Podniesienie klasy podróży | Finnair Polska

Podniesienie klasy podróży

Zalecamy zakup podniesienia klasy podróży poprzez naszą nową internetową usługę podniesienia poziomu serwisu do klasy biznes.

Klasę podróży można również podnieść za pomocą punktów programu Finnair Plus lub specjalnych kuponów, korzystając z poniższego formularza.

  • Można też wskazać inne osoby, które obejmuje ta sama rezerwacja, do odebrania premii w postaci podwyższenia serwisu do klasy biznes. Aby to zrobić, należy podać imiona i nazwiska tych osób w polu Informacje dodatkowe.
Przejście do strony: Podniesienie klasy podróży