Karbonnøytrale flyvninger innen 2045 | Finnair

Destinasjon: karbonnøytralitet i 2045

En bærekraftig fremtid avhenger av at alle drar lasset sammen. For å omsette ord i handling er vi forpliktet til å gå karbonnøytralt i 2045. Når vi jobber mot det langsiktige målet, forventer vi at utslippene våre halveres allerede i 2025.

Hvordan skal vi klare dette? For oss ligger nøkkelen i å betjene en effektiv flåte med direkte, korte ruter for å redusere utslipp og investere i mer drivstoffeffektiv flyplanlegging og -flyvninger. Vi skal redusere vekten på flykroppen siden hver kilo teller med tanke på drivstofforbrenning og utslipp. I samarbeid med partnerne våre skal vi øke bruk av bærekraftig flydrivstoff og samtidig øke og utvikle biodrivstoffproduksjonen i Finland. Sist men ikke minst skal vi investere i sirkulær økonomi og håndtering av materialer for eksempel ved å redusere matavfall og engangsbruk av plast i alle deler av driften vår.​

I nærmeste fremtid introduserer vi karbonutligning som én av måtene vi kan oppnå karbonnøytralitet på. Du kan utgjøre en forskjell ved å velge et flyselskap med en moderne flåte. Du kan også velge å fly den korteste og mest direkte ruten i riktig retning fra begynnelsen av. Eller du kan rett og slett pakke et kilo mindre neste gang du skal ut og reise.

Navigert til siden: Karbonnøytralitet