En ny epoke for Finnair Plus starter i 2024 | Finnair

En ny epoke for Finnair Plus starter i 2024

Finnair Plus-programmet vil gå inn i en ny epoke i slutten av januar 2024. Programmet vil bli forbruksbasert, som betyr at du vil samle opp lojalitetsvaluta og oppnå nivåer basert på pengene du bruker – kjøp av flyreiser og tilleggstjenester – med Finnair. Vi innfører også nye alternativer for oppsamling og bruk av lojalitetsvaluta – og nye tilleggsfordeler.

På samme tid vil mange av de kjente fordelene, belønningene og mulighetene for oppsamling og bruk av lojalitetsvaluta forbli uendret.

Vi planlegger å implementere disse endringene i slutten av januar 2024, og de krever ingen handling fra deg. Vi bekrefter den nøyaktige datoen for endringene minst én måned i forveien.

Vi vil også forbedre den digitale kundeservicen for medlemmer på øverste nivå, som finner sted allerede i oktober i år.

Hva endres?

Avios, en ny lojalitetsvaluta

Vi vil ta i bruk Avios som vår nye lojalitetsvaluta. Dette vil åpne en ny verden av muligheter for oppsamling og bruk i et omfattende nettverk av Avios-partnere i tillegg til de nåværende alternativene.

Opptjening basert på forbruk

Finnair Plus-programmet blir utgiftsbasert, så du vil tjene opp lojalitetsvaluta og oppnå nivåer basert på hvor mye penger du bruker på flyreiser og kjøp av tilleggstjenester med Finnair. 

Nye medlemsfordeler

Vi vil introdusere nye fordeler, inkludert milepæler og en ny internettpakke, og forenkle systemet for oppgraderingsfordeler. Antallet seter for Classic-bonusflyreiser vil også øke.

Avios, vår nye lojalitetsvaluta

Finnair Plus vil ta i bruk Avios som en ny lojalitetsvaluta i slutten av januar 2024.  

Avios er den nye lojalitetsvalutaen for lojalitetsprogrammene til oneworld-partnerflyselskapene våre, British Airways Executive Club, Qatar Airways Privilege Club og Iberia Plus.

Alle bonuspoeng omgjøres automatisk til Avios med et 3:2-forhold. Du trenger ikke å bekymre deg – verdien av dine eksisterende poeng vil ikke endres når du bytter til Avios, da prisene i Avios blir oppdatert med det samme 3:2-forholdet.   

Finn ut mer om Avios

Samle opp nivåpoeng og Avios basert på hvor mye penger du bruker

Fra slutten av januar 2024 vil Finnair Plus-programmet bli forbruksbasert. Dette betyr at du oppnår nivåer og samler opp lojalitetsvaluta, Avios, basert på hvor mye penger du bruker på flyreisen og kjøp av tilleggstjenester med Finnair. Når du flyr med Finnair, trenger du ikke å sammenligne flydistansen og billettypen eller bestillingsklassen lenger, da du samler opp nivåpoeng og lojalitetsvaluta basert kun på hvor mye penger du bruker med oss.

Hvert medlemsnivå har sin egen multiplisering, og som medlem samler du opp nivåpoeng og Avios basert på denne multipliseringen når du kjøper flyvninger og tilleggstjenester med Finnair. I praksis vil pengene du bruker på flyvninger og tilleggstjenester bli omgjort til nivåpoeng og Avios med den nivåspesifikke multipliseringen.

Når du flyr på flyvninger som er markedsført og driftet av Finnair, samler du opp nivåpoeng og vår nye lojalitetsvaluta, Avios, for flybilletter og tilleggstjenester, som seter, måltider eller ekstra bagasje. Se alle tilleggstjenestene våre.

Du vil samle opp Avios og nivåpoeng fra grunnprisen på flybilletten, totalprisen for tilleggstjenester og det mulige tilleggsgebyret som er angitt av flyselskapet. Hvis et slikt tilleggsgebyr er lagt til flybilletten, kan du finne det i prisoversikten for bestillingsflyten under Skatter, avgifter og gebyrer som ekstraavgift. Skatter, andre avgifter og flyplass- og servicegebyrer er de eneste delene av kjøpet der du ikke vil samle opp nivåpoeng og Avios.

Du vil begynne å samle opp nivåpoeng og Avios for tilleggstjenester for nye bestillinger lagt inn etter at Finnair Plus blir forbruksbasert i slutten av januar 2024.

Merk at oppsamling av nivåpoeng eller Avios for tilleggstjenester ikke vil være mulig hvis du kjøper dette om bord i flyet eller i forbindelse med bonusflyreiser.

Finnair-flyreiser bestilt før endringene trer i kraft

Hvis du bestiller Finnair-flyreisen før de nye reglene trer i kraft i slutten av januar 2024, vil du samle opp lojalitetsvaluta og nivåpoeng basert på billettype eller reiseklasse og region. Merk også at du kun vil begynne å samle opp nivåpoeng og Avios for tilleggstjenester når du har en ny bestilling som er lagt inn etter at Finnair Plus blir forbruksbasert i slutten av januar 2024.

Sjekk tabellene nedenfor for å se hvor mange poeng du vil tjene opp for Finnair-flyvningen når du bestiller den før endringene trer i kraft i slutten av januar 2024, men flyvningen går etter at endringene trer i kraft.

Planlagt flyvning med en billettype:

BillettypeMultipliseringFlyreiser innenfor Nord-Europa*Flyreiser innad i resten av Europa**Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika, Doha eller Dubai
Business Flex250 %1670334013 340
Business Classic200 %1340267010 670
Business Light150 %100020008000
Premium Economy Flex***200 %10 670
Premium Economy Classic***150 %8000
Premium Economy Light***100 %5340
Economy Flex150 %100020008000
Economy Classic100 %67013405340
Economy Light / Superlight***50 %3406702670

Planlagt flyvning uten billettype:

ReiseklasseMultipliseringBestillingsklasseFlyreiser innenfor Nord-Europa*Flyreiser innad i resten av Europa**Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika, Doha eller Dubai
Business250 %C, D, J1670334013 340
Business200 %R1340267010 670
Business150 %I100020008000
Premium Økonomi***200 %E, W10 670
Premium Økonomi***150 %T8000
Premium Økonomi***100 %P5340
Økonomi100 %Y, B, H67013405340
Økonomi50 %K, M3406702670
Økonomi50 %V, L, N, S, Q, O, Z3406702670
Økonomi25 %A, G1703401340

*Inkludert destinasjoner i Finland samt København, Gdańsk, Göteborg, Kraków, Oslo, Reykjavik, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius og Warszawa. 
**Inkludert Tel Aviv.
***På utvalgte ruter.

Pengene du bruker på Finnair-flyvninger og tilleggstjenester, omgjøres til nivåpoeng og Avios med den nivåspesifikke multipliseringen. Multipliseringen er den samme for nivåpoeng og Avios, så du vil alltid samle opp samme antall nivåpoeng og Avios for det du kjøper med Finnair.

MedlemskapsnivåMultipliseringer for nivåpoeng og Avios per EUR 1 du bruker*
Finnair Plus Basic6 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Silver7 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Gold8 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Platinum9 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Platinum Lumo10 nivåpoeng og Avios

*Unntatt skatter, avgifter (bortsett fra en mulig ekstraavgift som er angitt av flyselskapet), andre flyplass- og servicegebyrer og kjøp av tilleggstjenester om bord på flyvningen eller i forbindelse med en bonusflyreise.

Hvis du kjøper flybilletter og tilleggstjenester i en annen valuta enn euro (for eksempel i USD, GBP eller SEK), blir totalbeløpet for kjøpet (ekskludert skatter og andre avgifter unntatt en mulig ekstraavgift, samt andre flyplass- og servicegebyrer) først omgjort til euro og deretter ganget med multipliseringen for nivået ditt.

Nivåpoengkvalifisering og oppsamling av lojalitetsvaluta på flyreiser som markedsføres eller driftes* av et partnerflyselskap, inkludert Finnair-flyreiser med rutesamarbeid, vil fortsatt være basert på reiseklasse, bestillingsklasse og distansen som flys, men distansen som flys blir endret fra kilometer til miles.  

Dette vil gjelde for alle flyvninger som flyr på eller etter datoen da endringene implementeres i slutten av januar 2024, samt når du gjør krav på manglende nivåpoeng og Avios for flyvninger etter at endringene har trådt i kraft. Dette betyr at alle nivåpoeng- og Avios-transaksjoner vil være basert på miles etter at endringene implementeres i slutten av januar 2024.

*Det markedsførende flyselskapet refererer til flyselskapet som selger flyreisen, mens operatørflyselskapet refererer til flyselskapet som er ansvarlig for å faktisk fly ruten.
I tillegg til Finnair-flyreiser med rutesamarbeid, kan du samle opp nivåpoeng og Avios for flyreiser med oneworld-partnere og kun Avios på flyreiser med andre partnere. Flyselskapskoden på billetten må være «MARKEDSFØRENDE FLYSELSKAP», og flyreisen må driftes på et fly som tilhører partneren. Hvis partnerflyselskapet ikke er en del av oneworld-alliansen, vil du kun samle opp Avios, ikke nivåpoeng.

Ferie- og fritidsruter

Du vil samle opp nivåpoeng og Avios for ferie- og fritidsruter med Finnair i samsvar med en oppdatert pristabell.

FeriemålReiseklasseNivåpoeng og Avios per flyvning (én vei)
Kontinental-Europa og MiddelhavetØkonomi330
Kanariøyene og AfrikaØkonomi330
Nord- og Sør-Amerika, Asia og MidtøstenØkonomi1333
Nord- og Sør-Amerika, Asia og MidtøstenBusiness2670

Finnair Plus-partner-tjenester

Du vil fortsette å samle opp lojalitetsvaluta fra tjenestene til Finnair Plus-partnere som før. I tillegg er det fortsatt mulig å kjøpe Avios fra Finnair og veksle dem i nivåpoeng.

Finnair Visa-kredittkort*

Finnair Plus Basic-medlemmer vil samle opp 1,7 Avios per euro, og Finnair Plus Silver-, Gold-, Platinum- og Platinum Lumo-medlemmer vil samle opp 2 Avios per euro for kjøp som gjøres med Finnair Visa-kredittkort. Du kan også tjene opp 300 nivåpoeng per måned når du kjøper for minst EUR 1500 i en kalendermåned.

*Finnair Visa-kredittkort er kun tilgjengelig i Finland. 

Oppnåelse av nivåer

Med den nye forbruksbaserte modellen kan du samle opp nivåpoeng og oppnå nivåer basert du hvor mye penger du bruker med Finnair.  

Fra 1. februar 2024 og utover vil det ikke lenger være mulig å nå nivåer kun med antall flygninger – du kan beholde nivået ditt eller nå et nytt nivå ved å samle opp antallet nivåpoeng som trengs.

 

Nye nivåpoenggrenser

Finnair Plus-programmet vil fortsatt ha fem nivåer: Finnair Plus Basic, Silver, Gold, Platinum og Platinum Lumo.

Vi har endret nivåpoenggrensene som kreves for å nå ulike nivåer for å gjenspeile den nye forbruksbaserte opptjeningen av nivåpoeng.

De nye nivåpoenggrensene trer i kraft i slutten av januar 2024. Vi vil gi beskjed om den nøyaktige datoen minst én måned i forveien. 

Vi vil også omgjøre nivåpoengsaldoen din med et 3:2-forhold for å tilsvare de nye nivåpoenggrensene. På denne måten kan du fortsette å samle opp samme antall nivåpoeng og lojalitetsvaluta også i fremtiden.

Nye nivåpoenggrenser fra slutten av januar 2024:  

MedlemskapsnivåNivåpoeng som trengs
Finnair Plus Basic
Finnair Plus Silver15 000
Finnair Plus Gold45 000
Finnair Plus Platinum80 000
Finnair Plus Platinum Lumo300 000 (hvorav 250 000 er samlet opp fra Finnair)

Nye grenser for Finnair Plus Lifetime-nivåer:

Finnair Plus Lifetime-nivåLifetime-nivåpoeng
Lifetime Gold2 000 000
Lifetime Platinum3 300 000

I slutten av januar 2024 omgjør vi nivåpoengsaldoen med et 3:2-forhold samtidig som de nye nedre nivåpoenggrensene trer i kraft. Dette krever ingen handling fra deg.  

Når omgjøringen er gjort, vil du beholde ditt nåværende nivå eller nå et høyere nivå. Nivået ditt blir vurdert på nytt på slutten av den pågående beregningsperioden.

Eksempel 1: Finnair Plus Silver-medlemmer

Et Finnair Plus Silver-medlem har 1500 nivåpoeng (da en ny beregningsperiode nylig har startet). Etter at nivåpoengsaldoen er omgjort, har medlemmet 1000 nivåpoeng og beholder Finnair Plus Silver-nivået til slutten av den personlige beregningsperioden som vanlig.

Eksempel 2: Finnair Plus Gold-medlemmer

Et Finnair Plus Gold-medlem har 120 000 nivåpoeng før omgjøringen av nivåpoengsaldoen. Etter omgjøringen vil medlemmet ha 80 000 nivåpoeng og gå til et Finnair Plus Platinum-nivå.

Eksempel 3: Finnair Plus Platinum-medlemmer

Et Finnair Plus Platinum-medlem har 150 000 nivåpoeng før omgjøringen av nivåpoengsaldoen. Etter omgjøringen vil medlemmet ha 100 000 nivåpoeng og beholde Finnair Plus Platinum-nivået.

Eksempel 4: Finnair Plus Platinum Lumo-medlemmer

Et Finnair Plus Platinum Lumo-medlem har allerede fornyet Platinum Lumo-nivået i den pågående beregningsperioden med 450 000 nivåpoeng, hvorav 350 000 poeng er samlet opp på Finnair-flyvninger, før omgjøringen av nivåpoengsaldoen. Etter omgjøringen vil medlemmet ha 300 000 nivåpoeng, hvorav 233 334 er samlet opp på Finnair-flyvninger. Selv om nivåpoengene som samles opp på Finnair-flyvninger ikke er nok i henhold til de nye grensene, vil medlemmet beholde Finnair Plus Platinum Lumo-nivået for resten av den gjeldende beregningsperioden pluss de neste tolv månedene som vanlig, fordi Platinum Lumo-nivået allerede har blitt fornyet. 

Eksempel 5 og 6: Finnair Plus Lifetime-medlemmer

Et Finnair Plus Lifetime Gold-medlem har 3 000 000 Lifetime-nivåpoeng før omgjøringen av nivåpoengsaldoen. Etter omgjøringen vil medlemmet ha 2 000 000 Lifetime-nivåpoeng og beholde Finnair Plus Lifetime Gold-medlemskapet.  

På samme måte vil et Finnair Plus Lifetime Platinum-medlem med 5 000 000 Lifetime-nivåpoeng før nivåpoengsaldoen omgjøres, ha 3 333 334 Lifetime-nivåpoeng etter omgjøringen og beholde Finnair Plus Lifetime Platinum-medlemskapet. 

Nye og oppdaterte medlemsfordeler

Milepæler innenfor nivåer

Vi vil introdusere en ny fordel, milepæler, for å belønne deg innenfor nivåer. En milepæl er en poenggrense innenfor eksisterende nivåer, og fra slutten av januar 2024 får du en belønning når du oppnår disse milepælene.  

Som en milepælbelønning får Finnair Plus Basic-medlemmer ekstra Avios, Silver-medlemmer får loungepass, og Gold-, Platinum- og Platinum Lumo-medlemmer får flere oppgraderingsfordeler.

Du vil kun samle opp milepæler fra ditt eget medlemsnivå. Hvis du for eksempel er et Finnair Plus Gold-medlem, får du milepæler for Gold-nivået.

Du kan begynne å samle opp milepæler fra ditt eget medlemsnivå umiddelbart etter at endringene trer i kraft, du trenger ikke å vente på at en ny beregningsperiode skal begynne.

MedlemskapsnivåNivåpoeng som trengs for milepælenMilepælbelønning
Finnair Plus Basic12 0003000 Avios
Finnair Plus Silver20 0002 loungepass*
Finnair Plus Gold55 0002 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum95 0004 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum Lumo310 0008 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum Lumo320 0004 oppgraderingsfordeler

 

*Engangs loungebesøk for én person på Helsinki lufthavn, enten Finnairs venteområde for business-klasse i ikke-Schengen-området eller Finnairs venteområde i Schengen-området. Loungepass kan bare brukes i forbindelse med en Finnair-flyvning (AY-kode på billetten, og flyvningen betjenes av Finnair eller Norra).

Merk at hvis du allerede har passert grensen for milepæler før slutten av januar, vil vi ikke gi deg milepælbelønningen i den pågående beregningsperioden. Hvis du for eksempel er et Basic-medlem og allerede har 12 500 nivåpoeng etter omgjøringen, blir du ikke belønnet med Basic-nivåets milepæl i løpet av den pågående beregningsperioden. 

Oppgraderingsfordeler

Vi forenkler oppgraderingsfordelene som gis for Finnair Plus Gold-, Platinum- og Platinum Lumo-medlemmer i slutten av januar 2024.

I stedet for separate oppgraderingsfordeler for langdistanser og Europa, vil det kun være én type oppgraderingsfordel. Dette vil gi deg mer fleksibilitet: du kan velge om du ønsker å bruke fordelene dine for langdistanser eller kortdistanser.

Én ny oppgraderingsfordel tilsvarer én nåværende oppgraderingsfordel for Europa. Antallet oppgraderingsfordeler som kreves, vil variere mellom kortdistanse og langdistanse samt reiseklasser.

Du vil fortsatt få like mange oppgraderingsfordeler som før når du når Gold-, Platinum eller Platinum Lumo-nivået.

Prisene for oppgradering med oppgraderingsfordeler vil ikke stige når endringen trer i kraft i slutten av januar 2024. Etter endringen vil oppgradering fra Premium Økonomi til business-klasse kreve færre oppgraderingsfordeler enn før, og oppgradering fra økonomiklasse til Premium Økonomi eller fra økonomiklasse til business-klasse forblir det samme.

Du trenger ikke å bekymre deg – du kan fremdeles bruke oppgraderingsfordeler for langdistanser og Europa som før frem til de utløper.

Finn ut mer om oppgradering av reiseklasse

 Kortdistanseflyreiser*Langdistanseflyreiser**
Økonomiklasse til business-klasse1 oppgraderingsfordel4 oppgraderingsfordeler
Premium økonomi til business-klasse3 oppgraderingsfordeler
Økonomiklasse til Premium Økonomi2 oppgraderingsfordeler

Prisene gjelder for flyvninger i én retning. Doble priser på tur/retureiser.

* Flyreiser innad i Europa

** Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika og Midtøsten 

Flere seter for Classic-bonusflyreiser

I slutten av januar 2024 øker vi antallet Classic-bonusseter og garanterer minst fire bonusseter på Finnair-flyvninger innad i Europa og åtte på langdistanseflyreiser med Finnair*, slik at du har bedre muligheter til å bruke dine Avios på bonusflyreiser.

Vi gir beskjed om den nøyaktige datoen når garanterte bonusseter blir tilgjengelig for bestilling senere i år.

RegionØkonomiklassePremium ØkonomiBusiness-klasse
Flyreiser innad i Europa**minst fireminst to
Flyreiser mellom Europa og Asia, Nord-Amerika og Dubai***minst fireminst tominst to

* Ekskludert flyreiser der partnerne våre (turoperatører som Aurinkomatkat (Suntours)) har reservert flertallet av seter, flyreiser til og fra Doha og flyreiser som ikke har avreise fra eller ankomst på Helsinki lufthavn.
** Merk at vi flyr noen ruter uten business-klasse.
*** Merk at vi flyr noen ruter uten Premium Økonomi.

Internettforbindelser


Gratis Internett-forbindelse for meldinger

Som en ny fordel for alle Finnair Plus-medlemmer tilbyr vi gratis internettforbindelse for meldinger på kortdistanser (flyreiser innad i Europa) som driftes av Airbus A319-, A320- og A321-fly.

Med meldingspakken kan du sende og motta for eksempel WhatsApp-meldinger under hele flyreisen. Det er imidlertid ikke mulig å sende og motta bilder eller tekstmeldinger. Hvis du ønsker å sende og motta bilder og andre medier, kan du kjøpe våre raskere Browse- eller Stream-pakker.

Appene som støttes er WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat og iMessage.

Du vil kunne få tilgang til gratis internettforbindelse gjennom Nordic Sky-portalen. Finn ut mer om internettilgang om bord.

Stream-pakke for Gold- og Platinum-medlemmer

Finnair Plus Gold- og Platinum-medlemmers 30-minutters Browse-pakke blir oppdatert til Stream-pakken på kortdistanser driftet av Airbus A319-, A320- og A321-fly. 

Forbedret digital kundeservice for medlemmer på øverste nivå fra oktober 2023

Prioritert chattetjeneste

Hvis du er Finnair Plus Gold-, Platinum- eller Platinum Lumo-medlem, kan du bruke en prioritert chattetjeneste både i Finnair-mobilappen og på nett. Tjenesten gir deg rask tilgang til en av agentene våre hvis chatbot ikke kan svare på spørsmålet ditt raskt.

Døgnåpen WhatsApp-tjeneste

WhatsApp-tjenesten vår til være tilgjengelig på engelsk døgnet rundt. Tjenesten vil også være åpen for Gold-medlemmer i tillegg til Platinum- og Platinum Lumo-medlemmer.

Spørsmål og svar

Lojalitetsvaluta i Finnair Plus refererer til valutaen du samler opp basert på kjøpene dine. Med valutaen kan du for eksempel kjøpe flyreiser og tilleggstjenester.

Hittil har bonuspoeng vært lojalitetsvalutaen vår, og tidlig neste år vil bonuspoeng bli omgjort til Avios.

 

I slutten av januar 2024 vil alle bonuspoeng automatisk omgjøres til Avios i forholdet 3:2. Det betyr for eksempel at 3000 bonuspoeng blir 2000 Avios.

Når vi bytter til Avios, oppdaterer vi også poengprisene for produktene og tjenestene våre. Prisene endres i gjennomsnitt med forholdet 3:2, men enkelte priser kan øke eller reduseres i stedet for å følge den nøyaktige omgjøringen på 3:2. Vi publiserer Avios-prisene én måned før de trer i kraft. 

 

Fra slutten av januar 2024 og utover vil du samle opp nivåpoeng for:

  • Flyvninger og kjøp av tilleggstjenester med Finnair basert på hvor mye penger du bruker*
  • Flyvninger markedsført eller driftet av et oneworld-partnerflyselskap basert på reiseklasse, bestillingsklasse og antall miles flydd
  • Kjøp gjort med Finnair Visa-kredittkort, når du kjøper for minst EUR 1500 per måned**


Fra slutten av januar 2024 og utover vil du samle opp vår nye lojalitetsvaluta, Avios, for:

  • Flyvninger og kjøp av tilleggstjenester med Finnair basert på hvor mye penger du bruker*
  • Flyreiser markedsført eller driftet av et partnerflyselskap basert på reiseklasse, bestillingsklasse og antall miles flydd
  • Kjøp gjort med Finnair Visa-kredittkort**
  • Tjenester fra Finnair Plus-partnere


Som Finnair Plus Silver-, Gold-, Platinum- eller Platinum Lumo-medlem vil du fortsette å samle opp 10–25 % mer lojalitetsvaluta og nivåpoeng fra Finnair-flyreiser med rutesamarbeid samt flyreiser med American Airlines, British Airways og Iberia (med koden AY/AA/BA/IB på billetten). Finn ut mer.

*Unntatt skatter, avgifter, andre flyplass- og servicegebyrer og ekstrakjøp om bord på flyreisen eller i forbindelse med en bonusflyreise.
**Finnair Visa-kredittkort er kun tilgjengelig i Finland. 

I slutten av januar 2024 vil vi omgjøre nivåpoengsaldoen din med et 3:2-forhold for å tilsvare de nye nivåpoenggrensene. Dette krever ingen handling fra deg.  

Når omgjøringen er gjort, vil du beholde ditt nåværende nivå eller nå et høyere nivå. Nivået ditt blir vurdert på nytt på slutten av den pågående beregningsperioden.

I slutten av januar 2024 blir Finnair Plus-programmet forbruksbasert. Fra 1. februar 2024 er det ikke mulig å nå nivåer basert på antall flyvninger. Samtidig fjerner vi antallet flyvninger fra medlemmets Finnair Plus-profil.

Frem til da vil vi telle alle Finnairs planlagte flyvninger eller andre flyvninger med oneworld-flyselskaper som du har reist med. Hvis du har tatt nok kvalifiserte flyvninger eller samlet nok nivåpoeng innen 31. januar 2024 til å fornye det gjeldende nivået, vil du beholde nivået. Hvis du har tatt nok kvalifiserte flyvninger eller samlet nok nivåpoeng innen 31. januar 2024 til å kvalifisere deg for et høyere nivå, kan du gå til et høyere nivå.

Når du bestiller en flygning med Finnair, samler du opp nivåpoeng og Avios for både flybilletter og tilleggstjenester. I tillegg til grunnprisen på flybilletten, vil du samle opp Avios og nivåpoeng fra det mulige tilleggsgebyret som er angitt av flyselskapet. Hvis et slikt tilleggsgebyr er inkludert i flybilletten, kan du finne det i prisoversikten for bestillingsflyten under Skatter, avgifter og gebyrer som ekstraavgift. Skatter, andre avgifter og flyplass- og servicegebyrer er de eneste delene av kjøpet der du ikke vil samle opp nivåpoeng og Avios. Det gjenværende beløpet multipliseres med hvert nivås egen multiplisering for å få antallet nivåpoeng og Avios du vil samle opp.

 La oss for eksempel si at du bestiller en flyreise som koster EUR 500. Av de EUR 500 kan vi forestille oss at skatter, andre avgifter og flyplass- og servicegebyrer utgjør EUR 25. Dette betyr at du vil trekke fra EUR 500 – EUR 25 = EUR 475.  

De resterende EUR 475 multipliseres med nivåmultipliseringen din, som i tabellen nedenfor:

MedlemskapsnivåMultipliseringTotalt antall nivåpoeng og Avios for EUR 475
Finnair Plus Basic62850 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Silver73325 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Gold83800 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Platinum94275 nivåpoeng og Avios
Finnair Plus Platinum Lumo10 4750 nivåpoeng og Avios

Skatter, avgifter og andre flyplass- og servicegebyrer varierer avhengig av reisemålet. 

Du kan se prisoversikten på nettstedet vårt under «Gjennomgå kjøpet ditt» før du går videre til betaling. Du samler opp Avios og nivåpoeng fra grunnprisen på flybilletten, totalprisen for tilleggstjenester og det mulige tilleggsgebyret som er angitt av flyselskapet. Hvis det er et slikt tilleggsgebyr i flybilletten, kan du finne det i prisoversikten under Skatter, avgifter og gebyrer som ekstraavgift.  

Merk at du ikke vil samle opp nivåpoeng eller Avios for tilleggsgebyrer som betales i forbindelse med bonusflyreiser.

Nivåpoeng og Avios kan ikke samles opp fra bonusflyreiser eller fra tilleggsgebyrene eller tilleggstjenestene som kjøpes i forbindelse med bonusflyreiser.

Du vil fortsatt få oppgraderingsfordeler når du når Finnair Plus Gold-, Platinum eller Platinum Lumo-nivået. I tillegg får du flere oppgraderingsfordeler når du når milepælene for Finnair Plus Gold, Platinum eller Platinum Lumo.

MedlemskapsnivåNivåpoengAntall oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Gold-nivå45 0004 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Gold – milepæl55 0002 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum-nivå80 00012 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum – milepæl95 0004 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum Lumo-nivå300 00024 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum Lumo – milepæl310 0008 oppgraderingsfordeler
Finnair Plus Platinum Lumo – milepæl320 0004 oppgraderingsfordeler

Et loungepass er en milepælfordel for Finnair Plus Silver-medlemmer. Et loungepass gir rett til ett loungebesøk for én person på Helsinki lufthavn, enten Finnairs venteområde for business-klasse i ikke-Schengen-området eller Finnairs venteområde i Schengen-området.

Du kan bruke loungepasset ditt i forbindelse med en Finnair-flyvning (AY-kode på billetten, og flyvningen betjenes av Finnair eller Norra) ved å gå til loungen og be om tilgang.

Vi oppdaterer endringene i systemene våre i faser over et par dager i slutten av januar 2024. Vi jobber fortsatt med implementeringsinformasjon, og det er derfor den nøyaktige datoen for endringene ikke er tilgjengelig ennå. Vi vil gi beskjed om den nøyaktige datoen minst én måned før endringene får virkning.

Se flere spørsmål og svar
Navigert til siden: Endringer i Finnair Plus