Passasjerer med medisinske tilstander | Finnair

Passasjerer med medisinske tilstander

Hvis du har en eksisterende medisinsk tilstand og trenger spesialassistanse under flyreisen, må du informere oss ved å sende inn de nødvendige skjemaene eller kontakte kundeservice i god tid i forveien. På denne måten kan vi ta de nødvendige forholdsreglene og sørge for din sikkerhet og komfort under hele reisen. 

Medisinske tilstander kan begrense reiser med fly 

Vi ønsker å sikre en trygg flyvning for alle passasjerene våre. Det er derfor vi må sørge for at det er medisinsk sett trygt for deg å fly. 

Vi kan ikke godta deg på en flyvning hvis du har en medisinsk tilstand eller sykdom som gjør det utrygt for deg å fly uten medisinsk spesialassistanse under flyvningen.  

I noen tilfeller kan det være tillatt å fly sammen med en medisinsk ledsager eller assistent.  

Kabinpersonalet vårt kan hjelpe deg med å komme deg til toalettet, men de kan ikke hjelpe deg med å bruke toalettet eller å løfte deg. Alle besetningsmedlemmene våre har fått opplæring i førstehjelp, men de har ikke tillatelse til å sette sprøyter eller gi medisiner. Besetningen kan heller ikke oppbevare medisiner under flyvningen. 

Følgende medisinske tilstander kan begrense reiser med fly: 

 • nylig hjerteinfarkt 
 • nylig sirkulasjonsproblem i hjernen 
 • nylig skade 
 • nylig operasjon 
 • symptomatisk koronarsykdom eller annen hjertesykdom 
 • kroniske lungesykdommer 
 • punktert lunge 
 • behov for ekstra oksygen under en tidligere flyvning eller på bakken 
 • psykose og andre alvorlige mentale lidelser 
 • Alzheimers, andre demensformer, autisme og andre tilstander som kan påvirke evnen til å reise selvstendig på en flyvning 
 • bevissthetsvansker 
 • dårlig kontrollert epilepsi (tilbakevendende anfall) 
 • avansert kreftsykdom eller annen alvorlig invalidiserende sykdom 
 • smittsom sykdom (tuberkulose, meslinger, nylige luftveisinfeksjoner, tarminfeksjoner med diaré eller oppkast)   
 • bihulebetennelse eller ørebetennelse 
 • akutt smerte som ikke kontrolleres av medisinering 
 • anemi (Hb lavere enn 75 g/l)   
 • vannkopper i vesikkelfasen på grunn av infeksjonsrisiko, reise er tillatt i den tørre skabbfasen. 

Slik ber du om spesialassistanse

Send inn skjemaet for spesialassistanse

Skjemaet for spesialassistanse er det foreløpige informasjonsskjemaet hvor du kan gi oss beskjed om dine eksisterende medisinske tilstander. Hvis du har noen av tilstandene ovenfor, må du sende inn skjemaet senest 48 timer før avgang. Forhåndsvarselet gir oss tiden vi trenger til å iverksette alle nødvendige forholdsregler.

Når du har sendt inn skjemaet, får du ditt personlige saksnummer, f.eks. 1-234567890. Du kan logge deg inn på saken med dette nummeret og legge ved PDF-filen med skjemaet for medisinsk informasjon (MEDIF) når vi ber om det. Hvis du allerede har en åpen sak, kan du logge deg inn her med nummeret ditt. 

Fyll ut skjemaet for spesialassistanse

Send inn skjemaet for medisinsk informasjon (MEDIF)

Etter å ha gjennomgått skjemaet for spesialassistanse, kan vi be om medisinsk klarering via skjemaet for medisinsk informasjon for å sikre at det å reise med fly er helt trygt for deg. Du må fylle ut begge sidene i skjemaet. Følg disse stegene: 

 1. Fyll ut del 1 av skjemaet for medisinsk informasjon, enten selv eller via en representant. 
 2. Be din behandlende lege om å fylle ut del 2 av skjemaet for medisinsk informasjon.  
 3. Skann de signerte skjemaene, og logg deg inn her med saksnummeret ditt for å legge ved skjemaene i saken. Sørg for at skjemaene når oss senest 48 timer før avgang

Når du sender inn dette skjemaet, gir du oss tillatelse til å behandle medisinske informasjon om deg, slik at vi kan behandle og iverksette forespørselen. Samtykket gjelder også for Finnairs partnere, ved behov. Du finner mer informasjon om våre retningslinjer for personvern her

Fyll ut skjemaet for medisinsk informasjon

Reise med medisinsk utstyr

Du kan ta med nødvendige hjelpemidler eller mobilitetshjelpemidler, som personlige oksygenkonsentratorer (POC), apnépusteapparater (CPAP), stokk eller albuekrykker, inn i kabinen i tillegg til tillatt mengde bagasje som er inkludert i billetten. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne tillatte mengden kun er ment for hjelpemiddelet og gjelder ikke for ekstra bagasje.

Hvis du har behov for å bruke medisinsk utstyr under flyvningen, må du informere oss ved å fylle ut skjemaet for spesialassistanse god tid i forveien, senest 48 timer før avreise. Ellers er det ikke nødvendig med forhåndsmelding. 

En medisinsk vekselretter 

De fleste CPAP-maskiner krever at det installeres en medisinsk vekselretter for at den skal fungere riktig om bord. Ikke alle flytypene har et vekselretteranlegg, men vi kan sjekke tilgjengeligheten ca. 72 timer før avgang. Du kan be om vekselretteren på langdistanseflyvninger uten ekstra kostnader. 

Strømforsyning 

Vær oppmerksom på at ettersom vi ikke kan garantere strømforsyningen om bord, kan det hende at du ikke kan bruke pusteapparatet hvis det må kobles til stikkontakt. For batteridrevne enheter må du ha med deg en tilstrekkelig reservebatteriforsyning til å dekke minst 150 % av den planlagte flytiden (inkludert overgangstid når du har en videreforbindelse). 

Vær oppmerksom på at kabinpersonalet ikke kan gi spesiell assistanse til én bestemt passasjer, siden de har ansvaret for sikkerheten til alle om bord. Kabinpersonalet er ikke autorisert til å sette sprøyter eller gi medisiner.

Nedsatte funksjonsevner som ikke er synlige

Vi forstår at reisen gjerne blir mer krevende hvis du har en usynlig nedsatt funksjonsevne, for eksempel autisme, angst, nedsatt syn eller dårlig hørsel, kronisk smerte eller demens. Vi gjør vårt aller beste for at du skal få en så tilgjengelig og grei reise som mulig. Assistansen vi tilbyr på mange flyplasser til personer med nedsatte funksjonsevner av fysisk art, er også tilgjengelig for Finnairs kunder med usynlige nedsatte funksjonsevner.

Hidden Disabilities Sunflower

Sunflower-snoren er et tiltak utformet på en diskre måte for å gi tegn til at noen har en usynlig nedsatt funksjonsevne og gjerne trenger litt ekstra assistanse.

Snoren er lysegrønn og prydes av en lett gjenkjennelig grafikk av en solsikke. Den er helt frivillig og gir et tegn til personalet om at du gjerne:  

 • Trenger litt mer tid til å behandle informasjon eller gjøre deg klar for innsjekking, ombordstigning eller når du går av flyet.  
 • Trenger tydeligere muntlige instruksjoner fordi du strever litt med å tyde ansiktsuttrykk eller kroppsspråk.
 • Trenger hjelp til å lese av tavler eller skilt for avgang.
 • Nyt godt av litt informasjon om hva du må regne med før, under og etter flyreisen.

Skal du reise fra Helsinki lufthavn, får du Hidden Disabilities Sunflower-snoren når du sjekker inn hos Finnair i skranken merket med ikonet for allmenn tilgjengelighet.  

Personer med usynlige nedsatte funksjonsevner har lik rett til bruk av tjenestene som er laget for personer med nedsatt bevegelsesevne, på samme måte som alle med synlige nedsatte funksjonsevner. Det omfatter bruken av egne skranker til innsjekking og valget av prioritert ombordstigning i flyet.

Trenger du assistanse for å bevege deg rundt på flyplassen eller gå om bord i flyet, kontakter du oss senest 48 timer før flyreisens avgang, slik at vi kan bekrefte assistansetjenesten for deg. Du bestiller tjenesten via skjemaet for forespørsel om assistanse når du har kjøpt billetten. Har du spørsmål, kontakter du kundeservice så hjelper vi deg.

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg hvis du har flere spørsmål – kontakt kundeservice.

Navigert til siden: Passasjerer med medisinske tilstander