Schengen. Z karty wstępu do poczekalni można korzystać tylko przy okazji lotu Finnair (kod AY na bilecie, obsługiwanego przez Finnair lub Norra).

Pamiętaj, że jeśli przed 9 marca 2024 r. przekroczysz już limit kamienia milowego, nie otrzymasz nagrody za kamień milowy w trwającym okresie monitorowania. Jeśli na przykład jesteś członkiem na poziomie Basic i po przeliczeniu masz już 12 500 punktów poziomu, nie nagrodzimy Cię kamieniem milowym poziomu Basic w trwającym okresie monitorowania. 

Nowe ceny Avios za zmianę klasy na wyższą i loty premiowe

Poniżej znajdują się ceny w Avios za zmianę klasy na wyższą i loty premiowe obowiązujące od 9 marca 2024 r.

Ceny zmiany klasy podróży i lotów premiowych zależą od stref. Cele podróży podzielone są na strefy w zależności od odległości od Helsinek. Zamiast obecnych trzech stref wprowadzimy model siedmiostrefowy.

StrefaZ klasy ekonomicznej na ekonomiczną premiumZ klasy ekonomicznej premium na klasę biznesZ klasy ekonomicznej na klasę biznes
Finlandia i Europa Północna*6500 Avios
Europa Środkowa**9000 Avios
Europa Zachodnia i Południowa***10 000 Avios
Wyspy Kanaryjskie, Madera, Ejlat i Tel Awiw****11 000 Avios
Doha, Dubaj i Indie*****15 000 Avios20 000 Avios35 000 Avios
Większość Azji i Ameryki Północnej******17 000 Avios23 000 Avios40 000 Avios
Japonia, Singapur i Los Angeles*******17 000 Avios23 000 Avios40 000 Avios

* Strefa 1: Bodø, Gdańsk, Göteborg, Kopenhaga, Oslo, Ryga, Sztokholm, Tallinn, Trondheim, Visby, Warszawa, Wilno i wszystkie loty na terenie Finlandii

** Strefa 2: Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruksela, Budapeszt, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Innsbruck, Kraków, Lublana, Londyn, Manchester, Monachium, Praga, Salzburg, Tromsø, Wiedeń, Wrocław, Zagrzeb, Zurych

*** Strefa 3: Alanya, Alicante, Antalya, Barcelona, Bolonia, Chania, Dublin, Dubrownik, Faro, Genewa, Heraklion, Larnaka, Lizbona, Madryt, Malaga, Mediolan, Neapol, Nicea, Palma de Mallorca, Paryż, Rejkiawik, Rodos, Rzym, Santorini, Split, Wenecja, Werona

**** Strefa 4: Ejlat, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madera, Tel Awiw, Teneryfa

***** Strefa 5: Delhi, Doha, Dubaj, Mumbaj

****** Strefa 6: Bangkok, Chicago, Dallas, Hongkong, Kanton, Phuket, Miami, Nowy Jork, Seattle, Seul, Szanghaj

******* Strefa 7: Los Angeles, Nagoja, Osaka, Singapur, Tokio

Loty premiowe Finnair

StrefaKlasa ekonomicznaEkonomiczna premiumKlasa biznes
Finlandia i Europa Północna*6500 Avios10 000 Avios
Europa Środkowa**12 000 Avios18 000 Avios
Europa Zachodnia i Południowa***13 000 Avios20 000 Avios
Wyspy Kanaryjskie, Madera, Ejlat i Tel Awiw****15 000 Avios25 000 Avios
Doha, Dubaj i Indie*****28 000 Avios42 000 Avios55 000 Avios
Większość Azji i Ameryki Północnej******30 000 Avios43 500 Avios62 500 Avios
Japonia, Singapur i Los Angeles*******30 000 Avios43 500 Avios62 500 Avios

Jeśli lot premiowy obejmuje lot przesiadkowy, Avios zostaną naliczone oddzielnie za każdy lot, z wyjątkiem lotów w strefie 1 (Finlandia i Europa Północna*).

Na przykład: w przypadku rezerwacji lotu premiowego na trasie Londyn–Helsinki–Singapur Avios naliczane są osobno za lot Londyn–Helsinki i lot Helsinki–Singapur. Jeśli jednak zarezerwujesz lot premiowy Sztokholm–Helsinki–Singapur, naliczymy Avios tylko za lot Helsinki–Singapur. 

Dopłaty

StrefaKlasa ekonomicznaEkonomiczna premiumKlasa biznes
Finlandia i Europa Północna*10 EUR10 EUR
Europa Środkowa**15 EUR15 EUR
Europa Zachodnia i Południowa***15 EUR15 EUR
Wyspy Kanaryjskie, Madera, Ejlat i Tel Awiw****30 EUR30 EUR
Doha, Dubaj i Indie*****30 EUR35 EUR60 EUR
Większość Azji i Ameryki Północnej******45 EUR65 EUR100 EUR
Japonia, Singapur i Los Angeles*******45 EUR65 EUR120 EUR

Usuniemy dopłatę za loty przesiadkowe. W przyszłości, gdy lot premiowy będzie obejmował lot przesiadkowy, dopłata będzie składać się wyłącznie z opłaty za wyższą strefę. 

* Strefa 1: Bodø, Gdańsk, Göteborg, Kopenhaga, Oslo, Ryga, Sztokholm, Tallinn, Trondheim, Visby, Warszawa, Wilno i wszystkie loty na terenie Finlandii

** Strefa 2: Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruksela, Budapeszt, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Innsbruck, Kraków, Lublana, Londyn, Manchester, Monachium, Praga, Salzburg, Tromsø, Wiedeń, Wrocław, Zagrzeb, Zurych

*** Strefa 3: Alanya, Alicante, Antalya, Barcelona, Bolonia, Chania, Dublin, Dubrownik, Faro, Genewa, Heraklion, Larnaka, Lizbona, Madryt, Malaga, Mediolan, Neapol, Nicea, Palma de Mallorca, Paryż, Rejkiawik, Rodos, Rzym, Santorini, Split, Wenecja, Werona

**** Strefa 4: Ejlat, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madera, Tel Awiw, Teneryfa

***** Strefa 5: Delhi, Doha, Dubaj, Mumbaj

****** Strefa 6: Bangkok, Chicago, Dallas, Hongkong, Kanton, Phuket, Miami, Nowy Jork, Seattle, Seul, Szanghaj

******* Strefa 7: Los Angeles, Nagoja, Osaka, Singapur, Tokio


Alaska Airlines

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Kontynentalne Stany Zjednoczone i Kanada11 000 Avios40 000 Avios
Z Ameryki Północnej do Meksyku12 500 Avios49 500 Avios
Z Ameryki Północnej na Hawaje13 500 Avios50 500 Avios

American Airlines

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Ameryki Północnej (kontynentalna część USA i Kanada)11 000 Avios30 000 Avios
Z Ameryki Północnej na Karaiby i do Meksyku13 000 Avios25 000 Avios40 000 Avios
Loty na terytorium Ameryki Południowej13 000 Avios25 000 Avios40 000 Avios
Z Ameryki Północnej na Hawaje i do Ameryki Środkowej15 000 Avios38 000 Avios47 500 Avios
Z Europy do Ameryki Północnej23 000 Avios65 000 Avios85 000 Avios
Z Ameryki Północnej do Ameryki Południowej23 000 Avios55 000 Avios75 000 Avios
Z Ameryki Północnej na Daleki Wschód (nad Oceanem Spokojnym)34 000 Avios90 000 Avios118 000 Avios
Z Europy na Karaiby i do Meksyku (przez USA)34 000 Avios85 000 Avios115 000 Avios
Z Europy na Hawaje i do Ameryki Środkowej (przez USA)55 000 Avios140 000 Avios190 000 Avios
Z Europy do Ameryki Południowej (przez USA)55 000 Avios140 000 Avios190 000 Avios

British Airways

Opłaty w walucie Avios za loty premiowe linii British Airways zależą od cen linii British Airways. Aktualne ceny można sprawdzić w systemie rezerwacji na naszej stronie internetowej.
 

Cathay Pacific

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Z Hongkongu do Chin (z wyjątkiem Dalian, Pekinu, Qingdao, Szanghaju i Shenyang) oraz na Tajwan i Filipiny11 000 Avios18 000 Avios30 000 Avios
Z Hongkongu do Dalian, Pekinu, Qingdao, Szanghaju i Shenyang11 000 Avios18 000 Avios30 000 Avios
Z Azji do Azji, na Bliski Wschód i do Indii22 000 Avios55 000 Avios75 000 Avios
Z Azji do krajów ze strefy południowego Pacyfiku35 000 Avios75 000 Avios120 000 Avios
Z Azji do Ameryki Południowej35 000 Avios75 000 Avios120 000 Avios
Z Azji do Ameryki Północnej35 000 Avios75 000 Avios120 000 Avios
Z Azji do Europy i RPA31 000 Avios72 500 Avios110 000 Avios

Iberia

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Hiszpanii 9200 Avios15 000 Avios
Z Hiszpanii na Wyspy Kanaryjskie12 500 Avios23 000 Avios
Z Hiszpanii do Europy14 000 Avios27 000 Avios
Z Europy na Wyspy Kanaryjskie, do Afryki Północnej i do Izraela14 000 Avios27 000 Avios
Z Europy do Ameryki Północnej27 500 Avios75 000 Avios
Z Europy do Ameryki Środkowej i na Karaiby32 500 Avios87 500 Avios
Z Europy do Ameryki Południowej50 000 Avios125 000 Avios
Z Europy do Republiki Południowej Afryki45 000 Avios125 000 Avios

Japan Airlines

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty krajowe na terytorium Japonii8500 Avios14 500 Avios
Z Japonii do Korei11 500 Avios19 000 Avios34 500 Avios
Z Japonii do Chin i na Guam13 500 Avios24 500 Avios45 500 Avios
Z Japonii do Azji Południowej15 500 Avios41 500 Avios53 000 Avios
Z Japonii na Hawaje i do Indii28 500 Avios78 750 Avios104 500 Avios
Z Japonii do Australii i Nowej Zelandii33 500 Avios94 250 Avios125 000 Avios
Z Japonii do Europy33 500 Avios94 250 Avios125 000 Avios
Z Japonii do USA33 500 Avios94 250 Avios125 000 Avios
Z Europy do krajów z obszaru Pacyfiku38 500 Avios108 000 Avios142 000 Avios

Juneyao

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty krajowe w Chinach; z Chin do Makau, Hongkongu, Tajpej i Tajwanu11 500 Avios19 000 Avios
Z Chin do Japonii, Filipin, Korei i Mjanmy11 000 Avios18 500 Avios
Z Chin do Azji i Rosji13 500 Avios24 000 Avios
Do Chin do Europy28 000 Avios80 000 Avios

LATAM Airlines

LATAM Chile

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Peru6500 Avios
Loty na terytorium Chile11 000 Avios
Loty na terytorium Ameryki Południowej18 500 Avios42 000 Avios
Z Ameryki Południowej na Wyspę Wielkanocną15 000 Avios
Z Ameryki Południowej do Ameryki Środkowej18 500 Avios42 000 Avios
Z Ameryki Południowej na Tahiti28 000 Avios75 500 Avios
Z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej28 000 Avios75 500 Avios
Z Ameryki Południowej do Europy33 500 Avios90 000 Avios

LATAM Brazil

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty krajowe – Brazylia6000 Avios14 000 Avios
Z Brazylii do Ameryki Południowej13 000 Avios20 000 Avios
Z Brazylii do Ameryki Środkowej i Północnej28 500 Avios74 500 Avios
Z Brazylii do Europy33 500 Avios90 000 Avios

Malaysia Airlines

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Malezji6000 Avios15 000 Avios
Z Malezji do Singapuru6000 Avios15 000 Avios
Z Malezji do Brunei, Kambodży, Indonezji, Mjanma, Tajlandii i Wietnamu10 000 Avios37 500 Avios
Z Malezji do Hongkongu i na Filipiny15 000 Avios54 000 Avios
Z Malezji do pozostałych krajów azjatyckich20 000 Avios84 000 Avios
Z Malezji do Australii, Nowej Zelandii oraz na Bliski Wschód28 000 Avios74 500 Avios
Z Malezji do Europy55 000 Avios126 000 Avios
Z Malezji do Ameryki Północnej78 000 Avios156 000 Avios

Qantas

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Australii13 000 Avios22 500 Avios42 000 Avios
Z Australii do Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii i Papui-Nowej Gwinei13 000 Avios22 500 Avios42 000 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii na Tahiti15 000 Avios35 000 Avios50 500 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii do Azji28 000 Avios65 000 Avios90 000 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii do Afryki40 000 Avios95 000 Avios150 000 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii do Europy47 500 Avios130 000 Avios180 000 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii do Ameryki Południowej (nad Oceanem Spokojnym)40 000 Avios125 000 Avios175 000 Avios
Z Australii i Nowej Zelandii do Ameryki Północnej (nad Oceanem Spokojnym)40 000 Avios95 000 Avios150 000 Avios

Katar

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Z Kataru do Bahrajnu i ZEA8500 Avios15 000 Avios26 500 Avios
Z Kataru do Kuwejtu i Omanu8500 Avios15 000 Avios26 500 Avios
Z Kataru do Iranu, Iraku, Jordanii, Libanu, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej i Jemenu11 500 Avios19 000 Avios35 500 Avios
Z Kataru do Afryki (z wyjątkiem RPA), Bangladeszu, Indii, na Malediwy, do Nepalu, na Seszele, do Sri Lanki i Turcji16 500 Avios38 500 Avios48 500 Avios
Z Kataru do Europy17 000 Avios41 250 Avios54 000 Avios
Z Kataru do pozostałych krajów Azji i RPA23 000 Avios55 000 Avios75 000 Avios
Z Kataru do Australii i Ameryki Północnej50 500 Avios130 000 Avios170 000 Avios
Z Kataru do Nowej Zelandii i Ameryki Południowej54 000 Avios140 000 Avios185 000 Avios

Royal Air Maroc

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty w Maroku6000 Avios18 000 Avios
Maroko – Hiszpania, Portugalia, Algieria, Tunezja, Mauretania, Libia12 000 Avios23 000 Avios
Z Maroka do Europy (oprócz Hiszpanii i Portugalii)14 000 Avios28 000 Avios
Maroko – Afryka Środkowa14 000 Avios28 000 Avios
Z Maroka do RPA*, Ameryki (USA, CA, BR) i na Bliski Wschód17 500 Avios50 500 Avios
Europa – Afryka Środkowa17 500 Avios50 500 Avios
Z Europy do RPA*, Ameryki (USA, CA, BR) i na Bliski Wschód25 000 Avios75 000 Avios

* Gwinea Równikowa, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gabon, Kongo, Angola, Kenia

Royal Jordanian

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Loty na terytorium Jordanii9000 Avios12 000 Avios
Loty na Bliskim Wschodzie12 000 Avios18 000 Avios
Z Europy na Bliski Wschód15 000 Avios36 000 Avios
Z Bliskiego Wschodu do Ameryki Północnej33 500 Avios90 500 Avios
Z Bliskiego Wschodu do Azji27 500 Avios74 500 Avios

SriLankan Airlines

Trasa (w jedną stronę)Klasa ekonomicznaKlasa biznesPierwsza klasa
Ze Sri Lanki do Indii (oprócz Delhi) i na Malediwy10 000 Avios18 000 Avios
Ze Sri Lanki do Delhi, Indonezji, Malezji, Singapuru Tajlandii14 000 Avios24 000 Avios
Ze Sri Lanki na Bliski Wschód (w tym do Pakistanu)15 000 Avios41 000 Avios
Ze Sri Lanki do Europy, Chin i Japonii23 000 Avios64 000 Avios

Korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą

Od 9 marca 2024 r. uprościmy korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą przyznawane członkom programu Finnair Plus Gold, Platinum i Platinum Lumo.

Zamiast oddzielnych korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą na trasach długodystansowych i europejskich, będzie tylko jeden rodzaj korzyści związanej ze zmianą klasy na wyższą. Zapewni to większą elastyczność: możesz wybrać, czy swoje korzyści wykorzystasz na loty długodystansowe, czy krótkodystansowe.

Jedna nowa korzyść związana ze zmianą klasy na wyższą odpowiada jednej obecnej europejskiej korzyści związanej ze zmianą klasy na wyższą. Liczba korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą różni się zależnie od lotu długodystansowego i krótkodystansowego, a także w zależności od klasy podróży.

Po osiągnięciu poziomu Gold, Platinum lub Platinum Lumo nadal będziesz otrzymywać tyle samo korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą co wcześniej.

Po wprowadzeniu zmiany 9 marca 2024 r. ceny za zmianę klasy na wyższą wraz z korzyściami nie wzrosną. Po zmianach, podwyższenie klasy podróży z Premium Economy do klasy biznes będzie wymagało mniej korzyści niż wcześniej, a zmiana z klasy ekonomicznej na Premium Economy lub z klasy ekonomicznej na klasę biznes pozostanie bez zmian.

Bez obaw – wciąż możesz wykorzystać swoje korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą na trasach długodystansowych i europejskich jak wcześniej, aż do ich wygaśnięcia.

Dowiedz się więcej o podwyższeniu klasy podróży

StrefaZ klasy ekonomicznej na ekonomiczną premiumZ klasy ekonomicznej premium na klasę biznesZ klasy ekonomicznej na klasę biznes
Finlandia i Europa Północna*1 korzyść związana ze zmianą klasy na wyższą
Europa Środkowa**1 korzyść związana ze zmianą klasy na wyższą
Europa Zachodnia i Południowa***1 korzyść związana ze zmianą klasy na wyższą
Wyspy Kanaryjskie, Madera, Ejlat i Tel Awiw****1 korzyść związana ze zmianą klasy na wyższą
Doha, Dubaj i Indie*****2 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą3 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą4 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą
Większość Azji i Ameryki Północnej******2 korzyści z podwyższenia klasy podróży3 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą4 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą
Japonia, Singapur i Los Angeles*******2 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą3 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą4 korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą

Ceny dotyczą lotów w jedną stronę, w przypadku lotów w obie strony ceny są podwójne. 

* Strefa 1: Bodø, Gdańsk, Göteborg, Kopenhaga, Oslo, Ryga, Sztokholm, Tallinn, Trondheim, Visby, Warszawa, Wilno i wszystkie loty na terenie Finlandii

** Strefa 2: Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruksela, Budapeszt, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Hamburg, Innsbruck, Kraków, Lublana, Londyn, Manchester, Monachium, Praga, Salzburg, Tromsø, Wiedeń, Wrocław, Zagrzeb, Zurych

*** Strefa 3: Alanya, Alicante, Antalya, Barcelona, Bolonia, Chania, Dublin, Dubrownik, Faro, Genewa, Heraklion, Larnaka, Lizbona, Madryt, Malaga, Mediolan, Neapol, Nicea, Palma de Mallorca, Paryż, Rejkiawik, Rodos, Rzym, Santorini, Split, Wenecja, Werona

**** Strefa 4: Ejlat, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madera, Tel Awiw, Teneryfa

***** Strefa 5: Delhi, Doha, Dubaj, Mumbaj

****** Strefa 6: Bangkok, Chicago, Dallas, Hongkong, Kanton, Phuket, Miami, Nowy Jork, Seattle, Seul, Szanghaj

******* Strefa 7: Los Angeles, Nagoja, Osaka, Singapur, Tokio

Więcej miejsc dla lotów premiowych

Zwiększymy liczbę miejsc dla lotów premiowych Classic i zagwarantujemy co najmniej 4 miejsca na lotach Finnair w Europie i 8 miejsc na lotach długodystansowych* Finnair. Dzięki temu łatwiej wykorzystasz swoje punkty Avios na loty premiowe.

Zwiększona liczba miejsc premiowych jest teraz dostępna na loty odbywające się 1 lutego 2024 r. lub później.

Miejsca premiowe w klasie biznes i ekonomicznej premium można też wykorzystywać przy zmianie klasy na wyższą.

RegionKlasa ekonomicznaEkonomiczna premiumKlasa biznes
Loty na terenie Europy**co najmniej 4co najmniej 2
Loty między Europą a Azją, Ameryką Północną i Dubajem***co najmniej 4co najmniej 2co najmniej 2

* Nie dotyczy lotów, na których większość miejsc została zarezerwowana przez naszych partnerów (takich jak touroperatorzy Aurinkomatkat (Suntours)), lotów do i z Dohy oraz lotów, które nie startują lub nie lądują na lotnisku w Helsinkach.
** Należy pamiętać, że na niektórych trasach nie oferujemy klasy biznes.
*** Proszę zauważyć, że na niektórych trasach nie oferujemy klasy ekonomicznej premium.

Połączenia internetowe


Bezpłatne połączenie z Internetem do przesyłania wiadomości

Od 1 listopada 2023 r. wszyscy członkowie programu Finnair Plus mogą korzystać z bezpłatnego połączenia z Internetem do przesyłania wiadomości podczas lotów krótkodystansowych (w obrębie Europy) samolotami Airbus A319, A320 i A321.

Dzięki pakietowi wiadomości możesz podczas całego lotu wysyłać i odbierać, na przykład wiadomości WhatsApp. Jednak wysyłanie i odbieranie zdjęć lub wiadomości SMS nie jest możliwe. Jeśli chcesz wysyłać i odbierać zdjęcia oraz inne multimedia, możesz wykupić nasze szybsze pakiety Browse lub Stream.

Obsługiwane aplikacje to: WhatsApp, Viber, KakaoTalk, WeChat oraz iMessage.

Bezpłatne połączenie internetowe będzie dostępne za pośrednictwem portalu Nordic Sky. Dowiedz się więcej o dostępie do internetu na pokładzie.

Pakiet Stream dla uczestników poziomu Gold i Platinum

30-minutowy pakiet Browse dla uczestników programu Finnair Plus Gold i Platinum zostanie zastąpiony 30-minutowym pakietem Stream podczas lotów krótkodystansowych obsługiwanych samolotami Airbus A319, A320 i A321. Korzyść ta będzie dostępna od 1 lutego 2024 r.

Od 1 lutego członkowie programu Finnair Plus mogą również nabyć pakiet Stream w obniżonej cenie. Dowiedz się więcej o dostępie do internetu na pokładzie.

Pytania i odpowiedzi

Od 9 marca 2024 r. będziesz zbierać punkty poziomu za:

  • Zakupione loty i usługi dodatkowe w Finnair w oparciu o wydane pieniądze*
  • Loty sprzedawane lub obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze sojuszu oneworld w zależności od klasy podróży, klasy rezerwacji oraz liczby przebytych mil
  • Zakupy dokonane kartami kredytowymi Finnair Visa, jeśli wydasz co najmniej 1500 EUR miesięcznie**


Od 9 marca 2024 r. będziesz zbierać naszą nową walutę lojalnościową Avios za:

  • Zakupione loty i usługi dodatkowe w Finnair w oparciu o wydane pieniądze*
  • Loty oferowane lub obsługiwane przez partnerskie linie lotnicze w zależności od klasy podróży, klasy rezerwacji oraz liczby przebytych mil
  • Zakupy dokonane kartami kredytowymi Finnair Visa**
  • Usługi partnerów programu Finnair Plus


Jako członek Finnair Plus Silver, Gold, Platinum lub Platinum Lumo, nadal będziesz zdobywać od 10 do 25% więcej waluty lojalnościowej i punktów poziomu za loty Finnair codeshare, American Airlines, British Airways i Iberia (kod AY/AA/BA/IB na bilecie). Dowiedz się więcej.

* Z wyłączeniem podatków, opłat, innych opłat lotniskowych i za usługi oraz zakupów usług dodatkowych dokonanych na pokładzie samolotu lub w związku z lotem premiowym.
** Karta kredytowa Finnair Visa dostępna jest tylko w Finlandii. 

W marcu 2024 r. przeliczymy Twoje saldo punktów poziomu w stosunku 3:2, aby odpowiadało nowym limitom punktów poziomów. Ta operacja nie wymaga od Ciebie żadnych działań.  

Po przeliczeniu zachowasz poziom, na którym wtedy będziesz, lub przejdziesz na wyższy. Twój poziom zostanie ponownie sprawdzony pod koniec bieżącego okresu monitorowania.

Od 9 marca 2024 r. program Finnair Plus będzie oparty na wydatkach. Od 1 marca 2024 r. nie będzie można osiągać poziomów wyłącznie w oparciu o liczbę lotów. Jednocześnie usuniemy liczbę lotów z profili Finnair Plus członków programu.

Do tego czasu będziemy zliczać wszystkie odbyte loty regularne Finnair lub innymi liniami sojuszu oneworld. Jeśli do 29 lutego 2024 r. odbędziesz liczbę kwalifikujących się lotów lub zbierzesz liczbę punktów poziomu wystarczającą do odnowienia obecnego poziomu, zachowasz swój poziom. Lub jeśli do 29 lutego 2024 r. odbędziesz liczbę kwalifikujących się lotów lub zbierzesz liczbę punktów poziomu wystarczającą do przejścia na wyższy poziom, przejdziesz na wyższy poziom.

Rezerwując lot w Finnair, będziesz gromadzić punkty poziomu i Avios zarówno za bilety lotnicze, jak i usługi dodatkowe. Avios i punkty poziomu będziesz zdobywać nie tylko od podstawowej taryfy biletu lotniczego, ale też od ewentualnej dopłaty ustalonej przez linię lotniczą. Jeśli taka dopłata jest uwzględniona w bilecie lotniczym, znajdziesz ją w zestawieniu kosztów rezerwacji w sekcji Podatki, opłaty i należności jako opłata dodatkowa.  Podatki, inne opłaty oraz opłaty lotniskowe i manipulacyjne są odliczane od ceny. Pozostała kwota mnożona jest przez mnożnik każdego poziomu, aby uzyskać liczbę punktów poziomu i Avios, które otrzymasz.

Załóżmy na przykład, że rezerwujesz lot, który kosztuje 500 EUR. Przyjmijmy, że podatki, inne opłaty lotniskowe i manipulacyjne z tych 500 EUR wynoszą 25 EUR. Oznacza to odliczenie 500 EUR - 25 EUR = 475 EUR.  

Pozostałe 475 EUR mnożone jest przez mnożnik poziomu, jak w poniższej tabeli:

Poziom członkostwaMnożnikŁączna liczba punktów poziomu i Avios za 475 EUR
Finnair Plus Basic62850 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Silver73325 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Gold83800 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Platinum94275 punktów poziomu i Avios
Finnair Plus Platinum Lumo104750 punktów poziomu i Avios

Podatki, inne opłaty oraz opłaty lotniskowe i manipulacyjne różnią się w zależności od miejsca docelowego. 

Zestawienie kosztów można zobaczyć na naszej stronie internetowej w kroku „Sprawdź swój zakup” przed przejściem do płatności. Avios i punkty poziomu zdobywasz na podstawie taryfy podstawowej biletu lotniczego, łącznej ceny usług dodatkowych i ewentualnej dopłaty ustalonej przez linię lotniczą. Jeśli taka dopłata jest uwzględniona w bilecie lotniczym, znajdziesz ją w zestawieniu kosztów w sekcji Podatki, opłaty i należności jako Opłata dodatkowa.  

Pamiętaj, że nie otrzymasz punktów poziomu ani Avios za dopłaty uiszczone w związku z lotem premiowym.

Ogólnie ceny lotów premiowych Finnair i zmiany klasy na wyższą nie wzrosły. Ceny zależą od stref, a zamiast obecnych trzech stref wprowadzimy model siedmiostrefowy. Wszystkie nasze miejsca docelowe podzielone są na te strefy w zależności od odległości od naszego głównego węzła, Helsinek.

Jednocześnie, gdy przyjmiemy Avios jako walutę lojalnościową Finnair Plus, średnie ceny lotów premiowych i zmiany klasy na wyższą zmienią się w stosunku 3:2. Wraz z nowym, bardziej szczegółowym modelem strefowym, zmieniły się ceny na poszczególnych trasach – na niektórych trasach ceny spadły, a na innych wzrosły.

Początkowo zaplanowaliśmy zmiany na koniec stycznia 2024 r. Prace techniczne mające na celu wprowadzenie tych zmian w naszych systemach przebiegają pomyślnie, ale potrzebujemy nieco więcej czasu na opracowanie i przetestowanie nowych usług, aby zapewnić ich sprawne działanie. W związku z tym nowa era programu Finnair Plus rozpocznie się 9 marca 2024 r. 

Wszystkie zmiany w naszych systemach zostaną wdrożone w ciągu czterech dni między 8 a 11 marca 2024 r. Nie musisz nic robić, ale pamiętaj, że niektóre z naszych usług będą w tych dniach niedostępne. Więcej szczegółów na temat przerwy w dostępności usług podamy w lutym.

Jeśli Twój okres monitorowania kończy się 31 stycznia 2024 r. i osiągniesz jeden z następujących limitów punktów poziomów: Finnair Plus Silver: 22 500 punktów poziomu, Finnair Plus Gold: 67 500 punktów poziomu, Finnair Plus Platinum: 120 000 punktów poziomu, to przejdziesz na wyższy poziom jeszcze w czasie trwania okresu monitorowania, ale po 24 stycznia 2024 r. W takim przypadku skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Zaktualizujemy Twój poziom po zakończeniu okresu monitorowania 31 stycznia 2024 r. 

Podobnie, jeśli Twój okres monitorowania upływa pod koniec lutego 2024 r. i chcesz przejść na wyższy poziom według nowych limitów punktów poziomów, to przejdziesz na wyższy poziom jeszcze w czasie trwania okresu monitorowania, ale po 22 lutego 2024 r. W takim przypadku skontaktuj się z centrum obsługi klienta. Zaktualizujemy Twój poziom po zakończeniu okresu monitorowania 29 lutego 2024 r.

Tak, nadal można wykupić lot premiowy Finnair lub zmianę klasy na wyższą w naszym centrum obsługi klienta.

W przypadku rezerwacji lotów premiowych za pośrednictwem centrum obsługi klienta pobierana jest dodatkowa opłata 500 Avios za lot w jedną stronę i 1000 Avios za lot powrotny.

W przypadku zmiany klasy ekonomicznej na ekonomiczną premium lub klasę biznes za pośrednictwem centrum obsługi klienta obowiązuje dodatkowa opłata 1000 Avios za kierunek. 

Korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą będziesz nadal otrzymywać po osiągnięciu poziomu Finnair Plus Gold, Platinum lub Platinum Lumo. Ponadto za osiągnięcie kamieni milowych na poziomie Finnair Plus Gold, Platinum lub Platinum Lumo nagrodzimy Cię dodatkowymi korzyściami związanymi ze zmianą klasy na wyższą.

Poziom członkostwaPunkty poziomuLiczba korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Poziom Finnair Plus Gold45 0004 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Gold – kamień milowy55 0002 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Poziom Finnair Plus Platinum80 00012 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum – kamień milowy95 0004 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Poziom Finnair Plus Platinum Lumo300 00024 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum Lumo – kamień milowy310 0008 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Finnair Plus Platinum Lumo – kamień milowy320 0004 korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą
Zobacz więcej pytań i odpowiedzi
Przejście do strony: Zmiany w programie Finnair Plus