Finnair Plus-regler | Finnair

Finnair Plus-regler

Lær mer om Finnair Plus-reglene.

Finnair Plus

1.1
Finnair Oyj (heretter kalt «Finnair») forbeholder seg retten til å endre og tolke alle regler for Finnair Plus-programmet. Alle avgjørelser fra Finnair er bindende i hvert enkelt tilfelle. Finnair er ikke ansvarlig for krav som fremsettes på produkter og tjenester fra partnere. Hvert partnerselskap er ansvarlig for sine egne produkter og tjenester.

1.2
Finnair har rett til skjønn i tilbud av visse fordeler, for eksempel spesielle kampanjer rettet mot enkelte medlemmer. Finnair er derfor ikke forpliktet til å tilby slike fordeler til alle medlemmer.

2.1
Medlemskap i Finnair Plus koster ingenting. Det er personlig og åpent for alle personer over to (2) år. Medlemmer i alderen 2–17 år kan bli medlem av Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år må ha samtykke fra en foresatt for å bli medlem og løse inn bonuser. De må også oppgi foresattes kontaktinformasjon når de blir medlem. Den foresatte er ansvarlig for Finnair Plus Junior-medlemmets brukernavn, passord og bruk av Avios, og har også ansvar for at Finnair Plus Junior-medlemmet følger Finnair Plus-programmets vilkår og betingelser. Den foresatte må også være Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Plus Junior opphører når et medlem fyller 18 år. 

2.2
Når du blir medlem av lojalitetsprogrammet til Finnair Plus, må du godta programmets regler og betingelser. Det godtas bare én person per medlemsnummer som medlem. Medlemskapet registreres når det åpnes en Finnair Plus-konto i navnet til personen det gjelder. Bedrifter, organisasjoner og foreninger kvalifiserer ikke for medlemskap. Finnair Plus-medlemmer godtar vilkårene for Finnair Plus når de godkjenner vilkårene og betingelsene for å bli med i programmet. Bruk av et Finnair Plus-medlemskap regnes som et tegn på at du godtar vilkårene for Finnair Plus.

2.3
Medlemskapet og den personlige beregningsperioden starter når informasjonen er registrert hos Finnair Plus. Beregningsperioden er personlig og varer i tolv måneder. Et digitalt Finnair Plus-medlemskort med et personlig medlemsnummer vises i Finnair-appen når du er logget inn.

2.4
Finnair Plus-medlemskort er ikke betalingskort eller kredittkort.

2.5
Medlemmer må holde kontaktinformasjonen sin oppdatert. I tillegg må medlemmer være klar over endringer i reglene for programmet.

2.6
Alle overføringer på kontoen til et Finnair Plus-medlem kan sjekkes via saldoen og transaksjoner når medlemmet logger seg inn på Finnair Plus-kontoen på Finnairs nettsted eller i Finnair-appen. Avios- og nivåpoengsaldoen på transaksjonslisten viser godkjente Avios og nivåpoeng. Finnair har rett til å fjerne Avios, nivåpoeng og andre fordeler som går inn på feil konto.

2.7
Finnair Plus-programmet har fem nivåer totalt: Finnair Plus Basic, Finnair Plus Silver, Finnair Plus Gold, Finnair Plus Platinum og Finnair Plus Platinum Lumo. Hvert nivå gir adgang til ulike medlemsfordeler. Medlemsnivået avgjøres av antall nivåpoeng som samles inn i løpet av beregningsperioden. Du finner detaljert informasjon om nivåer og fordeler på Finnairs nettsted. Finnair har rett til å gjøre om på systemet for Finnair Plus-nivåer (inkludert avslutning av nivåsystemet) og utdelte fordeler på hvert nivå. Finnair har også rett til å gjøre om på antall Finnair Plus-nivåpoeng for hvert nivå. 

3.1 Generelt
Finnair Plus-programmet bruker Avios som lojalitetsvaluta. Avios kan brukes til å betale for flyreiser, tilleggstjenester og produkter og tjenester fra Finnair Plus-partnere.  

Nivåpoeng lar Finnair Plus-medlemmer rykke opp i Finnair Plus-nivåene.  

For at Avios og nivåpoeng skal registreres automatisk, må medlemmer oppgi medlemsnummeret sitt når de bestiller, ta det med i reservasjonen eller vise medlemskortet når de bruker tjenestene til Finnair Plus-partnere.

Avios samles kun opp etter at medlemskapet er aktivert. Utdelte Avios er til personlig bruk og løses ikke inn mot kontanter. Avios samles kun opp av medlemmer som flyr med eller bruker tjenestene til Finnair Plus-partnere som gir Avios. Personer som betaler for en flytur eller en tjeneste, er ikke kvalifisert for Avios med mindre de selv bruker tjenesten.  

Avios som samles inn, kan overføres fra én Finnair Plus-konto til en annen Finnair Plus-konto. Du overfører Avios ved å logge deg inn på Finnair Shop på nettet. Avios kan ikke overføres til et Finnair Plus Junior-medlems konto. Et servicegebyr påløper for overføring av Avios med mindre noe annet er oppgitt. Avios kan kun samles opp fra ett lojalitetsprogram av gangen og kan ikke overføres fra en Finnair Plus-konto til et annet lojalitetsprogram eller omvendt med mindre noe annet er oppgitt. Avios overføres bare på nett hvis avsenderen har hatt en Finnair Plus-konto i mer enn 90 dager. Avios-overføringer før dette må gjøres via Finnairs kundeservice.  

Det gis ikke Avios for flyreiser eller tjenester der medlemmer allerede får fordeler gjennom et annet bonussystem. Det samme gjelder for gratis-, kontrakts-, bonus-, bytte- eller Finnair Plus-tilbud med penger + Avios eller rabattbilletter for reisebransjen. Avios tildeles ikke for flybilletter til barn under to år som ikke har eget sete. 

3.2 Slik samler du opp Avios fra flyreiser

3.2.1 Generelt
Avios og nivåpoeng for flyreiser registreres på en Finnair Plus-konto basert kun på billettene som er brukt. Avios og nivåpoeng registreres i henhold til avreisedatoen på flybilletten. Avios eller nivåpoeng gis ikke for utløpte, innløste, ubrukte eller avbestilte billetter, ei heller for billetter endret til et flyselskap utenom Finnairs lojalitetsprogram. Avios og nivåpoeng tildelt for godkjente billetter registreres etter flyreisen. Dette forutsetter at medlemmer oppgir Finnair Plus-medlemsnummeret sitt når de bestiller billetter eller sjekker inn. Medlemsnummeret registreres i reservasjonssystemet. Når medlemsnummeret er oppgitt under bestillingen eller ved innsjekking, registreres Avios og nivåpoeng i løpet av én til fire uker etter flyreisen.  

Avios for oppsatte direkteruter og flyreiser med mellomlandinger med Finnair (AY) tildeles etter avgangs- og ankomststed, som spesifisert på billetten. Hvis det er et flybytte på turen og rutenummeret endres, tildeles Avios på grunnlag av flyreisens ulike etapper. For andre tjenester er antall Avios basert på egne avtaler.  

3.2.2 Finnair-flyreiser
Avios og nivåpoeng tildeles for alle oppsatte Finnair (AY)-flyreiser når den offisielt publiserte prisen er betalt. Finnairs flyselskapskode (AY) må vises på billetten som ‘CARRIER’. Finnair forbeholder seg retten til å velge ut Finnair Plus-programmets planlagte flyreiser, billettpriser og billettyper, når som helst. 

Flyreiser bestilt før 9. mars 2024

For flyreiser bestilt før 9. mars 2024, tildeles Avios etter følgende regler. For Finnairs oppsatte flyreiser (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 og AY7001-AY7500) og Finnairs partnerbusstjenester (AY9601–AY9602 og AY9605–AY9606) bestilt i tilknytning til Finnairs flyreiser, er grunnlaget for antall utdelte Avios spesifisert av Finnair etter sone, billettype og reiseklasse, som vist på Finnairs nettsider. For samarbeidsruter (AY2501–AY7000) tildeles Avios etter billettype/reiseklasse og distansen i miles, som vist i tabellen på Finnairs nettsider. For Finnairs charterreiser (AY2001–AY2500) med avreise fra Finland tildeles også Avios etter en egen tabell som du finner på Finnairs nettsider.

Avios gis ikke for tilleggstjenester i forbindelse med en flyreise som bestilles før 9. mars 2024.  

Flyreiser bestilt 9. mars 2024 eller senere

For flyreiser bestilt 9. mars 2024 eller senere, tildeles Avios etter følgende regler. For Finnairs oppsatte flyreiser (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 og AY7001-AY7500) og Finnairs partnerbusstjenester (AY9601–AY9602 og AY9605–AY9606) bestilt i tilknytning til Finnairs flyreiser, tildeles Avios etter flybillettens grunnpris, totalprisen for tilleggstjenester og eventuelt et tilleggsgebyr fra flyselskapet. Tilleggsgebyret finner du i prisoversikten når du bestiller under Skatter, gebyrer og avgifter som Tilleggsgebyr. Avios samles ikke opp fra skatter, andre gebyrer eller flyplass- eller serviceavgifter. Avios gis ikke for tilleggstjenester som kjøpes om bord på flyreisen eller i forbindelse med bonusflyreisen. Antall utdelte Avios varierer for hvert nivå. Opptjente Avios per euro som brukes og nivå, finner du på Finnairs nettsider.  

For samarbeidsruter (AY2501–AY7000) tildeles Avios etter billettype eller reiseklasse og distansen i miles, som vist i tabellen på Finnairs nettsider. For Finnairs charterreiser (AY2001–AY2500) organisert av en tredjepart (for eksempel Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel) og for Finnairs oppsatte flyreiser (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 og AY7001-AY7500) solgt av en tredjepart (Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel) og) gis Avios ifølge egne tabeller tilgjengelige på Finnairs nettsider. Avios gis ikke for tilleggstjenestene kjøpt i forbindelse med Finnairs charterreiser eller Finnairs oppsatte flyreiser hvis de er solgt av en tredjepart.

For Finnairs charterreiser (AY2001–AY2500) som er organisert av en tredjepart (for eksempel Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI eller Mixx Travel), vil Avios også tildeles i samsvar med en egen tabell tilgjengelig på Finnairs nettsider.

Hvis det mangler informasjon om inntekter av tekniske årsaker, vil Avios og nivåpoeng tildeles etter billettype eller reiseklasse og distansen i miles. 

3.2.3 Flyreiser med partnere
Avios tildeles også for flyreiser med partnerflyselskaper, forutsatt at partnerens kode oppgis på billetten som «MARKEDSFØRENDE FLYSELSKAP» og flyreisen betjenes på et av partnerens fly. Avios gis etter reiseklasse, bookingklasse og distansen i miles. Nivåpoeng utdeles ikke fra partnere med mindre annet er angitt. 

3.3 Slik samler du opp nivåpoeng
Medlemmer kan opptjene nivåpoeng i tillegg til Avios. Nivåpoeng deles ut for flyreiser med Finnair og andre oppsatte flyreiser fra oneworld-flyselskaper. Disse poengene gjør at medlemmer rykker opp i Finnair Plus-programmets nivåer. Opptjente nivåpoeng på flyreiser tilsvarer opptjente Avios. 

3.4 Gyldigheten av Avios
Avios er gyldige i 18 måneder fra siste dato for Avios-aktivitet (sist du samlet opp eller betalte i Avios). Hver aktivitet forskyver den gyldige datoen for alle Avios med 18 måneder. Ubrukte Avios utløper og kanselleres automatisk hvis det ikke er noen Avios-aktivitet i løpet av en periode på 18 måneder. Utløpsdatoen finner du på medlemmets Finnair Plus-konto på nettsiden og i Finnair-appen. Finnair er ikke forpliktet til å minne medlemmer om Avios som snart utløper. Overføring av Avios mellom kontoer (enten mellom Finnair Plus-kontoer eller mellom Finnair Plus-kontoen og en annen lojalitetsprogramkonto for flyselskaper) påvirker ikke Avios-utløpsdatoen.

3.5 Innstilte eller forsinkede flyreiser
Avios og nivåpoeng tildeles for Finnairs flyreiser som er innstilt eller forsinket av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer av årsaker nevnt ovenfor), forutsatt at medlemmet har en billett (med AY-kode på billetten) og et bekreftet sete for den aktuelle flyreisen. Gjelder force majeure, for eksempel når et fly blir innstilt på grunn av værforhold eller andre årsaker utenfor Finnairs kontroll, gis det ikke Avios eller nivåpoeng. Det gis heller ikke Avios eller nivåpoeng når det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor Finnairs kontroll. Er det forsinkelser på en flyreise med Finnair (pga. force majeure eller en annen grunn), og et medlem derfor går glipp av en flyreise betjent av en Finnair-partner, får ikke medlemmet Avios eller nivåpoeng for flyreisen med partneren.

Hvis flyreisen betjenes av et annet flyselskap enn Finnair, gis det ikke Avios eller nivåpoeng hvis flyreisen er innstilt eller forsinket av tekniske årsaker (inkludert omdirigeringer på grunn av årsaker nevnt ovenfor). Det gis heller ikke Avios eller nivåpoeng hvis flyreisen er forsinket eller innstilt på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor partnerens kontroll. Det gis heller ikke Avios eller nivåpoeng når det har skjedd en omdirigering på grunn av force majeure eller andre årsaker utenfor partnerens kontroll. Hvis disse flyreisene endres, for eksempel omdirigeringer eller innstillinger av flyreiser, betyr ikke dette under noen omstendigheter at medlemmene det gjelder kvalifiserer for nye Avios eller nivåpoeng. 

3.6 Slik gjør du krav på manglende Avios
Avios kan registreres med tilbakevirkende kraft, men bare mot dokumentene som er angitt nedenfor:

  • For flyreiser: kopi av flybilletten og boardingkortet. 
  • For e-billetter: reiseruten/kvitteringen. Det er ikke nok med bare et boardingkort. 
  • For hoteller: kopi av fakturaen.
  • For leie av bil: kopi av leieavtalen.
  • Andre tjenester: kopi av fakturaen eller kvitteringen
  • Transaksjoner som er eldre enn seks (6) måneder registreres ikke med tilbakevirkende kraft. Merk: Avios kan gis med tilbakevirkende kraft fra én (1) til seks (6) måneder etter transaksjonen, avhengig av samarbeidspartneren. 

Merk at Finnair Plus ikke returnerer dokumentene.

Merk at visse samarbeidspartnere ikke gir Avios med tilbakevirkende kraft.

Bedrifter som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til ikke å gi Avios for tjenestene de tilbyr. De forbeholder også retten til å gi færre Avios enn normalt. Noen partnere gir ikke Avios i det hele tatt. Du finner mer info om slike begrensninger eller endringer på nettsidene til Finnair (finnair.com and finnairshop.com).

Medlemmer kan samle opp Avios og nivåpoeng etter at de har blitt medlem. Avios for flyreiser én vei eller tur/retur med Finnair eller partnere, sendt inn med søknadsskjemaet for medlemskap, kan godkjennes med tilbakevirkende kraft, såfremt flyreisen hadde avreise mindre enn seks måneder før søknadsdatoen. Ingen nivåpoeng gis fra slike transaksjoner med tilbakevirkende kraft. 

3.7 Slik samler du Avios for tjenester fra partnere som ikke er flyselskaper
Finnair har inngått avtaler med partnerne det er henvist til på nettsidene for Finnair Plus (Finnair.com og finnairshop.com), om samarbeid med Finnair Plus-programmet. Informasjon om hvordan du samler Avios finner du på finnairshop.com. Finnair er ikke ansvarlig for feiltrykk av disse reglene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Finnair Plus-medlemmer har ikke krav på Avios eller bonuser hvis samarbeidsavtalen er endret i denne sammenheng.

Finnair har inngått avtaler med partnerne det er henvist til på nettsidene for Finnair Plus (Finnair.com og finnairshop.com), om samarbeid med Finnair Plus-programmet. Informasjon om hvordan du samler Avios finner du på finnairshop.com. Finnair er ikke ansvarlig for feiltrykk av disse reglene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Finnair Plus-medlemmer har ikke krav på Avios eller bonuser hvis samarbeidsavtalen er endret i denne sammenheng.

For hver bilutleie tildeles det et eget avtalt antall Avios etter vilkårene som er oppgitt av bilutleieselskapet. Medlemmer må fremvise sitt eget Finnair Plus-medlemskort når de leier bil for å være sikker på at de får Avios. Avios gis bare med tilbakevirkende kraft, i henhold til avsnitt 3.6, for avtaler om bilutleie som ikke er eldre seks (6) måneder.

Hos partnerhoteller tildeles det et avtalt antall Avios per overnatting eller opphold. Medlemskortet må vises ved innsjekking for å sikre at Avios registreres på kontoen. Hvis to medlemmer deler ett hotellrom, tildeles bare Avios til ett av dem. Avios gis bare én gang for ett hotellrom per natt eller per opphold. Avios gis bare med tilbakevirkende kraft for hotellfakturaer som ikke er eldre enn seks (6) måneder.

Finnair Plus og finanspartnere gir Avios etter avtale for kjøp betalt med et kredittkort som samvirker med Finnair Plus. Alle vilkår og betingelser finner du på nettstedet til selskapet som utsteder kredittkortet.

Avios opptjenes fra tjenester fra andre samarbeidspartnere etter egne avtaler. Noen restriksjoner kan gjelde for tildeling av Avios med tilbakevirkende kraft. 

4.1 Generelt
Tilsvarende antall Avios eller fordeler trekkes fra kontoen når bonusen er bestilt. Bonuser kan ikke konverteres til kontanter, og det kan heller ikke tas to eller flere overlappende bonuser. Tapte, stjålne eller ubrukte fordeler, billetter eller bonuskuponger blir ikke kreditert eller innløst. Finnair Plus har rett til å belaste en kunde med tilbakevirkende kraft for en bonus hvis medlemmet ikke har nok Avios/fordeler til å betale for den. Gebyret for bonusen fastsettes av den gjeldende ordinære prisen. Det påløper også en serviceavgift.

Finnair og dets partnere har til enhver tid rett til å avgjøre hva slags bonuser som gis til medlemmer og på hvilken måte de gir bonuser. Finnair og dets partnere har herved rett til å begrense antallet bonuser eller avstå fra å gi bonuser i en bestemt periode.

Verdien av bonusflyreiser eller andre Finnair Plus-tilbud kan ikke fastsettes ved å sammenligne dem med flyreiser, overnattinger på hoteller eller andre tjenester til normal pris. Prisen på en flybillett varierer avhengig av når og hvor den kjøpes, og hvilken billettype som gjelder. Det samme gjelder også for andre bonuser. Verdien på bonusreisene er også begrenset av at de er mindre tilgjengelige enn billetter til vanlige priser, og er underlagt bestillingsrestriksjoner. Vilkårene for kjøp av billetter er oppgitt separat.

Visse bonuser kan bare løses inn på internett. 

4.2 Bonusflyreiser
Bonusflyreiser med Finnair Plus bestiller du på finnair.com, i Finnair-appen eller hos Finnairs kundeservice. Bonusen kan bare innløses med Avios. Informasjon om antall Avios som trengs for en bestemt bonus, finner du på Finnairs nettside.  

En bonus kan gis bort til en annen person, og et navn må oppgis når bonusen reserveres. Medlemmer som ønsker å la en stedfortreder bruke kontoen sin, må gi Finnair Plus’ kundeservice skriftlig tillatelse.

Bonusflyreiser kan bestilles tidligst 360 dager før planlagt avreisedato. Du finner mer detaljerte regler for bestilling og kjøp på Finnairs nettsider.

Medlemmer betaler selv flyplassavgifter, passasjeravgifter, serviceavgifter og andre gebyrer angitt av Finnair eller andre myndigheter. Medlemmer er ansvarlige for alle skatter og lignende betalinger (inkludert mva.) relatert til bonusen eller fordelen i henhold til gjeldende lovgivning. Finnair er ikke ansvarlig overfor medlemmer for eventuelle skatter eller andre kostnader. Skatter refunderes ikke hvis bonusreisen ble avbestilt etter at billetten ble innløst. Finnair er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller andre kostnader som medlemmet måtte pådra seg. Medlemmer er selv ansvarlige for å skaffe seg visum og andre offisielle dokumenter.

Bonusflyreiser kan løses inn for oppsatte rutefly fra Finnair eller Finnair Plus-partnere. Det er et begrenset antall seter i passasjerklassen som kreves for bonusflyreiser. Bonusflyreiser kan ikke bestilles på bestemte tidspunkter eller på bestemte ruter. Finnair og dets partnere har rett til å begrense antallet bonusflyreiser som tildeles etter eget ønske. Informasjon om slike begrensninger finner du på Finnairs nettsider og hos kundeservice for Finnair Plus. Medlemmers Avios gir dem ikke rett på et sete for et visst oppsatt rutefly. Hvis flyreisen betjenes sammen med et annet flyselskap, gis bonuser bare fra setekvotene til flyselskapene som deltar i Finnair Plus-programmet. Billetter til bonusflyreiser kan bare løses inn på Finnairs egne kanaler. Bonusflyreiser kan ikke løses inn med Avios for charterreiser med Finnair.

Det må være et bekreftet sete for alle etapper av en bonusflyreise. Bonuser som løses inn i planlagte flyvninger, kan ikke kombineres med andre pristyper eller rabatterte billetter eller brukes som delbetaling av andre gebyrer, med unntak av det som er angitt i avsnitt 4.3.

Flyreiser med tur-retur må returnere til avreisestedet. Det er mulig å returnere fra et annet reisemål (unntak gjøres av individuelle flyselskaper), men antallet Avios som trekkes fra for bonusen, vil alltid være basert på den høyere sektoren. Reiser kan ikke avbrytes ved mellomlandinger og må i stedet fortsettes til reisemålet på neste tilgjengelige flyvning. Én mellomlanding er imidlertid tillatt på interkontinentale tur-retur-bonusflyreiser. Bonusflyreiser med tur-retur kan ikke foretas på samme dag. Bonusbilletter for planlagte flyvninger er gyldige i 12 måneder fra bestillingsdatoen, og returreisen må alltid foretas innenfor denne perioden.

Avios fra ubrukte bonusflyreiser (flyreiser med Finnair og Finnair Plus-partnere) blir returnert til kontoen til et medlem hvis flyreisen ble avbestilt før billetten ble utstedt og kundeservice for Finnair Plus ble varslet om avbestillingen senest tre timer før flyreisen. Hvis flyreisen avbestilles etter at billetten er utstedt, men før flyreisen starter (senest tre timer før), returneres Avios til medlemmets konto i bytte mot den ubrukte billetten. Medlemmet må betale et avbestillingsgebyr på 50 euro, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, per billett. Gjenstående beløp, som skatter og passasjeravgifter, blir tilbakebetalt. Hvis en reise blir endret etter at billetten har blitt utstedt, må medlemmet betale et gebyr på 50 euro per billett, eller tilsvarende beløp i en annen valuta, i tillegg til skatter og passasjeravgifter som påløper på grunn av endringen. Med Finnair Classic-bonuser kan medlemmer gjøre endringer på returreisen hvis de betaler en avgift på EUR 50 per passasjer. Endringer må gjøres minst tre timer før den opprinnelige returreisen, og omdirigering er ikke tillatt. Endringer kan kun gjøres på bonusflyreiser som betjenes av Finnair. Hvis medlemmet ikke avbestiller flybilletten (ikke møter opp), vil Avios ikke bli tilbakebetalt. En billett til en Finnair-bonusflyreise er kun gyldig med det flyselskapet den har blitt utstedt for. 

4.3 Oppgraderinger med Avios eller oppgraderingsfordeler
Oppgraderinger gjøres bare for Finnairs oppsatte rutefly (AY-fly og AY-kode på billetten). Medlemmet må ha en bekreftet bestilling på økonomiklasse eller Premium Økonomi og en utstedt flybillett. Oppgraderinger gis bare for billetter utstedt til publiserte priser. Restriksjonene for den opprinnelige billetten på økonomiklasse eller Premium Økonomi, er gyldige uavhengig av oppgraderingen. I tilfelle omdirigering gjelder reglene for bookingklassen til den opprinnelige billetten. Selv om setene er begrenset i antall, forsøker Finnair å bekrefte oppgraderingen 37 timer før flyreisen på ønsket måte med mindre bookinger på flyreisen hindrer dette. Bekreftes ikke oppgraderingen straks, forsvinner plassen på ventelisten og Avios/oppgraderingsfordeler refunderes innen 1–4 virkedager. Finnair har rett til å sette begrensninger for oppgraderinger og gjøre endringer i dem etter eget skjønn. Du finner informasjon om restriksjoner på Finnairs nettside. Merk at tilgjengeligheten for oppgradering er begrenset, og bruk av oppgraderingsfordeler er ikke en garanti for en bekreftet oppgradering. 

4.4 Andre bonuser
Kupongen for bonusen må bestilles på nett via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Gyldigheten og andre begrensninger som er relaterte til bonuser, vises i dokumentet som sendes til medlemmer via e-post.  

Reservasjoner gjøres av medlemmene selv hos partneren de selv velger. Når medlemmer bestiller, må de si ifra at det er for en Finnair Plus-bonus. Den opprinnelige bonuskupongen må fremvises når du bruker bonusen.

Partnere som deltar i Finnair Plus-programmet, forbeholder seg retten til å begrense antall bonuser per region eller til å belaste mer enn én bonuskupong eller flere Avios per tjeneste og til å sette andre vilkår og restriksjoner for bruk av en bonus.  

4.5 Slik avbestiller du bonuser 
Når det gjelder en bonus som er tildelt av en av Finnairs partnere, gjelder den aktuelle partnerens vilkår for avbestilling eller de generelle vilkårene for pakketurer. Disse vilkårene spesifiserer hvilke betalinger et medlem som avbestiller en bonus må betale som følge av avbestillingen, og hvorvidt visse betalinger som gjøres av medlemmet (for eksempel flyplassavgifter og passasjeravgifter), blir refundert i forbindelse med avbestillingen. Finnair returnerer ikke Avios eller penger for en bonuskupong (for eksempel en hotellkupong) selv om kupongen ikke er brukt. Når det gjelder bonusflyreiser, gjelder avsnitt 4.2 og vilkårene for avbestilling for det aktuelle flyselskapet. 

5.1 Koble sammen kontoer
Et medlem må koble sammen Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoene sine for å kunne overføre Avios mellom Finnair Plus- og British Airways Executive Club-lojalitetsprogrammer. Et medlem må være minst 18 år for å være kvalifisert til å koble sammen kontoer.

Av sikkerhetsgrunner må et medlem aktivere tofaktorautentisering på både Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoene før kontoene kan kobles sammen. For å kunne koble Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoer, må medlemmets fornavn og etternavn være lik på begge kontoene. Systemet tilpasser spesialtegn automatisk, som bindestreker (-), apostrofer (‘) eller bokstaver med aksent (f.eks. è, ó, â, ã, ä, å).

En Finnair Plus-konto kan være koblet til én British Airways Executive Club-konto om gangen. Begge kontoene må være medlemmets egne kontoer. Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoer kan kobles fra hverandre når som helst. En Finnair Plus-konto kan kun bli koblet sammen igjen til en British Airways Executive Club-konto én gang. Ved et medlems død vil kontoene bli koblet fra hverandre, og vilkårene og betingelsene for hvert respektive program vil gjelde.

5.2  Overføre Avios 
Det er kostnadsfritt å overføre Avios mellom Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoer. Avios overføres med et 1:1-forhold, noe som betyr at 1 Avios i Finnair Plus er 1 Avios i British Airways Executive Club. Det er ingen grenser for hvor mange ganger Avios kan overføres mellom kontoene. Det er ikke noe minimum eller maksimum antall Avios som kan overføres mellom de koblede kontoene. Finnair og British Airways forbeholder seg imidlertid retten til å innføre visse grenser.

Avios vil bli overført i sanntid mellom kontoene. Overføringen av Avios mellom kontoer vil ikke forlenge gyldigheten til Avios på Finnair Plus-kontoen.

For å muliggjøre overføring av Avios mellom Finnair Plus- og British Airways Executive Club-kontoene dine, inkludert all kundeservice for å tilrettelegge og bekrefte overføringen av Avios, deler vi data fra Finnair Plus-kontoen din med British Airways Executive Club-kontoen din i samsvar med vår personvernerklæring. 

6.1
Finnair kan når som helst avslutte Finnair Plus-programmet eller erstatte det med et annet program. Medlemmer skal da varsles skriftlig minst seks (6) måneder før et slikt opphør. Avios og nivåpoeng er gyldige i seks (6) måneder fra datoen for varslingen. Deretter slettes alle Avios og nivåpoeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å kompensere for ubrukte Avios eller bonuser.

6.2
Finnair kan når som helst avslutte et medlemskap uten at medlemmet har gitt grunnlag for det. Medlemmet det gjelder, informeres da seks (6) måneder før medlemskapet avsluttes. Medlemmets Avios og nivåpoeng er gyldige i seks (6) måneder fra varslingsdatoen. Etter dette slettes alle Avios og nivåpoeng. Finnair er ikke på noen måte forpliktet til å kompensere for ubrukte Avios eller bonuser.

6.3
Finnair kan når som helst avslutte et medlemskap når medlemmet har gitt grunnlag for det. Utover det har Finnair rett til å slette et medlems Avios og nivåpoeng, uten forhåndsvarsel, i slike tilfeller. Medlemmets grunner for oppsigelse er nevnt ovenfor. De inkluderer ethvert brudd på reglene som fremlegges her, eller forfalskning, endring, salg eller uautorisert overføring til en annen person av dokumenter, for eksempel flybilletter, kuponger eller andre fordeler som gir et medlem bonuser.

6.4
Medlemmer kan avslutte medlemskapet når som helst hvis de varsler kundeservice for Finnair Plus. Finnair sletter medlemmets Avios og nivåpoeng etter at meldingen er mottatt. Medlemskapet varer til medlemmets død.

6.5
Finnair har når som helst, og etter eget skjønn, rett til å gjøre endringer i Finnair Plus-programmet, vilkårene for Finnair Plus og bonusene som gis til medlemmer (inkludert endring av partnere og oppsamling av Avios og nivåpoeng, opptjente Avios og nivåpoeng, antall Avios som kreves for bonuser, utdeling av bonusflyreiser og begrensninger av dem, prosedyren for å løse inn bonuser og gyldigheten av Avios og nivåpoeng). Slike endringer trer i kraft umiddelbart og uten forhåndsvarsel, med mindre Finnair opplyser om noe annet. Finnair varsler medlemmer om endringene på nettsidene til Finnair Plus. Finnair gjør sitt beste for å holde kundene orientert om tjenestene til Finnair Plus-programmet. Medlemmer finner den nyeste informasjonen på Finnairs nettsider. Medlemmer godkjenner eventuelle endringer hvis de fortsetter å bruke Finnair Plus-medlemskapet. Hvis et medlem ikke godkjenner endringene, har vedkommende rett til å avslutte medlemskapet i henhold til punkt 6.4. Finnair er ikke ansvarlig for tap som skyldes endringer (inkludert tap av Avios og nivåpoeng, tap av fordeler eller forringelse av fordeler). Finnair er heller ikke forpliktet til å kompensere for slike tap på noen annen måte.

6.6
Finnair har rett til å avslutte et Finnair Plus-medlemskap ved å slette medlemmets personopplysninger og medlemsnummer fra Finnair Plus-medlemsregisteret hvis ingen transaksjoner er registrert på medlemmets konto i løpet av de siste ti (10) årene, og det derfor ikke finnes noen gyldige Avios. Kunder kan melde seg inn i Finnair Plus-programmet på nytt.

7.1
Finnair har ikke ansvar for tap knyttet til medlemskap i Finnair Plus-programmet eller et medlem med mindre Finnair har forårsaket et slikt tap med forsett eller gjennom grov uaktsomhet.

7.2
Finnair vil rette opp i alle uklare punkter som følge av programmets drift for å bevare det gode forholdet til Finnair Plus-medlemmer. Finsk lov gjelder for Finnair Plus-programmet, og eventuelle tvister løses av en lavere domstol i Finland.

7.3
Mange av Finnairs partnere deltar i tjenesten for Finnair Plus-programmet. I tillegg til informasjon om Finnair Plus-programmet fra Finnair Plus-nyhetsbrev og e-poster om medlemskap, kan Finnair og deres partnere også sende markedsføringsmateriale. Finnair kan overføre medlemmers personopplysninger til partnere for direkte markedsføring. Finnair Plus-partnere kan dermed også bruke Finnair Plus-kunderegisteret i sin egen direkte markedsføring. Partnere overfører ikke kundeinformasjon til tredjeparter. Medlemmer kan selv velge preferanser for direkte markedsføring når de logger seg inn på medlemskontoen på Finnairs nettsted. Hvis et medlem sier nei til markedsføring i e-poster fra Finnair, kan Finnair sende nyhetsbrev og informasjon om Finnair Plus-medlemskap og Finnair Plus-programmet (for eksempel en påminnelse om at Avios utløper, programendringer og en kontoutskrift) til medlemmer. Dette er basert på vår avtale med deg som du godkjente da du ble Finnair Plus-medlem. Finn ut mer om hvordan vi henter inn og behandler personopplysninger fra deg i Finnairs personvernerklæring.

7.4
Bruk av Avios samlet opp fra forretningsreiser betalt av arbeidsgiver er underlagt instruksjoner gitt av arbeidsgiver og gjeldende lovgivning, inkludert skattelover. Disse skal følges ved bruk av fordelene. Noen land kan ha egen lovgivning for offentlige tjenestepersoner. Medlemmer bør vite om og forstå disse reglene hvis de gjelder for dem. Noen fordeler kan ha skattemessige konsekvenser, for eksempel skatt på frynsegoder. Medlemmer bør konsultere en regnskapsfører eller skatterådgiver for å sikre innsikt i mulige skattemessige konsekvenser. Du finner mer informasjon for finske kunder hos den finske skatteetaten på www.vero.fi.

7.5
Finnair er ikke ansvarlig for feiltrykk i disse reglene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.

Navigert til siden: Finnair Plus-regler