Jakie są niezbędne dokumenty umożliwiające podróż dziecka? | Finnair Polska
Często zadawane pytania

Jakie są niezbędne dokumenty umożliwiające podróż dziecka?

W zależności od kraju docelowego wymagane jest przedstawienie paszportów lub innych dokumentów podróżnych osób niepełnoletnich, z którymi podróżujesz. Dzieci nie mogą podróżować na podstawie paszportów rodziców, do których wpisane są ich dane.

W niektórych krajach osoby niepełnoletnie bez opiekuna lub pod opieką tylko jednego rodzica lub opiekuna muszą posiadać zgodę na podróż wydaną przez rodziców lub opiekunów. Zgoda może być wymagana podczas opuszczania danego kraju lub przybywania do niego. Aby dowiedzieć się, czy do odbycia danej podróży niepełnoletni potrzebują upoważnienia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami kraju rozpoczęcia podróży oraz z ambasadą kraju docelowego. Dowiedz się więcej.

Przykład pisemnej zgody

Przejście do strony: Jakie są niezbędne dokumenty umożliwiające podróż dziecka?