Reisedokumenter | Finnair

Reisedokumenter

Husk å sjekke reisekravene for destinasjonen før du reiser.

Når du forbereder deg til reisen, er det viktig å sørge for at du har alle de nødvendige reisedokumentene klare og med deg. Du kommer til å bli bedt om å bevise identiteten din på forskjellige steder under reisen. Reisedokumentene du trenger, avhenger av nasjonalitet, reisemål og transittland.

Ting å huske på

 • Finn ut hvilke reisedokumenter som er nødvendige for å reise til destinasjonen din i henhold til nasjonaliteten din. Du kan bruke vårt kart over reisekrav for å sjekke informasjonen. 
 • Se også kravene til mellomlanding i et land med avreise til et annet, for eksempel hvis ruten går til mer enn ett Schengen-land.
 • Merk at mange land krever at passet er gyldig i tre til seks måneder etter at reisen er over.
 • Du må også være oppmerksom på at du kan trenge visum til reisemålet ditt og/eller land du mellomlander i.
 • Vær oppmerksom på at hvis du ikke har en returbillett eller viderebillett, kan du bli nektet adgang på reisemålet, særlig hvis du reiser med turistvisum. 
 • Kontroller om det er nødvendig med spesielle helsesertifikater for innreise i ankomstlandet. Hvis forhåndssjekker for koronasertifikater er tilgjengelig for reisemålet ditt, er det mulig å få sertifikatene dine sjekket på forhånd med det digitale verktøyet vårt under innsjekking på Internett eller mobil. Les mer om hvordan du bruker verktøyet.
 • Sørg for at du har nok tid til å søke om eller fornye reisedokumentene dine.
 • Sørg for at for- og etternavnet ditt er stavet på samme måte på flybilletten, passet og eventuelle stamkundekort du måtte ha. På Finnair-flyreiser er det nok at billetten har etternavnet ditt og ett av fornavnene fra passet skrevet riktig.
 • Ta med deg en kopi av e-billettkvitteringen din, spesielt på langdistanseflyreiser. Hvis du kjøpte billetten direkte fra Finnair, kan du bestille e-billettkvitteringen via dette nettskjemaet. Hvis ikke kan du kontakte flyselskapet eller reisebyrået som utstedte billetten.
 • Du kan også besøke nettstedet til IATAs reisesenter for å få informasjon om pass, visum og helsekrav.

Dokumenter som godtas på Finnair-flyreiser

Finske og skandinaviske statsborgere

Flyvninger i Finland og andre nordiske land (ingen grensekontroll på plass):

 • Passasjerer som er over 16 år må ha pass, ID-kort med bilde eller førerkort.
 • Passasjerer under 16 år som reiser sammen med foreldrene sine, trenger ikke et eget identitetskort.
 • Passasjerer som er under 16 år og reiser alene eller med noen andre enn foreldrene sine, må ha enten pass eller ID-kort med bilde.
 • Passasjerer under 12 år som reiser alene og som har med seg et riktig utfylt skjema for mindreårig uten følge (PDF), trenger ikke ha med seg et identitetskort selv. Personene som sender dem av gårde og mottar dem på reisemålet, må imidlertid bevise identiteten sin med en gyldig form for identifikasjon (f.eks. et offisielt identitetskort eller pass).

Gjeninnførte interne grensekontroller: Nordiske land kan gjeninnføre intern grensekontroll på kort varsel av sikkerhetshensyn. I slike tilfeller må flyselskapene sørge for at alle passasjerer som reiser til det berørte landet, oppfyller kravene til innreise. Det er viktig å merke seg at passfritaket i de nordiske landene bare gjelder for nordiske statsborgere. Dette innebærer at i perioder med intern grensekontroll kan ikke et nordisk førerkort godtas som et reisedokument, siden det ikke indikerer innehaverens statsborgerskap. Vi anbefaler at du har med deg et gyldig pass eller gyldig nasjonalt ID-kort med bilde i slike situasjoner. 

Det er fremdeles endringer i kravene til reisedokumenter på grunn av koronaviruset i enkelte land. Se mer informasjon på kart over reisekrav eller side for Reiseoppdateringer.

Flyreiser innad i Schengen-området, EU-land og Sveits:

 • Du trenger et pass eller et ID-kort med bilde som er i samsvar med EU-standarder og gir tillatelse til å reise internasjonalt.

Flyreiser til reisemål utenfor EU:

 • Du trenger et pass, og om nødvendig gyldig visum eller oppholdstillatelse.
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, se tilleggsinstruksjonene våre.
Søk om pass eller identitetskort på Internett

Andre EU-statsborgere og sveitsiske statsborgere

Flyreiser innad i Finland og mellom land i Schengen-området eller EU:

 • Du trenger et pass eller et ID-kort med bilde som er i samsvar med EU-standarder og gir tillatelse til å reise internasjonalt.

Flyreiser til reisemål utenfor EU:

 • Du trenger pass, og ved behov, gyldig visum, oppholdstillatelse eller andre reisedokumenter som gir rett til innreise eller mellomlanding i landet.
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, se tilleggsinstruksjonene våre.

Innbyggere i land utenfor EU

 • Du trenger et gyldig pass, og om nødvendig gyldig visum, oppholdstillatelse eller et annet reisedokument som tillater innreise via det første Schengen-landet og mulig videre reise til et annet Schengen-land.
  • Når du for eksempel reiser via Finland til Danmark, må reisedokumentene være gyldige for innreise i både Finland og Danmark.
 • Se visumkrav og reisedokumenter som aksepteres i Finland
 • Når du reiser til Finland og Schengen-området, må passet ditt være gyldig i minst tre måneder etter den planlagte reisen.
 • Se mer informasjon om Schengenvisum 
 • Hvis du reiser til USA, Canada eller Australia, se tilleggsinstruksjonene våre.

Reiser du gjennom mer enn ett Schengen-land?

Hvis reiseruten går gjennom mer enn ett Schengen-land, gjelder det som inngang i Schengen-området.

Reiser til et Schengen-land gjennom et annet Schengen-land

Hvis du reiser til Schengen-land via et annet Schengen-land, må du oppfylle visumforskriftene både i det landet der du kommer inn i Schengen-området og i destinasjonslandet. Selv om begge landene er Schengen-medlemsland, kan det være at reglene og de godkjente dokumentene ikke de samme for begge landene.

 • Hvis du for eksempel reiser fra Shanghai til Frankfurt via Helsinki, må reisedokumentene dine være gyldige for innreise via Finland (oppfylle kravene i Finland), og de må også være gyldige for videre reise til Tyskland.

Mellomlanding i et Schengen-land

Hvis du bare skal reise via ett Schengen-land og reisemålet ditt er utenfor Schengen-området, reiser du ikke inn i Schengen-området, og visum er ikke nødvendig.

 • Hvis du for eksempel reiser fra New Delhi til New York via Helsinki, må reisedokumentene være gyldige for USA.

Mellomlanding via flere enn ett Schengen-land

Hvis du skal reise via to eller flere Schengen-land, selv om reisemålet er utenfor Schengen-området, må du reise inn i Schengen-området, og visum er nødvendig.

 • Hvis du for eksempel reiser fra New Delhi til Montreal via Helsinki og Paris, må reisedokumentene dine være gyldige for Schengen-området (oppfylle kravene i Finland) og for Canada.

EU Digital Covid Certificate (DCC)

Du kan bruke EU Digital Covid Certificate til å bevise statusen på koronavirussertifikatet ditt ved grenseoverganger i mange land.

EU Digital Covid Certificate kan inneholde tre forskjellige sertifikater: en koronavirusvaksinasjonsattest, et sertifikat for et negativt koronavirustestresultat og et sertifikat for restitusjon etter koronasmitte.

Som finsk statsborger eller bosatt kan du få tilgang til ditt EU Digital Covid Certificate via My Kanta Pages. Hvis du vil ha mer informasjon om andre nasjonaliteter, bør du sjekke de aktuelle myndighetenes nettsider. Les mer på My Kanta-sidene her eller på nettsidene til Finlands Institutt for helse og velferd.

Hvis reisemålet eller overgangslandet ditt krever å kontrollerer krav relatert til koronavirus, kan du forhåndssjekke sertifikatene dine ved hjelp av det digitale verktøyet vårt som en del av innsjekkingen på internett eller på mobil. Les mer

Ytterligere krav for mindreårige

I noen land kreves et reisesamtykke fra foreldre eller foresatte for mindreårige som reiser alene eller bare er ledsaget av én forelder eller foresatt. Samtykket kan være nødvendig når barnet forlater eller ankommer landet.

For å finne ut om det er nødvendig med godkjenning for mindreårige på en bestemt reise, kan du kontakte de lokale myndighetene i landet du skal reise fra, og ambassaden til landet du skal reise til.

Eksempel på et bekreftelsesbrev (PDF)
Navigert til siden: Reisedokumenter