Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Finnair Plus-regler

Lær mer om Finnair Plus-reglene.

Finnair Plus

1 Generelt

1.1
Finnair Oyj (heretter kalt «Finnair») forbeholder seg retten til å endre og tolke alle vilkår som angår Finnair Plus-programmet. Alle beslutninger som tas av Finnair, er bindende i hvert enkelt tilfelle. Finnair har ikke erstatningsansvar for produktene eller tjenestene til sine partnere. Hvert enkelt selskap er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har rett til å bruke eget skjønn i tildeling av fordeler i form av spesialtilbud bare til visse medlemmer. Finnair er derfor ikke forpliktet til å gi slike fordeler til alle medlemmer. I stedet kan visse fordeler gis bare til innehavere av Finnair Plus-kort for spesifikke nivåer eller innehavere av Finnair Plus-kort med bostedsadresse i et bestemt geografisk område.

2. Medlemskap og medlemskort

2.1
Finnair Plus-medlemskapet er gratis. Det er personlig og åpent for alle personer over to (2) år. Medlemmer mellom 2 og 17 år blir medlem av Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år må ha samtykke fra en forelder eller verge for å bli medlem og løse inn bonuser. De må også oppgi foreldrenes kontaktinformasjon når de blir medlem. Den foresatte er ansvarlig for Junior-medlemmets brukernavn, passord og poengbruk samt for å sørge for at Junior-medlemmet følger Finnair Plus-programmets vilkår. Den foresatte må være Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Junior Plus-programmet opphører når et medlem fyller 18 år. Du finner Finnair Plus-medlemskortet i Finnair-appen når du logger deg inn.

2.2
Innmelding i bonusprogrammet krever utfylling og signering av Finnair Plus-medlemsskjemaet, eller aksept av vilkårene hvis innmeldingen gjøres på Internett. Det godtas bare én person per medlemsnummer. Medlemskapet registreres ved at det åpnes en Finnair Plus-poengkonto i navnet til den aktuelle personen på adressen som vedkommende har oppgitt. Bedrifter, organisasjoner og sammenslutninger kan ikke bli medlemmer. Finnair Plus-medlemmer godtar Finnair Plus-vilkårene ved å signere Finnair Plus-medlemsskjemaet, eller ved å godta vilkårene på Internett. Bruk av et Finnair Plus-kort anses som aksept av Finnair Plus-vilkårene.

2.3
Medlemskapet og den personlige avregningsperioden begynner når informasjonen er registrert i Finnair Plus-systemet. Avregningsperioden er personlig og varer i tolv måneder. Et Finnair Plus-medlemskort med et personlig medlemsnummer i Finnair-appen er synlig for nye medlemmer når de logger seg inn.

2.4
Finnair Plus-kort er verken debetkort eller kredittkort.

2.5
Medlemmer oppfordres til å holde kontaktinformasjonen oppdatert. I tillegg må medlemmer være klar over endringer i reglene for programmet.

2.6
Alle transaksjonene på kontoen til et Finnair Plus-medlem kan kontrolleres i poengoversikten for Finnair Plus ved å logge seg på kontoen på nettstedet vårt. Poengsaldoen i poengoversikten viser de godkjente poengene. Finnair forbeholder seg retten til å fjerne poeng som blir innvilget feilaktig til en konto.

2.7
Finnair Plus-kort er for forskjellige nivåer og gir innehaverne rett til forskjellige typer fordeler. Antall nivåpoeng og nivåflyreiser (hvorav minst fire må betjenes av Finnair) som samles opp i beregningsperioden, påvirker nivået. Du finner informasjon om nivåene og fordelene på Internett eller fra Finnair Plus-servicesenteret. Finnair har rett til å endre Finnair Plus-nivåsystemet (inkludert å fjerne nivåsystemet) og fordelene som gis av de ulike nivåkortene, slik det passer seg. Finnair har også rett til å endre antallet Finnair Plus-poeng som kreves for hvert nivå. Poeng kan ikke overføres til en Junior-medlemskonto. Det påløper et gebyr for alle andre poengoverføringer. Poengene kan kun overføres på nett etter at avsenderen har hatt en Finnair Plus-konto i mer enn 90 dager. Poengoverførsel før det må gjøres via Finnairs kundeservice. Poeng kan kun samles i ett bonusprogram om gangen, og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et annet bonusprogram eller omvendt, hvis ikke annet er oppgitt.

3. Samle poeng

3.1 Generelt
For å få registrert poeng må medlemmer oppgi medlemsnummeret sitt når de foretar en bestilling, og vise medlemskortet sitt ved innsjekking og ved bruk av tjenestene til Finnair Plus-partnere.

3.2
Grunnenheten i Finnair Plus-programmet er poenget. For planlagte flyreiser angir Finnair antallet bonuspoeng du får som enten 1) regionen passasjeren flyr til, og billettypen, 2) avstanden mellom avgangs- og ankomststed i kilometer og bestillingsklassen, eller 3) minste antall poeng (bestillingsklassen påvirker minste antall poeng) slik det er oppgitt i programmet. For Finnairs charterreiser som har avgang fra Finland blir poeng gitt i henhold til en egen tabell. Poeng for planlagte direkteruter og ikke-direkteruter blir gitt på grunnlag av avgangs- og ankomststedet som står oppført på billetten. Hvis passasjeren må bytte fly i løpet av turen, og flynummeret endres, blir poeng gitt på grunnlag av de ulike flyetappene. For andre tjenester blir antallet poeng tildelt basert på egne avtaler. Finnair Plus-poeng legges til kontoen innen ca. 1–4 uker.
I tillegg til bonuspoeng kan medlemmer også tjene opp nivåpoeng og få kvalifiserte flyreiser. Nivåpoeng blir gitt for Finnair-flyreiser og andre oneworld-ruteflyreiser, og disse poengene gjør at medlemmer kan stige i gradene i Finnair Plus-programmet. Kvalifiserte flyreiser kan bare være flyreiser som gir nivåpoeng. Hvis det er mindre enn syv dager til beregningsperioden avsluttes, trer nivåendringen i kraft idet den nye beregningsperioden begynner.

3.3
Finnair Plus-poeng kan bare samles etter at medlemskapet er registrert. Poengene er personlige og kan ikke byttes inn i penger. De kan bare samles av medlemmer som flyr med eller bruker tjenestene til Finnair Plus-partnere som gir poeng. Personer som betaler for en flytur eller en tjeneste, kan ikke samle poeng med mindre de bruker tjenesten selv. Poeng som er samlet inn, kan overføres mellom Finnair Plus-medlemmers konti. Du kan overføre poeng enten ved å logge deg på Finnair Plus-tjenesten på Internett eller på Finnair Plus-servicesenteret. Poeng kan ikke overføres til en Junior-medlemskonto. Det påløper et gebyr for alle andre poengoverføringer. Poeng kan kun samles i ett bonusprogram av gangen, og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et annet bonusprogram eller omvendt, hvis ikke annet er oppgitt.

3.4
Poengene er gyldige i 18 måneder fra den siste aktivitetsdatoen (opptjening eller bruk av poeng). Hver aktivitet skyver gyldighetsdatoen for alle bonuspoengene 18 måneder fremover i tid. Ubrukte bonuspoeng utløper og annulleres hvis det ikke registreres noen poengaktivitet i løpet av en periode på 18 måneder. Utløpsdatoen finnes på medlemmenes Finnair Plus-konto på Internett. Finnair er ikke forpliktet til å påminne medlemmer om poeng som snart utløper. Overføring av poeng mellom kontoer påvirker ikke poengenes utløpsdato.

3.5
Det gis ikke poeng for flyreiser eller tjenester som medlemmer får fordeler av gjennom et annet bonussystem. Det samme gjelder gratisbilletter, kontraktsbilletter, bonuser, barter-billetter, Finnair Plus Money+Points-tilbud eller rabattbilletter for reisebransjen. Disse flyreisene vil heller ikke telle mot det neste Finnair Plus-nivået. Det gis ikke poeng for flybilletter til barn under to år som ikke har eget sete.

3.6
Registrering av poeng med tilbakevirkende kraft kan bare gjøres mot dokumentene som er angitt nedenfor:

  • For flyreiser: en kopi av flybilletten og ombordstigningskortet.
  • For e-billetter: reiserutekvitteringen. Gjenpart av ombordstigningskortet alene er ikke tilstrekkelig.
  • For hoteller: en kopi av regningen.
  • For leie av bil: en kopi av leieavtalen.
  • Andre tjenester: kopi av fakturaen eller kvitteringen.
  • Transaksjoner som er eldre enn seks (6) måneder, vil ikke bli registrert med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på følgende: Det kan gis poeng med tilbakevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder etter transaksjonen, avhengig av samarbeidspartneren.

Vær oppmerksom på at vi ikke vil returnere dokumentene.

Vær oppmerksom på at visse samarbeidspartnere ikke gir poeng med tilbakevirkende kraft.

3.7
Bedrifter som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til ikke å gi poeng for tjenestene de tilbyr, eller bare å gi en del av poengene som gis normalt. Enkelte partnere gir ikke poeng i det hele tatt. Mer detaljert informasjon om denne typen begrensninger og eventuelle endringer i dem er tilgjengelig på Finnairs Internett-sider og fra Finnair Plus-servicesenteret.

3.8 Samle poeng fra flyreiser
Medlemmer kan samle Finnair Plus-poeng etter at de er blitt medlemmer. Imidlertid kan poeng for én tur-retur-reise med en planlagt Finnair-flyreise (flyselskapskoden AY må være oppgitt som CARRIER) som er sendt inn sammen med medlemskapssøknaden, godkjennes med tilbakevirkende kraft, forutsatt at flyreisen ikke fant sted mer enn seks måneder før søknaden ble levert. Slike poeng blir ikke regnet med i fremgangen mot andre Finnair Plus-nivåer.

3.9
Det gis poeng for alle Finnairs planlagte flyreiser (AY) som det er betalt den publiserte prisen for. Finnairs flyselskapskode (AY) må være oppgitt på billetten som CARRIER. Poeng for Finnairs charterreiser som har avgang fra Finland gis i henhold til en egen tabell. Finnair forbeholder seg retten til å fastsette de planlagte flyreisene og pristypene som på et hvilket som helst tidspunkt omfattes av Finnair Plus-programmet.

3.10
Det gis også poeng for flyreisene til et hvilket som helst partnerflyselskap, forutsatt at flyselskapskoden til partneren er oppgitt på billetten som CARRIER, og flyreisen betjenes av et av partnerens fly. Poeng som gis av partnere, teller ikke mot Finnair Plus-nivåene, med mindre annet er oppgitt.

3.11
På planlagte flyreiser tjenes poeng med multiplikatorer som er angitt separat, avhengig av reiseklassen. Poengene som innvilges, avhenger av bestillingsklassen og typen billettpris eller billett som passasjeren har betalt for. Endringer i flyselskapets bestillingsklasse/reiseklasse påvirker ikke antallet poeng som gis. Finnair forbeholder seg retten til å gi poeng i samsvar med de angitte multiplikatorene avhengig av bestillingsklassen og typen billettpris eller billett. Du finner mer informasjon i poengtabellene på Internett-sidene våre.

3.12
Det gis poeng for Finnair-flyreiser som innstilles eller forsinkes av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer som følge av de ovennevnte årsakene), forutsatt at medlemmet har en billett (AY-kode på billetten) og et bekreftet sete for den aktuelle flyreisen. I tilfelle force majeure, for eksempel innstilling av en flyreise på grunn av værforhold eller andre årsaker som er utenfor Finnairs kontroll, gis det ingen poeng. Det gis heller ikke poeng hvis det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker som er utenfor Finnairs kontroll. Hvis en Finnair-flyreise forsinkes (på grunn av force majeure eller en annen årsak), og hvis medlemmet av den grunn går glipp av en flyreise som betjenes av en Finnair-partner, gis det ingen poeng til medlemmet for partnerflyselskapets flyreise.

3.13
Hvis flyreisen betjenes av et annet flyselskap enn Finnair, gis det ingen poeng for en flyreise som innstilles eller forsinkes av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer som følge av de ovennevnte årsakene). Det gis heller ikke poeng hvis flyreisen innstilles eller forsinkes på grunn av force majeure eller andre årsaker som er utenfor partnerens kontroll. Det gis heller ikke poeng hvis det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker som er utenfor en partners kontroll. Endringer av slike flyreiser, for eksempel omdirigeringer eller innstillinger, gir ikke medlemmene rett til Finnair Plus-poeng under noen omstendigheter.

3.14
Poengene for flyreiser blir registrert på en Finnair Plus-konto på grunnlag av billetten som er brukt. Det innvilges ikke poeng for utløpte, innløste, ubrukte eller avbestilte billetter eller for billetter som endres til et flyselskap som ikke deltar i dette bonusprogrammet. Poengene som innvilges for godkjente billetter, blir registrert etter flyreisen. Dette forutsetter at medlemmer oppgir Finnair Plus-medlemskapsnummeret sitt når de bestiller billetter eller sjekker inn. Medlemskapsnummeret blir lagt inn i reservasjonssystemet. Hvis medlemskapsnummeret oppgis når bestillingen utføres eller ved innsjekking, registreres poengene i løpet av én til fire uker etter flyreisen. For Finnairs charterreiser må Finnair Plus-medlemskortet fremvises ved innsjekking i Finland.

3.15 Samle poeng for tjenestene til andre partnere
Finnair har inngått avtaler om samarbeid om Finnair Plus-programmet med partnerne som det henvises til på Internett-sidene til Finnair Plus. Informasjon om oppsamling av poeng er tilgjengelig på webområdet eller fra Finnair Plus-servicesenteret. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Finnair Plus-medlemmer kan ikke kreve godtgjørelse for poeng eller bonuser hvis samarbeidsavtalen er blitt endret med hensyn til dette.

3.16
For leie av bil gis det et separat avtalt antall poeng hver gang det leies en bil i henhold til vilkårene som er satt av bilutleiefirmaet. For å sikre at det blir gitt poeng, må medlemmer vise Finnair Plus-kortet sitt når de leier en bil. Det gis bare poeng med tilbakevirkende kraft i henhold til avsnitt 3.6 hvis det er seks (6) måneder eller mindre siden leiebilavtalen ble inngått.

3.17
På partnerhoteller gis det et separat avtalt antall poeng per overnatting eller opphold. Du må vise medlemskortet ved innsjekking for å sikre at poengene krediteres kontoen. Hvis to medlemmer deler et hotellrom, gis det bare poeng til én av personene. Det kan bare gis poeng én gang for et hotellrom per natt eller per opphold. Det gis bare poeng med tilbakevirkende kraft hvis det er seks (6) måneder eller mindre siden hotellregningen ble opprettet.

3.18
Poeng tildeles for kjøp (unntatt for kjøp fra snacks- og barutvalget) på Finnairs flyreiser i henhold til vilkår bestemt av Finnair når medlemmer viser frem Finnair Plus-kortene ved betaling. Poeng tildeles for forhåndsbestillinger hvis Finnair Plus-medlemsnummeret er oppgitt på bestillingsskjemaet. Poeng kan ikke bli tildelt i ettertid.

3.19
Ifølge inngått avtale gir Finnair og finansselskapspartnerne Finnair Plus-poeng for kjøp som gjøres med kortene Finnair Plus MasterCard og Finnair Plus Visa. Ved å bruke disse kortene som debet- eller kredittkort når man betaler for produkter og tjenester, samles Finnair Plus-poeng opp på kontoen til kortinnehaveren. Poeng gis ikke for pengeuttak eller for fakturaer som betales fra kredittkontoen eller fra kontooverføringer. Oppsamlede poeng legges ikke til i medlemmets nivåpoengsaldo.

3.20
Det gis Finnair Plus-poeng for tjenester fra andre samarbeidspartnere slik det er avtalt separat. Det kan gjelde noen begrensninger for godskrivelse av poeng med tilbakevirkende kraft.

4. Innløsing av bonus

4.1 Generelt
Alle Finnair Plus-bonusflyreiser bestilles fra Finnair Plus-servicesenteret eller gjennom kanalene det tilbyr. Bonusen kan kun innløses med Finnair Plus-poeng eller en kombinasjon av poeng og penger. Informasjon om hvor mange poeng som kreves for en bestemt bonus, finner du på Internett eller Finnair Plus-servicesenteret. Visse bonuser kan kun innløses på Internett. Det tilsvarende antall poeng trekkes fra kontoen når bonusen bestilles. Bonuser kan ikke konverteres til penger, og to overlappende bonuser kan ikke løses inn. Billetter eller bonuskuponger som er mistet, stjålet eller ubrukt, kan ikke registreres eller brukes. Finnair Plus-servicesenteret har rett til å belaste en kunde for en bonusreise i etterkant hvis medlemmet ikke har nok poeng til å betale for den. Gebyret fastsettes på bakgrunn av den gjeldende ordinære prisen. Det påløper også et ekstra gebyr.

4.2
En bonus kan gis til en annen person. Vedkommendes navn må være oppgitt når bonusen reserveres. Medlemmer som vil tillate at en fullmektig bruker deres konto, må gi Finnair Plus-servicesenteret en skriftlig fullmakt.

4.3
Finnair og dets partnere har til enhver tid rett til å bruke eget skjønn til å avgjøre hvilke bonuser som gis til medlemmer. Finnair og dets partnere gis hermed rett til å begrense antallet bonuser eller avstå fra å gi bonuser i en angitt periode.

4.4
Bonusbestillinger skal foretas minst syv dager og maksimalt 360 dager før den planlagte bruksdatoen. Hvis en billett overleveres et medlem per post, er den minimale leveringstiden i Finland syv dager og i utlandet 10–30 dager. Finnair forbeholder seg også retten til å nekte å godta bestillinger som foretas mindre enn syv (7) dager før bruksdatoen. Mer detaljert informasjon om bestilling og kjøp er tilgjengelig fra Finnair Plus-servicesenteret.

4.5
Medlemmene betaler selv flyplasskatter, passasjergebyrer, serviceavgifter og andre gebyrer fastsatt av Finnair eller myndighetene. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inkludert mva.) relatert til bonusen eller fordelen i henhold til gjeldende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig for medlemmene for skatter eller andre utgifter. Skatter refunderes ikke hvis bonusreisen ble innstilt etter at billetten ble betalt. Finnair er ikke ansvarlig for skatter eller andre utgifter som påføres medlemmene. Medlemmene har selv ansvaret for å skaffe visum og andre offisielle dokumenter.

4.6
Verdien av bonusflyreiser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke fastsettes gjennom sammenligning med flyreiser, hotellovernattinger eller andre, tilsvarende tjenester som det tas vanlige priser for. Prisen på en flybillett avhenger av når og hvor den kjøpes, og den aktuelle billettypen. Det samme gjelder andre bonuser. Verdien av bonusreiser begrenses også av det faktum at de er mindre tilgjengelige enn billetter til vanlige priser, og underlagt bestillingsbegrensninger. Vilkårene for kjøp av billetter er oppgitt separat.

4.7 Avbestilling av bonuser
Når det gjelder en bonus gitt av en av Finnairs partnere, gjelder avbestillingsvilkårene til den aktuelle samarbeidspartneren eller de generelle vilkårene for pakketurer. Disse vilkårene fastsetter hva et medlem som avbestiller en bonus, må betale som følge av avbestillingen, og hvorvidt medlemmet vil få refundert bestemte betalinger (f.eks. flyplasskatter og passasjeravgifter) gjort av vedkommende i forbindelse med avbestillingen. Hvis et medlem avbestiller en bonus før den brukes, returnerer Finnair poengene som er trukket for den ubrukte bonusen, ved fremvisning av en kupong eller et tilsvarende dokument. Hvis det fremvises en kupong (f.eks. en hotellkupong) som er gyldig i en bestemt periode, returnerer Finnair imidlertid ikke poengene, selv om kupongen ikke ble brukt. For bonusflyreiser gjelder avsnitt 4.11 og avbestillingsvilkårene til det aktuelle flyselskapet.

4.8 Flybonuser
Flybonuser kan løses inn i de planlagte flyreisene til Finnair og Finnair Plus-partnere. Det er et begrenset antall seter i passasjerklassen som kreves for bonusflyreiser. På bestemte, spesifiserte tidspunkter og på bestemte, spesifiserte ruter kan det ikke bestilles bonusflyreiser. Finnair og dets partnere har rett til å begrense antallet innvilgede flybonusreiser etter eget skjønn. Informasjon om slike begrensninger er tilgjengelig på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret. På visse planlagte flyreiser har medlemmer derfor ikke rett til et sete gjennom poengene sine. Hvis flyreisen betjenes i samarbeid med et annet flyselskap, innvilges det bare bonuser fra setekvoten til flyselskaper som deltar i Finnair Plus-programmet. Billetter til flybonusreiser må kjøpes ved separat angitte Finnair-kontorer. Det kan ikke kjøpes flybonusreiser på Finnairs ferie- og fritidsruter med Finnair Plus-poeng.

4.9
Det kreves bekreftet sete for alle etapper av en bonusflyreise. Bonuser som løses inn i planlagte flyreiser, kan ikke kombineres med andre pristyper eller rabatterte billetter eller brukes som delbetaling av andre gebyrer, med unntak av det som er angitt i avsnitt 4.12.

4.10
Alle bonusflyreiser er tur-retur-flyreiser og må returnere til avreisestedet (med unntak av enveis bonusflyreiser). Det er mulig å returnere fra et annet reisemål (unntak fastsettes av de enkelte flyselskapene), men antallet poeng som trekkes for bonusen, baseres alltid på den høyeste sektoren. Reiser kan ikke utsettes ved mellomlandinger, men må fortsette til reisemålet med neste tilgjengelige flyreise. Det tillates imidlertid én mellomlanding på interkontinentale flyreiser. Tur-retur-bonusflyreiser kan ikke fullføres på samme dag. Bonusbilletter til ruteflyreiser er gyldige i 12 måneder fra bestillingsdatoen, og returreisen må alltid foretas innen denne perioden.

4.11
Poengene fra ubrukte bonusflyreiser (flyreiser med Finnair og Finnair Plus-partnere) blir returnert til kontoen til et medlem forutsatt at flyreisen ble avbestilt før billetten ble innløst, og at Finnair Plus-servicesenteret ble varslet om avbestillingen senest en hverdag i forkant at flyreisen. Hvis flyreisen avbestilles etter at billetten er innløst, men før flyreisen har startet, blir poengene returnert til kontoen til et medlem i bytte mot den ubrukte billetten. Medlemmet må betale et avbestillingsgebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, per billett. Det gjenstående beløpet, som skatter og passasjeravgifter, blir tilbakebetalt. Hvis en reise blir endret etter at billetten har blitt utstedt, må medlemmet betale et gebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, i tillegg til skatter og passasjeravgifter som påløper på grunn av endringen. På Classic-bonuser kan medlemmer gjøre endringer på returreisen hvis de betaler en avgift på 50 euro per passasjer. Endringer må gjøres senest én dag før den opprinnelige returreisen, og omdirigering er ikke tillatt. Endringer kan kun gjøres på bonusflyreiser som betjenes av Finnair. Hvis medlemmet ikke avbestiller flybilletten (ikke møter opp), returneres ikke poengene. En bonusbillett til en Finnair-flyreise er kun gyldig med det flyselskapet den har blitt utstedt for.

4.12 Bonusoppgraderinger på flyreiser med Finnair
Oppgraderinger kan bare gjøres på Finnairs ruteflyreiser (et AY-fly og en AY-kode på billetten). Medlemmet må ha en bekreftet bestilling på økonomiklasse og en innløst flybillett som Finnair Plus-servicesenteret kan legge til bonusen på. Oppgraderingsbonuser kan bare gis for billetter som utstedes på publiserte flyreiser. Begrensningene for den opprinnelige økonomiklassebilletten gjelder uavhengig av oppgraderingen. Ved omruting overholdes reglene for den opprinnelige bestillingsklassen, og reisen finner sted på økonomiklasse. Selv om antall seter er begrenset, forsøker Finnair å bekrefte oppgraderingen 37 timer før avgang på foretrukken måte, med mindre bestillinger på avgangen forhindrer dette. Hvis oppgraderingen ikke er bekreftet på dette tidspunktet, blir ventelisten slettet, og poengene/kupongene dine blir refundert i løpet av 1–4 virkedager. Oppgraderingsbonuspoeng kan kun brukes til å rykke opp én klasse om gangen. Det er ikke mulig å bruke en oppgraderingsbonus på visse separat utformede Finnair-flyreiser. Finnair har rett til å angi begrensninger for oppgraderingsbonuser og foreta endringer i disse begrensningene etter eget skjønn. Informasjon om restriksjoner er tilgjengelig på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret.

4.13 Andre bonuser
Bonuskupongen må bestilles på Internett via Finnair Shop (www.finnair.com/pluspartners). Gyldigheten og andre begrensninger som er relaterte til bonuser, vises i dokumentet som sendes til medlemmer via e-post. Kuponger for Priority Club Rewards må bestilles fire (4) uker i forveien.

4.14
Medlemmer bestiller selv direkte fra bestillingssenteret til en partner de selv velger. Ved bestilling må medlemmer oppgi at det gjelder en Finnair Plus-bonus. Den originale bonuskupongen må fremvises ved bruk av bonusen.


4.15 Leiebilbonuser
Bonuser er tilgjengelige på vilkårene som fastsettes av hvert enkelt bilutleiefirma. Drivstoff, tilleggsforsikringer og andre utgifter betales av leietageren. Biler må alltid returneres til stedet hvor de ble leid. Bonusleie forutsetter at vanlige betingelser for leie av bil, for eksempel når det gjelder alder, førerkort og kredittverdighet (et internasjonalt kredittkort), er oppfylt.

4.16
Kuponger utstedes i navnet til den faktiske sjåføren, og navnet til denne personen skal også være oppgitt i leieavtalen. Det kan ikke gjøres noen endringer av kupongene, unntatt av Finnair Plus-servicesenteret og det aktuelle bilutleiefirmaet.

4.17 Overnattingsbonuser på hoteller
Hoteller som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til å begrense antallet bonusovernattinger per region eller hotell, til å belaste mer enn én bonuskupong per rom per natt og til å definere andre vilkår og begrensninger for bruk av en bonus.

5. Avslutning eller endring av Finnair Plus-programmet, avslutning av medlemskap

5.1
Finnair kan når som helst avslutte Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et annet program ved å informere medlemmene om dette skriftlig minst seks (6) måneder før slik avslutning. Poeng forblir gyldige i seks (6) måneder fra og med underrettelsesdagen. Deretter slettes alle poeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for eventuelle ubrukte poeng eller bonuser.

5.2
Finnair har rett til når som helst å si opp medlemskapet til et hvilket som helst medlem uten at medlemmet har gitt rimelig grunn til det, ved å informere det aktuelle medlemmet seks (6) måneder før medlemskapet opphører. Poengene til medlemmet forblir gyldige i seks (6) måneder fra og med underrettelsesdagen. Deretter slettes alle poeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for eventuelle ubrukte poeng eller bonuser.

5.3
Finnair har rett til når som helst å si opp medlemskapet til et medlem når medlemmet har gitt rimelig grunn til det. I tillegg har Finnair i slike tilfeller rett til å slette poengene til et medlem uten forutgående varsel. De ovennevnte rimelige grunnene inkluderer ethvert brudd på vilkårene som er beskrevet her, samt forfalskning, endring, salg og uautorisert overføring av dokumenter som gir et medlem rett til bonuser, for eksempel flybilletter og kuponger, til en annen person.

5.4
Medlemmer har rett til å si opp medlemskapet når som helst ved å informere Finnair Plus-servicesenteret skriftlig om dette. Finnair sletter poengene til medlemmet etter å ha fått meldingen. Medlemskapet til et medlem opphører når medlemmet dør.

5.5
Finnair har rett til når som helst og etter eget skjønn å gjøre endringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-vilkårene og bonusene som gis til medlemmer (inkludert endringer når det gjelder partnere, samling av poeng, oppsamlede poeng, antallet poeng som kreves for bonuser, tildeling av flybonuser og begrensninger vedrørende disse, prosedyren for innløsing av bonuser og gyldigheten av poeng). Slike endringer trer i kraft umiddelbart og uten forutgående varsel, med mindre Finnair har oppgitt annet. Finnair informerer medlemmer om endringer via Internett-sidene til Finnair Plus. Det gis også informasjon om endringer i Finnair Plus-nyhetsmagasinet og lignende publikasjoner hvis slik informasjon er aktuell på tidspunktet for utgivelsen. Finnair gjør sitt beste for å holde kundene oppdatert om tjenestene i Finnair Plus-programmet. Medlemmer kan få oppdatert informasjon på Internett eller fra servicesenteret. Medlemmer godtar endringer ved å fortsette å bruke Finnair Plus-kortet sitt. Hvis et medlem ikke godtar endringene, har vedkommende rett til å si opp medlemskapet i henhold til avsnitt 5.4. Finnair har ikke ansvar for tap forårsaket av gjennomførte endringer (inkludert tap av poeng, tap av fordeler og forringelse av fordeler). Finnair er heller ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for slike tap.

5.6
Finnair har retten til å avslutte Finnair Plus-medlemskapet til en kunde ved å slette vedkommendes personopplysninger og medlemsnummeret fra Finnair Plus-medlemsregisteret hvis det ikke er registrert noen transaksjoner på medlemmets konto i løpet av de siste tre (10) årene, og det derfor ikke finnes noen gyldige Finnair Plus-poeng. Kunder kan melde seg inn i Finnair Plus-programmet igjen ved å fylle ut en søknad om medlemskap.

6. Andre vilkår

6.1
Finnair har ikke ansvar for tap i forbindelse med medlemskap i Finnair Plus-programmet eller overfor et medlem, med mindre Finnair har forårsaket et slikt tap med forsett eller gjennom grov uaktsomhet.

6.2
Det vil bli gjort forsøk på å oppklare alle uklarheter som måtte oppstå som følge av driften av programmet, med en velvillig innstilling mellom Finnair og medlemmene. Finsk lovgivning kommer til anvendelse når det gjelder Finnair Plus-programmet, og alle tvister vil bli avgjort i en lavere rettsinstans i Finland.

6.3
Det er mange Finnair-partnere som deltar i driften av Finnair Plus-programmet. I tillegg til informasjon om Finnair Plus-programmet som sendes som Finnair Plus-kundepost, kan det bli sendt markedsføringsmateriale fra Finnair og dets partnere til medlemmene. Finnair kan gi medlemmenes personopplysninger til sine partnere med det formålet å drive direkte markedsføring. Finnair Plus-partnere kan dermed også bruke informasjonen i Finnair Plus-kunderegisteret i sin egen direkte markedsføring. Partnere overfører ikke kundeopplysninger til tredjeparter. Medlemmene har rett til å forby overføring av sine personopplysninger til Finnairs partnere ved å informere Finnair Plus-servicesenteret skriftlig om dette. Hvis du velger å ikke motta markedsførings-e-poster fra Finnair, sender vi deg kun transaksjons-e-poster om kontoen din og medlemskapet ditt, for eksempel e-poster om din månedlige poengsaldo. Du kan ikke si opp abonnementet på disse e-postene.

6.4
Bruk av poeng opptjent på forretningsreiser som betales av arbeidsgiver, er underlagt instruksjonene til arbeidsgiveren og gjeldende lovgivning, inkludert skattelovgivning, som skal følges når fordelene brukes. Enkelte land kan ha et eget regelverk som gjelder for offentlig ansatte, og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du kjenner til og forstår disse reglene hvis de gjelder for deg. Noen fordeler vil kunne ha skattemessige konsekvenser, for eksempel beskatning på frynsegoder. Vi anbefaler at du tar kontakt med en regnskapsfører eller rådgiver for å forsikre deg om at du er klar over de mulige skattemessige konsekvensene. Ytterligere informasjon for finske kunder finnes også på den finske skatteetatens nettside på www.vero.fi.

6.5
Finnair har ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Navigert til siden: Finnair Plus-regler