Status zwrotu | Finnair Polska

Status zwrotu

Czy wnioskowano o zwrot kosztów niewykorzystanego biletu lotniczego, jego części lub opłaconej z góry usługi dodatkowej, której nie mogliśmy zrealizować?

Możesz śledzić status swoich aktywnych wniosków o zwrot środków, wprowadzając nazwisko i numer rezerwacji powiązany z wnioskiem.

  • Statusy wniosków o zwrot są dostępne przez miesiąc od ich rozpatrzenia.
  • Twoja prośba została rozpatrzona, ale nie otrzymałeś jeszcze zwrotu środków? W takim przypadku po dalsze informacje zwróć się do swojego banku lub operatora karty kredytowej.
Przejście do strony: Status zwrotu