Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Vi introduserer endringer i Finnair Plus-programmet tidlig i 2024.

Lær mer om Finnair Plus-reglene.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (heretter kalt «Finnair») forbeholder seg retten til å endre og tolke alle vilkår som angår Finnair Plus-programmet. Alle beslutninger som tas av Finnair, er bindende i hvert enkelt tilfelle. Finnair har ikke erstatningsansvar for produktene eller tjenestene til sine partnere. Hvert enkelt selskap er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har rett til å bruke eget skjønn i tildeling av fordeler i form av spesialtilbud bare til visse medlemmer. Finnair er derfor ikke forpliktet til å gi slike fordeler til alle medlemmer. I stedet kan visse fordeler gis bare til innehavere av Finnair Plus-kort for spesifikke nivåer eller innehavere av Finnair Plus-kort med bostedsadresse i et bestemt geografisk område.

2.1
Finnair Plus-medlemskap er gratis. Det er personlig og åpent for alle personer over to (2) år. Medlemmer i alderen 2–17 år kan bli medlem av Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år må ha samtykke fra en forelder eller verge for å bli medlem og løse inn bonuser. De må også oppgi foreldrenes kontaktinformasjon når de blir medlem. Den foresatte er ansvarlig for Junior-medlemmets brukernavn, passord og poengbruk samt for å sørge for at Junior-medlemmet følger Finnair Plus-programmets vilkår og betingelser. Foresatte må være Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Plus Junior-programmet opphører når et medlem fyller 18 år. Du finner Finnair Plus-medlemskortet i Finnair-appen når du logger deg inn.

2.2
For å bli med i bonusprogrammet må du fylle ut og signere Finnair Plus-medlemskapsskjemaet eller godta reglene og vilkårene når du blir medlem via Internett. Det godtas bare én person per medlemsnummer som medlem. Medlemskapet registreres ved å åpne en Finnair Plus-poengkonto i navnet til en person som er berørt på adressen han/hun har oppgitt. Bedrifter, organisasjoner og foreninger kvalifiserer ikke for medlemskap. Finnair Plus-medlemmer godkjenner vilkårene for Finnair Plus ved å signere Finnair Plus-medlemskapsskjemaet eller ved å godta reglene og vilkårene på Internett. Bruk av et Finnair Plus-kort regnes som en indikasjon på godkjenning av vilkår for Finnair Plus.

2.3
Medlemskapet og den personlige avregningsperioden begynner når informasjonen er registrert i Finnair Plus-systemet. Avregningsperioden er personlig og varer i tolv måneder. Et Finnair Plus-medlemskort med et personlig medlemsnummer i Finnair-appen er synlig for nye medlemmer når de logger seg inn

2.4
Finnair Plus-kort er verken debetkort eller kredittkort.

2.5
Medlemmer oppfordres til å holde kontaktinformasjonen oppdatert. I tillegg må medlemmer være klar over endringer i reglene for programmet.

2.6
Alle transaksjonene på kontoen til et Finnair Plus-medlem kan kontrolleres i poengoversikten for Finnair Plus ved å logge på kontoen på webområdet vårt. Poengsaldoen i poengoversikten viser de godkjente poengene. Finnair forbeholder seg retten til å fjerne poeng som blir innvilget feilaktig til en konto.

2.7
Finnair Plus-kort er for forskjellige nivåer og gir innehaverne rett til forskjellige typer fordeler. Antall nivåpoeng og nivåflyvninger (hvorav minst fire må betjenes av Finnair) som samles opp i beregningsperioden, påvirker nivået. Du får informasjon om nivåene og fordelene på Internett eller fra Finnair Plus-servicesenteret. Finnair har rett til å endre Finnair Plus-nivåsystemet (inkludert å fjerne nivåsystemet) og fordelene som gis av de ulike nivåkortene, slik det passer seg. Finnair har også rett til å endre antallet Finnair Plus-poeng som kreves for hvert nivå. Poeng kan ikke overføres til et junior-medlems konto. Et gebyr legges til for alle poengoverføringer. Poeng kan bare overføres på Internett etter at avsenderen har hatt en Finnair Plus-konto i mer enn 90 dager. Poengoverføring før dette må gjøres via Finnairs kundeservice. Poeng kan kun samles fra et bonusprogram av gangen, og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et annet bonusprogram eller omvendt, med mindre annet er oppgitt.

3.1 Generelt
For å registrere poeng skal medlemmer oppgi medlemsnummeret når de gjør en bestilling. De må også vise medlemskortet ved innsjekking og når de bruker tjenestene fra Finnair Plus-partnere.

3.2
Grunnlaget for Finnair Plus-programmet, er poenget. For planlagte flyvninger (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 og AY7001–AY7500), tildeles antall bonuspoeng ut fra enten 1) regionen som passasjeren flyr til og billettype, 2) avstanden mellom avreise- og ankomststed i kilometer og bestillingsklasse eller 3) det minste antallet poeng (bestillingsklassen påvirker det minste antallet poeng) som er oppgitt i programmet. For Finnairs charterflyvninger (AY2001–AY2500) med avgang fra Finland tildeles poeng etter en egen tabell. Poeng for planlagte direkteruter og ikke-direkteruter tildeles på grunnlag av avgangs- og ankomststed, som er oppført på billetten. Byttes det fly i løpet av turen og rutenummeret endres, tildeles det poeng på grunnlag av de ulike flyetappene. For andre tjenester tildeles antall poeng etter egne avtaler. Finnair Plus-poeng registreres på kontoen innen omtrent 1–4 uker.
I tillegg til bonuspoeng, kan medlemmer også tjene opp nivåpoeng og kvalifiserende flyreiser. Nivåpoeng tildeles for Finnair-flyreiser og andre oneworld-ruteflyreiser, og disse poengene gjør at medlemmer stiger i Finnair Plus-programmets nivåer. Kvalifiserte flyreiser gjelder bare flyreiser som gir nivåpoeng. 

3.3
Finnair Plus-poeng kan bare samles opp etter registrert medlemskap. Poengene tildeles til personlig bruk og kan ikke byttes mot kontanter. De kan bare samles av medlemmer som flyr med eller bruker tjenestene til Finnair Plus-partnere som gir poeng. Personer som betaler for en flytur eller en tjeneste kan ikke samle poeng med mindre de bruker tjenesten selv. Opptjente poeng overføres gjerne mellom kontoene til Finnair Plus-medlemmer. Overføring av poeng skjer enten ved innlogging på Finnair Plus på nett eller gjennom Finnair Plus’ servicesenter. Poeng kan ikke overføres til et junior-medlems konto. Et gebyr legges til for alle poengoverføringer. Poeng kan kun samles fra et bonusprogram av gangen, og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et annet bonusprogram eller omvendt, med mindre annet er oppgitt.

3.4
Poengene er gyldige i 18 måneder fra siste dato for poengaktivitet (opptjening eller bruk av poeng). Hver aktivitet forskyver gyldig datoen for alle bonuspoeng med 18 måneder. Ubrukte bonuspoeng utløper og kanselleres automatisk hvis det ikke er noen poengaktivitet i løpet av en periode på 18 måneder. Utløpsdatoen finner du på medlemmets Finnair Plus-konto på internett. Finnair er ikke forpliktet til å påminne medlemmer om poeng som snart utløper. Overføring av poeng mellom kontoer påvirker ikke poengenes utløpsdato.

3.5
Det gis ikke poeng for flyreiser eller tjenester der medlemmer allerede får fordeler gjennom et annet bonussystem. Det samme gjelder for gratis-, kontrakts-, bonus-, bytte-, Finnair Plus Money+Points-tilbud eller rabattbilletter for reisebransjen. Disse flyreisene teller heller ikke mot neste Finnair Plus-nivå. Poeng tildeles ikke for flybilletter til barn under to år som ikke har eget sete.

3.6
Registrering av poeng med tilbakevirkende kraft gjøres bare mot dokumentene som er angitt under:

  • For flyreiser: kopi av flybilletten og boardingkortet.
  • For e-billetter: reiseruten/kvitteringen. Det er ikke nok med bare et boardingkort.
  • For hoteller: kopi av fakturaen.
  • For leie av bil: kopi av leieavtalen.
  • Andre tjenester: kopi av fakturaen eller kvitteringen
  • Transaksjoner som er eldre enn seks (6) måneder registreres ikke med tilbakevirkende kraft. Merk: Poeng kan gis med tilbakevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder etter transaksjonen, avhengig av samarbeidspartneren.

Merk at vi ikke returnerer dokumentene.

Merk at visse samarbeidspartnere ikke deler ut poeng med tilbakevirkende kraft.

3.7
Bedrifter som er med i Finnair Plus-programmet forbeholder seg retten til å ikke å utdele poeng for tjenestene de tilbyr. De forbeholder seg også retten til å utdele mindre poeng enn normalt. Noen partnere gir ingen poeng i det hele tatt. Du finner mer detaljert informasjon om denne slags begrensninger eller endringer på nettsidene til Finnair og hvis du kontakter Finnair Plus’ servicesenter.

3.8 Opptjening av poeng for flyreiser
Medlemmer kan tjene opp poeng Finnair Plus-poeng først når de er medlemmer. Poeng for en tur/retur-reise med Finnair (flyselskapskoden AY må vises som ‘CARRIER’) som sendes inn med søknadsskjemaet for medlemskap, kan godkjennes i ettertid, under forutsetning av at flyreisen ikke ble foretatt tidligere enn før seks måneder innen søknadsdatoen. Slike poeng regnes ikke med i avansering til andre Finnair Plus-nivåer.

3.9
Poeng tildeles for alle planlagte Finnair (AY)-flyreiser når den offisielt publiserte prisen er betalt. Finnairs flyselskapskode (AY) må vises på billetten som ‘CARRIER’. Poeng tildeles for Finnair-charterflyvninger fra Finland i henhold til en egen liste. Finnair forbeholder seg retten til å velge ut Finnair Plus-programmets planlagte flyreiser, billettpriser og billettyper, når som helst.

3.10
Poeng tildeles også for partnerselskapers flyreiser, forutsatt at partnernes flyselskapskode oppgis på billetten som ‘MARKETING CARRIER’ og flyreisen foregår på et av partnerflyene. Poeng som samles inn fra partnere teller ikke mot ulike Finnair Plus-nivåer, med mindre noe annet er angitt.

3.11
På planlagte flyreiser opptjenes poeng etter regioner eller separat angitte multiplikatorer, avhengig av reiseklassen. Utdelte poeng avhenger av hva slags bookingklasse og billettpris eller billettype passasjeren har betalt for. Endringer i flyselskapets bestillingsklasse/reiseklasse påvirker ikke antall poeng som tildeles. Finnair forbeholder seg retten til å utdele poeng i samsvar med angitte multiplikatorer, avhengig av bookingklasse og pris eller billettype. Mer informasjon finner du i poenglistene nettsidene våre.

3.12
Poeng tildeles for Finnairs flyreiser som er innstilt eller forsinket av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer som er gjort av ovennevnte årsaker), forutsatt at medlemmet har en billett (med AY-kode på billetten) og et bekreftet sete for den aktuelle flyvningen. I tilfelle force majeure, for eksempel ved avbestilt flyreise på grunn av værforhold eller av andre årsaker som er utenfor Finnairs kontroll, gis det ingen poeng. Det gis heller ikke poeng når det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor Finnairs kontroll. Hvis en flyreise med Finnair er forsinket (pga. force majeure eller en annen grunn), og hvis et medlem derfor går glipp av en flyreise som betjenes av en Finnair-partner, gis det ingen poeng til medlemmet for flyreisen med partnerselskapet.

3.13
Hvis flyreisen betjenes av et annet flyselskap enn Finnair, tildeles det ingen poeng dersom en flyreise er innstilt eller forsinket av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer som er gjort av ovennevnte årsaker). Det gis heller ikke poeng hvis flyvningen er forsinket eller innstilt på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor partnerens kontroll. Det gis heller ikke poeng når det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor partnerens kontroll. Endringer i disse flyreisene, for eksempel omdirigeringer eller avbestillinger av flyreiser, betyr ikke under noen omstendigheter at medlemmene det gjelder kvalifiserer for nye Finnair Plus-poeng.

3.14
Poengene for flyreiser registreres på en Finnair Plus-konto på grunnlag av billetten som er brukt. Poeng tildeles ikke poeng for utløpte, innløste, ubrukte eller avbestilte billetter eller for billetter som endres til et flyselskap som ikke deltar i dette bonusprogrammet. Poeng utdelt for godkjente billetter registreres etter flyreisen. Dette forutsetter at medlemmer oppgir medlemsnummeret i Finnair Plus når de bestiller billetter eller sjekker inn. Medlemsnummeret registreres i reservasjonssystemet. Oppgis medlemsnummeret under bestillingen eller ved innsjekking, registreres poengene i løpet av én til fire uker etter flyreisen. For Finnairs charterflyvninger: Finnair Plus-medlemskortet må fremvises ved innsjekking i Finland.

3.15 Opptjening av poeng for andre partneres tjenester
Finnair har gjort en avtale med partnerne som er nevnt på nettsidene til Finnair Plus om et samarbeid om Finnair Plus-programmet. Informasjon om innsamling av poeng finner du på nettsiden eller hvis du kontakter Finnair Plus’ servicesenter. Finnair er ikke ansvarlig for feiltrykk av disse reglene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Finnair Plus-medlemmer har ikke krav på poeng eller bonuser hvis samarbeidsavtalen er endret i denne sammenheng.

3.16
For hver bilutleie tildeles det et eget avtalt antall poeng etter vilkårene som er oppgitt av bilutleieselskapet. Medlemmer må fremvise sitt eget Finnair Plus-kort når de leier bil for å være sikker på at poengene tildeles. Poeng tildeles med tilbakevirkende kraft, i henhold til avsnitt 3.6, bare for avtaler om bilutle som er inngått ikke mer enn seks (6) måneder i forveien.

3.17
Ved partnerhoteller tildeles det et eget avtalt antall poeng per overnatting eller opphold. Medlemskortet må vises ved innsjekking for å sikre at poengene registreres på kontoen. Hvis to medlemmer deler ett hotellrom, tildeles bare poeng til ett av dem. Poeng kan bare innvilges én gang for ett hotellrom per natt eller per opphold. Poeng tildeles bare med tilbakevirkende kraft for hotellfakturaer som ikke er eldre enn seks (6) måneder.

3.18
I henhold til avtale tildeles Finnair Plus-poeng fra Finnair og flyselskapets finanspartnere for kjøp som gjøres med Finnair Plus MasterCard og Finnair Plus Visa. Når disse kortene brukes som debet- eller kredittkort ved betaling av produkter og tjenester, oppsamles Finnair Plus-poeng på kortinnehavers konto. Poeng samles ikke opp for kontantuttak eller for fakturaer som betales fra kredittkonto eller via kontooverføringer. Oppsamlet poeng legges ikke til i medlemmets saldo for nivåpoeng.

3.19
Finnair Plus-poeng opparbeides fra tjenester fra andre samarbeidspartnere etter egne avtaler. Noen begrensninger kan gjelde for tildeling av poeng med tilbakevirkende kraft.

4.1 Generelt
All Finnair Plus-flybonuser bestilles fra Finnair Plus-servicesenteret eller via kanalene som tilbys. Bonusen kan bare løses inn med Finnair Plus-poeng eller en kombinasjon av poeng og penger. Informasjon om antall poeng som trengs for en bestemt bonusreise, er tilgjengelig på Internett eller fra Finnair Plus-servicesenteret. Visse bonuser kan bare løses inn på Internett. Tilsvarende antall poeng trekkes fra kontoen når bonusen bookes. Bonuser kan ikke konverteres til kontanter, og det kan heller ikke tas to overlappende bonuser. Tapte, stjålne eller ubrukte billetter eller bonuskuponger blir ikke kreditert eller innløst. Finnair Plus-servicesenteret har rett til å belaste en kunde med tilbakevirkende kraft for en bonus hvis medlemmet ikke har det nødvendige antallet poeng som skal betales. Gebyret for bonusen fastsettes av den gjeldende ordinære prisen. Det påløper også en serviceavgift.

4.2
En bonus kan gis til en annen person. Navnet må oppgis når bonusen er reservert. Medlemmer som ønsker å la en proxy bruke kontoen sin, må gi Finnair Plus-servicesenteret skriftlig tillatelse.

4.3
Finnair og dets partnere har rett til å avgjøre hva slags bonuser som gis til medlemmer, til enhver tid. Finnair og dets partnere har herved rett til å begrense antallet bonuser eller avstå fra å gi bonuser i en bestemt periode.

4.4
Bonusflyreiser må bestilles minst sju dager og tidligst 360 dager før den planlagte datoen. Hvis et medlem får tilsendt billetten per post, er den korteste leveringstiden sju dager i Finland og 10–30 dager til utlandet. Finnair forbeholder seg retten til å nekte å godta bestillinger som gjøres mindre enn sju (7) dager før bruksdatoen. Du finner mer detaljerte regler for bestilling og kjøp gjennom Finnair Plus-servicesenteret.

4.5
Medlemmer betaler selv flyplassavgifter, passasjeravgifter, serviceavgifter og andre betalinger som er angitt av Finnair eller myndighetene. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inkludert mva.) relatert til bonusen eller fordelen i henhold til gjeldende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig overfor medlemmer for eventuelle skatter eller andre kostnader. Skatter refunderes ikke hvis bonusreisen ble avbestilt etter at billetten ble innløst. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller andre kostnader som medlemmet måtte pådra seg. Medlemmer er selv ansvarlige for å skaffe seg visum og andre offisielle dokumenter.

4.6
Verdien på bonusflyreiser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke fastsettes ved å sammenligne dem med flyreiser, overnattinger på hoteller eller andre slike tjenester som normalpriser belastes for. Prisen på en flybillett varierer avhengig av når og hvor den kjøpes, og hvilken billettype som gjelder. Det samme gjelder også for andre bonuser. Verdien på bonusreisene er også begrenset av at de er mindre tilgjengelige enn billetter til vanlige priser, og er underlagt bestillingsrestriksjoner. Vilkårene for kjøp av billetter er oppgitt separat.

4.7 Avbestilling av bonuser
Når det gjelder en bonus som er tildelt av en av Finnairs partnere, gjelder avbestillingsvilkårene til den aktuelle partneren eller de generelle vilkårene for pakketurer. Disse vilkårene fastsetter hvilke betalinger et medlem som avbryter en bonus må betale som følge av avbestillingen, og hvorvidt visse betalinger som gjøres av medlemmet (for eksempel flyplassavgifter og passasjergebyrer), blir refundert til ham/henne i forbindelse med avbestillingen. Hvis et medlem avbestiller en bonus før bruk, returnerer Finnair poengene som trekkes fra den ubrukte bonusen i form av en kupong eller et annet lignende dokument. Hvis en kupong (for eksempel en hotellkupong) er gyldig i en fast periode, kan ikke Finnair returnere poengene, selv om kupongen ikke ble brukt. Når det gjelder flybonuser, gjelder avsnitt 4.11 og vilkårene for avbestilling for det aktuelle flyselskapet.

4.8 Flybonuser
Flybonuser kan løses inn for de planlagte flyvningene til Finnair- eller Finnair Plus-partnere. Det er et begrenset antall seter i passasjerklassen som kreves for bonusflyreiser. Bonusflyreiser kan ikke bestilles på bestemte tidspunkter eller på bestemte ruter. Finnair og dets partnere har rett til å begrense antallet flypriser som tildeles etter eget ønske. Informasjon om slike restriksjoner er tilgjengelig på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret. Medlemmer har derfor ikke rett til et sete på en bestemt planlagt flyvning med poengene sine. Hvis flyreisen betjenes sammen med et annet flyselskap, gis bonuser bare fra setekvotene til flyselskapene som deltar i Finnair Plus-programmet. Billetter til flybonuser kan bare løses inn på Finnairs egne kontorer. Flypriser kan ikke løses inn for Finnair-charterreiser med Finnair Plus-poeng.

4.9
Det må være et bekreftet sete for alle etapper på en bonusflyreise. Bonuser som løses inn i planlagte flyvninger, kan ikke kombineres med andre pristyper eller rabatterte billetter eller brukes som delbetaling av andre gebyrer, med unntak av det som er angitt i avsnitt 4.12.

4.10
Alle bonusflyreiser er tur-retur-flyvninger og må returnere til avreisestedet (med unntak av enveis bonusflyreiser). Det er mulig å returnere fra et annet reisemål (unntak gjøres av individuelle flyselskaper), men antallet poeng som trekkes fra for bonusen, vil alltid være basert på den høyere sektoren. Reiser kan ikke avbrytes ved mellomlandinger og må i stedet fortsettes til reisemålet på neste tilgjengelige flyvning. Én mellomlanding er imidlertid tillatt på interkontinentale tur-retur-bonusflyreiser. Tur-retur-bonusflyreiser kan ikke foretas på samme dag. Bonusbilletter for planlagte flyvninger er gyldige i 12 måneder fra bestillingsdatoen, og returreisen må alltid foretas innenfor denne perioden.

4.11
Poengene fra ubrukte bonusflyreiser (flyvninger med Finnair og Finnair Plus-partnere) blir returnert til kontoen til et medlem forutsatt at flyvningen ble avbestilt før billetten ble innløst, og at Finnair Plus-servicesenteret ble varslet om avbestillingen senest en hverdag i forkant at flyvningen. Hvis flyvningen avbestilles etter at billetten er innløst, men før flyvningen har startet, blir poengene returnert til kontoen til et medlem i bytte mot den ubrukte billetten. Medlemmet må betale et avbestillingsgebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, per billett. Det gjenstående beløpet, som skatter og passasjeravgifter, blir tilbakebetalt. Hvis en reise blir endret etter at billetten har blitt utstedt, må medlemmet betale et gebyr på 50 euro per billett, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, i tillegg til skatter og passasjeravgifter som påløper på grunn av endringen. På Classic-bonuser kan medlemmer gjøre endringer på returreisen hvis de betaler en avgift på 50 euro per passasjer. Endringer må gjøres senest én dag før den opprinnelige returreisen, og omdirigering er ikke tillatt. Endringer kan kun gjøres på bonusflyreiser som betjenes av Finnair. Hvis medlemmet ikke avbestiller flybilletten (ikke møter opp), returneres ikke poengene. En bonusbillett til en Finnair-flyvning er kun gyldig med det flyselskapet den har blitt utstedt for.

4.12 Oppgraderingsbonuser på Finnair-flyvninger
Oppgraderinger kan bare gjøres på planlagte Finnair-flyvninger (et AY-fly og AY-koden på billetten). Medlemmet må ha en bekreftet bestilling på økonomiklasse og en innløst flybillett som Finnair Plus-servicesenteret kan legge ved bonusen. Oppgraderingsbonuser kan bare gis for billetter som er utstedt til publiserte priser. Begrensningene for den opprinnelige økonomiklassebilletten er gyldige uavhengig av oppgraderingen. Ved omdirigering overholdes reglene for bookingklasse for den opprinnelige billetten, og reisen finner sted på økonomiklasse. Selv om setene er begrenset i antall, forsøker Finnair å bekrefte oppgraderingen 37 timer før flyreisen på ønsket måte med mindre bookinger på flyreisen hindrer dette. Hvis oppgraderingen ikke bekreftes på dette tidspunktet, blir ventelisten avbrutt, og poeng/kuponger refunderes innen 1–4 virkedager. Oppgraderingsbonuser kan bare brukes til å avansere én reiseklasse om gangen. Det er ikke mulig å bruke en oppgraderingsbonus på enkelte Finnair-flyvninger som er utpekt separat. Finnair har rett til å sette begrensninger for oppgraderingsbonuser og gjøre endringer i disse begrensningene slik de passer. Du får informasjon om restriksjoner på Internett og fra Finnair Plus-servicesenteret.

4.13 Andre bonuser
Kupongen for bonusen må bestilles på Internett via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Gyldigheten og andre begrensninger som er relaterte til bonuser, vises i dokumentet som sendes til medlemmer via e-post. Kuponger for Priority Club Rewards må bestilles fire (4) uker i forveien.

4.14
Reservasjoner gjøres av medlemmene selv direkte med reservasjonssenteret til den partneren de velger. Når du bestiller, må medlemmer oppgi at det er for en Finnair Plus-bonus. Den opprinnelige bonuskupongen må fremvises når du bruker bonusen.


4.15 Bonuser for bilutleie
Bonuser er tilgjengelig på vilkårene fastsatt av hvert bilutleiefirma. Drivstoff, tilleggsforsikring og andre utgifter betales av leietakerne selv. Biler må alltid leveres til det stedet de ble leid. Normale krav til bilutleie, for eksempel alder, førerkort og kredittverdighet (et internasjonalt kredittkort) må oppfylles for bonusutleie.

4.16
Kuponger utstedes i navnet til den faktiske sjåføren, og navnet skal også være i leieavtalen. Det kan ikke foretas endringer i kupongene, unntatt av Finnair Plus-servicesenteret eller det aktuelle bilutleiefirmaet.

4.17 Overnattingsbonuser på hotell
Hoteller som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til å begrense antallet bonusovernattinger per region eller hotell, til å belaste mer enn én bonuskupong per rom per natt og til å definere andre vilkår og begrensninger for bruk av en bonus. Priority Club Rewards angir poengkravene for sine egne bonuser.

5.1
Finnair kan når som helst avslutte Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et annet program ved å varsle medlemmer skriftlig minst seks (6) måneder før et slikt opphør. Poengene er gyldige i seks (6) måneder fra datoen for varslingen. Deretter annulleres alle poengene. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for ubrukte poeng eller bonuser.

5.2
Finnair har når som helst rett til å avslutte medlemskapet til et medlem uten at medlemmet har gitt grunnlag for det, ved å informere det aktuelle medlemmet seks (6) måneder før medlemskapet avsluttes. Medlemmets poeng forblir gyldige i seks (6) måneder fra datoen for varslingen. Deretter kanselleres alle poeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å gi kompensasjon for ubrukte poeng eller bonuser.

5.3
Finnair har når som helst rett til å avslutte medlemskapet til et medlem når medlemmet har gitt grunn til det. I tillegg har Finnair i slike tilfeller rett til å kansellere poengene til et medlem uten forhåndsvarsel. De ovennevnte oppsigelsesgrunnene for medlemmet, inkluderer ethvert brudd på reglene som fremlegges her, eller forfalskning, endring, salg eller uautorisert overføring til en annen person av dokumenter, for eksempel flybilletter eller kuponger som gir et medlem bonuser.

5.4
Medlemmer har rett til å avslutte medlemskapet når som helst ved å varsle Finnair Plus-servicesenteret. Finnair annullerer medlemmets poeng etter å ha mottatt meldingen. Medlemskapet opphører ved dødsfall av medlemmet.

5.5
Finnair har når som helst, og etter eget skjønn, rett til å gjøre endringer i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglene og bonusene som gis til medlemmer (inkludert endringer ved partnere, poenginnsamling, oppsamlede poeng, antall poeng som kreves for bonuser, tildeling av flybonuser og begrensninger av dem, prosedyren for innløsning av bonuser og gyldigheten av poeng). Slike endringer trer i kraft umiddelbart og uten forhåndsvarsel, med mindre Finnair opplyser om noe annet. Finnair varsler medlemmer om endringer via Finnair Plus-nettsidene. Varsel om endringer gjøres også via Finnair Plus-nyheter og lignende publikasjoner, hvis slik varsling er gjeldende på publiseringstidspunktet. Finnair gjør sitt beste for å holde kundene oppdatert om tjenestene i Finnair Plus-programmet. Medlemmer finner den nyeste informasjonen på internett eller via servicesenteret. Medlemmer godkjenner eventuelle endringer ved å fortsette å bruke Finnair Plus-kortene sine. Hvis et medlem ikke godkjenner endringene, har vedkommende rett til å avslutte medlemskapet i henhold til punkt 5.4. Finnair er ikke ansvarlig for tap som skyldes endringer (inkludert tap av poeng, tap av fordeler eller forringelse av fordeler), og Finnair er heller ikke forpliktet til å kompensere for slike tap på noen annen måte.

5.6
Finnair har retten til å avslutte Finnair Plus-medlemskapet til en kunde ved å slette hans/hennes personopplysninger og medlemsnummeret fra Finnair Plus-medlemsregisteret hvis det ikke er registrert noen transaksjoner på medlemmets konto i løpet av de siste ti (10) årene, og det derfor ikke finnes noen gyldige Finnair Plus-poeng.
Kunder kan komme tilbake i Finnair Plus-programmet ved å fylle ut en medlemskapssøknad for Finnair Plus.

6.1
Finnair har ikke ansvar for tap i forbindelse med medlemskap i Finnair Plus-programmet eller overfor et medlem, med mindre Finnair har forårsaket et slikt tap med forsett eller gjennom grov uaktsomhet.

6.2
Det vil bli gjort forsøk på å oppklare alle uklarheter som måtte oppstå som følge av driften av programmet, med en velvillig innstilling mellom Finnair og medlemmene. Finsk lovgivning kommer til anvendelse når det gjelder Finnair Plus-programmet, og alle tvister vil bli avgjort i en lavere rettsinstans i Finland.

6.3
Det er mange Finnair-partnere som deltar i driften av Finnair Plus-programmet. I tillegg til informasjon om Finnair Plus-programmet som sendes som Finnair Plus-kundepost, kan det bli sendt markedsføringsmateriale fra Finnair og dets partnere til medlemmene. Finnair kan gi medlemmenes personopplysninger til sine partnere med det formålet å drive direkte markedsføring. Finnair Plus-partnere kan dermed også bruke informasjonen i Finnair Plus-kunderegisteret i sin egen direkte markedsføring. Partnere overfører ikke kundeopplysninger til tredjeparter. Medlemmene har rett til å forby overføring av sine personopplysninger til Finnairs partnere ved å informere Finnair Plus-servicesenteret skriftlig om dette. Hvis du velger å ikke motta markedsførings-e-poster fra Finnair, sender vi deg kun transaksjons-e-poster om kontoen din og medlemskapet ditt, for eksempel e-poster om din månedlige poengsaldo. Du kan ikke si opp abonnementet på disse e-postene.

6.4
Bruk av poeng opptjent på forretningsreiser som betales av arbeidsgiver, er underlagt instruksjonene til arbeidsgiveren og gjeldende lovgivning, inkludert skattelovgivning, som skal følges når fordelene brukes. Enkelte land kan ha et eget regelverk som gjelder for offentlig ansatte, og vi anbefaler at du forsikrer deg om at du kjenner til og forstår disse reglene hvis de gjelder for deg. Noen fordeler vil kunne ha skattemessige konsekvenser, for eksempel beskatning på frynsegoder. Vi anbefaler at du tar kontakt med en regnskapsfører eller rådgiver for å forsikre deg om at du er klar over de mulige skattemessige konsekvensene. Ytterligere informasjon for finske kunder finnes også på den finske skatteetatens nettside på www.vero.fi.

6.5
Finnair har ikke ansvar for eventuelle trykkfeil i disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Navigert til siden: Finnair Plus-regler