Warunki rezerwacji | Finnair Polska

Warunki rezerwacji

Dostępność

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona i może się zmieniać. System pokazuje najniższą dostępną cenę wybranego lotu w określonym terminie dla określonej liczby pasażerów.

Potwierdzona rezerwacja

Potwierdzenie rezerwacji, w tym ceny biletu, następuje dopiero po zakończeniu procesu rezerwacji i przydzieleniu pasażerowi numeru rezerwacji oraz biletu elektronicznego.

Klient ma obowiązek podać prawidłowe informacje dotyczące karty kredytowej i upewnić się, że dostępne na koncie saldo pozwala uregulować całą kwotę do zapłaty. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Okres ważności biletów lotniczych

Bilet jest ważny przez jeden rok licząc od daty wydania; lub pod warunkiem odbycia pierwszej podróży w ciągu roku od daty wystawienia biletu, rok od daty odbycia pierwszej podróży objętej biletem.

Loty należy odbywać w określonej kolejności. Jeśli klient nie wykorzysta lotu, wszystkie pozostałe loty na bilecie zostaną automatycznie anulowane. Bilet lotniczy to dokument imienny i może zostać wykorzystany tylko przez osobę, której imię i nazwisko znajdują się na tym bilecie.

Bilety premiowe Finnair Plus na loty planowe są ważne przez 12 miesięcy od daty rezerwacji, a lot powrotny zawsze musi odbyć się w tym okresie.

Zmiana lub anulowanie biletów lotniczych

Wybrany rodzaj biletu określa warunki dotyczące zmian i anulowania.

Zmiana lub anulowanie lotów premiowych Finnair Plus

Jeśli zmiana nastąpi po wystawieniu biletów, zostanie naliczona opłata za zmianę w wysokości 50 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie za każdy bilet. Dodatkowo zostaną doliczone wszystkie podatki i opłaty pasażerskie wynikające ze zmiany.

Po wylocie bilet na lot premiowy Finnair Plus można zmienić najpóźniej jeden dzień przed pierwotną datą lotu powrotnego za opłatą w wysokości 50 EUR.

W przypadku anulowania lotu ponad 24 godziny przed odlotem punkty za niewykorzystany bilet zostaną zwrócone na konto uczestnika programu. Zapłacone podatki, inne opłaty pasażerskie i punkty przedawnione nie zostaną zwrócone. Częściowo niewykorzystane bilety lotnicze nie zostaną zwrócone.

Warunki korzystania z usług dodatkowych

Usług dodatklowych nie można przekazać innemu pasażerowi, nie można ich zmienić ani nie podlegają zwrotowi środków, chyba że linie Finnair nie będą w stanie zapewnić usług.

Uwaga: Po wejściu na pokład samolotu może zaistnieć konieczność zmiany miejsca podyktowana względami organizacyjnymi, bezpieczeństwa lub ochrony. W przypadku zmiany miejsca linie Finnair dąży do umieszczenia pasażera na podobnym miejscu.

Loty typu codeshare

W przypadku lotów obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze Finnair obowiązują zasady tych linii dotyczące usług dodatkowych, usług specjalnych i odprawy. Normy MSMC organizacji IATA określają linię, które przepisy dotyczące bagażu linii lotniczej obowiązują na danym odcinku podróży.

Prawo klienta do anulowania w ciągu 24 godzin

Jeśli zakupu biletu lotniczego lub usługi dodatkowej dokonano co najmniej siedem lub więcej dni przed planowym czasem odlotu, możesz go anulować w ciągu 24 godzin bez ponoszenia kosztów opłaty za zwrot. Skontaktuj się z centrum obsługą klienta Finnair.

Prawa dostępu urzędów do informacji dotyczących rezerwacji

Władze wielu krajów, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, mają prawnie zagwarantowany dostęp do informacji zawartych we wszystkich rezerwacjach pasażerskich dotyczących lotów do, z oraz przez te kraje.

Władze wykorzystują dane rezerwacji w celu zapobiegania terroryzmowi i innym poważnym przestępstwom. Linie Finnair ujawniają informacje dotyczące rezerwacji tylko wtedy, gdy urząd ma prawo do uzyskania takich informacji oraz plan podróży pasażera zawiera loty do, z lub przez jeden z w/w krajów.

Przeczytaj również

Ogólne warunki przewozu Finnair

Warunki korzystania

Przejście do strony: Warunki rezerwacji