Dostępność witryny Finnair.com | Finnair Polska

Dostępność witryny Finnair.com

Status zgodności

Finnair stara się zapewnić cyfrową dostępność osobom niepełnosprawnym. Pragniemy udoskonalać wrażenia oferowane wszystkim użytkownikom cyfrowym i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.

Niniejsze oświadczenie o dostępności powstało we wtorek, 22 października 2019 r. i opisuje zgodność witryny Finnair.com w odniesieniu do Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), określających wymagania dla projektantów i programistów, mające na celu zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne definiują trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA.

Na podstawie tej oceny strona internetowa Finnair.com została uznana za częściowo zgodną i bliską spełnienia wymagań określonych w ramach Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2.1, z poziomu AA.

„Częściowo zgodna” oznacza, że niektóre elementy treści, na przykład kontrasty kolorów, nie są całkowicie zgodne ze standardami dostępności. Niektóre strony nie obsługują w pełni technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Informacje zwrotne na temat tej oceny będą mile widziane.

Chcemy, by nasza strona internetowa i nasze usługi były dostępne dla wszystkich użytkowników, dlatego stale oceniamy i ulepszamy naszą stronę. Trwają zewnętrzne audyty, prowadzone przez Applause, a oświadczenie o dostępności witryny Finnair.com będzie regularnie aktualizowane.

Niedostępne treści

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących przyczyn: brak zgodności z Ustawą dotyczącą świadczenia usług cyfrowych 306/2019.

Poniższe treści oraz funkcje (wyłącznie w języku angielskim) nie spełniają jeszcze wymagań WCAG:

BOOKING

Screen readers

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced 
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank' 
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced 
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced 
 • 1.1.1 Select Payment Method: Decorative horizontal line announced as 'separator' 
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state     
 • 1.3.1 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 1.3.1 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 1.3.1 Select Payment Method: iFrames have no title
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal
 • 1.3.1 No label associated with dropdown 
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in text field
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as link is implemented as button without descriptive label
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions not correct for iPhone
 • 2.1.1 Not possible to focus content of expanded passenger button
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique 
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links
 • 2.4.6 Insufficient context for "Book Now" buttons and links
 • 2.4.6 Two different buttons to add kids are announced with the same name 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements 
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state 
 • 4.1.2 Datepicker invisible elements focused and announced
 • 4.1.2 "Select your seat" button announcement is not unique
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such
 • 4.1.2 Links in "Other options" overlay are announced without any role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 Calendar cannot be focused using keyboard
 • 2.4.3 Focus issues in modal

Colour

 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour

Other

 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such 


CUSTOMER CARE

Screen readers

 • 1.3.1 Invisible instruction to select country focused and announced 
 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters 
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context 
 • 3.3.2 Full screen button is not announced appropriately 

Video

 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided


CONTACT FORM

Screen readers

 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 User is not informed about max of allowed characters for field 
 • 1.3.1 Incorrectly implemented structure of headings 
 • 1.3.1 Button announced without selected state, no tab panel used 
 • 1.3.1 Day names announced as abbreviations 
 • 2.1.1 Checkbox elements cannot be activated 
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context 
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label 
 • 4.1.2 Button "Choose file" announced without a role 
 • 4.1.3 Loading animation not announced user not informed about progress 

Keyboard navigation

 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline 
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year 


FINNAIR PLUS

Screen readers

 • 1.3.1: Grouped date of birth fields announced without a group label 
 • 1.3.1: Password requirements displayed but not announced

Keyboard navigation

 • 2.1.1 'Show' toggle not focusable

HTML validator

 • 1.3.5 Autocomplete attributes are not specified

Colour contrast

 • 1.4.3 Green text on white fails contrast ratio


Customise your trip

Screen readers

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialog title is not announced


Select language

Screen readers

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such 
 • 1.4.3 White text over varying image background fails colour contrast


Global

Colour contrast

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements


Destinations

Screen readers

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other"
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up


Menu

Screen readers

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout
 • 4.1.2 Currently selected menu option not identified as such
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state

podejmowane są wysiłki mające na celu rozwiązanie tych problemów.

Przekaż swoją opinię

Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności witryny Finnair.com. Jeśli napotkasz problemy związane z dostępnością lub masz dodatkowe pytania na ten temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail:

accessibility-feedback@finnair.com.

Napisz wiadomość w języku angielskim. Na wszystkie opinie na temat dostępności odpowiemy w ciągu 14 dni.

Skargi formalne

Jeśli nasza odpowiedź nie spotka się z Twoją akceptacją, masz prawo do wniesienia skargi do organu krajowego.

Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Accessibility Supervisory Unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel.: +358 295 016 000

Przejście do strony: Dostępność witryny Finnair.com