Podróżni z chorobami | Finnair Polska

Podróżni z chorobami

Jeśli podróżujesz ze zdiagnozowaną chorobą i potrzebujesz specjalnej pomocy, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuj nas o tym, przesyłając wymagane formularze lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta. W ten sposób możemy podjąć niezbędne środki ostrożności oraz zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas podróży.

Jak zwrócić się o pomoc specjalną?

Prześlij formularz dotyczący pomocy specjalnej

Formularz pomocy specjalnej to wstępny formularz informacyjny, za pomocą którego można powiadomić nas o istniejących wcześniej chorobach. W przypadku występowania jednej z poniższych chorób podczas podróżowania, należy przesłać formularz najpóźniej na 72 godziny przed odlotem. Wcześniejsze powiadomienie daje nam czas potrzebny na podjęcie wszystkich właściwych środków ostrożności.

Choroby:

 • niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
 • niedawno przebyte zaburzenia krążenia mózgowego
 • niedawne obrażenia ciała
 • niedawne operacje chirurgiczne
 • objawowa choroba niedokrwienna serca
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD)
 • zaburzenia psychiczne
 • choroba zakaźna (gruźlica, błonica)
 • anemia (wartość Hb mniejsza niż 75 g/l)
 • ospa w fazie pęcherzyków
 • ciężka alergia.

Inne choroby:

 • Alzheimera
 • zespół Downa
 • autyzm
 • demencja

Po przesłaniu formularza otrzymasz swój osobisty numer sprawy, na przykład 1-456789078, który umożliwia zalogowanie się do sprawy i dołączenie pliku PDF formularza danych medycznych (MEDIF) na naszą prośbę. Jeśli sprawa jest już otwarta, zaloguj się tutaj, podając swój numer.

Wypełnij formularz dotyczący pomocy specjalnej

Prześlij formularz danych medycznych (MEDIF)

Po zapoznaniu się z formularzem dotyczącym pomocy specjalnej możemy zażądać przedstawienia zaświadczenia medycznego za pośrednictwem formularza danych medycznych, aby upewnić się, że podróż samolotem jest dla Ciebie w pełni bezpieczna. Należy dokładnie wypełnić obie strony formularza w oparciu o następująca procedurę:

 • Pasażer lub jego przedstawiciel wypełnia formularz danych medycznych, część 1.
 • Lekarz prowadzący wypełnia formularz danych medycznych, część 2.
 • Pasażer skanuje podpisane formularze i loguje się tutaj za pomocą numeru sprawy, oraz dołącza właściwe dokumenty. Należy dopilnować, aby formularze dotarły do nas najpóźniej na 72 godziny przed odlotem.

Przesyłając ten formularz, zezwalasz nam na przetwarzanie Twoich danych medycznych w celu obsługi i realizacji Twojej prośby. Zgoda ta dotyczy także usług świadczonych przez naszych partnerów. Więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności.

Wypełnij formularz informacji medycznej

Podróż ze sprzętem medycznym

Zwykle na pokład można wnieść aparaty do oddychania, np. koncentratory tlenu (POC) oraz urządzenia stosowane w leczeniu bezdechu (np. aparaty CPAP), przy czym wymagana jest wtedy zgoda linii lotniczych. Sprzęt CPAP musi mieć rozmiar odpowiadający przestrzeni przeznaczonej na bagaż podręczny.

Falownik medyczny

Większość aparatów CPAP wymaga instalacji falownika medycznego, aby sprzęt działał poprawnie na pokładzie. Nie wszystkie nasze samoloty są przystosowane do użycia falowników, jednak możemy sprawdzić ich dostępność na ok. 72 godziny przed odlotem. Falownik można zamówić na lot długodystansowy bez dodatkowych opłat.

Zasilanie

Ponieważ nie możemy zagwarantować zasilania na pokładzie, korzystanie z wtykowych aparatów oddechowych może być niemożliwe. W przypadku urządzeń zasilanych bateriami, należy posiadać wystarczającą ilość baterii zapasowych, aby pokryć co najmniej 150% planowanego czasu lotu (w tym czas potrzebny na przesiadkę.

W przypadku korzystania z urządzeń medycznych podczas lotu prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie w formularzu pomocy specjalnej najpóźniej 72 godziny przed odlotem .

Przypominamy, że personel pokładowy nie może udzielać specjalnej pomocy poszczególnym pasażerom, ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo każdej osoby na pokładzie. Personel pokładowy nie ma zezwolenia na robienie zastrzyków ani wydawanie leków.

Przejście do strony: Podróżni z chorobami