Reisedokumenter | Finnair

Reisedokumenter

Flere land har spesielle krav til reisedokumenter på grunn av koronavirussituasjonen. Sjekk kravene til reisemålet ditt før du reiser.

Når du forbereder deg til reisen, er det viktig å sørge for at du har alle de nødvendige reisedokumentene klare og med deg. Du kommer til å bli bedt om å bevise identiteten din på forskjellige steder under reisen. Reisedokumentene du trenger, avhenger av nasjonalitet, reisemål og transittland.

Viktig å huske

 • Finn ut hvilke reisedokumenter du og din nasjonalitet trenger for å dra til reisemålet.
 • Se også kravene til mellomlanding i et land med avreise til et annet, for eksempel hvis ruten går til mer enn ett Schengen-land.
 • Merk at mange land krever at passet er gyldig i tre til seks måneder etter at reisen er over.
 • Du må også være oppmerksom på at du kan trenge visum til reisemålet ditt og/eller land du mellomlander i.
 • Kontroller om det er nødvendig med spesielle helseattester for innreise i ankomstlandet.
 • Sørg for at du har nok tid til å søke om eller fornye reisedokumentene.
 • Pass på at fornavnet og etternavnet ditt er stavet likt på flybilletten, i passet og eventuelt på stamkundekortene dine.
 • Ta med en kopi av e-billettkvitteringen, spesielt på interkontinentale flyreiser. Hvis du kjøpte billetten direkte fra Finnair, kan du bestille e-billettkvitteringen ved hjelp av dette webskjemaet. Hvis ikke kan du kontakte flyselskapet eller reisebyrået som utstedte billetten.
 • Du kan også besøke nettsiden til IATAs reisesenter for å få informasjon om pass, visum og helsekrav.

Dokumenter som godtas på Finnair-flyreiser

Finske og skandinaviske statsborgere

Flyreiser innad i Finland og andre nordiske land:

 • Passasjerer som er 16 år og eldre, må ha pass, ID-kort med bilde, offisielt identitetskort med bilde fra trygdevesenet (Kela-kort) eller førerkort.
 • Passasjerer under 16 år som reiser sammen med foreldrene sine, trenger ikke et eget identitetskort.
 • Passasjerer som er under 16 år og reiser alene eller med noen andre enn foreldrene sine, må ha pass, ID-kort eller offisielt identitetskort med bilde fra trygdevesenet (Kela-kort eller offisielt identitetskort).
 • Passasjerer under 12 år som reiser alene og har et korrekt utfylt skjema for mindreårige uten følge, trenger ikke et eget identitetskort. De som tar dem med til avreisestedet og tar imot dem ved reisemålet, må identifisere seg med gyldig legitimasjon (for eksempel med et offisielt identitetskort eller et pass).


Flyreiser innad i Schengen-området, EU-land og Sveits:

 • Du trenger et pass eller et ID-kort med bilde som er i samsvar med EU-standarder og gir tillatelse til å reise internasjonalt.


Flyreiser til reisemål utenfor EU:

 • Du trenger et pass, og om nødvendig gyldig visum eller oppholdstillatelse.
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, kan du se tilleggsinstruksjonene våre.
Søk om pass eller identitetskort på Internett

Andre EU-statsborgere og sveitsiske statsborgere

Flyreiser innad i Finland og mellom land i Schengen-området eller EU:

 • Du trenger et pass eller et ID-kort med bilde som er i samsvar med EU-standarder og gir tillatelse til å reise internasjonalt.


Flyreiser til reisemål utenfor EU:

 • Du trenger pass, og ved behov, gyldig visum, oppholdstillatelse eller andre reisedokumenter som gir rett til innreise eller mellomlanding i landet.
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, kan du se tilleggsinstruksjonene våre.

Innbyggere i land utenfor EU

 • Du trenger et gyldig pass, og om nødvendig gyldig visum, oppholdstillatelse eller annet reisedokument som tillater innreise via det første Schengen-landet og mulig videre reise til et annet Schengen-land.
  • Når du for eksempel reiser via Finland til Danmark, må reisedokumentene være gyldige for innreise i både Finland og Danmark.
 • Se visumkrav og reisedokumenter som aksepteres i Finland
 • Når du reiser til Finland og Schengen-området, må passet ditt være gyldig i minst tre måneder etter den planlagte reisen.
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, kan du se tilleggsinstruksjonene våre.

Reiser du gjennom mer enn ett Schengen-land?

Hvis reiseruten går gjennom mer enn ett Schengen-land, gjelder det som inngang i Schengen-området.


Reiser til et Schengen-land gjennom et annet Schengen-land

Hvis du reiser til ankomstlandet ditt i Schengen-området via et annet Schengen-land, må du oppfylle visumkravene for både landet der du kommer inn i Schengen-området, og mållandet. Selv om begge land er Schengen-medlemsland, er det ikke sikkert at reglene og de godkjente dokumentene er de samme for begge land.

 • Hvis du for eksempel reiser fra Shanghai til Frankfurt via Helsinki, må reisedokumentene dine være gyldige for innreise via Finland (oppfylle kravene i Finland), og de må være gyldige for videre reise til Tyskland.


Mellomlanding i et Schengen-land

Hvis du bare skal reise via ett Schengen-land og reisemålet ditt er utenfor Schengen-området, reiser du ikke inn i Schengen-området, og visum er ikke nødvendig.

 • Hvis du for eksempel reiser fra Moskva til New York via Helsinki, må reisedokumentene være gyldige for USA.


Mellomlanding via ett eller flere Schengen-land

Hvis du skal reise via to eller flere Schengen-land, selv om reisemålet er utenfor Schengen-området, må du reise inn i Schengen-området, og visum er nødvendig.

 • Hvis du for eksempel reiser fra New Delhi til Montreal via Helsinki og Paris, må reisedokumentene dine være gyldige for Schengen-området (oppfylle kravene i Finland) og for Canada.


Ytterligere krav for mindreårige

I noen land kreves et reisesamtykke fra foreldre eller foresatte for mindreårige som reiser alene eller bare er ledsaget av én forelder eller foresatt. Samtykket kan være nødvendig når barnet forlater eller ankommer landet.

For å finne ut om det er nødvendig med godkjenning for mindreårige på en bestemt reise, kan du kontakte de lokale myndighetene i landet du skal reise fra, og ambassaden til landet du skal reise til.

Eksempel på et bekreftelsesbrev