Usługa kompensacji emisji dwutlenku węgla firmy Finnair | Finnair Polska

Rozwiąż problem emisji CO2

Dążymy do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, stając się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla w 2045 r. Nasze zobowiązania obejmują działania i usprawniają naszą działalność zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Razem możemy zrobić wiele.

Często zadawane pytania 

Przeczytaj najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące kompensacji śladu węglowego i kompensacji lotu.

Ślad węglowy to emisje gazów cieplarnianych (GHG) powstające w wyniku określonej czynności, takiej jak lot. Emisje CO2 podczas lotu zależą od używanego samolotu, przebytej odległości oraz liczby pasażerów i ładunku przewożonego przez samolot.

Możesz wybrać, jaka część Twojego wkładu zostanie przeznaczona na zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), a ile na wsparcie projektów klimatycznych, które ograniczają, wychwytują lub unikają emisji gazów cieplarnianych (GHG). Projekty klimatyczne, które obsługuje nasza usługa, są certyfikowane przez różne wiarygodne i uznane na całym świecie standardy certyfikacji emisji dwutlenku węgla, takie jak VCS, Gold Standard, American Carbon Registry i Climate Action Reserve. 

Rekompensata nie jest związana z rezerwacją lotu, ale możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy za pośrednictwem CHOOOSE, wysyłając e-mail na adres finnair-support@chooose.today. Zwrot nie jest przetwarzany automatycznie w przypadku anulowania lotu.

Tak, ponieważ rekompensata nie jest powiązana z rezerwacją lotu, można ją również uzyskać po odbyciu lotu.

Globalna dostępność zrównoważonego paliwa lotniczego jest ograniczona i jest one trzy do pięciu razy droższe niż zwykłe paliwo lotnicze. Cena i dostępność będą się rozwijać dopiero w wyniku szerszego użytkowania, dlatego chcemy inwestować w zrównoważone paliwa.

Firma CHOOOSE, która jest partnerem Finnair w świadczeniu tej usługi, pobiera 0,35 EUR na pasażera za odcinek na pokrycie kosztów administracyjnych. 

Firma zajmująca się technologiami klimatycznymi CHOOOSE™ świadczy usługi Finnair SAF i równoważenia emisji dwutlenku węgla i gwarantuje, że Twój wkład będzie miał pozytywny wpływ na klimat. CHOOOSE dostarcza platformę, która umożliwia zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom łatwe łączenie się z zaufanymi rozwiązaniami klimatycznymi na całym świecie. Kalkulator węglowy CHOOOSE oblicza Twój ślad węglowy i zapewnia opcję bezproblemowego rozwiązania problemu emisji z lotu dzięki połączeniu zrównoważonego paliwa lotniczego i zweryfikowanych projektów klimatycznych.

Obliczenia są oparte na faktycznym zużyciu paliwa podczas lotów planowych linii Finnair. Zużycie paliwa jest średnią z 12 miesięcy i jest rozdzielane między pasażerów i „belly cargo” zgodnie z metodami alokacji ICAO. Obliczenie emisji CO2 w przypadku, gdy nie uwzględnia się emisji innych niż emisje bezpośrednie.

Wyniki naszego kalkulatora kompensacji pokazują tylko emisję CO2 i uwzględniane są tylko emisje bezpośrednie.  

W lotnictwie metoda obliczania emisji dwutlenku węgla jest ustalana wspólnie i wykorzystywana przez np. branżowe stowarzyszenie linii lotniczych IATA, a także stanowi punkt wyjścia w uznanej na całym świecie inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Gdy wspólna metoda obliczeniowa zostanie zmieniona w taki sposób, że będą brane pod uwagę inne emisje niż bezpośrednie emisje dwutlenku węgla, będziemy oczywiście również z niej korzystać. 

Obecnie proponowane ogólne współczynniki nie uwzględniają emisji pośrednich charakterystycznych dla danej linii lotniczej lub różnych rodzajów lotów, tj. wysokości lotu i czasu przelotu samolotu w górnych warstwach atmosfery. 

Przejście do strony: Usługa kompensacji emisji dwutlenku węgla firmy Finnair