Dostępność witryny Finnair.com | Finnair Polska

Dostępność witryny Finnair.com

Status zgodności

Finnair stara się zapewnić cyfrową dostępność osobom niepełnosprawnym. Pragniemy udoskonalać wrażenia oferowane wszystkim użytkownikom cyfrowym i stosujemy odpowiednie standardy dostępności.

Niniejsze oświadczenie o dostępności powstało we wtorek, 22 października 2019 r. i opisuje zgodność witryny Finnair.com w odniesieniu do Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), określających wymagania dla projektantów i programistów, mające na celu zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne definiują trzy poziomy zgodności: Poziom A, Poziom AA i Poziom AAA.

Na podstawie tej oceny strona internetowa Finnair.com została uznana za częściowo zgodną i bliską spełnienia wymagań określonych w ramach Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych 2.1, z poziomu AA.

„Częściowo zgodna” oznacza, że niektóre elementy treści, na przykład kontrasty kolorów, nie są całkowicie zgodne ze standardami dostępności. Niektóre strony nie obsługują w pełni technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Informacje zwrotne na temat tej oceny będą mile widziane.

Chcemy, by nasza strona internetowa i nasze usługi były dostępne dla wszystkich użytkowników, dlatego stale oceniamy i ulepszamy naszą stronę. Trwają zewnętrzne audyty, prowadzone przez Applause, a oświadczenie o dostępności witryny Finnair.com będzie regularnie aktualizowane.

Niedostępne treści

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących przyczyn: brak zgodności z Ustawą dotyczącą świadczenia usług cyfrowych 306/2019.

Poniższe treści oraz funkcje (wyłącznie w języku angielskim) nie spełniają jeszcze wymagań WCAG:

Booking

 • 1.1.1 Select Payment Method: Informative images and radio buttons not announced  
 • 1.1.1 Review Your Purchase: Decorative SVG images focused and announced as 'blank'  
 • 1.1.1 Entire contents of radio button not announced  
 • 1.1.1 Links opening in new window not announced  
 • 1.3.1 Disabled "Book now" button announced without state      
 • 1.3.1 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 1.3.1 Price and return date not announced in check price & select dates modal 
 • 1.3.1 No label associated with dropdown  
 • 1.3.1 Radio group does not announce with sufficient context 
 • 1.3.1 Multi-page step links announce with insufficient context 
 • 1.3.1 Validation message incorrectly announced in the text field 
 • 1.3.1 Non-decorative dash not announced 
 • 1.3.1, 1.3.5 Element act as the link is implemented as a button without a descriptive label 
 • 1.3.5 Flight from/to modal instructions are not correct for iPhone 
 • 2.1.1 Not possible to focus the content of expanded passenger button 
 • 2.1.1 Unable to select seats using NVDA instructions 
 • 2.4.2 Global: Page titles are not unique  
 • 2.4.4 Insufficient context for “Book Now” buttons and links 
 • 2.4.7 Focus outline radio buttons “Return”/”Oneway” included other elements  
 • 4.1.2 Disabled “Book now” button announced without state  
 • 4.1.2 Date picker invisible elements focused and announced 
 • 4.1.2 Enter Passenger Details: Required fields are not announced as such 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Widget 'Credit or debit card' announced without role 
 • 4.1.2 Select Payment Method: Checked radio button announced as not checked 
 • 4.1.2 Disabled button not announced as such 
 • 4.1.3 Enter Passenger Details: Error messages for the form fields are not announced 
 • 4.1.3 Error message “Authentication Failure” is not announced 
 • 2.1.1 Calendar cannot be focused on using a keyboard 
 • 2.4.3 Focus issues in modal 
 • 1.4.1 State of booking steps is only indicated using colour 
 • 3.3.2 Select Payment Method: Required fields are not visually marked as such  

Customer Care

 • 1.3.1 Word 'US' announced as an abbreviation/separate letters  
 • 2.4.4 Link “read more” announced without context  
 • 3.3.2 Full-screen button is not announced appropriately  
 • 1.2.3, 1.2.5 Special Baggage Video: No audio description or media alternative is provided 

Contact Form 

 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 User is not informed about the maximum of allowed characters for field  
 • 1.3.1 Incorrect heading structure 
 • 1.3.1 Day names are announced as abbreviations  
 • 2.4.6 Calendar date buttons are announced without context  
 • 2.5.3 Button announced differently from its visible label  
 • 2.4.7 "I'd like.." radio buttons have invisible focus outline  
 • 2.4.7 Focus invisible when trying to select day/year  

Customise Your Trip

 • 1.3.1 "Add extra bags" dialogue title is not announced 

Select Language

 • 1.3.1 Visual heading is not marked up as such  

Global

 • 1.4.11 Blue keyboard focused "+" button on white fails colour contrast requirements 

Destinations

 • 2.1.1 Focus trapped and content not focusable after closing "other" 
 • 2.1.2 Focus trapped and content not focusable after closing "other"  
 • 4.1.2 Search field announced as expanded pop-up 

Menu

 • 2.4.3 Focus not trapped within navigation menu layout 
 • 4.1.2 Secondary fly out menu does not announce expanded/collapsed state 

podejmowane są wysiłki mające na celu rozwiązanie tych problemów.

Przekaż swoją opinię

Czekamy na Twoją opinię na temat dostępności witryny Finnair.com. Jeśli napotkasz problemy związane z dostępnością lub masz dodatkowe pytania na ten temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail:

accessibility-feedback@finnair.com.

Napisz wiadomość w języku angielskim. Na wszystkie opinie na temat dostępności odpowiemy w ciągu 14 dni.

Skargi formalne

Jeśli nasza odpowiedź nie spotka się z Twoją akceptacją, masz prawo do wniesienia skargi do organu krajowego.

Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Accessibility Supervisory Unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Tel.: +358 295 016 000

Przejście do strony: Dostępność witryny Finnair.com