Opłaty za obsługę karty kredytowej | Finnair Polska

Opłaty za obsługę karty kredytowej

Pobieramy dodatkowe opłaty za niektóre płatności kartą kredytową w celu pokrycia kosztów obsługi. W przypadku sprzedaży biletów lotniczych obowiązują opłaty za korzystanie z karty kredytowej. Opłaty za obsługę karty kredytowej nie dotyczą biletów dla niemowląt (pasażerowie w wieku 0–1 lat), biletów wystawionych ponownie lub sprzedaży dodatków, takich jak wstępnie wybrane miejsca i posiłki.

Opłaty za płatności kartą kredytową różnią się w zależności od typu karty, schematu i kraju wydania karty oraz miejsca rozpoczęcia podróży. Opłata jest obliczana na podstawie łącznej ceny biletu lotniczego (z wyłączeniem usług dodatkowych). Po wprowadzeniu danych karty kredytowej na stronie płatności można zobaczyć dokładną kwotę opłaty za kartę kredytową i łączną sumę zakupu przed potwierdzeniem płatności.

Opłaty za obsługę karty kredytowej nie podlegają zwrotowi, chyba że zakupiono bilet w pełni podlegający zwrotowi.

Należy pamiętać, że wydawcy kart kredytowych mogą również pobierać dodatkowe opłaty za płatności kartą kredytową. Skontaktuj się z wydawcą karty kredytowej, aby uzyskać więcej informacji.

Stosowne opłaty, zależne od kraju rozpoczęcia podróży, zostały przedstawione poniżej.

Opłaty za obsługę osobistych kart kredytowych

Miejsce rozpoczęcia podróży

Visa logo

Visa

Mastercard logo

Mastercard

American Express logo

American Express

Diners Club logo

Diners Club

Australia, Chiny

1%

1%

1%

1%

Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia

0%

0%

1,95%

1,95%

Dania, Finlandia, Norwegia

0%

0%

1,95%

1,95%

Szwajcaria

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

Opłaty za obsługę firmowych kart kredytowych

Miejsce rozpoczęcia podróży

Visa logo

Visa

Mastercard logo

Mastercard

American Express logo

American Express

Diners Club logo

Diners Club

UATP logo

UATP

Australia, Chiny

1%

1%

1%

1%

1%

Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Wielka Brytania

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

Dania, Finlandia, Norwegia

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

1,95%

Przejście do strony: Opłaty za obsługę karty kredytowej