Finnairs tjeneste for karbonkompensering | Finnair

Ta hånd om CO2-utslippene dine

Vi forplikter oss til å skape en mer bærekraftig fremtid ved å bli karbonnøytrale i 2045. Våre forpliktelser omfatter tiltak og innebærer forbedring av driften vår både i luften og på bakken. Det er mye vi kan utrette sammen.

Vanlige spørsmål 

Les de vanligste spørsmålene og svarene angående kompensasjon av karbonavtrykket ditt og kompensasjon for flyreisen.

Karbonavtrykk er klimagassutslipp som oppstår fra en bestemt aktivitet, for eksempel flyreisen din. CO2-utslippene fra en flyreiser avhenger av flyet som brukes, avstanden som flys, mengden passasjerer og lasten som flyet frakter.

Du kan velge hvor mye av bidraget ditt går til Sustainable Aviation Fuel (SAF) og hvor mye for å støtte klimaprosjekter som reduserer, fanger opp eller unngår utslipp av klimagasser. Klimaprosjektene som tjenestene våre støtter, er sertifisert av ulike, pålitelige og internasjonalt anerkjente karbonsertifiseringsstandarder som VCS, Gold Standard, American Carbon Registry og Climate Action Reserve. 

Kompensasjonen din er ikke knyttet til flyreservasjonen din, men du kan kreve refusjon via CHOOOSE ved å sende en e-post til finnair-support@chooose.today. Refusjonen behandles ikke automatisk hvis du avbestiller flyreisen.

Ja, siden kompensasjonen ikke er knyttet til flyreservasjonen din, kan du også kompensere etter at du har reist.

Den globale tilgjengeligheten av bærekraftig flydrivstoff er begrenset, og det er tre til fem ganger dyrere enn vanlig flydrivstoff. Pris og tilgjengelighet vil bare utvikles gjennom mer omfattende bruk, og det er derfor vi ønsker å investere i bærekraftige drivstoffer.

CHOOOSE, som er Finnairs partner i å tilby denne tjenesten, belaster EUR 0,35 per passasjer per etappe for administrative kostnader. 

Klimateknologiselskapet CHOOOSE™ tilbyr Finnairs tjeneste for SAF og karbonkompensering og garanterer at bidraget ditt har en klimapositiv innvirkning. CHOOOSE leverer en plattform som gjør det mulig for både enkeltpersoner og organisasjoner å få en enkel forbindelse med pålitelige klimaløsninger over hele verden. CHOOOSE-karbonkalkulatoren beregner karbonavtrykket ditt og gir deg muligheten til å løse flyutslippene dine på en sømløs måte gjennom kombinasjonen av bærekraftig flydrivstoff og verifiserte klimaprosjekter.

Beregningene er basert på faktisk drivstofforbruk på Finnairs planlagte flyvninger. Drivstofforbruket er et gjennomsnitt på 12 måneder og fordeles mellom passasjerer og magefrakt i henhold til ICAO-tildelingsmetoder. Beregningen fører til CO2-utslipp, der det ikke er tatt hensyn til noe annet enn direkte utslipp.

Resultatene fra kompensasjonskalkulatoren viser kun CO2-utslipp, og det er kun tatt hensyn til direkte utslipp.  

Innen luftfart avtales metoden for beregning av karbondioksidutslipp, og den brukes av for eksempel flyselskapenes bransjeforening IATA, og det er også utgangspunktet i det internasjonalt anerkjente Science Based Targets-initiativet (SBTi). Når den vanlige beregningsmetoden endres på en slik måte at det også tas hensyn til utslipp av karbondioksid, vil vi selvfølgelig også bruke den. 

De foreslåtte generelle faktorene tar for øyeblikket ikke hensyn til flyselskaps spesifikke indirekte utslipp eller ulike typer flyvninger, dvs. flyhøyde og tiden flyet flyr i den øvre atmosfæren. 

Navigert til siden: Finnairs tjeneste for karbonkompensering