Czy płatność kartą kredytową jest związana z dodatkowymi obciążeniami? | Finnair Polska
Często zadawane pytania

Czy płatność kartą kredytową jest związana z dodatkowymi obciążeniami?

Na niektórych rynkach obowiązuje opłata za przetwarzanie metod płatności. Opłaty te mają na celu pokrycie kosztów, którymi firmy obsługujące karty kredytowe obciążają Finnair za zakupy dokonywane kartami kredytowymi i firmowymi kartami debetowymi.

Opłata za przetwarzanie zależy od kraju wylotu. Opłata za przetwarzanie właściwa dla danego kraju widoczna jest na pierwszym etapie rezerwacji.

Przejście do strony: Czy płatność kartą kredytową jest związana z dodatkowymi obciążeniami?