Tilgjengeligheten til Finnair digitale tjenester | Finnair

Tilgjengeligheten til Finnair digitale tjenester

Vi er forpliktet til å gjøre våre digitale tjenester tilgjengelige for alle, uansett hvilken enhet de bruker. Vår erklæring om tilgjengelighet beskriver samsvaret til hver av Finnairs digitale tjenester i henhold til WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), som definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med funksjonshemminger. Revisjonene pågår løpende, og vi forbedrer kontinuerlig den digitale brukeropplevelsen og oppdaterer erklæringen.

Lær mer om hver enkelt digital tjenestes samsvarsstatus, ikke-tilgjengelige funksjoner og tilbakemeldingskontakter.

Tilgjengelighet for Finnair.com
Finnair-appens tilgjengelighet
Navigert til siden: Tilgjengeligheten til Finnair digitale tjenester