Loty z przesiadką

Loty z przesiadką

Wszystkie bramki lotniska w Helsinkach znajdują się wewnątrz budynku terminala, w tym samym krótkim przejściu. Pasażerom lecącym z przesiadką gwarantuje to szybkie i bezproblemowe przejście do drugiego samolotu — w optymalnych okolicznościach nawet w 35 minut.

  • Numer wyjścia dla lotu z przesiadką zostanie wyświetlony na monitorach lotniskowych, ale można udać się do stanowiska transferowego w celu uzyskania dalszej pomocy.
  • Stanowiska transferowe na lotnisku w Helsinkach znajdują się przy wyjściach 31 i 52. W przypadku transferu na innym lotnisku należy zapoznać się z częścią Destynacje, w której znajdują się mapy lotnisk i informacje o umiejscowieniu stanowisk transferowych.
  • Jeśli pasażer nie ma karty pokładowej na lot z przesiadką, może ona zostać wystawiona na stanowisku transferowym.
  • Jeśli bagaż nie został zarejestrowany na całą podróż, pasażer musi odebrać bagaż z taśmociągu bagażowego w strefie odbioru. Następnie musi odprawić bagaż na kolejny lot – konieczne może być przejście kontroli celnej.

Pasażerowie przybywający lub udający się do kraju spoza strefy Schengen muszą przejść kontrolę paszportową. Obywatele państw UE, krajów skandynawskich i Szwajcarii, którzy posiadają paszporty biometryczne, mogą ominąć kolejki, korzystając z zainstalowanych na lotnisku urządzeń do automatycznej kontroli granicznej. Obywatele Japonii i Korei Południowej podróżujący do krajów spoza strefy Schengen mogą skorzystać z tych bramek w godzinach popołudniowych.

Zobacz plan lotniska w Helsinkach

Minimalny czas na przesiadkę

Minimalny czas na przesiadkę ma zastosowanie wyłącznie wówczas, jeśli na wszystkie loty został wystawiony jeden bilet. Jeżeli na przeloty wystawiono osobne bilety, należy zarezerwować zdecydowanie więcej czasu na przesiadkę.

Czas na przesiadkę na lotnisku w Helsinkach podany poniżej jest stosunkowo krótki w porównaniu z innymi dużymi portami lotniczymi w Europie. Czas na przesiadkę dla lotów innych linii lotniczych i w przypadku innych kierunków podróży może się różnić.

Minimalny czas na przesiadkę na lotnisku w Helsinkach 
Loty w Finlandii35 minut
Loty w strefie Schengen35 minut
Loty spoza strefy Schengen do miejsc w tej strefie40 minut
Loty ze strefy Schengen do miejsc leżących poza tą strefą35 minut
Loty czarterowe z przesiadką na dowolny lot75 minut
Przejście do strony: Loty z przesiadką