Vilkår for bruk | Finnair

Vilkår for bruk

Juridisk merknad om vilkår for bruk av Finnairs internettsider

Bruk av Finnairs internettsider forutsetter at du overholder vilkårene for slik bruk og vilkårene for tjenestene våre.

  1. All informasjon som publiseres på Finnairs internettsider, gis «som den er». Det gis ingen garantier, verken eksplisitte eller underforståtte, inkludert, uten begrensninger, garantier om eiendomsrett eller skadesløshet eller garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål når det gjelder tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet, innhold eller andre egenskaper.
  2. Vi skal ikke være ansvarlige for, og du frasier deg så langt det gjeldende lovverket tillater det, din rett til erstatning for direkte, indirekte eller utilsiktede skader, følgeskader eller strafferettslige skader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller forretningsavbrudd som følge av bruk av eller manglende tilgjengelighet av disse sidene eller tjenestene. Dette skal gjelde i alle situasjoner.
  3. Innholdet på disse sidene, inkludert, uten begrensninger, varemerker, tjenestenavn og merkenavn, tilhører Finnair Plc eller respektive tredjeparter. Slik eiendomsrett er beskyttet av lover om opphavsrett (copyright) og andre lover. Alle rettigheter som ikke er nevnt uttrykkelig, er reservert. Du kan ikke reprodusere, overføre, distribuere eller lagre noen del av innholdet uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss, og du gis ingen rett til å bruke noen merker som brukes på disse sidene, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss eller den aktuelle tredjeparten.
  4. Du kan bare bruke Finnairs internettsider og innholdet på disse sidene til private, ikke-kommersielle formål. Pressemeldinger og andre dokumenter som oppgis å være offentlige, kan også brukes til andre formål, forutsatt at du tydelig angir kilden til informasjonen.
  5. Du må forplikte deg til å ikke levere ulovlig eller upassende materiale til oss. Ved å levere materiale til oss gir du oss en ubegrenset rett til å bruke slikt materiale uten kompensasjon og uten noe ansvar overfor deg. Du skal i rimelig utstrekning sikre at slikt materiale er fritt for virus og andre skadelige egenskaper.
  6. Bruk av webområder via koblinger på Finnairs internettsider er underlagt vilkårene for disse områdene. Vi har ingen kontroll over innholdet på eller andre egenskaper ved slike områder, og vi påtar oss intet ansvar for forhold som oppstår ved at du bruker slike områder. Med mindre vi slår det uttrykkelig fast, støtter eller godkjenner vi ikke slike områder eller deres eiere, operatører, innhold eller andre egenskaper.
  7. Egenskapene til disse sidene, inkludert, uten begrensninger, utseendet, innholdet, tilgjengeligheten, de tilbudte tjenestene og varene og reglene for bruk, kan endres av oss når som helst, av en hvilken som helst årsak og uten forvarsel.
  8. Ingen personer under 18 år kan bestille tjenester eller varer fra Finnairs internettsider, bortsett fra tjenester eller varer som vi tilbyr gratis, uten samtykke fra en foresatt.
  9. For noen av tjenestene våre kan det gjelde ytterligere regler. Disse er i så fall angitt i de aktuelle vilkårene for bruk.
  10. Vilkårene for bruk av sidene våre er underlagt lovene i Finland, og er underlagt obligatoriske lover i andre land.

© Finnair Plc 2002

Navigert til siden: Vilkår for bruk