Warunki zmiany klasy na wyższą | Finnair Polska

Warunki zmiany klasy na wyższą

Wliczone w opłatę za zmianę klasy na wyższą

Zmiana klasy na klasę biznes obejmuje

 • Fotel w klasie biznes
 • Odprawa priorytetowa
 • Priorytetowa kontrola bezpieczeństwa na lotnisku w Helsinkach i innych wybranych lotniskach
 • Usługi poczekalni Finnair w lotnisku odlotów lotu o podwyższonej klasie
 • Jedna dodatkowa sztuka bagażu rejestrowanego (maks. 23 kg)
 • Bagaż podręczny na podstawie limitu bagażu klasy biznes
  • Zwiększona dozwolona ilość bagażu, w przypadku zmiany klasy na wyższą zakupionej z wyprzedzeniem, odnosi się do całej podróży z miejsca wylotu do miejsca przylotu w jedną stronę, nawet jeśli zmianę klasy na wyższą wykupiono wyłącznie dla jednego etapu podróży, o ile wszystkie połączenia są planowymi lotami sprzedawanymi przez linie Finnair i obsługiwanymi przez linie Finnair lub Norra. 
   • Przykład: Paryż–Helsinki–Pekin–Helsinki–Paryż, wszystkie loty sprzedawane i obsługiwane przez linie Finnair. Zmiana klasy na wyższą zakupiona na trasie Helsinki–Pekin: zwiększona dozwolona ilość bagażu dotyczy segmentów wychodzących Paryż–Helsinki i Helsinki–Pekin.
  • Jeśli podróż z miejsca wylotu do miejsca przeznaczenia obejmuje jeden lub więcej lotów obsługiwanych przez linie lotnicze inne niż Finnair, dozwolona ilość bagażu dla klasy biznes nie odnosi się do lotów obsługiwanych przez inne linie lotnicze.
   • Przykład: Segment Helsinki–Londyn–Nowy Jork, Helsinki–Londyn jest obsługiwany przez Finnair, Londyn–Nowy Jork jest obsługiwany przez British Airways. Zmiana klasy na wyższą zakupiona na trasie Helsinki–Londyn: zwiększona dozwolona ilość bagażu dotyczy tylko segmentu Helsinki–Londyn. Powiększona dozwolona ilość bagażu nie dotyczy odcinka Londyn–Nowy Jork, ponieważ trasa ta jest obsługiwana przez linię lotniczą inną niż Finnair.
 • Posiłki i napoje w klasie biznes
 • Dostęp do Internetu przez jedną godziną podczas lotów długodystansowych i 30 minut pakietu Stream podczas lotów po Europie i krajach Bliskiego Wschodu. Członkowie programu Finnair Plus poziomów Gold, Platinum i Platinum Lumo mogą korzystać z dodatkowych przywilejów. Zapoznaj się z korzyściami programu Finnair Plus.

Należy pamiętać, że korzyści wynikające ze zmiany klasy na klasę biznes zależą od daty zakupu zmiany klasy na wyższą. 

 • Pełne korzyści wymienione powyżej w przypadku wcześniejszego zakupu są zawarte w podwyższeniu do klasy biznes. 
 • W przypadku zakupu na lotnisku zmiana klasy na wyższą obejmuje możliwość korzystania z klasy biznes na pokładzie, natomiast usługi priorytetowe na lotnisku i dostęp do poczekalni nie są wliczone w cenę. Zasady określone na oryginalnym bilecie określają także dozwoloną ilość bagażu rejestrowanego. 

Zmiana klasy na klasę ekonomiczną premium obejmuje: 

 • Miejsce w klasie ekonomicznej premium 
 • Posiłki i napoje klasy ekonomicznej premium 
 • Dozwolona ilość bagażu rejestrowanego na podstawie oryginalnego biletu w klasie ekonomicznej  

Uwaga:

 • Avios są przyznawane zgodnie z oryginalnym biletem.
 • Nie wszystkie usługi na lotnisku, które są wliczone w cenę zmiany klasy na wyższą do klasy biznes, będą zawsze dostępne ze względu na określony rozkład lotów, ograniczenia na lotnisku oraz inne czynniki.
 • Usługi dodatkowe, które zostały wcześniej zakupione w ramach oryginalnego biletu za pośrednictwem Finnair, zostaną automatycznie zwrócone w ciągu 10 dni roboczych, z wyjątkiem:
  • W przypadku zmiany klasy na klasę ekonomiczną Premium: dodatkowy bagaż, dostęp do poczekalni i dostęp do Internetu, z których nadal możesz korzystać podczas lotu w podwyższonym standardzie. 
  • W przypadku zmiany klasy na klasę biznes: dostęp do Internetu, z którego nadal można korzystać podczas lotu o podwyższonej klasie.
  • W przypadku zmiany klasy na klasę biznes: w przypadku zwrotu opłaconego z góry dodatkowego bagażu w przypadku lotów łączonych liniami Finnair zwrócona zostanie tylko część opłaty za dodatkowy bagaż za lot o podwyższonym standardzie. Kwota zwrotu zostanie obliczona na podstawie dystansu lotu w segmencie o podwyższonym standardzie proporcjonalnie do całej podróży. 
   • Na przykład, jeśli kupiłeś dodatkowy bagaż na trasie Paryż–Helsinki–Pekin, a później kupisz zmianę klasy na wyższą do klasy biznes tylko na segment Paryż–Helsinki, otrzymasz zwrot około 23% pierwotnej opłaty za dodatkowy bagaż z Paryża do Pekinu. 
 • W przypadku zmiany klasy na klasę biznes: za wszelkie wcześniej zakupione zmiany klasy na wyższą z klasy ekonomicznej na klasę ekonomiczną premium otrzymasz pełny zwrot środków w przypadku wykupienia drugiej zmiany z klasy ekonomicznej premium na klasę biznes dla tego samego odcinka podróży. O zwrot środków można wnioskować, wypełniając internetowy formularz wniosku o zwrot środków na stronie internetowej Finnair.

Zmiana klasy na wyższą za pieniądze 

 • Możesz zmienić klasę na wyższą najwcześniej 59 dni przed wylotem na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem aplikacji Finnair lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta, jeśli jest dostępne. 
 • Cena i dostępność zmiany klasy na wyższą mogą się różnić w różnym czasie przed wylotem, ale nie ma różnicy w dostępności między kanałami sprzedaży; wszystkie używają tych samych informacji o dostępności. 

Należy pamiętać, że za podwyższenie klasy podróży można zapłacić kartą kredytową tylko w przypadku podróży z kraju strefy euro. W innych przypadkach skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Przypominamy, aby przed sprawdzeniem dostępności zalogować się jako członek programu Finnair Plus. Dzięki temu Avios i aktualne korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą będą widoczne jako metoda płatności.

Zmiany klasy na wyższą za pomocą Avios i korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą 

 • Wszyscy członkowie programu Finnair Plus mogą znaleźć się na liście oczekujących na zmianę klasy na wyższą od 360 dni do 40 godzin przed wylotem.
 • Członkowie programu Finnair Plus będą mogli wykorzystać potwierdzone podwyższenie standardu przez okres wynoszący do 360 dni przed odlotem, jeśli podwyższenie dostępne jest z użyciem Avios i korzyści wynikających z podwyższenia standardu.
 • Odpowiednia liczba Avios lub korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą zostanie odjęta z konta w przypadku prośby o uaktualnienie potwierdzone lub z listy oczekujących.
 • Finnair rozpocznie potwierdzanie zmian klasy osobom na liście oczekujących na 59 dni przed odlotem, w zależności od dostępności zmiany klasy na wyższą, wraz z informacją o Avios i korzyściach związanych ze zmianą.
 • Osoby z listy oczekujących, pragnących zmienić klasę na wyższą, zostaną poinformowane najpóźniej 37 godzin przed wylotem o tym, czy zmiana klasy będzie dostępne. Finnair wyśle powiadomienie e-mail o sytuacji na liście oczekujących najpóźniej 37 godzin przed wylotem.
 • Jeśli najpóźniej 37 godzin przed wylotem nie nastąpi potwierdzenie zmiany klasy na wyższą osoby z listy oczekujących, Avios i/lub korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą zostaną zwrócone w ciągu 24 godzin. Data wygaśnięcia korzyści ze zmiany klasy na wyższą pozostanie bez zmian po zwrocie środków, a korzyści z ze zmiany klasy na wyższą nie zostaną zwrócone, jeśli data wygaśnięcia minęła.
 • Zmiana klasy na wyższą jest dostępna tylko w przypadku regularnych lotów Finnair (kod AY na bilecie, a lot jest obsługiwany przez Finnair). Zmianę klasy na wyższą można wykupić przez Internet lub za pośrednictwem aplikacji Finnair, jeśli numer biletu zaczyna się od 105.
 • Jeśli plan podróży obejmuje loty z przesiadką i dokonano zmiany klasy lotu długodystansowego za pomocą Avios , zostanie naliczona oddzielna opłata za europejski lot z przesiadką.
 • Zmiana klasy na wyższą za Avios nie jest dostępna w przypadku lotów premiowych ani biletów zakupionych w ramach ofert Money+Avios.
 • O zmianę klasy na wyższą można wnioskować dopiero po potwierdzeniu pierwotnej rezerwacji i wystawieniu biletu lotniczego.

Zmiany i odwołania

Jeśli Twój lot został anulowany przez linie Finnair

Jeśli Twój lot został anulowany, linie Finnair przekierują Cię na inny lot:

 • Jeśli przekierowany lot jest obsługiwany przez linie Finnair, rezerwacja zostanie zmieniona na podwyższoną klasę podróży w zależności od dostępności. 
 • Jeśli przekierowany lot jest obsługiwany przez linię lotniczą inną niż Finnair, rezerwacja zostanie zmieniona na oryginalną klasę podróży. 

Jeśli ze względu na przekierowanie podwyższoną klasę podróży nie jest dostępna, obowiązują następujące zasady zwrotów: 

 • Pieniądze: pełny zwrot zapłaconej opłaty za zmianę klasy na wyższą.
 • Avios i/lub korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą: pełny zwrot Avios i/lub korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą wykorzystanych do podwyższenia klasy podróży.

W przypadku obniżenia klasy podróży można złożyć wniosek o zwrot za pomocą formularza zwrotu lub kontaktując się z centrum obsługi klienta Finnair.

Anulowanie lub zmiana lotu

a) Anulowanie lotu

 • Do zmiany klasy biletu na wyższą mają zastosowanie pierwotne zasady dotyczące biletów.
 • W przypadku zmiany klasy na wyższą obowiązują poniższe zasady zwrotów:
  • Pieniądze: pełny zwrot zapłaconej opłaty za zmianę klasy na wyższą, jeśli anulowanie następuje co najmniej 24 godziny przed odlotem. Uwaga: zwrot nie przysługuje w przypadku anulowania lotu na mniej niż 24 godziny przed odlotem.
  • Avios i/lub korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą: pełny zwrot Avios i/lub korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą wykorzystanych do podwyższenia klasy podróży. Uwaga: nie przysługuje Avios i/lub korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą w przypadku, gdy pasażer nie odwoła biletu i się nie pojawi, tj. nie wejdzie na pokład samolotu.
  • Data wygaśnięcia korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą pozostanie bez zmian po zwrocie środków, a korzyści związane ze zmianą klasy nie zostaną zwrócone, jeśli data wygaśnięcia upłynęła.

b) Zmiana lotu lub daty lotu

 • Do zmiany klasy biletu na wyższą mają zastosowanie pierwotne zasady dotyczące biletów. Aby poprosić o zmianę, skontaktuj się z centrum obsługi klienta Finnair.
  • Loty obsługiwane przez Finnair: Finnair zmieni klasę na wyższą do żądanej klasy podróży, jeśli jest dostępna i jeśli ta sama klasa rezerwacji jest dostępna. W innym przypadku zwrot środków jest dokonywany zgodnie z zasadami zwrotów opisanymi powyżej (Anulowanie lotu). 
  • Loty obsługiwane przez linie inne niż Finnair: nowy lot będzie w oryginalnej klasie podróży. W innym przypadku zwrot środków jest dokonywany zgodnie z zasadami zwrotów opisanymi powyżej (Anulowanie lotu). 

Warunki ogólne

Przejście do strony: Warunki zmiany klasy na wyższą