Dokumenty podróżne wymagane w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii | Finnair Polska

Stany Zjednoczone Ameryki

Wymagania dotyczące dokumentów podróżnego

Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki muszą mieć ważny paszport lub inny dokument podróżny, który pozwala na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Obywatele innych państw podróżujący do Stanów Zjednoczonych lub przez ten kraj muszą posiadać ważne paszporty oraz jeden z następujących dokumentów:

 • ważna wiza
 • upoważnienie do podróżowania w ramach programu Visa Waiver (VWP) wystawione za pośrednictwem amerykańskiego systemu ESTA (Electronic System for Travel Authorization)
 • karta stałego pobytu (zielona karta) lub
 • inny ważny dokument pozwalający na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych

Program Visa Waiver Program (VWP)

Możesz podróżować do lub przez Stany Zjednoczone bez posiadania wizy w ramach Programu Bezwizowego (Visa Waiver Program), pod warunkiem że jesteś obywatelem kraju objętego programem i spełniasz następujące warunki:

 • Długość Twojego pobytu nie przekracza 90 dni.
 • Masz potwierdzony bilet powrotny lub bilet na lot międzynarodowy z przesiadką.
 • Dysponujesz środkami finansowymi wystarczającymi na pokrycie kosztów całego pobytu.
 • Lot do USA odbywa się na pokładzie samolotu linii uczestniczących w programie Visa Waiver Program, na przykład Finnair.
 • Masz ważny paszport biometryczny z mikrochipem


Obywatele poniższych krajów mogą podróżować w ramach programu Visa Waiver Program:

Andora, Austria, Australia, Belgia, Brunei, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan (Chiny), Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Więcej informacji o programie Visa Waiver Program


Departament Stanu USA uznał Kubę za państwo wspierające terroryzm (SST) od 12 stycznia 2021 roku. W związku z tym wszyscy podróżujący, którzy odwiedzili Kubę w dniu 12 stycznia 2021 roku lub później, nie są uprawnieni do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Visa Waiver Program (VWP), korzystając z systemu ESTA. Dotyczy to również osób posiadających podwójne obywatelstwo w kraju VWP i Kubie. 

Wcześniej zatwierdzony ESTA zostanie również unieważniony, jeżeli później okaże się, że podróżny przebywał na Kubie lub posiada podwójne obywatelstwo.  

Jeśli nie jesteś uprawniony do skorzystania z programu Visa Waiver Program i ESTA, będziesz potrzebować wizy, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych. Wniosek o wizę można złożyć w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. 

Dowiedz się więcej

Zezwolenie na podróż w systemie ESTA

ESTA to zautomatyzowany system służący do ustalenia, czy dany pasażer jest uprawniony do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Autoryzacja podróży w systemie ESTA jest obowiązkowa w przypadku osób podróżujących do Stanów Zjednoczonych w ramach programu Visa Waiver Program. Dzieci bez względu na wiek muszą uzyskać niezależne zatwierdzenie w systemie ESTA. Obywatele Kanady są zwolnieni z tego obowiązku.

 • Służba celna USA (Customs and Border Protection) pobiera opłatę w wysokości 21 USD za każde zaakceptowane zezwolenie na podróż. Można uiścić ją online przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej.
 • Formularz autoryzacji ESTA należy wypełnić co najmniej 72 godziny przed odlotem. Jeśli złożysz wniosek z wyprzedzeniem krótszym niż 72 godziny, może on nie zostać przetworzony na czas lotu.
 • Zaakceptowane zezwolenie na podróż jest ważne przez dwa lata lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu wnioskodawcy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
 • Osoby, których wniosek o akceptację został odrzucony, mogą wjechać na teren USA po uzyskaniu wizy nieimigracyjnej, o którą należy wystąpić do konsulatu lub ambasady USA.
Wypełnij wniosek o autoryzację w systemie ESTA (Electronic System for Travel Authorization)

Informacje o pasażerze wymagane przez program bezpiecznych lotów oraz wcześniejsze informacje o pasażerze (API)

Podczas dokonywania rezerwacji należy podać wymagane przez program bezpiecznych lotów, następujące informacje: 

 • pełne imię i nazwisko (w pełni zgodne z paszportem)
 • płeć
 • data urodzenia

Służba celna USA (Customs and Border Protection) wymaga też od przewoźników lotniczych wcześniejszego podania informacji o pasażerze (danych paszportu i pełnego adresu pierwszego noclegu w USA). Dotyczy to wszystkich osób podróżujących do, z i przez terytorium USA. Pasażerowie, którzy odbyli międzynarodowy lot z przesiadką lub odlatują za granicę w ciągu 8 godzin, nie muszą podawać danych adresowych.

Wymóg dotyczący adresu CBP nie dotyczy obywateli USA i legalnych stałych rezydentów, jednak ponieważ wymóg podania danych adresowych amerykańskiej agencji Center for Disease Control and Prevention (CDC) dotyczy wszystkich pasażerów, linie lotnicze są zobowiązane do zbierania danych adresowych również dla obywateli USA i legalnych stałych rezydentów.

Wszystkie te informacje możesz wprowadzić do swojej rezerwacji na stronie Zarządzaj rezerwacją.

Zarządzaj rezerwacją

Polityka prywatności: Administracja ds. Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci w celu sprawdzania listy osób obserwowanych, zgodnie z 49. tytułem Kodeksu Stanów Zjednoczonych, część nr 114, Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act z roku 2004 i Code of Federal Regulations (CFR), części nr 1540 i 1560.

Możesz dodatkowo podać swój numer Redress, jeśli jest to możliwe. Brak informacji obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć może spowodować odmowę transportu lub odmowę wpuszczenia na pokład. TSA może przekazywać otrzymane informacje agencjom porządku publicznego lub do wywiadu w ramach publicznego systemu powiadomień.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad przestrzegania tajemnicy przez TSA lub zapoznać się z systemem powiadomień i ocenie oddziaływania na prywatność, odwiedź stronę internetową TSA pod adresem www.tsa.gov.


Ustawowo regulowane prawo do informacji podawanych z wyprzedzeniem

Oprócz prawa do otrzymywania wcześniejszych informacji o pasażerze (API) służba celna (CBP) ma ustawowe prawo do otrzymywania niektórych informacji dotyczących rezerwacji lotów Finnair do lub ze Stanów Zjednoczonych lub przez ten kraj. Pasażerowi są o tym informowani w czasie rezerwowania biletów.


Program US-VISIT

Celem programu US-VISIT jest poprawa bezpieczeństwa zarówno osób odwiedzających teren Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i obywateli Stanów Zjednoczonych. Od każdego odwiedzającego Stany Zjednoczone zostaną pobrane niektóre dane biometryczne podczas przyjazdu i opuszczania kraju.

Po przybyciu pasażerów do Stanów Zjednoczonych przedstawiciel urzędu imigracyjnego pobierze od każdego pasażera dane biometryczne w formie odcisków palców i wykona cyfrowe zdjęcie.

Wszystkie dane otrzymane od odwiedzających są bezpiecznie przechowywane i udostępniane tylko uprawnionym funkcjonariuszom i wybranym agencjom porządku publicznego, w ramach potrzeb związanych z ochroną bezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie US-VISIT znajduje się na stronie http://www.dhs.gov/files/programs/usv.shtm.

Wielka Brytania

Elektroniczna autoryzacja podróży do Wielkiej Brytanii (ETA)

 • Brytyjski wymóg elektronicznej autoryzacji podróży (ETA) wszedł w życie 15 listopada 2023 r. i obecnie dotyczy tylko obywateli Kataru.
 • Od 22 lutego 2024 r. wymóg ETA będzie dotyczył również obywateli następujących krajów: Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Oman, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 • Obywatele innych, obecnie bezwizowych krajów będą musieli uzyskać ETA przed podróżą w późniejszym terminie w 2024 r.. Władze Wielkiej Brytanii nie ogłosiły jeszcze dokładnych dat.
 • Należy pamiętać, że osoby posiadające obywatelstwo, które wymaga brytyjskiej ETA, muszą posiadać ETA również w przypadku tranzytu przez Wielką Brytanię, nawet jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska.
 • Więcej informacji na temat brytyjskiej ETA i link do złożenia wniosku o ETA można znaleźć na stronie GOV.UK.

Kanada

Wymagania dotyczące dokumentów podróżnego

Dokument elektronicznej autoryzacji podróży (ang. Electronic Travel Authorization, eTA) będzie wymagany w przypadku wszystkich osób podróżujących bez wizy do Kanady lub przez ten kraj, chyba że posiadają oni wizę lub pozwolenie na pobyt (obywatele USA są zwolnieni z posiadania dokumentu eTA).

 • Całą procedurę uzyskania autoryzacji podróży będzie można przejść przez Internet za opłatą w wysokości 7 CAD (ok. 5 EUR).
 • Zalecamy złożenie wniosku o wydanie dokumentu eTA na co najmniej 72 godziny przed podróżą.


Funkcjonariusze kanadyjskich służb granicznych (Canada Border Service Agency) zalecają, aby w razie podróży jednego z dwojga rodziców sprawujących wspólną opiekę prawną nad dzieckiem mieć przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do opieki.

W przypadku gdy z dzieckiem podróżuje tylko jedno z dwojga rodziców lub osoba dorosła podróżuje z nieletnim, dla którego nie jest rodzicem ani opiekunem prawnym, zalecamy posiadanie przy sobie pisemnej zgody uprawniającej do podróży i wjazdu na teren Kanady wraz z towarzyszącym dzieckiem lub nieletnim.

Pisemna zgoda

Ustawowo regulowane prawo do informacji podawanych z wyprzedzeniem

Kanadyjskie służby ochrony granic (CBSA) są ustawowo uprawnione do otrzymywania niektórych informacji na temat pasażerów, którzy rezerwują bilety na loty linią Finnair z lub do Kanady bądź przez ten kraj. Pasażerowie są o tym informowani w momencie składania rezerwacji.

Australia

Wymagania dotyczące dokumentów podróżnego

 • Z wyjątkiem obywateli Australii i Nowej Zelandii mieszkańcy wszystkich innych krajów muszą posiadać elektroniczną wizę, pozwolenie na pobyt lub dokument elektronicznej autoryzacji podróży, aby odwiedzić Australię.
 • Obywatele niektórych krajów mogą podróżować przez Australię do innego państwa bez posiadania wizy elektronicznej lub elektronicznej autoryzacji, pod warunkiem że kolejny lot międzynarodowy odbędzie się w przeciągu 8 godzin od przylotu a podróżujący pozostanie w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska przez ten okres czasu.
 • Wizę elektroniczną lub dokument eTA należy otrzymać w odpowiednim czasie przed podróżą. Linie lotnicze sprawdzają stan wizy elektronicznej lub dokumentu eTA pasażera poprzez systemy kontroli odlotów, zanim zaakceptują one uczestnictwo pasażera w podróży do Australii.
 • Na australijskiej stronie internetowej Visa Finder odwiedzający mogą sprawdzić, którego rodzaju elektronicznej zgody lub wizy potrzebują, jeśli wybierają się do Australii. Możliwe jest również złożenie podania o wydanie wymaganych pozwoleń lub wiz za pośrednictwem tej strony.
Przejście do strony: Dokumenty podróżne wymagane w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii