Co to jest opinia lekarska i kiedy jest wymagana? | Finnair Polska
Często zadawane pytania

Co to jest opinia lekarska i kiedy jest wymagana?

Większość osób ze zdiagnozowanymi chorobami może bezproblemowo podróżować samolotem. Nieraz należy jednak wziąć pod uwagę szczególne środki ostrożności, a w pewnych sytuacjach możemy wymagać przedstawienia opinii lekarskiej w celu ustalenia, czy dany pasażer jest zdolny do podróżowania samolotem.

Opinia lekarska może być wymagana np. w przypadku niedawno odbytej hospitalizacji, urazu lub operacji chirurgicznej. Szczegółowe informacje i Formularz Informacji Medycznej (MEDIF, Medical Information Form) są dostępne tutaj.

Przejście do strony: Co to jest opinia lekarska i kiedy jest wymagana?